ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 38 ZO DŇA 14.04.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ ďakuje všetkým delegátom, ktorý sa zúčastnili konferencie BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktorých zástupcovia sa nezúčastnili na konferencii BFZ ako delegáti konferencie bez ospravedlnenia: FK Vajnory , NMŠK 1922 Bratislava, TJ Jarovce , ŠK Báhoň, ŠK Bernolákovo, ŠK Lozorno,FK Studienka.

Zástupcovia ŠK Plavecký Štvrtok – OFK Vysoká a FC Záhorská Ves zaslali na sekretariát ospravedlnenie o neúčasti na konferencii.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • MD3R 17.kolo SDM Domino – FC Zohor 18.4.2017 o 17,00 hod. Klubu SDM Domino bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok vo výške 30,- € v zmysle RS čl.3.4.

 • MD3R 19.kolo FK Lamač Ba – FK Šamorín-Hamuliakovo 27.4.2017 o 17,00 hod.

 • MD3R 26.kolo ŠK Sv. Jur – ŠK TOP Pusté Úľany 10.6.2016 o 14,00 hod.

 • SZRL+MZRL 24.kolo OŠK D.Lužná – ŠK Šenkvice 2.5.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci

 • SZRL+MZRL 16.kolo PŠC Pezinok – OŠK D.Lužná 26.4.2017 o 16,30 hod. mladší + 18,00 hod. starší žiaci

 • SZRL+MZRL 24.kolo ŠK Žolík Ma – NMŠK 1922 Ba 8.5.2017 o 10,00 hod. starší+12,00 hod. mladší žiaci

Zamietnuté žiadosti o zmenu termínu:

 • S4BA 21.kolo ŠK Šenkvice – OŠK Sl.Grob, žiadosť nespĺňa náležitosti v zmysle RS čl.3.4

 • MD3R 17.kolo PŠC Pezinok – FC Ružinov Ba, žiadosť nespĺňa náležitosti v zmysle RS čl.3.4

 • MD3R 17.kolo MŠK Senec – ŠK TOP Pusté Úľany, žiadosť nespĺňa náležitosti v zmysle RS čl.3.4

 • SZRL+MZRL 25.kolo OŠK D.Lužná – ŠK Vrakuňa, žiadosť nespĺňa náležitosti v zmysle RS čl.3.4 (chýba súhlas súpera)

Odhlásenie družstva zo súťaže:

 • SD3R TJ Dubová odhlasuje dňom 13.4.2017 družstvo staršieho dorastu zo súťaže. Klubu TJ Dubová bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.6 vo výške 600,- €

Oznamy:

 • Posledné tri kolá S3BA a S4BA sú stanovené takto: S3BA v sobotu a S4BA v nedeľu, obe súťaže v UHČ. FK (FO), ktoré nebudú hrať o postup alebo zotrvanie v súťaži, môžu v prípade potreby požiadať o preloženie stretnutia. ŠTK žiada všetky kluby, aby si skontrolovali prípadné kolízie s inými súťažami.

 • S3BA FC Rohožník – zmena farby výstroja pre domáce stretnutia: dres, trenírky a štulpne – všetko reflexnej žlto-zelenkavej farby

 • Vyhlasuje konkurz na usporiadanie finálového stretnutia Pohára BFZ seniorov, ktoré sa uskutoční 7.6.2017 o 18,00 hod. Prihlášku (žiadosť) je potrebné zaslať emailom na adresu ŠTK do 7.5.2017. Miesto finálového stretnutia určí VV BFZ na svojom zasadnutí 9.5.2017.

 • Dohráva sa 1.kolo pohára BFZ dňa 26.4.2017 o 17,30 hod.

  • TJ Malinovo – SFC Kalinkovo

  • ŠK Tomášov – FK Borinka

  • TJ Rovinka – TJ Záhoran Jakubov

Hráči nehrajúci na RP:

 • S3BA 20.kolo FK Sl.Most pri Ba – Siradji Sani – RP predložený

 • SZRL 20.kolo Lok.DNV – Tomáš Flámik – RP vo vyžiadaní

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.277: Adam Janovíček 1241630 (ŠK Tomašov, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 10.4.2017.

U.č. 278: Daniel Jurč 1142297 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), vylúčený za HNS, hrubé urážky voči R. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 10.4.2017 do 9.5.2017.

U.č.279: Tomáš Wallner 1234588 (FK Lamač Bratislava, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie dosiahnutia gólu tým, že úmyselne zahral loptu rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 46/1a,2 DP, od 10.4.2017.

U.č.280: Ján Šimunič 1339386 (FC Zohor, MD3R), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/1b,2 DP, od 9.4.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.281: Mário Sidó 1295673 (MŠK Senec, SD3R), od 10.4.2017

U.č.282: Samuel Noskovič 1300892 (PŠC Pezinok, MD3R), od 9.4.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.283: Jakub Nemec 1287350 (FC Rohožník, S3BA), od 10.4.2017

U.č.284: Marek Ducký 1154402 (TJ Rovinka, S3BA), od 10.4.2017

U.č.285: Juraj Poláček 1157087 (MFK Rusovce, S4BA), od 10.4.2017

U.č.286: Tomáš Plach 1149824 (ŠK Šenkvice, S4BA), od 10.4.2017

U.č.287: Matúš Benčúrik 1253296 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 10.4.2017

U.č.288: Andrej Džubák 1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 10.4.2017

U.č.289: Radoslav Koňařík 1298699 (MŠK Iskra Petržalka, SD3R), od 9.4.2017

U.č.290: Samuel Rak 1303695 (SDM Domino, MD3R), od 9.4.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.291: NMŠK 1922 Bratislava ( SD3R ). DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS, čl. 2 a 5.9.1 (neprítomnosť HU na stretnutí a nedodanie RP do kabíny R pred stretnutím 19. kola s družstvom FK Šamorín-Hamuliakovo). DK žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o doručenie písomného vyjadrenia do 19.4.2017.

U.č.292: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.275. Za porušenie povinnosti organizátora stretnutia ukladá disciplinárnu sankciu – upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U.č.293: FK Inter Bratislava, S3BABerie na vedomie stanovisko klubu k U.č.276 za použitie pyrotechniky v sektore hostí a ukladá disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa čl.11 DP. DK udeľuje ochranné opatrenie v príkaze, aby klub FK Inter Bratislava zabezpečil jedného usporiadateľa v sektore alebo v priestore hostí na stretnutiach, v ktorých je hosťujúcim klubom do 30.6.2017.

U.č.294: Berie na vedomie podnet TJ Čunovo na rozhodcu Rastislava Hádeka a oznamuje klubu, že sťažnosť, alebo námietku na výkon rozhodcu treba adresovať na KRaD.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31.3.2017. Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,  VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmena termínu stretnutia s poplatkom

PRPK – 19.kolo: Vištuk – Sv. Jur, PI 21.4. o 18.00 hod.

ŠK Svätý Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

b/ zmena hracieho dňa

PRMA – 20.kolo: Studienka – Zohor, NE 14.5. o 12.30 hod.

c/ zmeny termínov stretnutí – dohody FK

PMA1 – 20.kolo: ŠK Slovan – Rača, PI 12.5. o 16.30 hod.

PMB1, PMC – 20.kolo: ŠK Slovan – Rača, PI 12.5. o 17.30 hod. / súbežne /

PMA1 – 22.kolo: ŠK Slovan – K.Ves, ŠT 25.5. o 16.30 hod.

PMB1, PMC – 22.kolo: ŠK Slovan – K.Ves, ŠT 25.5. o 17.30 hod. / súbežne /

d/ predohrávka stretnutia

PMB1 – 20.kolo: FKP Dúbravka – MŠK Senec, ŠT 11.5. o 17.30 hod.

e/ zmena hracieho času

PMC – 20.kolo: FKP Dúbravka – MŠK Senec, SO 13.5. o 14.00 hod. / súbežne s PMA1 /

f/ V období od 11.4. – 3.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá Školský pohár SFZ 2016/2017. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2004 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili s predkola. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v kategórii dievčat dňa 16.5. 2017 /utorok/ a v kategórii chlapcov dňa 17. 5. 2017 /streda/ na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

g/ V období od 26.4. – 4.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá 19. ročníka Mc Donald´s CUP 2016/2017. Štartujú  koedukované družstvá chlapcov a dievčat  I. stupňa ZŠ nar. od 1.9. 2006 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.5. 2017 /streda/ na štadióne ŠKP Dúbravka.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom. Súčasne oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Oznamuje termín oficiálneho tréningu rozhodcov – frekventantov programu Talent a ďalších pozvaných rozhodcov: 20.4.2017 o 17.00 na štadióne Mladá garda – UT. Pozvánky boli poslané mailom.

Seminár frekventantov programu Talent – Mentor z regionálnych futbalových zväzov sa uskutoční v dňoch 28.-30.4. na Štrbskom Plese. Povinne sa ho zúčastnia všetci frekventanti programu.

Upozorňuje rozhodcov na termín uhradenia zálohy za výstroj do 28.4.2017 podľa pokynov, ktoré im boli poslané mailom.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.4. Ľ. Polakoviča a T. Marettu.

Ospravedlnenia: Strapek 21.-24.4., 5.-11.5.; Matejová 21.-24.4.; Straka T. 22.-28.4.; Ježík 6.5., 12.-22.5.; Kalmár 22.-23.4.; Dujava 23.4.

Želá všetkým rozhodcom, delegátom, ako aj svojim spolupracovníkom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov základnej trénerskej UEFA Grassroots C licencie. Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch.

Termíny školenia :

1. Blok : 20.-21.04.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

2. Blok : 07.-08.05.2017 (nedeľa – pondelok) – 2 dni

3. Blok : 25.-26.05.2017 (štvrtok – piatok) – 2 dni

4. Blok : 15.06.2017 (štvrtok) – Záverečné skúšky

Prihlásení : K. Absolon, T. Tallo, D. Peceň, D. Tóth, D. Trnka, A. Klanica, L. Šmárik, V. Milková, L. Gubrica, M. Babinec, D. Rinčo, D. Garaj, R. Benčurik, M. Hrivnák, Ľ. Calpaš, M. Cintavý, M. Benčurík, P. Mozola, A. Hýll, P. Oleár, Ľ. Mikóczi (21).

Školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus (9).

TMK BFZ oznamuje trénerom, že dňa 08.05.2017 (v pondelok) organizuje Seminár trénerov BFZ 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.5.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.skPodrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. 1.1.2004 a ml.)
na Družobné stretnutie s výberom JmFS dňa 18.4.2017 vo Veľkých Pavloviciach.

Hráči:

Branislav ČOMOR      FKM K. Ves              Samuel SRPOŇ      FKM Karlova Ves

Adam FRAŇO           FKM K.Ves                 Krištof Horvath       FKM K.Ves

Samuel ZAHUMENSKÝ   FKM K. Ves       Patrick VEIDINGER   FKM K. Ves

Tibor MÉSZÁROS     MŠK Senec                Viliam DOVALOVSKÝ   MŠK Senec

Tomáš Juraj VAŠKO    MŠK Senec              Michal POLČÁK        MŠK Senec

Oliver BARKOL        MŠK Senec                 Benjamin CHOBOT     MŠK Senec

Adam KLIMEK         FK Inter Bratislava       Matthew Godfred AIDI     FK Inter Bratislava

Filip TARANA           FK Inter Bratislava        Filip MURGAŠ       MFK Rusovce

Peter GABURA          FK Rača                         Alan KUBASKÝ      MFK Záhorská B.

Samuel KAKAŠ          ŠK Nová Dedinka          Gabriel KAJOŠ        ŠK Nová Dedinka

Adam LENHARČÍK     FC Petržalka ak.           Partik VOLF    ŠK Svätý Jur

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Szilárd NÉMETH, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci: Pavol MINÁRIK

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, cestovný pas.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 18.04.2017 o 7:50 hod. pred štadiónom ŠK Slovan Bratislava – Pasienky (Od Polusu). Predpokladané príchod a ukončenie zrazu je o 16:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: S. Németh – 0905 655 464. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. 1.1.2003 a ml.)
na Družobné stretnutie s výberom JmFS dňa 18.4.2017 vo Veľkých Pavloviciach.

Hráči:

Arthur J.PODZÁMSKY    ŠK Slovan BA        Jakub LAURO      ŠK Slovan BA

Lukáš SEČANSKÝ          ŠK Slovan BA         Filip ZÁMEČNÍK     ŠK Slovan BA

Marek MYDLA               ŠK Slovan BA          Filip NOVAKOV      ŠK Slovan BA

William VESELÍK          ŠK Slovan BA           Tobias ČONGRÁDY    FK Inter Bratislava

Matej NEMEC                FK Inter Bratislava      Peter DORNAI            FK Inter Bratislava

Matúš TUPÝ                  FC Petržalka akad         Róbert SZITÁS           FC Petržalka akad.

Anton TUHÝ                 SDM Domino                Daniel Zsolt SZALMA    MŠK Senec

Rastislav HARAMIA     Žolík Malacky              Matúš KOSEČEK      FKM K. Ves

Richard LICHNER         FKM K. Ves                 Peter KRUTIL           FKM K. Ves

NÁHRADNÍCI:

Maxim BODNÁR          ŠK Slovan BA                 Adam CHRUPKA  FK Inter BA

Maximilián MAJERNÍK   FKM K. Ves                 Marcel PLAVNIK OFK D. Lužná

Samuel HAPL                   ŠK Slovan BA                Sebastian ČERVIENKA FC Petržalka akad.

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, cestovný pas.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 18.04.2017 o 7,50 hod. pred štadiónom ŠK Slovan Bratislava – Pasienky (Od Polusu). Predpokladané ukončenie zrazu je o 16:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-16 (nar. 1.1.2001 a ml.)
na kontrolný zraz v stredu 19.04.2017 o 9:30 hod. na štadióne FC Petržalka akadémia.

Hráči:

P. Polonyi          FC Petržalka ak.                           T. Horváth         FC Petržalka ak.

P. Bukovinský    FC Petržalka ak.                           P. Mojžíš         FC Petržalka ak.

L. Dubovec        FC Petržalka ak                            J. Jamrich       FC Petržalka ak

T. Sullemani      FC Petržalka ak                            S. Arva       FC Petržalka ak

R. Puškáš          FC Petržalka ak                            T.Hrebeň      FK Inter BA

M.Molnár          FK Inter BA                                  A. Kormaník     FK Inter BA

R. Braniš            FK Inter BA                                 M. Kudrnáč      FK Inter BA

R. Rak               SDMDomino BA                           D. Novosad     NMŠK 1922

B. Chudík         ŠK Slovan BA                                 L. Tvaroh      FKM Karlova Ves

M. Gajdoš         FKM Karlova Ves                           V. Vodryska      FKM Karlova Ves

M. Molnár         FKM Karlova Ves                           P. Majdák       FKM Karlova Ves

J. Mucha            FK Rača                                          R. Pazmány     FK Rača

D. Tanglmayer    FK Rača

Náhradníci:

V. Hrzič        Domino BA                                           J. Shrojf          FK Ružinov

R. Rubin       PSČ Pezinok                                         P. Štepanovský      FKM Karlova Ves

S. Stolárik     FKM Karlova Ves                                 P. Majdák     FKM Karlova Ves

R. Čapucha     FK Ružinov                                        S Daniška     FK Ružinov

M. Zelenay    FK Ružinov                                         J. Bobot     NMŠK 1922

D. Polakovič     FK Inter BA                                     Galik F.     FK Inter BA

RT :

Vedúci tréner : Michal KOVÁČ

Tréneri : Peter KOPÚŇ, Michal ŠVIHORÍK

Vedúci : Martin HAJTMÁNEK

Masér : Ditrich JINDRICH

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 19.04.2017 o 8:45 hod. na ihrisku v FC Petržalka akadémia. Ukončenie je plánované o cca 18:30 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: P. Kopúň +421905 655 464. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                         Akcia                                                  Kategória

Apríl:

18.04.2017 PZ –  JmKFS – BFZ (Veľké Pavlovice)           U13 a U14 BFZ

18.-19.4.2017 RT dievčat – Dunajská Lužná                       WU14

19.04.2017 TZ/TC – FC Petržalka ak.                                U16 BFZ

27.04.2017 TZ/TC – Pasienky                                             U15 BFZ

29.4-3.5.2017 RT – Senec a okolie                                       U14 BFZ

Máj:

10.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                              U16 BFZ

11.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                              U15 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                                             U14 BFZ

13.-14.05.2017 MT – Memorial P. Dubovského                  U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                U12-13 BA mesto

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – BFZ – JmKFS (D. Lužná)                          U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                                  U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                  U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                               U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                                U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)      U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava           U12 a U13 BFZ

Júl:

3.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava            Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)          U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI