Oznam sekretariátu BFZ – 1.kolo Slovnaft Cup

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré sú v stretnutiach 1.kola Slovnaft Cupu vyžrebované ako domáce, že odmeny  za delegované osoby im nebudú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém. FK je povinný R stretnutia podpísať a opečiatkovať tlačivo “ Odmeny delegovaných osôb“, ktoré im predloží R stretnutia, ktorý toto doručí na sekretariát BFZ do 48 hodín od skončenia stretnutia. Následne bude FK zaslaná faktúra za výkon delegovaných osôb od BFZ.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI