D ô v e r a Š k o l s k ý p o h á r S F Z 2015/2016 – Dievčatá

PROPOZÍCIE 5. ročníka  krajského kola ZŠ mladších žiačok bratislavského regiónu

A.Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ  súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Slovenský futbalový zväz

Organizátori :

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva

Bratislavský futbalový zväz

Spoluorganizátor :

Futbalový klub NMŠK 1922 Bratislava.

Cieľ projektu :

Zvýšiť a vybudovať povedomie o projekte Školský pohár, ako kľúčovej aktivite rozvoja dievčenského futbalu SR.

Systém turnaja :

Krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 18.5.2016 /streda/ na ihrisku FK NMŠK 1922 Bratislava, sa zúčastnia družstvá mladších žiačok ZŠ /viď program KK/. Víťazné družstvo  krajského kola postúpi na celoslovenské finále, ktoré sa bude konať v dňoch 7.-8. júna 2016 – NTC Poprad.

Účastníci – v školskom roku  2015/16 :

Štartujú žiačky – základných škôl a 8-ročných gymnázií – narodené od 1.1.2003 a mladšie.

Družstvá štartujú na súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Za zdravotný stav žiačok zodpovedá príslušná škola.

!!!!! NEZABUDNITE  PRED  SÚŤAŽOU  ZVEREJNIŤ  SÚPISKU  NA  PORTÁL  !!!!!

                                     JE TO PODMIENKA FINANCOVANIA

Termín a miesto krajského kola :

Dňa 18.5.2016 /streda/ – dve trávnaté ihriská o rozmerov 43 x 25 m, bránky 2 x 5 m, ihrisko FK NMŠK 1922 Bratislava /pri jazere Kuchajda/.

Riadenie turnaja :

K riadeniu turnaja je zostavený organizačný výbor krajského kola.

Stretnutia budú rozhodovať oficiálne delegovaní rozhodcovia  KR  BFZ.

Kontaktné osoby:

OÚ BA odbor školstva: Ľubomír Čamek,  0918/837224; e-mail: lubomir.camek@minv.sk

BFZ:  Pavel Príkopa, 0905/474471; e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk

BFZ:  Martin Orlický 0904/401065, e-mail: m.orlicky@centrum.sk

1,Technické ustanovenia

Hrací systém :  Družstvá hrajú systémom každý s každým jednokolovo podľa programu krajského kola.

Hodnotiace kritéria : Za víťazstvo sa prideľujú 3 body, remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pre konečné poradie v krajskom kole rozhoduje počet bodov získaných vo všetkých zápasoch.

Pri rovnosti počtu bodov viacerých mužstiev rozhoduje:

 1. a) celkový počet bodov                             d) vyšší počet strelených gólov
 2. b) vzájomné stretnutie (minitabuľka )           e) vyšší počet víťazstiev
 3. c) rozdiel v celkovom skóre f) žreb

Hrací čas : hrací čas je určený :  2 x  10 min.

Počet hráčok : hrá  4 + 1, do zápasu môže nastúpiť max. 10 hráčok, min. počet 3 + 1

Striedanie : hokejovým spôsobom, aj v priebehu hry, pri dodržaní  max. počtu  4 + 1

Hracie lopty : poskytuje BFZ. Doporučujeme družstvám priniesť si vlastnú loptu na

rozcvičenie, hrá sa s loptami veľkosti č.4.

Hracie pravidlá turnaja :

Vychádza sa z pravidiel pre malý /halový/ futbal a pravidiel futbalu SFZ.

Výstroj hráčov : Na ihriskách sa môže hrať v ľubovoľnej športovej obuvi (nemôžu sa  používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi). Družstvá si prinesú športovú výstroj (dres, trenky, štulpne), hráčky hrajú s chráničmi. Organizátor poskytne rozlišovačky inej farby.

 Bratislava, 29.4. 2016.

Mgr.Bc. Miriam Valašiková                           PaedDr. Juraj Jánošík

vedúca odboru školstva                                          predseda

Okresný úrad Bratislava                               Bratislavský futbalový zväz

 

PROGRAM 5. ročníka krajského kola ZŠ mladších žiačok

DÔVERA ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ  2015/2016

Miesto :    trávnaté ihrisko FK NMŠK 1922 Bratislava /pri Kuchajde/

 Termín:    18. mája  2016 / streda/ 

 

Účastníci krajského kola žiačok:                                                          

1,ZŠ Holíčska 50, Bratislava

2,ZŠ Fándlyho 11, Pezinok

3,  ZŠ Gessayova 2, Bratislava

4,ZŠ Školská 7, Tomášov

5,ZŠ Veternicová 20, Bratislava

Program stretnutí :

 08.50            Technická porada

09.15            ZŠ Holíčska, BA           –   ZŠ Fándlyho, PK

09.15            ZŠ Gessayova, Ba      –   ZŠ Tomášov

09.45                    Slávnostné otvorenie turnaja

10,00            ZŠ Veternicová, BA  –  ZŠ Holíčska, BA

10,00            ZŠ Fandlyho, PK       –  ZŠ Gessayova, BA

10,45            ZŠ Tomášov                 –  ZŠ Veternicová, BA

10,45            ZŠ Holíčska, BA           –   ZŠ Gessayova, BA

11,30            ZŠ Tomášov              –   ZŠ Fándlyho, PK

11,30            ZŠ Veternicová, BA      –   ZŠ Gessayova, BA       

12,15            ZŠ Holíčska, BA       –   ZŠ Tomášov

12,15            ZŠ Fándlyho, PK       –   ZŠ Veternicová, BA               

 12,45            Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien

 

 

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI