ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 40 ZO DŇA 28.04.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 26.kolo FC Malacky – PSČ Pezinok 13.5.2017 o 17,00 hod.

 • S3BA 27.kolo FK Vajnory – FK Rača Ba 20.5.2017 o 17,00 hod.

 • MD3R 20.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – Lok.DNV 1.5.2017 o 17,00 hod. z dôvodu kolízie so žiakmi.

 • MD3R 24.kolo ŠK Svätý Jur – MŠK Senec 27.5.2017 o 14,00 hod.

Nariaďuje odohrať:

 • MD3R 20.kolo FC Ružinov Ba – ŠK Sv.Jur 4.5.2017 o 17,30 hod. Z dôvodu kolízie

Kontumuje:

 • Pohár BFZ 1.kolo TJ Rovinka – TJ Záhoran Jakubov 3:0 podľa SP čl.82/b. Klubu TJ Z.Jakubov bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta 300,- € v zmysle RS čl.3.5. odsek 3.

Pohár BFZ:

 • Do 2.kola (štvrťfinále) postúpili: TJ Rovinka, Lokomotíva DNV, ŠK Báhoň, SFC Kalinkovo, FK Borinka, MFK Rusovce, CFK Pezinok-Cajla, MŠK Senec

 • vyžrebovanie 2.kola:

  • FK Borinka – Lokomotíva DNV

  • SFC Kalinkovo – TJ Rovinka

  • MŠK Senec – ŠK Báhoň

  • MŠK Rusovce – CFK Pezinok-Cajla

Oznamy:

 • Posledné tri kolá (28., 29. a 30.kolo) S3BA a S4BA sú stanovené takto:

  • S3BA v sobotu 27.5. o 17,00 hod., 3.6. a 10.6.2017 o 17,30 hod.

  • S4BA v nedeľu 28.5. o 17,00 hod., 4.6. a 11.6.2017 o 17,30 hod.

  • FK (FO), ktoré nebudú zainteresované o postup alebo zotrvanie v súťaži, môžu v prípade potreby požiadať o preloženie stretnutia. ŠTK žiada všetky kluby, aby si skontrolovali prípadné kolízie v danom termíne s inými súťažami.

Odstupuje na DK:

 • TJ Čunovo (S4BA), na základe správy DS, nezabezpečenie po stretnutí možnosť vzhliadnutia videozáznamu delegovanej osobe v zmysle RS čl.2 Ostatné ustanovenia, odsek 3.

 • SFC Kalinkovo (S4BA), na základe správy DS, nezabezpečenie predpísaných lôpt Adidas euro 2016, v zmysle RS čl.9.7. odsek 4, na majstrovské stretnutie 22. kola.

 • OŠK Slovenský Grob (S4BA), na základe správy DS, nevyvesenie zástavy BFZ, v zmysle SP čl.56/q, na majstrovskom stretnutí 22.kola

Hráči nehrajúci na RP:

 • S3BA – FK Rača Ba – Rocco Shane – RP predložený

 • SD3R – NMŠK 1922 Ba – Samuel Krutka, Ján Bobot – RP predložené

 • SZRL – Lok.DNV – Tomáš Flámik – RP vo vyžiadaní

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.306: Adrian Matejka 1249589 (MŠK Králová pri Senci, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej situácii zadržaním súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 24.4.2017.

U.č.307: Jakub Tardík 1296144 (FC Rohožník, SD3R), vylúčený za HNS, pokus o udretie súpera v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 23.4.2017.

U.č.308: Mikuláš Rigo 1373324 (ŠK Vrakuňa BA, SZRL), vylúčený za HNS, pokus o udretie súpera do hlavy v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 24.4.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.309: Andrej Spišiak 1192221 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 24.4.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.310: Lukáš Rupec 1312847 (FC Malacky, S3BA), od 24.4.2017

U.č.311: Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S4BA), od 24.4.2017

U.č.312: Lukáš Hlavina 1174604 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 24.4.2017

U.č.313: Tomáš Matuška 1210234 (ŠK Vrakuňa BA, S4BA), od 24.4.2017

U.č.314: Marek Čemba 1198192 (ŠK Závod, S4BA), od 24.4.2017

U.č.315: Tomáš Adámek 1111887 (FK Jablonové, S4BA), od 24.4.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.316: NMŠK 1922 Bratislava ( SD3R ). DK na základe odstúpenia ŠTK za porušenie RS čl. 5.9.1 ( nedodanie RP do kabíny R pred stretnutím 19. kola s družstvom FK Šamorín-Hamuliakovo v stanovenom čase). ukladá klubu NMŠK 1922 Bratislava DSUpozornenie, podľa čl. 10/1. / 5.-€./

U.č.317: FK Borinka ( S4BA ). DK na základe odstúpenia ŠTK za porušenie RS, čl. 5.6. (nerešpektovanie farieb výstroja – štulpní domáceho družstva a použitie rovnakej farby v stretnutí 21. kola FK Lamač – FK Borinka), ukladá klubu FK Borinka DSUpozornenie, podľa čl. 10/1. ./ 10.-€./

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

MK BFZ si Vás dovoľuje upozorniťže prestup hráča bez obmedzenia skončil dňom 15.3.2017 a prestup hráča s obmedzením skončil dňom 31.3.2017. Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny termínov stretnutí – dohody FK o predohratí stretnutí

PMA1 – 23.kolo: NMŠK 1922 – Slovan, UT 9.5. o 16.00 hod.

PMB1 – 23.kolo: NMŠK 1922 – Slovan, UT 9.5. o 17.00 hod.

PMC – 23.kolo: NMŠK 1922 – Slovan, 9.5. o 17.00 hod.

b/ hráči hrajúci v stretnutí bez RP / hrali na kartu poistenca /

MŠK Senec: Jakub Tondra 1352872 – RP predložený

MŠK Senec: Samuel Penviziater 1353617 – RP predložený

c/ V období od 11.4. – 3.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá Školský pohár SFZ 2016/2017. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2004 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili s predkola. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v kategórii dievčat dňa 16.5. 2017 /utorok/ a v kategórii chlapcov dňa 17. 5. 2017 /streda/ na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

d/ V období od 26.4. – 4.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava organizujeme obvodné kolá 19. ročníka McDonald´s CUP 2016/2017. Štartujú  koedukované družstvá chlapcov a dievčat  I. stupňa ZŠ narod. od 1.9. 2006 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 10.5. 2017 /streda/ na štadióne ŠKP Dúbravka.

Komisia rozhodcov a delegátov :

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P.Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Upozorňuje rozhodcov na termín uhradenia zálohy za výstroj do 28.4.2017 podľa pokynov, ktoré im boli poslané mailom.

Nedostatky rozhodcov: Hudy – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (aj pri pokuse o priestupok je možné a žiaduce uviesť jeho intenzitu).

Ospravedlnenia: Dujava 2.5., 13.5.; Tanglmayer 7.-8.5.; Ralbovský od 27.4.; Mydlárik 13.-14.5.; Hájek 13.-26.5.; Páchnik 3.5., 7.5., 13.5., 20.5.

Trénersko – metodická komisia:

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus (9).

TMK BFZ oznamuje trénerom, že dňa 08.05.2017 (v pondelok) organizuje Seminár trénerov BFZ 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 2.5.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.skPodrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ).

Prihlásení : P. Hroudný, P. Gregora, M. Snopek, J. Blecha, P. Populhár, Š. Gubrica, M. Kostolanský, R. Fabšo, A. Benčič, W. Rischer, P. Gaži, J. Kubica, P. Baňovič, J. Reffek, B. Juhas, M. Kuma, B. Sedlák, F. Cvecko, P. Drgoňa, S. Ondruš, J. Prokop, T. Lojdl, J. Junek, J. Kadnár, M. Terlanda, M. Havran, M. Marci, J. Hullman, M. Poliak, P. Volf, R. Božik, P. Miklošovič, R. Hudek, M. Tvarožek, E. Vilčinský, M. Halmeš, P. Wolák, M. Fedoráš (38).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                           Akcia                                                      Kategória

Apríl:

29.4-3.5.2017          RT – Senec a okolie                                     U14 BFZ

Máj:

10.05.2017              TZ/TC – Pasienky                                        U16 BFZ

10.05.2017            MT – Krajské kolo Mc Donald´s CUP       CH+D (ŠKP Dúbravka) ZŠ

11.05.2017            TZ/TC – Pasienky                                           U15 BFZ

12.-14.05.2017    MT – Belehrad                                                 U14 BFZ

13.-14.05.2017    MT – Memorial P. Dubovského                       U16 BFZ

15.05.2017          TZ/TC – NMŠK Bratislava                            U12-13 BA mesto

16.5.2017          MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ – dievčatá (NMŠK) ZŠ

17.5.2017          MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ – chlapci (NMŠK) ZŠ

22.05.2017       TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                  U12-13 BA vid.

24.05.2017      PZ –      BFZ – JmKFS (D. Lužná)                       U15 BFZ

29.05.2017      TZ/TC – NMŠK                                                    U12 BFZ

31.05.2017      TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                  U13 BFZ

31.05.2017     TZ/TC – Pasienky                                                 U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                     U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                                     U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava           U12 a U13 BFZ

Júl:

03.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)        U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI