Konferencia BFZ – 20.6.2014 – program

Vážení funkcionári BFZ a priaznivci bratislavského futbalu,

po zobrazení tohoto článku ako samostatného textu (po kliknutí na Čítať viac) a následnom kliknutí na dole uvedené súbory sa vám v novom okne samostatne zobrazí program Konferencie BFZ, ktorá sa bude konať 20.6.2014  o 17:30 hod. v aule Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave (prezentácia delegátov od 16:30 hod.).

2014-06-20_Program Konferencie BFZ

 

Program riadnej Konferencie BFZ – 20.06.2014 o 17:30 hod. 

Miesto konania: Dom športu SZTK, Junácka 6, Bratislava

 1. Otvorenie, privítanie hostí a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami BFZ
 2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Správa o činnosti predsedu BFZ a VV BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 5. Správa predsedu Revíznej komisie BFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie BFZ
 6. Informácia o príprave Strategického plánu rozvoja futbalu v regióne BFZ na roky 2014-2017
 7. Návrh na reorganizáciu súťaží BFZ od súťažného ročníka 2015-2016
 8. Návrh rozpočtu BFZ na rok 2014
 9. Správa o hospodárení BFZ za rok 2013
 10. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2013-2014, odovzdanie pohárov víťazom
 11. Odovzdanie ocenení
 12. Správa mandátovej komisie
 13. Diskusia
 14. Schválenie návrhu uznesenia
 15. Záver

Predkladá: Juraj Jánošík

V Bratislave, dňa 12.5.2014


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI