Ľubomír Suchý je opätovne predsedom ObFZ Bratislava-mesto

Ľubomír Suchý je predsedom Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto na ďalšie štyri roky. Rozhodli o tom delegáti volebnej Konferencie ObFZ Bratislava-mesto v stredu 15.1.2014, ktorá sa konala v malej aule Dome Športu. V súboji o post prvého muža tohto zväzu Ľubomír Suchý jasne zdolal Jána Kuklu, prezidenta FC Ružinov.

Na konferencii sa z pozvaných hostí zúčastnili generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, vedúci oddelenia IT SFZ Ján Letko, predseda BFZ Juraj Jánošík a prvý predseda SFZ v samostatnosti Slovenska Milan Služanič.

Ľubomír Suchý, rodák z Trenčianskych Teplíc a bývalý rozhodca UEFA, ktorý je od roku 1998 predsedom Oblastného futbalového zväzu Bratislava–mesto,  získal v hlasovaní delegátov celkovo 26 hlasov z 31 odovzdaných hlasovacích lístkov, Ján Kukla dostal 5 hlasov. Delegáti za staronových a nových členov Výkonného výboru ObFZ Bratislava–mesto zvolili  Michala Vlčeka, Pavla Páchnika, Ondreja Štefanšicha, Miroslava Bednára a Rastislava Kunsta a za predsedu Revíznej komisie bol zvolený Milan Lônčík.  Delegáti si zvolili aj 25 zástupcov, ktorí pôjdu 31. januára na volebnú Konferenciu BFZ.

Ľubomír Suchý vo svojom obsiahlom príhovore povedal: Výkonný výbor ObFZ Bratislava-mesto je najvyšším výkonným orgánom nášho združenia v období medzi konferenciami a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré v zmysle znenia stanov neprináležia do právomoci Konferencie, alebo iných orgánov ObFZ. V období od poslednej konferencie sa zasadnutia Výkonného výboru konali spravidla raz za mesiac. Pracoval v zložení – predseda Suchý, členovia Vlček, Bednár, Páchnik a Lošonský. V záujme operatívnejšieho riadenia súťaží sa zasadnutí Výkonného výboru pravidelne zúčastňovali aj predsedovia  odborných komisií, ktorých účasť bola pre prijatie revelantných rozhodnutí či uznesení nevyhnutná. Významnou zmenou bolo aj doriešenie otázky personálneho obsadenia sekretára nášho zväzu. Po podpísaní pracovnej zmluvy na dobu neurčitú zo SFZ sa ním stal definitívne Jozef Pavlík. Posúdenie prínosu pre riešenie zväzovej agendy a zabezpečenie súčinnosti s klubovými funkcionármi ponechávam na vás, lebo so sekretárom takmer denne prichádzate do kontaktu. Z môjho pohľadu, ako aj z pohľadu Výkonného výboru a iných dobrovoľných funkcionárov zväzu, bolo jeho angažovanie výrazným posilnením zväzovej prestíže. Sekretára s väčšou charizmou by sme len sotva hľadali“.

Ďalej povedal, že tak ako v predchádzajúcich obdobiach a v zmysle stanov bola činnosť zväzu prioritne zameraná na vytváranie optimálnych podmienok mládežníckych výberov pri zabezpečovaní domácej, ale hlavne aj medzinárodnej konfrontácie. Pretrvávala a bola prehlbovaná dlhoročná spolupráca na úseku mládežníckeho futbalu s družobným mestským futbalovým zväzom Brno-mesto, ObFZ Vyškov a ObFZ Trnava. Štvorstretnutia s výberom mladších a starších žiakov si našli pevné miesto v kalendári podujatí a tešia sa popularite zo strany hráčov, rodičov a funkcionárov. Popri komisií mládeže patrí poďakovanie členom realizačných tímov,  osobitne ich trénerom, ktorí venujú chlapcom nemálo času bez nároku na odmenu. Treba spomenúť aj úspešné vystúpenie  reprezentácie mladšieho dorasteneckého výberu do 16 rokov v Kolisku pri Zágrebe v júni minulého roku na turnaji piatich hlavných miest, kde skončili na peknom druhom mieste.

Ľubomír Suchý sa dosť venoval aj výchove nových rozhodcov: ,,Máme ju doslova v popise práce, realizujeme pilotné stretnutia, nábor mladých rozhodcov. Prostredníctvom talent programu sa venujeme práci s mladými nádejnými rozhodcami, ich náboru na území mesta Bratislavy. Veď rozhodcovia sú neoddeliteľnou súčasťou futbalového zápasu. Tak ako bez hráča, či bez lopty sa ani bez rozhodcu futbal hrať nedá. Vo vyspelom svete si danú skutočnosť dávno uvedomili, popularita tých najlepších v ničom nezaostáva za popularitou hráčov. Pri napĺňaní tohto poslania sa nám darí, lebo bratislavskí rozhodcovia tvoria dlhodobo špičku domácich republikových súťaží. Aj náš najlepší medzinárodný rozhodca Ivan Kružliak ml. ako člen prvej výkonnostnej skupiny rozhodcov UEFA je produktom z dielne nášho ObFZ. Rovnako aj Richard Trutz, Jozef  Pavlík a ďalší. Takisto rozhodkyňa Petra Chudá, ktorá sa v auguste minulého roka zúčastnila finálového turnaja ME hráčok do 19 rokov vo Walese. Nemalý podiel na dosiahnutých výsledkoch pri práci s mladými rozhodcami má predseda komisie Pavol Páchnik. V krátkom čase sa vypracoval na jedného z najuznávanejších pravidlových expertov nielen v Bratislave,  ale aj v ostatných regiónoch Slovenska. Už teraz sa ukazuje ako dôstojný nástupca Jána Fašunga a Vladimíra Hriňáka.“

Ľubomír Suchý takisto zdôraznil, že od októbra 2013v je v aktívnej fáze modernizácie nový portál  www.futbalnet.sk, ktorý prinesie automaticky generované moderné prezentačné webstránky všetkým 1900 futbalovým klubom na Slovensku a 44 zväzom s okamžitým výsledkovým a informačným servisom získaným s ISSF. Na záver svojho príhovoru poďakoval za pomoc SFZ, sponzorom, Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), magistrátu hlavného mesta Bratislavy, primátorovi Jura Alexandrovi Achbergerovi a hlavne klubovým funkcionárom.

Konferencia mala pokojný, hladký a konštruktívny priebeh, zúčastnilo sa jej 32 z 34 pozvaných delegátov a aj to svedčí o tom, že k voľbám pristúpili maximálne zodpovedne a že im záleží na bratislavskom futbale.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI