Úradná správa č. 28 zo dňa 23.1.2015

BFZ

Sekretariát:

Oznamuje, že sekretárka BFZ p. Darina Ščibranyová si dňa 26.01.2015 čerpá riadnu dovolenku.

Upozorňuje všetky FK, že úhrady za rozhodcov a delegátov sú od 01.08.2014 vykonávané cez ISSF vo forme zbernej faktúry, tak, ako to bolo doteraz pri matričných a disciplinárnych úkonoch. Je treba dbať na splatnosť faktúry, inak budete vedení ako neplatiči.

SFZ upozorňuje, že od 1.8.2014 (najneskôr) alebo vydaním nového Rozpisu SFZ, nebude vôbec prijímať platby šekom (bude ich všetky vracať, pokiaľ bude kde …)
Preto Vás upozorňujeme, aby ste všetky zberné faktúry platili prevodom alebo priamym vkladom na účet SFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že vyhláška o Zákone č.1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí a Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK sa nachádza na webovej stránke BFZ v „dokumentoch“.

Sekretariát BFZ ďalej oznamuje:
že v rámci svojej činnosti pripravuje vydanie publikácie, historiografie BFZ a jeho klubov. Vzhľadom k tomu sa v rámci prípravných prác  s dôverou obracia na všetky kluby BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek  (aj v súčasnosti nevyvýjajúcich aktívnu činnosť!) so žiadosťou, resp. s prosbou , aby v prípade, že vlastnia materiály (príležitostné publikácie, bulletiny k výročiam a pod.)  o svojej histórii, aby tieto zapožičali BFZ k nahliadnutiu! Zapožičané materiály prosíme zaslať, príp. osobne pri návšteve doručiť na Sekretariát BFZ. Zapožičané materiály budú riadne zaevidované (zaprotokolované) a vlastníkovi po nahliadnutí bezpodmienečne vrátené! Taktiež Vás prosíme o Vaše vyjadrenie, či je možné v prípade, že klub vlastní “Kroniku (y)” túto zapožičať, resp. umožniť do nej nahliadnuť priamo v klube! V prípade návštevy klubu by termín návštevy bol z úrovne Sekretariátu BFZ vopred dohodnutý s predstaviteľmi klubu!

Veríme, že nájdeme u Vás  pochopenie pre realizáciu tohto zaujímavého projektu a za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Športovo – technická komisia:

OV ZT BFZ dorastu berie na vedomie:
Odhlásenie družstva FK Slovan Ivanka pri Dunaji zo ZT v kategórii dorastu

OV ZT BFZ dorastu oznamuje:

Zmenu hracích časov v ZT BFZ v kategórii dorastu v skupine A ( ihrisko UT Dunajská Lužná)

 1. skupina – ihrisko NTC Dunajská Lužná
kolo dátum čas
1.kolo 25.1.2015 09:00 D. Lužná Voľný žreb
11:00 Králová Vrakuňa
13:00 Ružinov Pezinok
 2.kolo 1.2.2015 09:00 Vrakuňa Ružinov
11:00 D. Lužná Králová
13:00 Pezinok Voľný žreb
 3.kolo 8.2.2015 09:00 Ružinov D.Lužná
11:00 Pezinok Vrakuňa
13:00 Králová Voľný žreb
4.kolo 15.2.2015 09:00 D. Lužná Pezinok
11:00 Králová Ružinov
13:00 Vrakuňa Voľný žreb
5.kolo 22.2.2015 09:00 Vrakuňa D. Lužná
11:00 Pezinok Králová
13:00 Ružinov Voľný žreb

 

OV ZT žiada všetky družstvá, aby sa na svoje stretnutia dostavili včas min. 60 min. pred začiatkom stretnutia.

Opätovne upozorňujeme FK, že v prípade štartu hráča na skúške z iného FK je povinné predložiť spolu zo súpiskou družstva dennému dozoru ( v kategórii dorastu R stretnutia) aj súhlas materského klubu s podpisom štatutárneho zástupcu FK a pečiatkou. V prípade nepredloženia súhlasu nebude umožnený štart hráča v stretnutí v oboch kategoriach. ( Propozície ZT bod 1).

OV ZT BFZ v kategórii dorastu upozorňuje R na povinnosť priniesť zo sebou  na stretnutia dorastu čisté ZoS a vyplnené najneskôr do stredy žiadame doručiť  spoločne s vyplneným tlačivom vyučtovania na sekretariát BFZ. Do ZoS je potrebné vypisovať aj OT (ŽK a ČK). OV ZT daľej oznamuje R na stretnutiach dorastu, že ich bude po stretnutiach kontaktovať sekretár ObFZ Bratislava – vidiek p. Rudolf Hupka pre nahlásenie výsledkov jednotlivých stretnutí. R stretnutia je zodpovedný taktiež za riadne vyplnenie tlačiva pre vyučtovanie ( odmena + ostatné náklady sú stanovené takto):
R – 5€ odmena + 15€ ostatné náklady
AR – 5€ odmena + 10€ ostatné náklady

Komisia rozhodcov a delegátov:

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov BFZ sa uskutoční v dňoch 28.2.-1.3.2015 v Senci. Zimný doškoľovací seminár delegátov stretnutí a pozorovateľov rozhodcov sa uskutoční dňa 8.3.2015 v Bratislave (aula Domu športu). Program oboch seminárov bude poslaný elektronickou poštou. Termín pre uskutočnenie platieb za seminár a nahlásenie dvojíc na ubytovanie je do 20.2.2015.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ oznamuje, že k 23.01.2015 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

TMK oznamuje, že „Seminár trénerov mládeže“ na tému : Športová príprava hráčov podľa vekových kategórií plánovaný na deň 24.1.2015 od 12:00 hod., sa z dôvodov nedostatočného záujmu trénerov neuskutoční. TMK presúva časť tém na „Seminár trénerov k predĺženiu licencií“,  ktorý bude usporiadaný 07.02.2015.

Na seminár 24.01.2015 boli prihlásení : Št. Gubrica, P. Cintula, R. Fabšo, M. Porvazník, P. Volf, R. Hudek, P. Čibík, M. Novotný, I. Konfráter, J. Šajánek, M. Skovajsa, R. Gajdúšek, L. Horváth, R. Anguš, A. Števaňáková, P. Andrejko, P. Fedor, P. Špak, J. Uhrín, M. Uhrín, R. Vajda, M. Lukáč, J. Prokop.
Menovaní tréneri sa majú možnosť prihlásiť sa na uvedený seminár 07.02.2015 písomne do 28.01.2015.

Doškoľovací seminár na predĺženie licencií (Grassroots „C“ a UEFA B licencia, SFZ B, SFZ C) :
Termín – 7.2.2015                                                Prihlášky možno posielať do 28.01.2015
Prihlásení : P. Volf (UE B), D. Kir (C), P. Cerovský (B), V. Melichárek (UE B), R. Vajda (UE B), M. Porvazník (UE B), J. Marko  (UE B), F. Huňady (UE C), Š. Rusnák (UE B), M. Krička (C), M. Belko (B), M. Tóth (B), Š. Valent (B), T. Švarda (UE B), R. Kováč (C), T. Kalay (UE C), M. Elefant (B),  M. Hrica (B), J. Mrva (B), S. Kocák (UE B), P. Cintula (UE B, ŠT. Gubrica (UE B), R. Varadin (UE B),          R. Szecsényi (UE B), J. Blecha (B), J. Majoroš (UE B), E. Chytil (UE B), P. Bogár (UE B), J. Ferenčák (UE B), L. Tanáč (UE B), R. Hudek (UE B), T. Horváth (UE B), M. Koršepa (UE B), P. Kotvas (UE B), O. Surmák (UE B), A. Bíró (UE B), K. Dvoran (UE B), T. Stúpala (B), J. Junek (UE B), V. Lovász (UE B), Z. Szórád (B), V. Kozubík (UE B), I. Konfráter (UE B), M. Hulák (UE B), A. Benčič (B), M. Janas (UE B), P. Pagáč (UE B), R. Török (B), I. Ďurčo (UE B), P. Jančiga (UE B), O. Zezula (UE B), A. Alaimi (UE B), M. Routný (UE B), J. Horváth (B), L. Hegedüs (UE B)  (55)

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – jar 2015  (podľa záujmu trénerov).

Prihlásení : J. Hullman, A. Štefaňáková, M. Havran, R. Sekot, J. Varga, D. Kir, E. Pázmány, A. Daniel (FTVŠ), J. Mucha, F. Gyenes, G. Straka, L. Belkovics, R. Kováč, P. Hul, J. Medgyes, Št. Rajkovics, Máhr, A. Audi, R. Kmeťo, M. Marci (20)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie : predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2015 (poľa záujmu trénerov).
Prihlásení : Ľ. Mezovský, T. Badák, B. Prokop, I. Kozák, T. Varadínek, A. Mihál, M. Kmotorka   (7)

 

P l á n   akcií  a  podujatí   organizovaných  BFZ v ročníku  2014/15

 

Január, február 2015  – Zimná halová liga mladších a starších žiakov (ZHL) o Pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
(pokračovanie z r. 2014)
31.1.2015          MHT ATTRACT-KEROBAJ CUP 2015 – U 11 (R 2004) – ŠH – Dom športu SZTK
07.2.2015          Doškoľovací seminár trénerov BFZ – predĺženie licencií – DŚ SZTK
21.2.2015          finále Žiackej halovej ligy o pohár ZSE, a.s. – U 15, U 13 (R 2000, R 2002) – Bratislava
Marec – máj 2015 – školský futbal MC Donalds CUP – prípravka – (R 2004)
Apríl – máj 2015 – Družobné stretnutia – odvety – BFZ – JmFS Brno – U 15, U 14, U 13 (R 2000, R 2001, R 2002)
Apríl – jún 2015 – Turnaj škôl na malých ihriskách –  „Školský pohár“  R 2002 a ml.; chlapci + dievčatá – ZŠ Bratislava (pokračovanie z r. 2014)
09.4.2015           Výberový turnaj – ŠT + výberov OblFZ – R 2003 – Bratislava
27.-29.4.2015    Sústredenie výberu BFZ U 14 (R 2001) – Senec / Viničné
10.–13.5.2015    ReTu výberov – SFZ – R 2001 – Senec a okolie
15.–20.6.2015    Letné sústredenie „Športovo-talentovanej mládeže“ – R 2002, 2003 – Dubová

Matrika BFZ :

Oznamuje FK, že bolo spracované druhé kolo pripomienkového konania k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý nájdete na linke:

http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialnespravy/legislativa/novinka/druhe-kolo-pripomienkoveho-konania-k-navrhu-noveho-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html.
Upozorňujeme na ustanovenie článku 27, ods. 6 Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, podľa ktorého, ak sa niektorý klub, resp. niektoré družstvo tohto klubu v stanovenom termíne neprihlási do súťažného ročníka, môže hráč tohto klubu ohlásiť hosťovanie, ktoré príslušná matrika schváli, do termínu ukončenia daného súťažného ročníka.
Ďalej upozorňujeme manažérov ISSF FK na článok 5/3 Prestup. poriadku pre neamatérov, že v prípade žiadosti o elektronický transfer je materský klub povinný vyjadriť sa do 7 dní so súhlasom, alebo zamietnutím podaného transferu hráča.
Od 1. júla 2014 je platný novelizovaný „Súťažný poriadok SFZ“, kde v článku 35 a ods. 2 až 5 je zmena, ktorá hovorí o tom, že hráč klubu musí mať platný registračný preukaz vydaný podľa predpisov SFZ, ak ho takto má, je to overiteľné v ISSF a na stretnutie môže nastúpiť (v prípade, že tento momentálne nemá u seba) aj na iný doklad, preukazujúci jeho totožnosť s fotografiou ale aj bez fotografie (napr. kartu poistenca zdrav. poisťovne), čo rozhodca spolu s kapitánmi oboch družstiev musí overiť podľa predloženého dokladu totožnosti a uviesť do zápisu o stretnutí. Avšak následne najneskôr do 48 hodín je potrebné, aby bol tento platný preukaz predložený príslušnému riadiacemu orgánu súťaže. Neplatí to pri strate, odcudzení alebo zničení preukazu, kde musí hráč mať u seba úradný doklad alebo čestné prehlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť. Je preto potrebné, aby všetci hráči mali platné nové preukazy.
Žiadame FK používať len nove formuláre v ISSF, v časti Dokumenty, tam sú vždy najaktuálnejšie.
Upozorňujeme FK na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy.
Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto faktúry NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ.
Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka
Faktúry za registračné preukazy futbalové kluby neplatia bankovým prevodom.
Hosťovanie hráča skončilo dňom 30.9. 2014. Najbližší termín hosťovania je od 1.1.2015.

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Upozorňuje FK, že v sezóne 2014/2015 budú pre štart v súťažiach BFZ a teda i ObFZ Bratislava-vidiek platiť výlučne len nové hráčske preukazy. Týka sa to všetkých kategórií od seniorov až po prípravky.

ObFZ Bratislava-vidiek (ako i BFZ a ObFZ Bratislava-mesto) zmenil svoje sídlo, presťahoval sa na Súmračnú ul. 27 v II. obvode (ako doteraz). Poštové smerové číslo je 821 02 Bratislava.

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Komisia rozhodcov a delegátov:

KR a D upozorňuje všetkých rozhodcov a delegátov na potrebu uzavretia dohody o vykonanej práce na rok 2015 .

Podpis dohody sa robí u  p.Ščibranyovej, sekretárky BFZ s ktorou si treba dohodnúť termín. Zároveň je potrebné priniesť so sebou kópiu OP z oboch strán a kópiu preukazu poistenca. V prípade nepodpísania dohody nebudú takýto rozhodcovia a delegáti nominovaný na žiadne stretnutia.

Komisia mládeže:

KM ObFZ v súlade s RS čl.16.3 zverejňuje nomináciu hráčov výberu ObFZ U11 / roč.2004 / na  medzinárodný halový turnaj ATTRACTKEROBAJ v sobotu 31.1.2015 v Dome Športu Bratislava.

NOMINÁCIA

Vincent GRÚBER  CFK Cajla               Matúš HORVÁT       Slovan Viničné
Samuel ŠUTTA      ŠK Šenkvice           Patrik VOLF             ŠK Sv.Jur
Denis SZIKHART   MŠK Kraľova          Samuel POPELÁK   ŠK Sv.Jur
Rastislav VAVRÍČEK ŠK Lozorno         Jakub PLAVNÍK      SFC Kalinkovo
Dávid RABEK           FC Zohor              Samuel BENKO        ŠK Senec
Samuel KAKAŠ       ŠK N.Dedinka        Benjamín CHOBOT  ŠK Senec
Oliver BARKOL     ŠK Senec                Pavlína HRDLIČKOVÁ  SFC Kalinkovo

Náhradník:
Patrik ĎURICA     ŠK Láb

Trener: Patrik POMICHAL                    Asistent trenera: Patrik VOLF
Vedúci družstva: Vladimír RABEK

Výstroj hráčov: halová obuv, chrániče, brankári tepláky, hygienické potreby, karta poistenca. Ospravedlnenia je potrebné včas hlásiť trenerovi Patrikovi Pomichalovi 0911 699016. Neospravedlnená účasť: hráč, resp. príslušný FK sa vystavujú disciplinárnemu riešeniu.
Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 31.1.2015 o 8,00 hod. vo vestibule Domu Športu Bratislava na Pasienkoch. .

 

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI