Výsledky obvodných kôl Mc Donald´s CUP 2014/2015

V dňoch 14.4. – 20.4.2015 usporiadala Komisia mládeže BFZ v spolupráci s Odborom školstva Okresného úradu Bratislava finálové obvodné kolá 17. ročníka Mc Donald´s CUP 2014/2015 pre žiakov ZŠ 1. stupňa v regióne Bratislavského kraja  / v školskej súťaží štartovali žiaci a žiačky narod. od 1.9. 2004 a mladší /. Zo základných kôl, ktoré sa uskutočnili v marci 2015 si postup do obvodných kôl vybojovali prvé dve družstvá. Obvodného kola sa zúčastnilo celkove 36 ZŠ, z ktorých v 8-ich finálových turnajoch postúpili víťazi na krajské kola, ktoré sa uskutoční dňa 4.5. 2015 na štadióne ŠCP Dúbravka Bratislava.

Prehľad výsledkov :

Bratislava 1 – počet ZŠ 4 :
ZŠ Dubová – ZŠ Mudroňova 6 : 3
ZŠ Dubová – ZŠ Vazovova 8 : 1
ZŠ Dubova – ZŠ Grosslingova 6 : 3
ZŠ Grosslingova – ZŠ Mudroňova 4 : 5
ZŠ Grosslingova – ZŠ Vazovova 5 : 3
ZŠ Mudroňova – ZŠ Vazovova 4 : 5

Konečné poradie: 1. ZŠ Dubova, 2. ZŠ Grosslingova, 3. ZŠ Mudroňova, 4. ZŠ Vazovova. Najlepší strelec: Nino Marcelli / ZŠ Dubova / – 11 gólov

Do krajského kola postúpila ZŠ Dubova, Bratislava

Bratislava 2 – počet ZŠ 4 :
ZŠ Železničná – ZŠ Drieňova 4 : 3
ZŠ Drieňova – ZŠ Rajčianska 9 : 2
ZŠ Železničná – ZŠ Bachova 5 : 3
ZŠ Drieňova – ZŠ Rajčianska 2 : 1
ZŠ Drieňova – ZŠ Bachova 7 : 7
ZŠ Rajčianska – ZŠ Bachova 5 : 4

Konečné poradie: 1. ZŠ Železničná, 2. ZŠ Drieňova, 3.ZŠ Rajčianska, 4. ZŠ Bachova. Najlepší strelec: Matej Krutek / ZŠ Železničná / – 7 gólov

Do krajského kola postúpila ZŠ Železničná, Bratislava

Bratislava 3 – počet ZŠ 4 :
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Kalinčiakova 6 : 2
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Tbiliská 7 : 3
ZŠ Za kasárňou – ZŠ Odborárska 16 : 0
ZŠ Odborárska – ZŠ Kalinčiakova 4 : 4
ZŠ Odborárska – ZŠ Tbiliská 5 : 3
ZŠ Tbiliská – ZŠ Kalinčiakova 3 : 1

Konečné poradie: 1.ZŠ Za kasárňou, 2.ZŠ Odborárska, 3. ZŠ Tbiliská, 4. ZŠ Kalinčiakova. Najlepší strelec: Samuel Murár / ZŠ Za kasárňou / – 11 gólov.

Do krajského kola postúpila ZŠ Za kasárňou, Bratislava

Bratislava 4 – počet ZŠ 4 :
SŠ Tilgnerova – SŠ Karloveská 3 : 2
SŠ Tilgnerova – ZŠ Malokarpatské námestie 5 : 3
SŠ Tilgnerova – ZŠ P.Horova 4 : 1
ZŠ Malokarpatské námestie – SŠ Karloveská 2 : 2
ZŠ Malokarpatské námestie – ZŠ P.Horova 4 : 2
SŠ Karloveská – ZŠ P.Horova 4 : 4

Konečné poradie: 1.SŠ Tilgnerova, 2.ZŠ Malokarpatské námestie, 3.SŠ Karloveská 32, 4. ZŠ P.Horova. Najlepší strelec: Juraj Mesároš / SŠ Tilgnerova / – 6 gólov.

Do krajského kola postúpila SŠ Tilgnerova, Bratislava

Bratislava 5 – počet ZŠ 6:
ZŠ Černyševského – ZŠ Holíčska 6 : 0
ZŠ Černyševského – ZŠ Tupolevova 10 : 0
ZŠ Černyševského – ZŠ Lachova 13 : 0
ZŠ Černyševského – ZŠ Nobelovo námestie 12 : 0
ZŠ Černyševského – ZŠ Gessayova 9 : 0
ZŠ Gessayova – ZŠ Holíčska 2 : 1
ZŠ Gessayova – ZŠ Tupolevova 3 : 3
ZŠ Gessayova – ZŠ Lachova 6 : 1
ZŠ Gessayova – ZŠ Nobelovo námestie 6 : 0
ZŠ Holíčska – ZŠ Tupolevova 2 : 1
ZŠ Holíčska – ZŠ Lachova 6 : 1
ZŠ Holíčska – ZŠ Nobelovo námestie 6 : 0
ZŠ Tupolevova – ZŠ Lachova 12 : 1
ZŠ Tupolevova – ZŠ Nobelovo námestie 3 : 0
ZŠ Lachova – ZŠ Nobelovo námestie 3 : 1

Konečné poradie: 1.ZŠ Černyševského, 2. ZŠ Gessayova, 3.ZŠ Holíčska, 4.ZŠ Tupolevova, 5. ZŠ Lachova, 6. ZŠ Nobelovo námestie. Najlepší strelec: Pavol Kondela / ZŠ Černyševského / – 14 gólov.

Do krajského kola postúpila ZŠ Černyševského, Bratislava.

Okres Malacky – počet ZŠ 6:
ZŠ Lozorno – ZŠ Rohožník 6 : 4
ZŠ Lozorno – ZŠ Štúrova Malacky 2 : 1
ZŠ Lozorno – ZŠ Záhorácka Malacky 5 : 1
ZŠ Lozorno – ZŠ Záhorská Ves 3 : 1
ZŠ Lozorno – ZŠ Zohor 8 : 3
ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Rohožník 9 : 3
ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Záhorácka Malacky 8 : 1
ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Záhorská Ves 7 : 1
ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Zohor 6 : 1
ZŠ Rohožník – ZŠ Záhorská Ves 4: 3
ZŠ Rohožník – ZŠ Záhorácka Malacky 4 : 2
ZŠ Rohožník – ZŠ Zohor 3 : 3
ZŠ Záhorácka Malacky – ZŠ Záhorská Ves 3 : 1
ZŠ Záhorácka Malacky – ZŠ Zohor 5 : 2
ZŠ Zohor – ZŠ Záhorská Ves 2 : 1

Konečné poradie: 1. ZŠ Lozorno, 2. ZŠ Štúrova Malacky, 3. ZŠ Rohožník, 4. ZŠ Záhorácka Malacky, 5. ZŠ Zohor, 6. ZŠ Záhorská Ves. Najlepší strelec: Sebastián Šíp / ZŠ Lozorno / – 15 gólov.

Do krajského kola postúpila ZŠ Lozorno.

Okres Pezinok – počet ZŠ 4:
ZŠ Svätý Jur – ZŠ Kupeckého Pezinok 7 : 2
ZŠ Svätý Jur – ZŠ Fándlyho Pezinok 9 : 2
ZŠ Svätý Jur – ZŠ Na bielenisku Pezinok 12 : 7
ZŠ Kupeckého Pezinok – ZŠ Fándlyho Pezinok 11 : 2
ZŠ Kupeckého Pezinok – ZŠ Na bielenisku Pezinok 4 : 4
ZŠ Na bielenisku Pezinok – ZŠ Fándlyho Pezinok 5 : 5

Konečné poradie: 1.ZŠ Svätý Jur, 2. ZŠ Kupeckého Pezinok, 3. ZŠ Na Bielenisku Pezinok, 4. ZŠ Fándlyho Pezinok. Najlepší strelec: Samuel Studený / ZŠ Svätý Jur / – 7 gólov

Do krajského kola postúpila ZŠ Svätý Jur.

Okres Senec – počet ZŠ 4 :
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Bernolákovo 3 : 2
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Dunajská Lužná 3 : 2
ZŠ Tajovského Senec – ZŠ Ivanka pri Dunaji 0 : 1
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Bernolákovo 1 : 1
ZŠ Dunajská Lužná – ZŠ Ivanka pri Dunaji 6 : 1
ZŠ Bernolákovo – ZŠ Ivanka pri Dunaji 3 : 0

Konečné poradie: 1. ZŠ Tajovského Senec, 2. ZŠ Dunajská Lužná, 3. ZŠ Bernolákovo, 4. ZŠ Ivanka pri Dunaji. Najlepší strelec: Alex Štvrtecký / ZŠ Dunajská Lužná / – 3 góly.

Do krajského kola postúpila ZŠ Tajovského Senec.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI