Úradná správa č. 5 zo dňa 1.8.2014

BFZ

Sekretariát:

oznamuje, že sekretár BFZ p. Darina Ščibranyová si bude čerpať riadnu dovolenku v dňoch od 28.07.2014 do 08.08.2014. V týchto dňoch ju bude zastupovať p. Pavel Príkopa – mobil: 0903/718 455, e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

oznamuje, že od 01.07.2014 p. Vladimír Medveď nie je správcom webovej stránky BFZ .

Ďalej oznamuje, že Rozpis súťaží BFZ, Obl. FZ – BA mesto a ObFZ BA-vidiek pre súťažný ročník 20104-2015 bude v elektronickej podobe na stránke BFZ pravdepodobne od 3.8. 2014. V knižnej podobe je predpokladaný termín koncom týždňa 7-8. 8. 2014 /FK, R a D budú včas vyrozumení/.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ. (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)

Oznamuje rozhodcom, ktorí sa zúčastnili okresného a krajského kola turnaja Coca cola CUP, že odmeny za tento turnaj budú vyplatené v mesiaci júl – august.

Bratislavský futbalový zväz v spolupráci so svojimi partnermi pripravuje divadelné predstavenie Rozhodcovia spojené s recepciou po predstavení. Chceme vás srdečne pozvať na toto podujatie, ktoré je určené nielen pre rozhodcov, delegátov a zväzových funkcionárov, ale rovnako ďalším členom našej futbalovej rodiny – klubovým funkcionárom, hráčom, fanúšikom. Medzi pozvanými hosťami budú taktiež predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. O zábavu sa postarajú dvaja herci súboru Slovenského národného divadla Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky a mladý talentovaný herec Peter Brajerčík v hre maďarského dramatika Zoltána Egressyho, ktorá pre svoju jedinečnú tému a spracovanie čoskoro zaznamenala úspech a expandovala za hranice. Bežná cena vstupenky je 12 eur (pre členov futbalovej obce 7-9* eur). * čím viac zúčastnených, tým menšie vstupné. Chcem vás touto cestou požiadať o nahlasovanie predbežného záujmu o účasť na tejto akcií.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:

že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín

návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme! Zapožičanie materiálov, príp. Vaše vyjadrenia prosíme zrealizovať, resp. zaslať v termíne do 31.8.2014 !

Sekretariát oznamuje, že “Slovnaft Cup – manuál” pre sezónu 2014-2015 nájdete na webovej stránke BFZ v sekcii ŠTK.

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
S3BA 1.kolo FC Rohožník – ŠK Lozorno dňa 2.8.2014 o 17:00hod.
ŠTK nariaďuje odohrať :
S3BA 2.kolo FK Stupava – FC Rohožník dňa 9.8.2014 o 17:00hod.
S3BA 2.kolo MŠK Králová pri Senci – TJ Rovinka dňa 9.8.2014 o 17:00hod.
ŠTK kontumuje:
1.kolo Slovnaft Cup FK Jabloňové – FC Ružinov Bratislava 0:3 kont. Podľa SP čl. 100/e. Do 2.kola Slovnaft Cup postupuje družstvo FC Ružinov Bratislava.
ŠTK oznamuje termíny stretnutí 2.kola Slovnaft Cup
Trenčianske Teplice – FC Ružinov Bratislava dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
FK Karpaty Limbach – MFK Skalica dňa 12.8.2014 o 17:00 hod.
FK Stupava – ŠK SFM Senec dňa 12.8.2014 o 17:00hod.
FK Lamač Bratislava – Slovan Duslo Šala dňa 12.8.2014 o 17:00 hod.
TJ Rovinka – AFC Nové Mesto nad Váhom dňa 12.8.2014 o 15:00 hod.
Slovan Ivanka pri Dunaji – FC ŠTK 1914 Šamorín dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
PŠC Pezinok – MFK Dubnica nad Váhom dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠFK Prenaks Jablonec – OFK Dunajská Lužná .dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
FK Vajnory – ŠKF Sereď dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Vrakuňa – Spartak Myjava dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
MŠK Králová pri Senci – MŠK Žilina dňa 13.8. 2014 o 17:00 hod.
OŠK Slovenský Grob – FK Inter Bratislava dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Šenkvice – Rača dňa 13. 8.2014 o 17:00hod.
Sv. Jur – Rohožník dňa 13.8. 2014 o 17:00 hod.
Lokomotíva D. N. Ves – Slovan Most pri Bratislave dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Báhoň – ŠK Bernolákovo dňa 13.8.2014 o 17:00 hod.
ŠK Danubia – ŠK Lozorno dňa 13.8. 2014 o 17:00 hod.

ŠTK oznamuje, že súpisky v súťažiach S4A,S4B,SD3R,MD3R je potrebné nahodiť do ISSF systému do 14.8.2014 do 12:00 hod.
ŠTK oznamuje, že súpisky v súťažiach SZRL a MZRL je potrebné nahodiť do ISSF systému do 21.8.2014 do 12:00 hod.

Disciplinárna komisia:

U. č.   3:   Jaroslav Mikulec / OŠK Slovenský Grob / – žiadosť o zmiernenie uloženého disciplinárneho opatrenia a jeho prípadné podmienečné odloženie. Písomné stanovisko zaslal aj výbor OŠK Slovenský Grob. DK žiadosť zamieta z dôvodu čl. 41/1 DP, že menovaný môže požiadať o odpustenie po vykonaní polovice disciplinárneho opatrenia , ktoré zatiaľ neuplynulo.

Najbližšie zasadnutie komisie sa koná 07.08. 2014 od 16:00 hod.

Proti rozhodnutiam komisie uverejneným v tejto Úradnej správe, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/10 DP, sa možno odvolať v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Upozorňuje rozhodcov stretnutí 1. a 2. kola Slovnaft Cupu, že odmeny rozhodcov a delegátov sú zhodné s odmenami za stretnutia S4A / S4B v súťažnom ročníku 2014/2015. Odmena R: 10 € + ostatné náhrady R: 47 €, AR: 5 + 42 €, D: 8 + 39 €. V prvých 2 kolách tejto súťaže sú rozhodcovia povinní doniesť / doručiť potvrdené tlačivo o vyúčtovaní náhrad na sekretariát BFZ najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po uskutočnení stretnutia. V opačnom prípade budú odovzdaní na riešenie DK.

Oznamuje termín fyzických previerok v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015: 2.9. (riadny termín) a 2.10. (náhradný termín).

Ospravedlnenia: Bláha 5.-15.8.; Augustovič 2.-3.8.; Somoši 9.8.; Henček 10.-16.8.; Gosiorovský 14.-17.8.; Mazanec 26.7.-17.8.; Minárik 3.8. (oprava ÚS z 25.7.); Rášo 16.8.-14.9.

Trénersko – metodická komisia:

TMK upozorňujekluby III. Ligy seniorov, že k 1.8.2014 (10:00 hod.) si nesplnili povinnosť predloženia platnej licencie trénera, pred začiatkom príslušnej súťaže (2.,3.8.2014) tieto kluby :

MŠK Kráľova pri Senci, FK Slovan Most pri Bratislave, ŠK Tomášov, Slovan Viničné, FK Inter Bratislava, FK Rovinka a ŠK Bernolákovo.

TMK oznamuje klubom a trénerom:
že v zmysle RS BFZ na súťažný ročník 2014/15 bude uskutočňovať kontrolu platnosti licencií trénerov touto formou :

–          zaslaním elektronickou poštou – zaslaním licencie trénera s uvedením klubu a súťaže v ktorej bude pôsobiť menovaný tréner s čitateľným dátumom termínu platnosti licencie na adresu : rudolf.novak@futbalsfz.sk a to najneskôr do dňa začiatku príslušnej súťaže.

V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti bude príslušný klub postúpený na riešenie DK BFZ.

TMK oznamuje :
Oznamuje trénerom UEFA Pro a UEFA A licencie, že v druhom polroku 2014 plánuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:21.07.2014 – Seminár trénerov UEFA Pro a UEFA A licencie (pre trénerov, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov),

24.11.2014 – Seminár trénerov mládeže SFZ (pre trénerov, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže),

01.02.2014 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu (pre trénerov, ktorí pôsobia v najvyššej súťaži seniorov).

Podrobné informácie budú zverejnené v ÚS SFZ a na internetovej stránke SFZ.

Hodnotiaca konferencia trénerov SFZ sa uskutoční 02.12.2014 v Senci. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie!

Oznamuje trénerom, že SFZ v spolupráci s ÚFTS dňa 21.07.2014 v Trenčíne organizuje seminár s názvom „Obsahové zameranie tréningových cyklov vzhľadom na výkonnostnú úroveň družstiev“. Seminár je prioritne určený pre trénerov UEFA A a UEFA Prolicencie, ktorí nepôsobia v najvyššej súťaži seniorov.

Rozsah seminára je 8 hodín a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie. Účastnícky poplatok je 20 euro (uhrádza sa na mieste).

Prihlášky je potrebné zaslať do 13.07.2014 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.
Prihlášku a program nájdete na internetovej stránke SFZ v časti Slovensko/Tréneri/Vzdelávanie.

– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.12.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2014 a 2015.

V prípade, ak tréneri – držitelia licencií SFZ – neprejavia záujem a rekvalifikáciu, pri najbližšom predlžovacom seminári im bude vystavená už UEFA licencie nasledovne: platná I. / A bez  rekvalifikácie – UEFA A licencia, platná II. / B bez rekvalifikácie UEFA B licencia.

TMK BFZ oznamuje, že k 01.08.2014 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)
J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir(6)

Školenie trénerov „UEFA C“ licencie : predpokladaný termín – jeseň 2014 (podľa záujmu trénerov)I. Kuki, R. Valúch, M. Gubov, R. Čajági, P. Damčo, M. Meszaroš, P. Hroudný (7) 

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií(Grassroots „C“ a UEFA B licencia) : Termín – 7.2.2015
P. Volf(UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B) (6)

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že na základe množstva pripomienok futbalových klubov, matričných komisií jednotlivých regiónov a Matriky SFZ, VV SFZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 7.5. 2014 odložil termín účinnosti nového Registračného a prestupového poriadku SFZ z 15.6. 2014 na 1.1. 2015. Týmto Vás žiadame o zasielanie pripomienok k uvedenému návrhu na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz..sk. Matrika BFZ Vás bude informovať o návrhoch zmien, ktoré budú vychádzať zo zasadnutí matriky SFZ, ktorá bude mať snahu Vaše opodstatnené návrhy zapracovávať. Najbližší prestupový termín začal od 1. júla 2014.

Upozorňuje na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča..
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné preukazy a v ISSF boli u všetkých hráčov fotografie, ktoré identifikujú toho-ktorého hráča, čo by mali kluboví ISSF manažéri pred zahájením súťaží overiť.

Ďalej FK oznamujeme, že v ISSF v časti Dokumenty sú aj nove formuláre, ktoré sa na webe SFZ práve aktualizujú. Majú nové logo SFZ a Futsalu, podľa toho ich rozpoznáte a sú v nich opravy Ochrany osobných údajov podľa zákona 122/2013.
Žiadame Vás používať len nove formuláre, primárne z ISSF v časti dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.

Komisia mládeže :

1. KM BFZ oznamuje FK, že kompletné vylosovanie súťaží prípraviek pre súťažný ročník 2014/2015 je zverejnené na stránke BFZ

2. KM upozorňuje FK, že minimálny počet hráčov na sezónnej súpiske musí byť 10. Sezónne súpisky sa budú v ISSF schvaľovať od 2.9. do 5.9.2014 / nemusíte nosiť žiadnu súpisku – musí byť nahodená v ISSF /.
Súpisky prípravky súťaže PrSC sa budú schvaľovať od 26.8. do 29.8.2014 / táto súťaž začína už 30.-31.8.2014 /
Súpisky prípravky súťaže PrPK sa budú schvaľovať od 29.8. do 3.9.2014 / súťaž začína 4.9.2014 – vložené kolo /
3. Vekové kategórie pre súťaže prípraviek v súťažnom ročníku 2014/2015 súťaže PMA 1, PMA 2,
PMA 3, PrMA, PrPK, PrSC:
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2004 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku/
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2003 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaže PMB1, PMB :
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2005 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku/
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2004 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
súťaž PMC :
hráči – chlapci: narodení od 1.1.2006 a mladší / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku/
hráčky – dievčatá: narodené od 1.1.2005 a mladšie / podmienka štartu: dovŕšený 6.rok veku /
Družstvá A resp. B
Upozorňujeme FK, ktoré majú v súťažiach prípraviek družstvá A a družstvá B, že hráči, ktorí sú uvedení na súpiske „A“ družstva nemôžu štartovať za „B“ družstvo.
v súťažiach PMA 1 a PMA 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMB 1 a PMB 2 ide o družstvá: FA Bratislava, FKM Karlová Ves
v súťažiach PMA 1 a PMA 3 ide o družstvá: FK Inter Bratislava, ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
v súťažiach PMA 1 a PrSC ide o družstvo: ŠK SFM Senec A a ŠK SFM Senec B
v súťaži PrSC ide o družstvo: MŠK Kraľova pri Senci A a B
5. Úprava hracieho času – 8.kolo PrMA
Z dôvodu kolízie stretnutí v nedeľu 26.10.2014 na štadione ŠK Láb / žiaci, dorast, prípravka /sa stretnutie 8.kola PrMA medzi družstvami ŠK Láb – FK Sološnica bude hrať v nedeľu 26.10.2014 o 13,30 hod.
–  prípravka Slovan Vištuk: hrací deň – Sobota hrací čas – UHČ

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz: http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že od novej sezóny 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky. Žiadosti o nové RP podávajte prostredníctvom ISSF cez elektronickú poštu čo najskôr.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

ŠTK oznamuje, že každý FK je povinný 7 dní pred začiatkom súťaže do ISSF nahrať sezónnu súpisku jednotlivých družstiev seniorov a dorastencov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Minimálny počet hráčov na súpiske musí byť 13 / pri menšom počte správca súťaží súpisku neschváli a FK sa zbytočne vystavujú disciplinárnym opatreniam /, každý hráč, ktorý nastúpi v akomkoľvek kole musí byť zaradený na sezónnej súpiske. Doplňovanie     sezónnej súpisky o ďalších hráčom môže FK realizovať prostredníctvom správcu súťaží / mailová žiadosť na správcu súťaží – meno a priezvisko hráča, jeho reg.číslo /.

Komisia rozhodcov a delegátov:

K R a D oznamuje, že letný seminár rozhodcov sa bude konať dňa 3. augusta 2014 (nedeľa).
Miesto konania seminára:
Spojená škola /bývala PTŠ-ka/, Stredná odborná škola Juraja Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 , Bernolákovo
Prezentácia bude od 08:30 hod. do 09:00 hod.
Pre fungovanie v novom súťažnom ročníku 2014/2015 je účasť všetkých rozhodcov povinná !!!
Vyžaduje sa spoločenské oblečenie !!!

Komisia mládeže:

1. KM oznamuje FK, že kompletné vylosovanie súťaží starších a mladších žiakov je zverejnené na stránke BFZ.

2. Súpisky – 7 dní pred začiatkom súťaže je každý FK povinný nahrať do ISSF sezónnu súpisku jednotlivých družstiev starších a mladších žiakov, ktoré hrajú v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Minimálny počet hráčov na súpiske musí byť 13 / pri menšom počte správca súťaží súpisku neschváli a FK sa zbytočne vystavujú disciplinárnym opatreniam /, každý hráč, ktorý nastúpi v akomkoľvek kole musí byť zaradený na sezónnej súpiske. Doplňovanie sezónnej súpisky o ďalších hráčov môže FK realizovať prostredníctvom správcu súťaží / mailová žiadosť na správcu súťaží – meno a priezvisko hráča, jeho reg.číslo, FK /.

3. Vekové kategórie hráčov – chlapcov pre súťažný ročník 2014/2015
starší žiaci: hráči narodení od 1.1.2000 a mladší / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: hráči narodení od 1.1.2002 do 31.12.2003
v súťažiach mladších žiakov môžu štartovať aj hráči v poslednom roku prípravky / nar. od 1.1.2004 do 31.12.2004 /, za splnenia podmienok uvedených v RS.

4. Vekové kategórie hráčok – dievčat pre súťažný ročník 2014/2015 / súťaže ObFZ BA vidiek /
starší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.1999 a mladšie / podmienka 6.rok veku /
mladší žiaci: dievčatá narodené od 1.1.2001 a mladšie / podmienka 6 rok veku /
upozornenie pre FK: dievčatá môžu mať dvojitú registráciu – príklad: môžu hrať 1. resp.2.ligu za D.Lužnú ale môžu hrať aj za svoj materský klub, v jednom hracom dni však nesmú nastúpiť za obidva kluby.

5. Z dôvodov kolízie stretnutí / st.žiaci, dorast, prípravka / na štadione ŠK Láb v nedeľu 26.10.2014 sa stretnutie 8.kola SZV A medzi družstvami ŠK Láb – TJ Veľké Leváre odohrá v nedeľu 26.10.2014 už o 9,15 hod.
6. KM oznamuje FK, že stretnutia sa budú môcť aj dohrávať / neplatí už podmienka predohrávania stretnutia / za splnenia týchto podmienok: písomná žiadosť o termíne dohrávky stretnutia potvrdená obidvomi stranami, žiadosť musí byť zaslaná na riadiaci zväz pred termínom dohrávky / nie po termíne /. Telefonické oznámenia o zmenách stretnutí nebude KM v súťažnom ročníku 2014/2015 akceptovať. Tlačivo o zmene stretnutia je na stránke BFZ – časť ŠTK.
7. KM oznamuje FK, že na základe schváleného uznesenia konferenciou BFZ príde v súťažnom ročníku 2015/2016 k reorganizácii súťaží. Táto reorganizácia sa bude týkať aj súťaží žiakov v pôsobnosti ObFZ Bratislava vidiek. Budú spojené okresy Malacky a Pezinok. Okres Senec prejde pod ObFZ Bratislava mesto. O všetkých konkrétnych veciach ohľadne žiakov budú FK včas informované.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI