ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 33 ZO DŇA 24.03.2016

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí schválil termín konania riadnej konferencie BFZ na deň 13.4.2016 o 18:00 hod. v DK Ružinov. Program a pozvánka je zverejnená na webe zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje: FK TIPOS III. a TIPOS IV. ligy , že na každom domácom majstrovskom stretnutí musí byť vyvesená vlajka BFZ a umiestnený banner spoločnosti TIPOS. Tie FK, ktoré si banner nevyzdvihli na aktíve ŠTK a nezakúpili si vlajku BFZ, môžu si tieto vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách alebo po dohode s vedúcim sekretárom. Banner TIPOS pre zástupcov FK TIPOS IV. ligy je zdarma, vlajka BFZ má predajnú cenu, stanovenú VV BFZ 25€.

Sekretariát BFZ ponúka: FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava vidiek možnosť zakúpenia tréningových futbalových lôpt zn. ADIDAS Euro 2016 Competition veľkosť 4 a 5 za výhodné ceny. Bližšie informácie vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula.

Adidas euro 2016 competition

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Schvaľuje zmeny termínov:

 • Pohár BFZ 1.kolo FK Borinka – FK Lamač Ba 6.4.2016 o 17,00 hod.- opakovanie z predošlej ÚS
 • Pohár BFZ 1.kolo TJ Rovinka – Lok. Devínska Nová Ves 6.4.2016 o 17,00 hod.- opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 17.kolo FC Petržalka akadémia – ŠK Vrakuňa 30.3.2016 o 16,00 hod. na ihrisku ZŠ Pankúchova. Klubu FC Petržalka akadémia bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4. – opakovanie z predošlej ÚS
 • SD3R 20.kolo NMŠK 1922 Ba – OFK D.Lužná v pôvodnom termíne 3.4.2016, ale o 14:00 hod., z dôvodu kolízie zápasov
 • SD3R 22.kolo NMŠK 1922 Ba – FC Slovan Modra v pôvodnom termíne 17.4.2016, ale o 14:00 hod., z dôvodu kolízie zápasov
 • MD3R 13.kolo FC Petržalka akadémia – FK Rača Ba v pôvodnom termíne 10.4.2016, ale o 13,30 hod. na ihrisku M.C.Sklodowskej
 • SZRL+MZRL 16.kolo SDM Domino Ba – PŠC Pezinok 3.4.2016 o 13,00 hod. + 14,30 hod. (v poradí SZRL+MZRL) z dôvodu kolízie s II.LSDZ
 • SZRL+MZRL 18.kolo SDM Domino Ba – ŠK Šenkvice 17.4.2016 o 14,00 hod. + 15,30 hod. (v poradí SZRL+MZRL) z dôvodu kolízie s II.LSDZ

Neschvaľuje:

 • S4BA žiadosť SDM Domino Ba o zmenu ihriska a hracieho času 19.kola

Oznamy:

 • Hráči, ktorí nehrali na RP:
  • S3BA: Lok. Devínska Nová Ves – Samuel Lacko – RP predložený
  • SD3R: FC Petržalka akadémia – Kristián Marcin – RP predložený

Upozorňuje:

 • S4BA – TJ Záhoran Jakubov na zabezpečenie funkčného ukazovateľa skóre a času v nasledujúcom domácom stretnutí v zmysle RS čl “Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu”/d. ŠTK berie na vedomie poruchu na ukazovateli skóre a času – zápis o stretnutí, správa delegáta. Žiada delegáta stretnutia, v najbližšom domácom stretnutí vykonať kontrolu a uviesť pravdivú skutočnosť o ukazovateli skóre a času v správe delegáta.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP a podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b:

U.č. 290: Milan Slávik/1107419/ (ŠK BernolákovoS3BA) – vylúčený za  zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnostina 1súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl. 45/1,2a  od 21.3.2016. / 10.-€/

U.č. 291: Robert Benčúrik/1124016/ (ŠK Šenkvice S4BA) – vylúčený za  HNS voči delegovanej osobe. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 5 týždňov  nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b, od 21.3.2016. /10.-€/

U.č. 292: Erik Haník/1285867/ (OFK Dunajská Lužná SD3R) – vylúčený za  HNS voči delegovanej osobe. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 týždne  nepodmienečne, podľa DP čl.48/1c,2b, od 20.3.2016. / 5.-€/

U.č. 293: Adam Benko/1298387/ (ŠK IgramSD3R) – vylúčený za  zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením do súpera. DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1súťažné stretnutie nepodmienečne, podľa DP čl. 45/1,2a  od 21.3.2016. / 5.-€/

Vylúčený po 2.ŽK, DO – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 9/2bii DP na 1 súťažné stretnutie, podľa DP, čl. 71/1, 71/2a, b a čl.37/3:

U.č. 294 : František Griga/1174011/ (TJ Slovan Viničné S3BA) od 21.3.2016./ 10.-€ /

U.č. 295 : Marko Polák/1297944/ (FC Rohožník SD3R) od 20.3.2016./ 5.-€ /

U.č. 296 : Šimon Štellár/1308414/ (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) od 20.3.2016./ 5.-€ /

Pozastavenie výkonu športovej činnosti po 5 napomenutí ŽK   na 1 majstrovské stretnutie, podľa DP, čl. 37/5a :

U.č. 297: Martin Schwinghammer/1199230/ (TJ Rovinka S3BA) od 21.3.2016 /10.-€/

U.č. 298: Juraj Kostrej/1223206/ (TJ Čunovo S4BA) od 21.3.2016 /10.-€/

U.č. 299: Martin Meszároš/1177103/ (ŠK Šenkvice S4BA) od 21.3.2016 /10.-€/

U.č. 300: Robert Kuklovský/1112878/ (FC Malacky S4BA) od 21.3.2016 /10.-€/

U.č. 301: Peter Jaborek/1310517/ (MŠK Kráľová pri Senci SD3R) od 20.3.2016 / 5.-€/

Disciplinárne opatrenia za ďalšie priestupky:

U.č. 302: Pavol Uhrinec /1178146/ (ŠK Závod  S4BA). Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu – 3 stretnutia. DK na základe  DP, čl. 41/1,2 a 3 mení zvyšok DO na podmienečný. Menovaný má uvoľnenú pretekársku činnosť od 24.03.2016 s podmienečným odkladom do 30.06.2016.   Poplatok za prerokovanie /10.-€/.

U.č. 303: Erik Chytil / ŠK Bernolákovo – tréner /za NS na hráčskej lavičke voči R počas stretnutiaMŠK Kráľová pri Senci  – ŠK Bernolákovo, odohraného dňa 20.3.2016 a následné vykázanie z lavičky, DK ukladá Erikovi Chytilovi pokutu 50.-€, podľa DP, čl. 12/1. Poplatok za prerokovanie  10.-€.

U.č. 304: Jozef Junek / 1248295 – FC Ružinov SD3R – tréner. Za NS na hráčskej lavičke voči R počas stretnutiaFC Ružinov BA  – FK Rača, odohraného dňa 20.3.2016 a následné vykázanie z lavičky. DK ukladá Jozefovi Junekovi  zákaz  viesť družstvo z priestorov lavičky náhradníkov na  2 súťažné stretnutie  od 21.3.2016, podľa DP, čl. 48/1a ,2a. Poplatok za prerokovanie  5.-€.

Proti rozhodnutiam komisie uverejnením v tejto úradnej správe sa možno odvolať  v termíne podľa čl. 84/1 DP.

Komisia mládeže  BFZ :

VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí prijal uznesenie v súťažiach prípraviek o doplnení znenia RS čl. 7.2 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 v tomto znení:

Je povinnosťou FK v súťažiach prípraviek toho istého klubu PMA1, PMB1, PMC a PMA2, PMB2 dodržať poradie stretnutí v jeden deň za sebou a odohrať  ich  vždy v sobotu alebo v nedeľu v tomto poradí:PMA1, PMB1,PMC: 1 stretnutie PMA1, 2 stretnutie PMB1, 3 stretnutie PMC a súťaže PMA2,PMB2 – 1 stretnutie PMA2, 2 stretnutie PMB2. V prípade odsúhlasenia o zmene stretnutia v pracovnom dni sa stretnutia odohrajú v opačnom poradí.

a/ Zmeny termínov a hracích časov

     PMB1 –  12.kolo: Dev.N.Ves – NMŠK – NE 3.4. o 12,00 h.

PMC  –   12.kolo: Dev.N.Ves – NMŠK – SO 2.4. o 10,30 h. /zmena HČ/

PMA1 –  13.kolo: NMŠK – K. Ves – ŠT 7.4. o 17,00 h.

PMB1 –  13.kolo: Vrakuňa – Dev.N.Ves – ST 6.4. o 16,00 h.

PMC   –  13.kolo: Vrakuňa – Dev.N.Ves – SO 9.4. o 10,15 h. /zmena HČ/  

     PMA1 – 16.kolo: FK Inter – ŠK Vrakuňa – ST 27.4. o 16.00 h. / ihr.Gymn.Metodova /

PMC   –  17.kolo: Vrakuňa – Domino – UT 3.5. o 17,00 h.

PMA1 – 18.kolo: FK Inter – Dev.N.Ves – ST 11.5. o 16.00 h.  / ihr.Gymn.Metodova /

b/ Zmena termínu a hracieho času s poplatkom / RS čl.3.4 /

     PMA1 – 12.kolo: FK Inter – FKP – PI 1.4. o 16.00 h. / ihr.Gymn.Metodova /

FK Inter Bratislava bude v mesačnej zbernej faktúre zahrnutý poplatok 20€

c/ Nahlásené zmeny hracích dní a časov

FC Petržalka: PMA1 – ŠT 16.00, PMB1 – ŠT 17.00, PMC – ŠT 18.00 /ihr.ZŠ Pankúchova

FK Inter : PMA1 – SO 9.00, PMB1 – SO 10.30, PMC – SO 12.00 / ihr.gymn. Metodova /

ŠK Hargašova Záh.Bystrica: PMA2 – NE 9.00, PMB2 – NE 11.00

Zmeny sú upravené v ISSF

  d/ KM BFZ upozorňuje FK, aby žiadosti o zmenách /odloženia/ stretnutí zasielali cez ISSF podaním na  Komisiu mládeže BFZ  a nie na ŠTK BFZ.

e/ V období od 4.4. – 8.4.2016 budú prebiehať základné kolá ZŠ MC Donald´s CUP 2015/2016. Štartujú žiaci ZŠ nar. od 1.9. 2005 a mladší. Rozpis stretnutí bol zaslaný na prihlásené ZŠ v regióne bratislavského kraja.

Matrika BFZ :

Nový Registračný a prestupový poriadku SFZ  /RaPP/ platný od 15.6.2015/ nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).  Celé znenie nového RaPP, ako aj sprievodcu k novému RaPP  nájdete na stránke SFZ a aj na našej web-stránke BFZ – „dokumenty“.

Ďalej oznamujeme, že Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 3.2.2016 okrem iných bodov svojho rokovania prerokoval a schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP).

Zdôvodnenie tejto zmeny spolu s odkazom na úplne znenie predpisu nájdete na tomto linku: http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-schvalil-novelu-registracneho-a-prestupoveho-poriadku.html Oznamujeme FK, že žiadosti o transfér amatéra /prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania/ je možné podať len do 15.3.2016. Po tomto termíne už žiadosti o transfér hráča nebudú akceptovateľné. Ďalší termín začína 1.7.2016.

 UPOZORNENIE PRE KLUBY, že od 1.9.2015 platí: – ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou! Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP, týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF. VV SFZ  na svojom zasadnutí zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne: Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.www.futbalnet.sk).“

V článku 37 /Odstupné za amatéra/ sa FK 5. líg týka v tabuľke „Odstupného“ riadok 3. – 5. liga, nie nasledujúci riadok ObFZ. Riadok ObFZ sa týka FK 6-tych líg.

 Fotografie sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz /pre hráčov, klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér ISSF/.
Nové formuláre sú aj na web stránke SFZ : http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú zavesené a  aktualizované formuláre, preto Vás žiadame využívať už len tieto, ostatné nebudú akceptované. Opätovne žiadame FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje termín náhradného doškoľovacieho seminára rozhodcov 1.4.2016 o 16.00 na SFZ. Pozvaní sú: M. Dobrovský, M. Hajnala, B. Zálesňák, P. Augustovič, P. Černý, A. Polakovič, K. Samko, J. Somoši a J. Strapek. Upozorňuje menovaných na zmenu času začiatku seminára.

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2016 a predbežný termín letného predsezónneho seminára v týždni od 1. do 5.8.2016.

Berie na vedomie oznámenie D. Dávida o ukončení aktívnej činnosti rozhodcu BFZ a touto cestou mu vyjadruje poďakovanie jeho mnohoročné pôsobenie v tejto funkcii.

Ospravedlnenia: Matejová 2.-3.4., 10.4.; Polomský 25.3.; Henček 8.-10.4.; Križko 29.3.- 3.4.; Truchlý 1.-2.4.

Želá všetkým rozhodcom a delegátom / pozorovateľom rozhodcov príjemné prežitie krátkeho voľna počas sviatkov Veľkej noci.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ  informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania, je možné sa po absolvovaní školenia na licenciu „C“ Grassroots, zúčastniť sa školenia na získanie UEFA „B“ licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto školenia :

– UEFA „C“ Grassroots a UEFA „B“ licencie.

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: rudolf.novak@futbalsfz.sk

K 24.03.2016 eviduje prihlášky trénerov na tieto formy vzdelávania :

Školenie trénerov „UEFA B“ licencie (predbežná cena cca 255,- eur) :

Prihlášky sa ešte prijímajú do 29.3.2016  !!!

Termíny : 1.časť – 14.-17.4.2016;   2.časť – 5.-8.5.2016;  3.časť – 30.5.-1.6.2016; skúšky – 17.6.2016

Prihlásení :

F. Bögi, St. Masár, M. Bognár, K. Zelenka, L. Galovič, M. Orlický, M. Moravec, M. Terlanda, O. Kuruc, M. Kuruc, M. Mesároš, M. Kojnok, Cs. Gábriš, Z. Iskra, J. Hulman, J. Mrva, A. Kurila, P. Hodulík, M. Fedoráš, T. Kállay, M. Tholt, P. Vnuk, T. Kučera, I. Gábriš, M. Dobrotka (štarty-1.liga), L. Hargaš, M. Tvrdý, J. Piroška (štarty-1.liga), J. Prokop, O. Pénzeš, T. Čechovič (31)

Školenie trénerov „UEFA C“ Grassroots licencie (predbežná cena cca 140,- eur)

Prihlášky sa ešte prijímajú do 30.3.2016  !!!

Termíny :  1.časť – 12.-15.5.2016;   2.časť – 12.-14.6.2016

Prihlásení :

P. Kasal, J. Alföldy, Ľ. Požgay, M. Horváth, J. Bolega, P. Munk, L. Harsa, K. Špotáková, J. Kovár, Š. Pánik, G. Stančík, A. Molnár, I. Bobošík, R. Jajcaj, D. Lenghart, P. Lehota, J. Grujbar, P. Troják, P. Wolák, P. Schwartz, S. Karas, D. Zedníček, T. Madarász, B. Nagy, V. Csintalanová, P. Strapáč, F. Kurta, Ľ. Hanúsek, A. Košč, J. Hajdúch, Z. Ágh, M. Buček, M. Vadovič, P. Blaška, M. Havrila, V. Měšťan, R. Féder, J. Urban, R. Kohút, P. Čapla, P. Ryšánek, F. Kiss, R. Pásztor (43)

Akcie výberov  mládeže BFZ:

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2016

4.4.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                  U12-13 BA mes.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U12-13 BA vid.

4.4.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                              U 14 BFZ

7.4.2016        turnaj 6 družstiev  – FŠ ŠK Slovan, Rapid                    U12-FK, výbery

14.4.2016      PZ ObFZ vidiek – ObFZ mesto                                       U11

14.-17.4.16    1.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ

18.4.2016      TZ/TC – NŠK Bratislava                                                   U12-13 BA mes.

18.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U13-14 BFZ

20.4.2016      Družobné stretnutia JmKFS – BFZ                                U13-14 BFZ

25.4.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U12-13 BA vid.

30.4.-4.5.16   RT – Senec a okolie                                                          U14 BFZ

2.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Tomášove                          U 14 BFZ

3.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané v Dunajská Lužná               U 14 BFZ

4.5.2016        ReTu SFZ – zápasy hrané vo Viničnom                        U 14 BFZ

5.-8.5.16        2.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul.  BFZ

5.-8.5.16        MT – Belehrad – výbery regiónov                                  U 14BFZ

9.5.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

12.-15.5.16    1.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul.   BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U13 BFZ

16.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                U12-13 BA vid.

IV.-VI./16     ŠP Dôvera – chlapci, dievčatá                                          U13 – školy

IV.-VI./16     ŠP MC Donald´s CUP – chlapci                                      U12 – školy

25.5.2016      Družobné stretnutie BFZ – JmKFS FŠ Dunajská Lužná  U15 BFZ

30.5.2016      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U12-13 BFZ

30.5.-1.6.16   3.časť školenia trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ

6.6.2016        TZ/TC – NŠK Bratislava                                                    U12-13 BA mes.

6.6.2016        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                               U12-13 BA vid.

12.-14.6.16    2.časť školenia trénerov UEFA C – Dom športu, Junácka ul. BFZ

17.6.2016       Záverečné skúšky – školenie trénerov UEFA B – Dom športu, Junácka ul. BFZ

20.-25.6.16     LŠS – FŠ + h. Park Stupava                                            U 12 – U 13 BFZ

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI