Informácia o priebehu školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa

Trénersko – metodická komisia – Vzdelávací a metodický úsek, Bratislavského futbalového zväzu organizuje školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – EURO „C“ Grasroots licencie.

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa sa uskutoční v priebehu prvého polroka 2016 a to v termínoch I. blok (12.5. – 15.5.2016), II. blok (12.6. – 14.6. 2016).

Školenie trénerov 052016

Na školení trénerov sa zúčastňuje 24 frekventantov, ktorí sa v I. Bloku oboznámili v rámci teoretickej prípravy zo všeobecnými predmetmi (anatómia, fyziológia, Teória a didaktika športu a iné), ale aj z poznatkami z regenerácie, prvej pomoci a výživy. V druhej časti sa frekventanti začali oboznamovať zo systematikou herných činností, rozborom hry, športovou prípravou, ale aj s plánovaním športovej prípravy.Predseda TMK Ing. Michal Salenka, po skončení prvého bloku skonštatoval a  potvrdili mu to aj prednášajúci, že tento kurz je aktívny so záujmom o nové poznatky. Zároveň však podotýka, že ich v druhom bloku čakajú praktické výstupy z praxe a skúšky v podobe testu zo všeobecne a, špeciálnej časti ako aj z pravidiel futbalu a tam sa prejaví ich vlastná aktivita. Celkovo však konštatuje, že úroveň frekventantov je na požadovanej úrovni.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI