Oznam sekretariátu BFZ

Sekretariát BFZ žiada FK v pôsobnosti BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, aby do piatku 1.7.2016 zaslali elektronickou poštou na sekretariát BFZ, email: jan.farbula@futbalsfz.sk kontaktné údaje ( číslo telefónu, email) na predsedu FK, podpredsedu ( zástupcu FK) a klubového ISSF managera. Tieto budú zakomponované do adresára FK v novom rozpise súťaží pre súťažný ročník 2016/2017. V prípade nezaslania kontaktných údajov budú do nového rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 použité kontakty  z ročníka 2015/2016.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI