ObFZ Bratislava-mesto ročne vychováva desiatky rozhodcov

Vo štvrtok 26. februára sa v malej aule bratislavského Domu športu v súlade so stanovami uskutočnila hodnotiaca konferencia  Oblastného futbalového zväzu Bratislava – mesto. Z 35 delegátov s právom hlasovať sa konferencie, ktorú viedol člen VV BFZ Vladimír Medveď, zúčastnilo 23. Medzi hosťami bol predseda BFZ Juraj Jánošík.

Na úvod si prítomní minútou ticha uctili pamiatku pánov Milana Lackoviča, Vojtecha Barboríka, Gustava Šurana a člena víťazného mužstva vo finále PVP v roku 1969 Slovana Bratislava Vladimíra Hrivnáka, ktorí nás opustili v minulom a v tomto roku. Predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý vo svojom príhovore o činnosti zväzu povedal: ,,V minulých rokoch som vždy prednášal obsiahlu správu, tentoraz sme pristúpili k novému formátu o činnosti nášho zväzu s tým, že po mne dostanú slovo predsedovia odborných komisií a v stručnosti zhodnotia ich činnosť. Po vlaňajšej volebnej januárovej konferencii boli zvolené orgány ObFZ Bratislava-mesto. Výkonný výbor doznal niekoľkých zmien, máme dvoch nových členov, Rastislava Kunsta a Ondreja Štefanšícha.  Schádza sa raz za mesiac, rieši rôzne otázky organizačného zabezpečenia súťaží v zmysle stanov. Prioritne sa venujeme mládeži, organizačne zabezpečujeme činnosť štyroch reprezentačných výberov mesta od 10 do 14 rokov.  Medzinárodnú spoluprácu zabezpečujeme s výbermi Brno, Blansko a Trnava. V jarnom a jesennom období realizujeme takzvané štvorstretnutia, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni. Rovnako veľkú pozornosť venujeme aj výchove nových rozhodcov. Futbal sa bez nich nedá hrať, musím povedať, že hlavne vďaka predsedovi komisie rozhodcov Pavlovi Páchnikovi dosahujeme v tejto oblasti pozoruhodné výsledky. O prácu rozhodcu na Slovensku nie je veľký záujem, v minulosti sme mali arbitra najvyššieho rangu Ľuboša Micheľa. V súčasnosti je rozhodcovskou jednotkou na Slovensku náš odchovanec Ivan Kružliak, ktorý sa dostal za podskupinu skutočnej elity. V deň konania konferencie pískal zápas Európskej ligy Inter Miláno – Celtic Glasgow. Je to veľmi ťažká práca, nám sa však daria napĺňať tieto predsavzatia. Zapĺňame regionálne súťaže  takými počtami rozhodcov, o ktorých môžu iné regióny iba snívať.  Ročne sú to desiatky rozhodcov, aj keď nie všetci majú výkonnosť, ktorá by zodpovedala našim požiadavkám. Aj medzi ženami nám rastú dobré adeptky, máme také štyri až päť, ktoré sú veľkými talentami. Minulý rok priniesol jedno významné rozhodnutie a to, že sme sa spolu s ObFZ Bratislava-vidiek pustili do problému, ktorý sme začali riešiť pred štyrmi rokmi. Vtedy nebola ochota sa tomu venovať viac, bola vytvorená pracovná skupina na reorganizáciu súťaží v regionálnom futbalovom zväze. V novom ročníku 2015/2016 príde k tejto reorganizácií, našim zámerom je, aby formáty nových súťaží, ktoré poznáte, prispeli k zvýšeniu úrovne, týka sa to hlavne III. a IV. ligy.“

Potom si zobrali slovo predsedovia jednotlivých komisií, Pavol Páchnik, predseda KRaD, Miroslav Bóc, predseda DK, Adam Somoláni, predseda KM a  Pavol Šuniar, predseda ŠTK. Všetci v stručnosti vysvetlili a povedali, v čom spočíva práca ich komisie,  aké výsledky dosiahli, nezabudli pripomenúť, že sa boria aj s rôznymi problémami, ale celkovo ovzdušie v bratislavskom futbale sa zlepšilo. V diskusii vystúpil aj matrikár BFZ Pavel Príkopa, ktorý informoval prítomných o novom Registračnom a prestupovom poriadku SFZ pre profesionálov a amatérov a o pripravovanej novelizácii Registračného a prestupového poriadku, ktorý by mal platiť od 15.6. 2015.

Na záver konferencie vystúpil Juraj Jánošík, ktorý povedal, že si váži účasť na nej a ponúkol niekoľko zaujímavých informácií: ,,Spolu s výkonným výborom ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava-vidiek hľadáme neustále možnosti na zlepšenie situácie futbalu v našom regióne. Preto sme radi, že sa tento rok uskutoční reorganizácia súťaží,  takto sa zvýši ich kredit, platí to aj o mládežníckych ligách. Po FC Petržalka akadémia turbulentnú obdobie prežíva aj ŠKP Inter Dúbravka, hlavne nám ide o to, aby sa v tomto klube zachránila mládež, s ktorou dobre pracuje. Pre futbal sú najdôležitejšie financie, z projektu hattrick sú pridelené 2 milióny eur na výstavbu nových umelých ihrísk po celom Slovensku. Po šesť je ich naplánovaných pre východ, stred, západ a dve pre Bratislavu. O tom, kde by sa tieto dve mali postaviť, rozhodne VV ObFZ Bratislava-mesto a VV ObFZ Bratislava-vidiek. Chystá sa nová zmluva medzi regionálnymi futbalovými zväzmi a SFZ, je to 130 tisíc eur, rozhodne si chceme vybudovať nové sídlo, lebo súčasné nie je naše a platíme dosť drahý nájom. Máme marketingovú komisiu a od partnerov sa nám podarilo zohnať finančné prostriedky na rozvoj futbalu v regióne pre obidve oblasti. Na župnom zastupiteľstve BSK nám schválili dotáciu 5 tisíc eur, nie je to síce veľa, ale v budúcnosti máme prísľub na väčšie financie, lebo aj poslanci na župe vidia, ako dobre pracujeme s mládežou a koľko hodnotných turnajov ročne organizujeme. Aj preto máme 5. marca stretnutie so zástupcami Juhomoravského zväzu a budeme hovoriť o spoločnom projekte o obnovení založenia turnaja o Dunajský pohár žiakov. Som rád, že v Bratislave je nárast detí o futbal, všetkým funkcionárom vyslovujem hold a vďaku zato, v akých ťažkých podmienkach pracujú. Veľké uznanie si zaslúži sekretár ObFZ Bratislava-mesto Jozef Pavlík, s jeho príchodom zaviali na zväze nové vetry.“

Delegáti si zvolili aj 25 zástupcov, ktorí pôjdu 18. marca na hodnotiacu konferenciu BFZ.

Milan Valko – komunikačný manažér BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI