Aktív klubov BFZ , ObFZ BA – mesto a ObFZ BA – vidiek splnil svoj účel

Vo štvrtok 4. júna sa na základe uznesenia z mimoriadneho VV BFZ, ktorý sa konal dňa 26.5.2015, uskutočnil v kongresovej sále Dome športu za účasti zástupcov klubov BFZ, ObFZ BA-mesto a OBFZ BA-vidiek mimoriadny aktív klubov. Otvoril ho predseda BFZ Juraj Jánošík a aktív viedol nový vedúci sekretariátu BFZ Ján Farbula. Prítomným priblížil aktuálne tabuľky, ako by mali vyzerať súťaže po schválení reorganizácie od nového ročníka 2015/2016. Detailne im vysvetlil, kto z jednotlivých súťaží, od 3. po 5. ligu postúpi a kto vypadne. Keby sa náhodou Slovan B by neprihlásil do II. ligy, tak by hral v III. lige. V takomto prípade by z tejto súťaže vypadlo ďalšie mužstvo. O zaradení družstiev nerozhoduje ŠTK, ktorá je síce riadiacim orgánom, ale rozhoduje o tom VV BFZ. Takisto sa novelizuje rozpis súťaže pre nový ročník. K novému súťažnému poriadku sa vyjadril člen VV BFZ Vladimír Medveď. ,,Viem, že mnohých z vás viacej trápi nový registračný a prestupový poriadok, ale keďže som sa podieľal na tejto norme tak som si povedal, že dáme priestor najprv jednej norme a potom druhej. Zvolili sme formu informácie, že výklad noriem týchto dvoch má podľa stanov len v kompetencii VV BFZ.“ Nový súťažný poriadok rýchlo preletel a upozornil na niekoľko závažných noviniek. Boli k nemu dve pripomienkové kolá a platí od 1. júla 2015. Niekedy sa reorganizácia robila aj rok a pol dopredu, teraz je to jednoznačne dané rok dopredu. V. Medveď tiež povedal, že k najzaujímavejším bodom konferencie SFZ 14. júna v Žiline bude patriť schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží. Najvyššia slovenská futbalová súťaž by mala byť od sezóny 2016/2017 už len desaťčlenná, v súčasnosti v nej účinkuje 12 klubov. V II. lige by od sezóny 2016/2017 malo byť 18 mužstiev. S touto prezentáciou obehol celé Slovensko. Matrikár a organizačný pracovník BFZ Pavel Príkopa sa vyjadril k novému Registračnému a Prestupovému poriadku SFZ. Zdôraznil, že manuál k nemu bol schválený v utorok 2. júna na VV SFZ a už je v plnom znení zverejnený na stránke BFZ. Registračné obdobie bude pre amatérov od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 15.3. Zmluvu s profesionálom klub môže uzatvárať vtedy, keď bude mať zloženú zábezpeku na SFZ. Zábezpeka pre družstvá 3. ligy činí 10 tisíc euro, pre ďalšie súťaže je to 5 tisíc euro. Pre transfer amatéra sa nebude vyžadovať súhlas materského klubu, tým pádom mu vzniká nárok na odstupné, ktoré je nový klub povinný uhradiť podľa článku 37 registračného prestupového poriadku, ak sa nedohodnú medzi sebou. Zmluva s amatérom sa nerobí, zmluva sa robí len s profesionálom a táto zmluva sa dáva cez Matriku SFZ na schválenie. Predseda Matričnej komisie BFZ Branislav Straka povedal: ,,Tento prestupový a registračný poriadok robil len SFZ. Naše pripomienky z BFZ a z Matriky SFZ, ktoré sme predkladali a ku ktorých sme mali dosť vážnych pripomienok, žiaľ, neboli zakomponované a tým pádom tento prestupový registračný poriadok je taký, aký je. Je mi akurát ľúto to, že ešte 18.3. na konferencii BFZ sme avizovali, aby sa dávali pripomienky zo strany funkcionárov na danú problematiku. Taktiež sme sa na Matrike snažili byť iniciatívni, znova sme dali uznesenie, pripomienky, dokonca aj výklad, čo donesie tá tabuľka – výchovné, že hráč, ktorý ide do klubu nižšej kategórie alebo opačne, čo to všetko spôsobí v menších klubov. Jednoducho, my funkcionári, spolu s rodičmi budeme doplácať na to, že nitky s hráčmi totiž budú ťahať rôzni manažéri a obchodníci. Žiaľ, na to doplatíme všetci v našom futbalovom hnutí. Takže bolo by veľmi dobre, keby sme tento nový Prestupový a Registračný poriadok SFZ neprijali a zmenili ho.Zástupcovia klubov majú k novému registračnému a prestupovému poriadku tiež viaceré výhrady. Prejavilo sa to hlavne v diskusii, ktorá bola búrlivá a  preto aktív trval vyše tri a pol hodiny. Do praxe bude uvedený pre profesionálny futbal 15. júna, pre amatérov od 1.júla a tak sa všetci prítomní zhodli, že to bude katastrofou pre amatérsky a mládežnícky futbal. ,,Zúčastnil som sa viacerých pripomienkových konaní, žiaľ, SFZ žiadnu našu pripomienku neakceptoval. Takisto som sa zúčastnil verejnej diskusii k návrhu zákona o športe, tam existuje aj iná zmluva medzi športovcom a bolo mi vysvetlené, že naša amatérska zmluva bude mať rovnakú právnu ochranu ako profesionáli. SFZ by mal konať v záujme klubov a nie proti nim, toto divadlo budeme platiť my kluby. Mali by sme prijať také účinné stanovisko, lebo na konferencii SFZ je posledná šanca niečo zmeniť, aby sa s tým niečo urobilo,“ vraví Boris Šimonič, tajomník FK Rača. Prítomní sa dohodli, že štyria delegáti BFZ na konferencii SFZ vystúpia s pripomienkami voči novému Prestupovému a Registračnému poriadku SFZ, ktorý odrádza robiť amatérsky a mládežnícky futbal. Predchádzajúci bol lepšie nastavený, jediným problémom bolo, že ani ten nedokázal zabrániť veľkému odchodu slovenských hráčov do Rakúska a zahraničia bez nároku na výchovné. ,,Určite na konferencii vystúpime, hoci z toho bude zasa zle, že Bratislava iba vymýšľa, je proti slovenskému futbalu. Veľká tragédia je to, že nakoniec sa o rok o dva ukáže, že sme mali pravdu, ale bude už neskoro,“ trefne poznamenal Milan Lônčík, predseda revíznej komisie BFZ a delegát na konferenciu SFZ. Dokonca na aktíve padli aj návrhy, že niektoré kluby sa neprihlásia do súťaží 2015/2016 a to je už silná káva!

Milan Valko – komunikačný manažér BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI