Úradná správa č. 41 zo dňa 3.5.2013

BFZ

ISSF
Veľmi dôležitá informácia:
vzhľadom na už publikovanú informáciu o partnerskej spolupráci so Slovak Telekomom upriamujem Vašu pozornosť na stránku www.futbalsfz.sk/issf/telekom kde si nájdete základné informácie o spolupráci (notebooky, tablety, paušály) a tu budem priebežne aj informovať a upresňovať, ako to bude celé prebiehať.
Kluby si môžu notebooky a tablety začať objednávať cez ISSF elektronickú podateľňu.

Pokiaľ máte záujem o produkty od spoločnosti SLOVAK TELEKOM (viac informácii na http://www.futbalsfz.sk/issf/telekom ) pri vypisovaní dokumentu PRISTUPNIE K RAMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRACI musí byť v kolonke „Pristupujúci — Zastúpený“ štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu).

Takisto podpisuje na konci štatutárny zástupca klubu, ktorý môže konať v mene spoločnosti (klubu) a ak máte pečiatku, tak ju tam na konci prosím dajte.

V spolupráci s naším partnerom Slovak Telekom, a.s. Vám prinášame zvýhodnenú ponuku pre Vaše dovybavenie sa základnou výpočtovou technikou, aby sa Vám jednoduchšie pracovalo so systémom ISSF, ale aj aby ste mohli byť na 100% mobilný. Môžete si objednať viac kusov z každej položky, napríklad aj pre svojich Tímových manažérov, poprípade objednať si viackrát.

Pri prvej objednávke je nutné vyplniť PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI, kde je nutné vyplniť žlto vyznačené časti. Následne je treba 4x pristúpenie vytlačiť, podpísať a zaslať na adresu Projekt – Telekom, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Po obdržaní originálov dokumentov bude Vaša objednávka presunutá do spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a následne expedovaná. Po akceptácii zmluvy Vás Telecom bude kontaktovať.

PRISTÚPENIE K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SPOLUPRÁCI je nutné len pri prvej objednávke.

Dovoľte prosím, aby som Vás touto cestou oboznámil aj s možnosťou využívať 25% zľavu na paušály Biznis Star (po pristúpení k rámcovej zmluve) Podrobnosti k paušálom Biznis Star nájdete na adrese http://www.telekom.sk/biznis/telefonovanie/mobilny-hlas/programy-biznis-star/

Prosíme kluby, aby venovali pozornosť aktualizovanej ÚS SFZ zverejnenej na stránke SFZ:

http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/uradna
-sprava-c-32-zo-dna-932013-aktualizovane.html

Vážení kluboví ISSF manažéri,
dovolím si Vás upozorniť, že všeobecná mesačná (zberná) faktúra sa považuje za zaplatenú vtedy, keď budú peniaze na centrálnom účte SFZ (a všetkých ostatných zväzov) so správnym variabilným symbolom !!! NIE KEĎ NÁM POŠLETE DOKLAD O ZAPLATENÍ.

Doklad o zaplatení nám neposielajte, pretože stav faktúry (či je v stave Uhradená) si môžete skontrolovať sami 24 hodín denne priamo v ISSF.

Denne, v doobednajších hodinách, sa aktualizujú informácie z banky a ihneď sa prenášajú do ISSF, ak si po 12:00 skontrolujete stav Faktúry, viete na čom ste v daný deň (či platba už prešla alebo nie). Faktúry si nájdete po prihlásení do http://issf.futbalnet.sk v hlavnom menu Faktúry a Typ faktúry (druhý stĺpec) pre mesačnú zbernú fakturáciu je VŠEOBECNÁ FAKTÚRA (nie Faktúra za ISSF karty).

Či je už faktúra uhradená (predposledný stĺpec STAV) zistite práve na tomto mieste, pokiaľ je STAV „Exportovaná“, znamená to že NIE JE UHRADENÁ a peniaze nám ešte neprišli na účet.

Teraz niečo viac k možnostiam platieb.
Faktúry je samozrejme možné platiť viacerými spôsobmi:
– prevodom z účtu na účet (kľudne aj internet bankingom) – pokiaľ máte účet v Slovenskej sporiteľni je to okamžite, z iných bánk väčšinou do 2 pracovných dni.
– vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni – TOTO JE NAJRÝCHLEJŠIE
– šekom cez Slovenskú poštu – TOTO NEODPORÚČAME !!!

Ešte raz zopakujem, NEODPORÚČAME PLATIŤ FAKTÚRY ŠEKOM, pretože to trvá viac ako 3 dni (niekedy aj 9 dni).

Upozornenie pre FK, ktoré nemajú zaplatenú zbernú faktúru cez ISSF (splatnosť faktúra bola 16.4.2013):
ŠK FO Malacky – 47,-eur
FK Limbach – 50,-eur
ŠKP Inter Dúbravka – 10,- eur (za mesiac február)
ŠKP Inter Dúbravka – 255,-eur
FK Jablonové – 30,-eur

Sekretariát:
Oznamuje, že minulý týždeň boli posielané posledné zálohové faktúry za súť. ročník 2012/2013. Ak faktúru v najbližších dňoch nedostanete, hláste sa prosím na sekretariáte BFZ. Splatnosť faktúry je 15.05.2013.

Oznamuje všetkým FK, že za výkon rozhodcov a delegátov idú platby len cez vyúčtovanie finančných náležitostí. Akékoľvek iné platby (vyplatené po zápase priamo rozhodcovi alebo delegátovi) sú v rozpore s platnými normami FZ a hláste to ihneď na tel.číslo sekretariátu BFZ 0903/ 718 450.

Pridávam info odkaz na aktuálny newsletter k ME U17.

www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/2012
-2013/Galerie/2013/2013_ME_U17/20130417_MEU17_vstupenky_newsletter.pdf

alebo

http://bit.ly/XRdYX2

Športovo – technická komisia:

ŠTK súhlasí s dohodami klubov:
MRB 27.kolo Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Inter Bratislava dňa 18.5.2013 o 14:30hod.
ŠTK nariaďuje odohrať:
Na základe nariadenia SFZ o využití ihriska SFM Senec vo Veľkom Bieli pre potreby ME vo futbale hráčov do 17 rokov nariaďujeme odohrať stretnutie MD3R 21.kolo SFM Senec „B“-MŠK Iskra Petržalka dňa 1.5.2013 o 10:00hod.ihrisko UT Montostroj.
ŠTK kontumuje:
17.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava 3:0 kont. podľa SP čl.100/i.(Richard Polák 961017 – prestup do zahraničia US SFZ zo dňa 30.3.2013.
ŠTK oznamuje klubom, ktoré majú záujem usporiadať finále pohára BFZ, aby to oznámili emailom na adresu:jan.farbula@gmail.com do 20.5.2013.Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 19.6.2013 o 15:30hod(dorast) a 18:00hod.(seniori).Bližšie informácie k organizácii podá predseda ŠTK BFZ p.Ján Farbula (0905/ 526 761).
ŠTK sa ospravedlňuje klubom SZRL a MZRL za nedorozumenie, ktoré vzniklo v súvislosti zo 16.kolom SZRL a MZRL, ktoré sa malo odohrať v termíne 1.5.2013.ŠTK 16.kolo preložila na termín 4.6.2013 o 16:00hod(MZRL) a 17:30hod.(SZRL).Tento oznam bol zverejnený na starom webe, ktorý sa už nepoužíva a ŠTK tento oznam pozabudla zopakovať.
ŠTK na základe SD odstupuje za opakované nedodržiavanie RS čl.2 odstupuje na DK kluby MRB FK Rača a ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoka.
ŠTK berie na vedomie list ŠK Igram, adresovaný VV BFZ.
Predseda ŠTK oznamuje, že od 1.5.2013 používa iba mobilné číslo telefónu 0905/526 761.Číslo 0917/161 304 už nepoužíva.

Disciplinárna komisia:
U.č. 265
Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 m.s. Nepodmienečne od 25.04.2013
Ribanský Richard / ŠK Vrakuňa / poplatok 5.-€
od 28.04.2013
Berzédi Juraj / ŠK Sv. Jur / poplatok 10.-€
Kaufmann Tomáš / ŠK Sv. Jur / poplatok 5.-€
Orlický Michal / FKM K. Ves / poplatok 5.-€
od 29.04.2013
Petrovič Gabriel / MŠK Králová pri Senci /
Hlavina Lukáš / FK Karpaty Limbach /
Juraško Martin / ŠK Most pri BA /
Beitl Roman a Hrubovský Jakub / ŠK Danubia /
Glasa Marek / ŠK Báhoň /
Lovás Félix / FC Družstevník Budmerice / všetci poplatok 10.-€
od 02.5.2013
Malošík Lukáš / MŠK Iskra Petržalka /
Kocka Dominik a Senaši Jakub / ŠK Bernolákovo / všetci poplatok 5.-€
Čajkovič Matej / FK Karpaty Limbach / od 22.4 – odstál v 22 kole / poplatok 10.-€
U.č. 266
DK opravuje rozhodnutie z US zo dňa 24.4.2013 zastavená činnosť za 4 ŽK neplatí
Borovnický Ondrej / LP Domino BA – SD3R / udelené 3 ŽK v ročníku 2012/13- poplatok 5.-€ zrušený
U.č. 267
Malecký Igor / ŠK Tomašov / vylúčený za HNS k rozhodcovi stretnutia – 3 s.s. nepodmienečne, podľa 1/3/b od 29.04.2013. (10.-€)
U.č. 268
Štuň Dávid / ŠK Tomašov / vylúčený za kopnutie lopty do protihráča v prer. Hre 2 s.s. nepodm., podľa 1/6/a od 29.04.2013. (10.-€)
U.č. 269
Rechtorovič Patrik / FK Lamač / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 29.04.2013 (10.-€)
U.č. 270
Šepitka Šimon / FK Lamač / vylúčený za udretie súpera v prer. hre – 6 s.s. nepodmienečne, podľa 1/6/b od 29.04.2013 (10.-€)
U.č. 271
Kocúrik Marek / MŠK Iskra Petržalka – SD3R / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 28.04.2013 (5.-€)
U.č. 272
Neštický Peter / ŠK Bernolákovo – MD3R / vylúčený po 2 ŽK – 1 s.s. nepodmienečne, podľa 1/5/a od 28.04.2013 ( 5.-€)
U.č. 273
DK BFZ na základe stanoviska klubu FK Rača – SD3R zastavuje disciplinárne konanie voči klubu za neoprávnený štart hráča Richarda Poláka r.č.961017,
U.č. 274
Bakyta Radovan / FK Karpaty Limbach / žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe článku 31/1 DP žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia zamieta. (10.-€)
U.č. 275
DK upozorňuje kluby, že úhradu poplatkov za disciplinárne konanie vykonajú prostredníctvom mesačnej faktúry, ktorá Vám bude vygenerovaná na konci každého mesiaca – uvádzané poplatky sú len orientačné pre kluby.

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich zverejnenia.

Komisia rozhodcov a delegátov:
Zaoberala sa námietkou ŠK Plavecký Štvrtok – OŠK Vysoká voči popisu priestupku vylúčeného hráča (MRB, 21. kolo, Pl. Štvrtok – Kráľová p/S). Na základe skutočnosti uvedenej v zápise o stretnutí, správy D a po zhliadnutí videozáznamu konštatuje, že námietka je neopodstatnená a hráč bol správne vylúčený z hry.
Zaoberala sa námietkou TJ Záhoran Kostolište voči neudeleniu ČK hráčovi D (SD3R, 21. kolo, Bernolákovo – Kostolište). Keďže nemá k dispozícii videozáznam ani správu D (nebol delegovaný) a nemôže posúdiť intenzitu priestupku, považuje rozhodnutie R (udelenie ŽK) za správne a námietku za neopodstatnenú.
Náhradné fyzické previerky sa uskutočnia 16.5.2013 o 17.30. Pozvánky s programom a limitmi boli príslušným rozhodcom poslané mailmi.
Ospravedlnenia: Ježík 4.5., 11.5.; Mosor 4.5.; Zálesňák 28.4., 1.5.; Hrazdira 1.5.; Abrman 8.5. mimo UHČ; Martinkovič st. 11.5.; Kroneraff 11.5.; Pacalaj 12.5., 18.5., 25.-26.5., 1.6.; Melíšek 18.5.; Ondrušek 3.-6.5.; Ležovič 10.-13.5.; Dadykin 16.-21.5.; Hájek 12.-13.5.

Trénersko – metodická komisia:
TMK oznamuje :
– Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.
– Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2012/2013.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest. Termíny školenia sú uvedené nižšie.
Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – leto 2013
Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu poštou na adresu : sekretariát BFZ; Trnavská cesta 100/II.; 821 01  Bratislava; alebo elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje kluby a trénerov, že k 25.4.2013 eviduje na rôzne tipy vzdelávania, tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč, E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý (18)
Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera, S. Angelovič (5)
Termín školenia : pre nedostatočný počet prihlásených – presunutý na september/december 2013!

Školenie trénerov na „C“ licenciu – predpoklad uskutočnenia leto 2013 :
A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič,
R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo (13)
Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciu – predpokladaný termín uskutočnenia – leto 2013 – prihlásený – J. Buček (1)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

N O M I N Á C I A – hráčov U13 (1.1.2000) výberu BFZ na KZ – 13.5. 2013 v Bratislave.
Hráči:
BELÁK Tomáš      Petržalka                      ZÁVONÍK František      Žolik Malacky
MIHOK Marko      Petržalka                       KONEČNÝ Ivan      Žolik Malacky
HEGYI Samuel      Petržalka                     ŠKODA Matej      SFM Senec
ČECH Adam      Petržalka                          WIESNER Frederik      SFM Senec
HABODÁSZ Samuel      Petržalka             LACSKA Daniel      SFM Senec
KOPŠÍK Samuel      Petržalka                    RUSNÁK Adam      SFM Senec
GREGOR Michal      Inter                            TAKÁCS Dávid      SFM Senec
POCHYLÝ Nicolas      Inter                        HOLEC Richard      PŠC Pezinok
VOŠTINÁR Šimon      LP Domino             BALÁŽ Samuel      Dunajská Lužná
VITKOVIČ Patrik      D. N. Ves                   ČAHOJ Michal      Karlová Ves
RUŽIČKA Matej       Ivanka                         UHER Enrico       Karlová Ves
BRUNNER Martin      FA Bratislava         JELÍNEK Tomáš      Karlová Ves
MAJCHER Patrik      Lamač
TRÉNERI: GÁLA Vladimír , BÔBIK Igor
VEDÚCI: TRNOVSKÝ Ondrej
MASÉR: MICHALOVICH František
Zraz nominovaných je dňa 13.5.2013 (pondelok) o 12,30hod. Štadión ŠK Slovan Bratislava – Pasienky 6 , Bratislava. Predpokladané ukončenie zrazu je 13.5.2013 (pondelok cca o 15,00 hod.) v Bratislave .

Matrika  BFZ :
UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.
Povinná výmena registračných preukazov cez systém ISSF bude prebiehať postupne, okrem RP, ktoré majú momentálne platnosť starých RP /seniori MRB, S4A, S4B a 5, ligy/ do konca jarnej sezóny 2012/13 /musí byť žiadosť o vydanie nového RP/ postupne výmenu preukazov v dorasteneckých súťažiach do termínu 3l.08.2013 a v záverečnej fáze príde k výmene registračných preukazov u žiakov a prípraviek do konca roka 2013. Tento materiál bude postúpený na schválenie najbližšieho VV BFZ.
Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

Komisia mládeže:
KM súhlasí s dohodou klubov o zmene termínu a hracích časov – prípravka:
FK Inter – Žolík Malacky 12. kolo PMA1 hrá sa 8.5.2013 o 14,30 hod., ihrisko Drieňová ul.
FK Rača – FK Inter 22. kolo PMA1 hrá sa 6.6. 2013 o 17,30 hod. Ihrisko FK Rača.
Lok.Dev. N. Ves – Iskra Petržalka 12. kolo PMA2 hrá sa 8.5.2013 o 9,00 hod.
Lok. Dev. N. Ves – Jarovce 12. kolo PMB2 hrá sa 8.5.2013 o 11,00 hod.
KM upozorňuje FK hrajúce súťaž PrMA, že ŠK Lozorno hráva svoje domáce stretnutia v sobotu o 13,00 hod. /US 6.9.2012/
Schválená zmena
PrSC – 18.kolo: ŠK Bernolákovo – SFC Kalinkovo“B“ – nedeľa 5.5.2013 o 10,00 hod.
Žiadame všetky FK hrajúce súťaže PrMA, PrPK, PrSC aby si znovu prekontrolovali či majú všetkých hráčov zaradených v ISSF.
Prípadné nedostatky riešte s Matrikou BFZ.
KM žiada nasledovné FK, aby rešpektovali nariadenia zverejnené v US – v zápisoch uvádzať reg.čísla hráčov pridelené v ISSF, písanie zápisov PC.
PrPK: Jablonec, PŠC Pezinok, Grinava
PrSC: Kráľová pri Senci, Malinovo, Čataj, Bernolákovo
KM upozorňuje MŠK Kráľová /PrSC/, že hráč Ondrej Kubovčák 020918 nemôže v rovnakej súťaži hrávať za obe družstvá / A, B/, taktiež kontrolovať vypísaný zápis – uvádzanie správnych a celých mien a priezvisk hráčov.
Za nerešpektovanie upozornení v US č.36, 39 ako aj porušenie RS čl.9 „Nahlasovanie výsledkov “ odstupujeme na DK ObFZ BA vidiek nasledovné FK:
PrMA: Tatran Stupava / 14.kolo /, FC Rohožník /14.kolo/
PrPK: OŠK Slovenský Grob /14.kolo/
PrSC: ŠK Miloslavov /17.kolo/, MŠK Kráľová „A“ /17.kolo/, TJ Rovinka /17.kolo/

ObFZ Bratislava – mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

ObFZ Bratislava – vidiek

Sekretariát:

Bola odoslaná záväzná prihláška na 15. ročník medzinárodného turnaja Senec a jeho priatelia v dňoch 13. – 15. 6. 2013. Za ObFZ Bratislava- vidiek sa zúčastnia: mladší žiaci A U-13 (r. 2000), mladší žiaci B U-12 (r. 2001), prípravka A U-11 (r. 2002).

FK, ktoré si ešte neprevzali pridelené futbalové lopty, nech tak urobia po telefonickom dohovore s p. M. Baxom – m: 0903 219736.

FK, ktoré tento rok oslavujú okrúhle výročie založenia, pošlite prosím informáciu o termíne mailom (poštou, osobne) na sekretariát BFZ – darina.scibranyova@futbalsfz.sk, alebo na sekretariát ObFZ – rudolf.hupka@futbalsfz.sk;

FK, ktoré nemajú vo výsledkovom servise BFZ pri svojom názve znak alebo logo klubu nech ho pošlú (prinesú, dodajú) na sekretariát ObFZ.

Športovo – technická komisia:

1. ŠTK súhlasí s dohodou klubov o zmene hracieho dňa
SD4VB 16.kolo Modra – Viničné 15.5.2013 o 17,00 hod
SD4VB 17.kolo Báhoň – Modra 8.5.2013 o 14,30 hod
SD4VB 21.kolo Viničné – Šenkvice 29.5.2013 o 17,30 hod
2. ŠTK napriek upozorneniam odstupuje na DK za nedodržanie nariadenia písania ev. čísel hráčov namiesto dátumu narodenia v ZS nasledovné družstvá:
Seniori: Blatné, Malinovo, Grinava, Králová p.S.
Dorast: Stupava, Rohožník, Častá
3. ŠTK upozorňuje družstvá Malých Levár a Svv. Jur „B“ na dodržiavanie SP čl. 43-51 a RS bod 2 – zabezpečenie US
4. Chýbajúce zápisy:
SD4VB 20.kolo Báhoň – B. Pezinok R: Moravec
SD4VB 20.kolo Malinovo – Modra R: Mrva
5. ŠTK na svojom zasadnutí prešetrilo odvolanie klubu B. Pezinok voči neoprávnenému štartu hráča Malinova v stretnutí SD4VB 15.kolo B. Pezinok – Malinovo a vyhodnotilo ju ako neopodstatnenú, nakoľko neboli splnené náležitosti SP čl. 66 a RS bod 7.
6. ŠTK prešetrilo list p. Froncovej na podozrenie neoprávneného štartu hráčov dorastu Karpaty Limbach na RP jej syna Mateja Fronca. Na základe ZS, pri vykonávanej konfrontácii v stretnutiach, k neoprávnenému štartu hráčov neprišlo, čiže námietka je neopodstatnená.

Disciplinárna komisia:

U.č.175
Polák Igor ( TJ Záhoran Jakubov ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK vyhovuje žiadosti menovaného a uvoľňuje mu pretekársku činnosť dňom 3.5.2013.
U.č.176
Frčo Vladimír ( Kráľová pri Senci „ B “ ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe čl. 31 / 2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 3.5.2013 s podmienečným odkladom do 30.6.2013.
U.č.177
Snopek Miroslav ( ŠKO Miloslavov ) žiadosť o odpustenie zvyšku disciplinárneho opatrenia. DK na základe čl. 31 / 2 DP mení zvyšok trestu 1 s.s. na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 3.5.2013 s podmienečným odkladom do 30.6.2013.
U.č.178
DK trestá hráča Cíferského Mateja ( FC Slovan Častá ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 25.4.2013.
U.č.179
DK trestá hráča Kurica Vladimíra ( FC Slovan Častá ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 25.4.2013.
U.č.180
DK trestá hráča Pirošku Petra ( ŠK Kaplná ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 29.4.2013.
U.č.181
DK trestá hráča Vargu Tomáša ( FC Slovan Častá ) za 4x napomenutie ŽK zastavením pretekárskej činnosti na 1 súťažné stretnutie od 3.5.2013.

Najbližšie zasadnutie DK ObFZ BA vidiek sa uskutoční dňa 9.5.2013 ( štvrtok ) .

Komisia rozhodcov a delegátov:

Na základe preverenia predkladaných vyúčtovaní finančných náležitostí delegovaných osôb postupuje rozhodcu V. Rusinka k riešeniu na DK.

Na základe šetrenia k stretnutiu 21. kola S5VB Modra – Králová p. Senci B pozastavuje delegáciu rozhodcu P. Mrvu do odvolania a postupuje ho k riešeniu na DK.

Dôrazne upozorňuje R a D

Na každom stretnutí musí byť prítomný aspoň jeden lekár alebo zdravotník, R preverí jeho prítomnosť podpisom na zápise o stretnutí.

Na povinnosť R uzavrieť do 8.00 hod nasledujúceho dňa po odohratí stretnutia zápis v ISSF, v prípade problémov s uzavretím zápisu informovať predsedu KRaD – m: 0911/397156.
R uvedie v zápise o stretnutí problémy, kvôli ktorým nemohol uzavrieť zápis. To isté uvedie vo svojej správe pozorovateľ rozhodcu, ak je na stretnutie delegovaný.

Správu delegáta o priebehu stretnutia seniorov súťaží ObFZ Bratislava-vidiek (S5VA a S5VB) zasielajte elektronickou poštou na e-mailové adresy:
abanic@azet.sk a rudolf.hupka@futbalsfz.sk

Upozorňuje delegátov na povinnosť dôslednej kontroly stanoveného počtu a označenia členov usporiadateľskej služby na stretnutiach.

Ospravedlnenie :
Biháry – 1.5. a 5.5. 2013, Kardelis – 5.5.2013, Habo – 4.5.-5.5. 2013, Surovský – 29.4.- 4.5.2013, Žilavý – od 30.4. 2013 do prihlásenia, Višváder – 11.-12.5.2013,

Ospravedlnenia zasielajte e-mailom minimálne 10 dní vopred na : peter.augustovic1@gmail.com a zároveň aj na minarikp4458@azet.sk

Komisia mládeže:
1. KM dôrazne upozorňuje všetky FK hrajúce súťaže SZV MA, Pk, SC, MZV, PrMA, PK, SC aby sa neriadili hracími dňami a časmi v obsadení rozhodcov. Všetky správne hracie dni a časy sú od 30.4. zverejnené na stránke www.futbalnet.sk. Taktiež sú tam zverejnené termíny dohrávok. Stačí si otvoriť danú súťaž a príslušné kolo.
2. ŠK Žolík Malacky „B“ /SZV MA/ od 1.5.2013 hráva svoje domáce stretnutia na svojom štadióne v Zámockom parku / bývalé škvarové ihrisko /.
3. Schválené zmeny
SZV PK – 13.kolo: ŠK Báhoň – TJ Dubová – sobota 4.5. o 10,30 hod.
SZV PK – 16.kolo: TJ Dubová – Dr.Doľany – sobota 11.5. o 17,30 hod.
4. KM nariaďuje odohrať stretnutie 10.kola SZV SC medzi družstvami ŠK Tomašov – OŠK Chorvátsky Grob v piatok 17.5. o 18,00 hod. Stretnutie sa z dôvodov nariadenia SFZ – ME 17 dňa 1.5. nehralo.
5. KM znovu upozorňuje všetky FK, aby si prekontrolovali, či majú všetkých hráčov zaradených v ISSF. Prípadné nedostatky riešte s Matrikou BFZ.
6. KM upozorňuje nasledovné FK na rešpektovanie nariadení zverejnených v US 36, 39, 40 – povinnosť uvádzať v zápisoch reg.čísla hráčov podľa ISSF, písanie zápisov PC.
SZV MA: FK Jabloňové
SZV PK: ŠFK Prenaks Jablonec
SZV SC: TJ Malinovo, MŠK Kráľová pri Senci, Slovan Most pri Bratislave
MZV: ŠK Plavecký Štvrtok „A“, ŠK Šenkvice, Slovan Modra
7. KM v súlade so SP čl.100/b vyhlasuje kontumačný výsledok stretnutia 10.kola SZV SC medzi družstvami Slovan Most – MŠK Kráľová 3:0 k v prospech Slovan Most a priznaním 3 bodov v jeho prospech. Družstvo MŠK Kráľová za nedostavenie sa na stretnutie odstupujeme na DK ObFZ Bratislava vidiek s návrhom poriadkovej pokuty vo výške 20 EURO / RS čl.3.5./ a poplatkom za prerokovanie vo výške 5 EURO RS čl.14.10/.
8. Za nerešpektovanie upozornení zverejnených v US č.36 a 39 a porušenia RS čl.9 “ Nahlasovanie výsledkov “ KM odstupuje na DK ObFZ nasledovné FK:
SZV MA: FK Kuchyňa – dievčatá /17.kolo/, FC Rohožník /17.kolo/
SZV PK: Slovan Častá /14.kolo/
9. KM predvoláva na svoje zasadnutie vo štvrtok 9.5.2013 o 15,00 hod. štatutárneho zástupcu Slovan Most pri Bratislave, treba priniesť RP hráča Tatrn Nicolas reg.číslo 1328837. Menovaný hráč má až do vyriešenia predbežným opatrením zastavenú pretekársku činnosť.

Nasledujúce zasadnutie KM bude vo štvrtok 9.5.2013 o 14,30 hod. 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI