Na konferencii BFZ ocenili jubilantov a za čestného člena prijali Milana Služaniča

V stredu 12. apríla sa v hoteli Bratislava uskutočnila riadna konferencia Bratislavského futbalového zväzu (BFZ). Bola zvolaná v zmysle stanov, článok 37 bod 3. Na konferenciu bolo pozvaných 87 hostí, z toho delegátov s právom hlasovať 65. Zúčastnilo sa ich 56, čo je 86,2 percenta. Z 22 pozvaných hostí bolo prítomných 15, čo je 68,1 percenta. Celkovo sa teda na konferencii, ktorá trvala cez dve hodiny, zúčastnilo 71 ľudí. Za predsedníckym stolom sedeli Juraj Jánošík, predseda BFZ, Ľubomír Suchý, predseda ObFZ Bratislava-mesto, Miroslav Baxa, predseda ObFZ Bratislava-vidiek, Ján Farbula, vedúci sekretár BFZ, Ján Letko, zástupca SFZ a vedúci IT úseku a Milan Lônčík, člen VV BFZ, ktorý viedol rokovanie.

_DSC3737

Konferencia pozostávala z 13 bodov. Okrem jeho najdôležitejšieho bodu a to správe predsedu BFZ Juraja Jánošíka o činnosti zväzu od poslednej konferencie, bolo v popredí záujmu odovzdanie ocenení a diskusia. Juraj Jánošík najprv privítal všetkých prítomných a potom odovzdal slovo Milanov Lônčikovi, ktorý išiel bod po bode. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami. Sú to Kazimír Gajdoš, Igor Šramka, Viliam Dubovský, Miroslav Blusk ,Milan Straka a Ján Wirth. Delegáti konferencie jednoznačne za nového čestného člena BFZ schválili Milana Služaniča. Bývalý prvý predseda SFZ, ktorý nedávno oslávil okrúhle jubileum 80 rokov sa často zúčastňuje na rôznych akciách nášho zväzu.

_DSC3771

Juraj Jánošík predniesol tradične kvalitnú a zaujímavú správu o činnosti VV BFZ od poslednej konferencie 13. apríla 2016. ,,Náš výkonný výbor pravidelne zasadá každý mesiac, mojimi opornými bodmi sú dvaja podpredsedovia, Ľubomír Suchý a Miroslav Baxa. Spolu sme pred zasadnutiami ešte riešili rôzne otázky, aj vďaka týmto dvom pánom obidva oblastné futbalové zväzy pracujú veľmi dobre. Myslím si, že súčinnosť troch zväzov, BFZ, mesto a vidiek je na kvalitnej úrovni, dobre sa mi s nimi spolupracuje. Pred dvomi rokmi sme schválili reorganizáciu súťaží, kde sú zastúpené kluby z okresu Senec, Bratislava, Malacky, Pezinok. Podľa ohlasov sme na dobrej ceste, každý víkend vidím dosť zápasov a preto môžem povedať, že celkovo stúpla úroveň III. a IV. ligy. Troška máme problémy s dorasteneckými súťažami, niektoré družstvá sa nám odhlásili počas tohto ročníka. Ukazuje sa, že vek medzi 16 a 19 rokom je dosť kritický. Na druhej strane ma teší nárast žiackych tímov a tiež družstiev prípraviek. Máme veľa detí a kluby sa preto dožadujú nejakých súťaží turnajovým spôsobom už v predprípravkách. Tiež ma teší, že atmosféra na BFZ s piatimi zamestnancami je veľmi dobrá, vyslovene pracovná.“

_DSC3773

Minulú sezónu sa kluby nazývali TIPOS III. a IV. liga. ,,Zmenou určitých záležitostí sa rieši situácia, sezónu 2015/2016 sponzoroval TIPOS. IV. Bratislavská liga bola jediná v rámci Slovenska sponzorovaná touto spoločnosťou a ako to bude v tomto ročníku, je zatiaľ všetko v štádiu rokovania. Dva kluby, FC Petržalka akadémia a FK Stupava dostali na vybudovanie umelého ihriska dotáciu 100 000 eur z projektu Hattrick. Obidva boli úspešne zvládnuté, Petržalka prežíva divácky boom a Inter, ktorý hrá v Stupave, bojuje o postup do II. ligy. Po nečakanom úmrtí Vladka Hriňáka nastúpil na miesto predsedu KRaD Ivan Kružliak st., otec najlepšieho slovenského rozhodcu. Som veľmi rád, že pod jeho vedením komisia rozhodcov a delegátov výborne funguje a pracuje. Semináre, na ktorých som sa zúčastnil majú vysokú úroveň. Môžem s pokojným svedomím povedať, že rozhodcovia nie sú určite najslabším článkom v rámci regiónu či Slovenska. Práca s mladými arbitrami, ktorí sa dali na neľahkú úlohu je veľmi ťažká, preto kvitujem prácu tejto komisie,“ zdôraznil Juraj Jánošík.

_DSC3786

_DSC3794

Tiež si pochvaľuje spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom a s ďalšími spoločnosťami, ako sú Slovnaft, Respect, Víno Levice, Matep BA, Demišport, Futbalservis a verí, že naďalej bude pokračovať aj s TIPOSOM. Tieto finančné prostriedky sa využívajú na rozvoj mládežníckeho futbalu a Bratislavského pohára. Finále IV. ročníka Superpohára medzi víťazom BFZ a Juhomoravského futbalového zväzu sa tentoraz v lete uskutoční na Morave. Na organizovanie Zimnej halovej ligy starších a mladších žiakov dávame 5000 eur a 15 000 eur na ďalšie rôzne turnaje. Veľmi si vážime, že BSK na čele s jeho predsedom Pavlom Frešom a poslancami podporujú mládežnícky futbal. Boli vyhlásené projekty v rámci SFZ, kde v rámci Slovenska schválil výkonný výbor 500 tisíc eur na revitalizáciu a rekonštrukciu štadiónov. Tento a na budúci rok by malo prísť do regiónov 6 miliónov eur na rekonštrukciu štadiónov. Tam je jasná matematika 30-30-30-10 percent, ale z 500 tisíc 50 a zo 6 miliónov 600 tisíc eur je rozdiel a preto dúfam, že sa tento projekt podarí uskutočniť. Už teraz máme 50 tisíc eur istých, ale k tejto téme budú ešte sedenia,“ vraví J. Jánošík.

Predseda BFZ poďakoval predsedovi ŠTK Miroslavovi Richtárikovi za to, že prešiel všetky štadióny III. a IV. ligy a pripravil pasportizáciu a infraštruktúru štadiónov. Vyhlásenie VI. ročníka ankety Jedenástka roka a štvrtý reprezentačný ples BFZ sa tentoraz namiesto hotela Holiday Inn uskutoční 19. januára 2018 v hoteli Bratislava, s ktorým náš zväz začal užšiu spoluprácu. Preto aj táto konferencia sa konala v tomto hoteli, v dôstojnom prostredí a priestoroch. Takisto sa usilovne pracuje na kronike BFZ. Pod palcom ju majú Jozef Kšiňan, Vladimír Wänke a Tomáš Čermák. Ak všetko pôjde dobre, bude pokrstená koncom tohto, alebo začiatkom budúceho roka. BFZ už dlhšie veľmi podporuje rôzne mládežnícke turnaje, ako sú Bratislava Cup, Danube Cup a mnohé ďalšie. Má spoluprácu so siedmimi hlavnými mestami, od Belehradu, Záhrebu, Viedne, Bratislavy, Budapešti, Prahy a Ľubľjany a už spolupracuje s desiatimi zväzmi.

Juraj Jánošík takisto zdôraznil, že v Sieni slávy slovenského futbalu, ktorá bola nedávno otvorená sú veľké osobnosti bratislavského futbalu. Ján Popluhár, Michal Vičan, Jozef Vengloš, Karol Jokl, Anton Ondruš, Titus Buberník, Jozef Čapkovič, Jozef Kšiňan, Ján Pivarník, Anton Urban, Viliam Schrojf, Karol Galba a Leopold Šťastný. Toto sú osobnosti, ktoré vyrástli v Bratislave, reprezentovali naše mesto a slovenský futbal.

Predseda ekonomickej komisie Ondrej Trnovský povedal, že k 31.12. 2016 je stav výdavky 526 792 eur, príjmy v sume 508 717 eur. Takže príjmy boli prekročené o 18 074 eur. Vznikli z toho, že sa uskutočnili viaceré akcie, ktoré neboli v pláne, ale na ktoré zväz dostal peniaze hlavne zo SFZ. Príjmy na rok 2017 sú plánované v čiastke 413 143 eur, výdavky v sume 410 352 eur. Výsledok je plus 2791 eur.

V plodnej diskusii funkcionári klubov sa vyjadrili k rôznym témam. Ján Letko hovoril, že SFZ v rámci svojho Grassroots programu podporuje rôzne formy futbalu. Hlavne mládežnícky, aby sa aj na školách pracovalo na úrovni. Tento projekt by mal najneskôr do začiatku budúceho roka prerásť až do rozmeru, kde by SFZ chcel nadviazať komunikáciu so všetkými školami a škôlkami, ktoré sú na Slovensku evidované. Aj takto sa plánuje vrátiť do starých časov, keď deti v prvom rade športovali. Týka sa to okolo 5500 škôl. Cieľom tohto projektu je zvyšovanie členskej základne SFZ. Kamil Kyselica z ŠK Svätý Jur pripomenul, že rozhodcovia majú síce pracovno-právny vzťah s BFZ, ale metodicky ich riadia komisie ObFZ – vidiek a mesto. V budúcnosti by sa táto anomália mala dať do poriadku. Ján Polák s SDM Domino pripomenul koľko veľa ihrísk zmizlo z Bratislavy za posledných desať rokov a že by sa mal znova obnoviť striedavý štart hráčov v žiackych súťažiach.

Juraj Jánošík, Ján Letko, Ľubomír Suchý a Miroslav Baxa v priebehu konferencie ocenili jubilantov a funkcionárov za dlhoročnú prácu:

Zlatý odznak SFZ: Jozef Kšiňan 90 rokov, Mikuláš Bojko 80 rokov, Milan Bródy 70 rokov, Peter Dubovský inn Memoriam

_DSC3741

_DSC3745

Strieborný odznak SFZ: Rudolf Novák, Alexander Marczell – 70 rokov

_DSC3747

_DSC3749

Bronzový odznak SFZ: Rudolf Hupka 70 rokov, Dagmar Kilová 60 rokov, Michal Salenka 60 rokov, Gabriel Chládek 60 rokov, Karol Beňo 60 rokov.

_DSC3752

_DSC3755

_DSC3758

Čestný člen BFZ: Milan Služanič, 80 rokov.

Ďalší ocenení: Michal Volf ŠK Svätý Jur 70 rokov, Jozef Rendek Slovan Most pri Bratislave 70 rokov, Jozef Slezák 65 rokov, Ladislav Fazekaš TJ Malinovo 60 rokov, Eugen Janík TJ Malinovo 60 rokov, Štefan Rusnák FC Rohožník 60 rokov, Pavol Jančovič ŠK Slovan Bratislava 60 rokov, Peter Gajdár Záhoran Jakubov 60 rokov, Pavol Gostič SD Domino 50 rokov, Teodor Sadloň SDM Domino 50 rokov, Ján Polák SDM Domino 50 rokov a Peter Hubert OFK Dunajská Lužná 50 rokov.

_DSC3761

_DSC3763

_DSC3764

Milan Valko, manažér komunikácie BFZ

Foto: Ján Luky


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI