Na seminári potešila veľká účasť rozhodcov a delegátov

V pondelok 1. augusta sa v Dome Kultúry v Ružinove uskutočnil letný seminár rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu. Zúčastnili sa na ňom  predseda ObFZ Bratislava-mesto Ľubomír Suchý, vedúci sekretár BFZ Ján Farbula,  predseda ŠTK Miroslav Richtárik, predseda komisie rozhodcov a delegátov Ivan Kružliak a zasadnutie viedol Peter Likavský, delegát- pozorovateľ SFZ, ktorý bol aj asistentom rozhodcu v najvyššej súťaži.

V priebehu seminára prítomní zablahoželali  delegátom-pozorovateľom, Alexandrovi Marczellovi, Milanovi Bródymu st., Karolovi Beňovi a Gabrielovi Chládkovi,    ktorí sa v minulom mesiaci dožili významných životných jubileí. Prví dvaja oslávili 70 rokov, ďalší dvaja 60 rokov.

Seminár, ktorý trval  vyše päť hodín splnil svoj účel, s jeho priebehom bol spokojný predseda KRaD Ivan Kružliak. Po jeho skončení nám povedal: ,,Pred začiatkom nového ročníka súťaží sme usporiadali pravidelný letný seminár rozhodcov a delegátov, na ktorom sa im odovzdali dekréty. Na stretnutí sme sa zaoberali predovšetkým zmenami pravidiel, lebo každé jedno okrem pravidla dva  lopta bolo zmenené a takisto niektorými dodatkami v rozpise súťaží. Predovšetkým Pavol Páchnik, predseda KRaD a člen VV ObFZ Bratislava-mesto predniesol výbornú trojhodinovú prednášku o zmenách  pravidiel. Prešiel všetky zmeny bod po bode, od prvý po sedemnásty. Takisto sme vyhodnotili ročník 2015/2016 zo strany rozhodcov a zaoberali sme sa ich zaradením do III. a IV. ligy.  Veľmi ma potešila veľká účasť prítomných rozhodcov a delegátov. Na seminár neprišli iba traja-štyria rozhodcovia a  z delegátov chýbal len Miroslav Trúchly, ktorý je po operácii. To je neuveriteľné číslo, vidieť, že rozhodcovia už berú svoju funkciu troška poctivejšie. Zrejme aj toho dôvodu, že po poslednom seminári v zime v Senci sme prijali také uznesenie, že tí arbitri, ktorí neabsolvovali seminár, nerozhodovali celú jarnú časť. Takže možno aj z určitého strachu takmer všetci prišli na seminár. V utorok 6. septembra absolvujú fyzické previerky. Pred dvomi-tromi rokmi  sme mali takzvanú určitú skupinu, ktorá bola podmienečne zaradená do rozpisu súťaží. Jednalo sa o 15 ľudí, ktorí nezabehli fyzické previerky, ale nedali sme ich dole z listiny. Rozhodli sme sa, že keď urobia opravné fyzické previerky, tak budú znova zaradení na nominačné listiny.  Teraz máme jedného-dvoch, ktorí neurobia  testy. Majú opakované previerky a ak ani tie  nezvládnu, tak idú podľa príslušnosti do oblastného futbalového zväzu. V tomto prípade to bol Lukáš Koštrna, ktorý nespravil fyzické previerky. Jednoducho rozhodcovia musia byť po fyzickej a pravidlovej stránke na úrovni. Som teda rád, že seminár splnil svoj účel, hodnotím ho pozitívne.“

Na záver seminára Ľubomír Suchý, Ján Farbula a Ivan Kružliak odovzdali všetkým prítomným dekréty popriali  im úspešnú novú sezónu. Tento akt sa vykonal na niekoľko etáp, prví prišli na radu rozhodcovia a potom delegáti.

Dekréty si prevzali, rozhodcovia Tipos III. liga:  David Bláha, Mario Bohun, Peter Gaži, Martin Hajnala, Radovan Hudy,  Peter Ježík, Jozef Laciňák (ospravedlnený), Mário Lackovič, Lukáš Lauer, Filip Malárik, Tomáš Maretta, Peter Martinkovič, Viktor Martiš, Dušan Olša, Martin Orlický, Boris Parilák, Petra Pavlíková, Pavol Piatka, Ľuboslav Polakovič, Stanislav Polomský, Tomáš Ralbovský, Marián Ruc, Tomáš Straka, Rastislav Tanglmayer, Lukáš Tománek, Marián Vašš.

Rozhodcovia Tipos IV. liga: Martin Abrman, Milan Brody, Ľubomír Čižmár, Marian Fischer, Matej Franek, Andrej Gosiorovský, Rastislav Hádek, Róbert Henček, Miroslav Hrazdira, Matej Choreň, Ivan Kachnič, Milan Kardelis (ospravedlnený), Rastislav Kica, Igor Kočický, Tomáš Kocurek, Mária Krčová, Miloš Lalo, Gabriela Matejová, Peter Pati Nagy, Lukáš Sabela, Karol Samko, Ján Somoši (ospravedlnený), Tomáš Srna, Jakub Strapek, Peter Szakáll, Dušan Štofik, James Triskal, Juraj Valko.

Delegáti BFZ: Alojz Banič, Karol Beňo, Milan Brody st., Adrián Darlea, Roman Farkaš, Anton Hájek, Gabriel Chládek, Miroslav Jablonický, Jozef Keller, Rudolf Lazar, Štefan Ľupták, Alexander Marczell, Ľubomír Mydlárik, Vladimír Ondrušek, Pavol Páchnik, Radovan Pavlík, Juraj Pinček, Pavel Príkopa, Kamil Somoláni, Jozef Slezák, Ján Šuniar, Miroslav Truchlý (ospravedlnený), Milan Lônčík.

Milan Valko, manažér komunikácie BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI