ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 41 ZO DŇA 05.05.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

● email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • SD3R 30.kolo MŠK Iskra Petržalka – FK Inter Ba 7.6.2017 o 17,00 hod.

 • MD3R 23.kolo MŠK Senec – FK Rača Ba 21.5.2017 o 14,30 hod.

 • MD3R 26.kolo ŠK Svätý Jur – ŠK TOP Pusté Úľany 9.6.2017 o 18,00 hod.

Kontumuje:

 • S4BA 24.kolo FC Petržalka akadémia – TJ Slovan Viničné 3:0 podľa SP čl.82/1/b za nenastúpenie družstva TJ Slovan Viničné na stretnutie. Podľa RS čl. 3.5. bude TJ Slovan Viničné do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 300,- €.

Odstupuje na DK:

 • FC Zohor (MD3R) za spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia (o 30.min.) v stretnutí 19.kola PŠC Pezinok – FC Zohor

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.318: Daniel Dospel 1304710 (ŠK Vrakuňa BA, SZRL), vylúčený za HNS, sotenie súpera nadmernou silou v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 49/1a,2a DP, od 1.5.2017.

U.č.319: Peter Kročka 1223916  (ŠK Báhoň, S3BA), vylúčený za podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 4.5.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.320: Ondrej Bobovnický 1240299 (SDM Domino, S4BA), od 30.4.2017

U.č.321: Ladislav Tóth 1216571 (ŠK Tomašov, S3BA), od 4.5.2017

U.č.322: Denis Dugovič 1297176 (ŠK Šenkvice, SD3R), od 3.5.2017

U.č.323: Branislav Batka 1304954 (FK Rača, SZRL), od 3.5.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.324: Marek Sokol 1258288 (FK Vajnory, S3BA), od 1.5.2017

U.č.325: Matej Krištofík 1184659 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 1.5.2017

U.č.326: Martin Juraško 1188112 (FK Slovan Most pri BA, S3BA), od 1.5.2017

U.č.327: Nicolas Leginus 1310394 (ŠK Tomašov, S3BA), od 4.5.2017

U.č.328: Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA), od 4.5.2017

U.č.329: Christian Stankovič 1250288 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 4.5.2017

U.č.330: Jozef Dikoš 1190484 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 4.5.2017

U.č.331: Adrian Obala 1201914 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 4.5.2017

U.č.332: Marek Blecha 1150746 (ŠK Závod, S4BA), od 4.5.2017

U.č.333: Roman Blecha 1170489 (ŠK Závod, S4BA), od 4.5.2017

U.č.334: Juraj Brunclík 1215129 (ŠK Závod, S4BA), od 4.5.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.335: SFC Kalinkovo ( S4BA ). DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS, čl. 9/7 (nezabezpečenie predpísaných lôpt Adidas Euro 2016 v stretnutí 22. kola s družstvom ŠK Vrakuňa). DK žiada klub SFC Kalinkovo o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 10.05.2017.

U.č.336: OŠK Slovenský Grob ( S4BA ). DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie SP a doplnku RS, (nevyvesenie zástavy BFZ v zmysle SP 56/q v stretnutí 22. kola s družstvom SDM Domino). DK žiada klub OŠK Slovenský Grob o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 10.05.2017.

U.č. 337: Miroslav Báchora (ŠK Báhoň, S3BA ). DK začína disciplinárne konanie voči vedúcemu družstva Miroslavovi Báchorovi za HNS – hrubú urážku a vyhrážanie voči delegovanej osobe počas stretnutia OFK Dunajská Lužná – ŠK Báhoň, odohraného dňa 30.04.2017 a následné vykázanie z lavičky náhradníkov. DK BFZ dňom 1.05.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu. Žiada menovaného a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 10.05.2017.

U.č.338: Patrik Hruška 1220151 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.8.2017. /10.-€/

U.č.339: TJ Čunovo ( S4BA ). DK na základe odstúpenia ŠTK začala disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS, čl. 2/ Ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu – nezabezpečenie možnosti vzhliadnutia video záznamu po stretnutí 22. kola s družstvom FK Karpaty Limbach. Klub TJ Čunovo zaslal všeobecné vyjadrenie k video záznamu a doporučuje klubu uvedené pripomienky riešiť s riadiacim orgánom súťaží. DK ukladá klubu TJ Čunovo DSUpozornenie, podľa čl. 10. / 10.-€./

U.č. 340: Daniel Jurč /1142297/(FK Slovan Most pri BA, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 4 dni od 6.5.2016, podľa DP čl. 38. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 341: ŠK Tomašov, S3BA). Námietka voči popisu priestupku rozhodcu v zápise o stretnutí. DK odstúpi námietku na riešenie KRaD BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PRPK – 21.kolo: Limbach – Jablonec, SO 6.5. o 10.30 hod.

FK Karpaty Limbach bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20, / RS čl.3.4 /

PRPK – 21.kolo: Modra – Grinava, UT 23.5. o 18.00 hod.

GFC Grinava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRSC – 22.kolo: Miloslavov B – Š.Hamuliakovo, SO 6.5. o 14.00 hod.

FK Š.Hamuliakovo bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €/ RS čl.3.4 /

b / zmena termínu stretnutia / dohoda FK – hráči v škole prírody/

PRPK – 27.kolo: Budmerice – Vinosady, UT 23.5. o 18.00 hod.

c/ zmena termínu dohrávky stretnutia / hráči v škole prírody /

PRMA – 17.kolo: Stupava – Závod, ŠT 25.5. o 16.30 hod.

d/ V období od 11.4. – 5.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva organizujeme obvodné kolá Školský pohár SFZ 2016/2017. Štartujú  žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2004 a mladší. Jednotlivých obvodných kôl sa zúčastnia družstvá ZŠ, ktoré postúpili s predkola. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v kategórii dievčat dňa 16.5. 2017 /utorok/ a v kategórii chlapcov dňa 17. 5. 2017 /streda/ na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

e/ V dňoch 26.4. – 4.5.2017 organizovala KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava obvodné kolá 19. ročníka McDonald´s CUP 2016/2017. V obvodných kolách, v ktorom štartovali žiaci a žiačky, narodení od 1.9.2006 a mladší, sa stretli družstvá ZŠ, ktoré postúpili zo základných kôl. Víťazi obvodných kôl postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 10.5. 2017 /streda/ na štadióne ŠCP Dúbravka. Krajského kola sa zúčastnia tieto ZŠ: ZŠ Vazovova, SS Bachova, ZŠ Kalinčiakova, ZŠ I. Bukovčana, ZŠ Tupolevova, ZŠ Sološnica, ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ Mlynská Senec.

PROGRAM krajského kola /10.5. 2017/ – štadión ŠCP Dúbravka – Bratislava:

09.10 ZŠ Mlynská Senec – ZŠ KalinčiakovaZŠ I. Bukovčana – ZŠ Vazovova

09.40 Slávnostné otvorenie turnaja,

09,50 ZŠ Sološnica – ZŠ Tupolevova, ZŠ Fándlyho Pezinok – SS Bachova, 

10.15 ZŠ Kalinčiakova – ZŠ Vazovova, ZŠ Mlynská Senec – ZŠ I. Bukovčana, 

10.45 ZŠ Tupolevova – SS BachovaZŠ Sološnica – ZŠ Fándlyho Pezinok

11,10 ZŠ I. Bukovčana  ZŠ Kalinčiakova, ZŠ Vazovova – ZŠ Mlynská Senec,

11,35 ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Tupolevova, SS Bachova – ZŠ Sološnica.

Stretnutia o umiestnenie: 

12,20 1. semifinále /A1-B2/,  2. semifinále /A2 -B1/,  

12,50 7.-8. miesto /A4 – B4/, 5.-6. miesto /A3 – B3/, 

13,20 3.-4. miesto (porazení), FINÁLE TURNAJA (víťazi), 

14,00 Slávnostné vyhodnotenie turnaja – odovzdanie cien.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje potvrdený termín fyzických previerok rozhodcov 11.5.2017 na Atletickom štadióne P.Gleska Mladá garda. Pozvánky s limitmi a rozpisom behov budú rozhodcom poslané mailom.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Pozýva na svoje zasadnutie dňa 12.5.2017 o 18:00 hod. D G. Chládeka

ospravedlnenia Ľupták 6-7.5 , Mydlárik 13-14.5, Jablonický 26-28.5, Farkaš 12-14.5, 2-4.6, Bródy 20.5, Keller 27- 30.5

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus (9).

TMK BFZ oznamuje trénerom, že dňa 08.05.2017 (v pondelok) organizuje seminár trénerov BFZ 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej UEFA Grassroots C a UEFA B licencie a bude v rozsahu 5 hodín.

Prihlásení : P. Hroudný, P. Gregora, M. Snopek, J. Blecha, P. Populhár, Š. Gubrica, M. Kostolanský, R. Fabšo, A. Benčič, W. Rischer, P. Gaži, J. Kubica, P. Baňovič, J. Reffek, B. Juhas, M. Kuma, B. Sedlák, F. Cvecko, P. Drgoňa, S. Ondruš, J. Prokop, T. Lojdl, J. Junek, J. Kadnár, M. Terlanda, M. Havran, M. Marci, J. Hullman, M. Poliak, P. Volf, R. Božik, P. Miklošovič, R. Hudek, M. Tvarožek, E. Vilčinský, M. Halmeš, P. Wolák, M. Fedoráš, M. Orlický, P. Ryšánek, R. Nosko, V. Juščák, R. Kurina, J. Halenár, R. Stratený, R. Labuda (46).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                        Akcia                                                         Kategória

Máj:

10.05.2017 MT – Krajské kolo Mc Donald´s CUP CH+D (ŠCP Dúbravka)    ZŠ

12.05.2017      TZ/TC – NMŠK                                                                      U16 BFZ

12.-14.05.2017                  MT – Belehrad                                                     U14 BFZ

13.-14.05.2017 MT – Memorial P. Dubovského                                            U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                         U12-13 BA mesto

16.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ – dievčatá (NMŠK)          ZŠ

17.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ – chlapci (NMŠK)            ZŠ

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                         U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ – Družobné stretnutie BFZ – JmKFS (D. Lužná)                  U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                                                          U12  BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                                          U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                                                       U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                                                        U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                                                        U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)              U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava                              U12 a U13 BFZ

Júl:

03.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava                            Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)                            U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI