ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 42 ZO DŇA 12.05.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i schválil:

 • Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 7.6.2017 o 18:00 hod. Na štadióne PŠC Pezinok

 • Odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

 • Śtartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

III. liga Bratislava – 650€

IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronicke prihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.

 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 29.kolo FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná 4.6.2017 o 17,30 hod.

 • S4BA 28.kolo FC Lamač Ba – SFC Kalinkovo 27.5.2017 o 17,00 hod.

 • S4BA 30.kolo FC Lamač Ba – TJ Záhoran Jakubov 10.6.2017 o 17,30 hod.

Kontumuje:

 • S4BA 25.kolo ŠK Vrakuňa Ba – FK Jablonové 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/b (nenastúpenie družstva FK Jablonové na stretnutie). Podľa RS čl. 3.5. bude FK Jablonové do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 300,- €.

 • S4BA 25.kolo TJ Slovan Viničné – FK Borinka 4:1 podľa SP čl.11/3 s použitím čl.82/1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia).

 • SD3R 25.kolo MŠK Senec – FK Šamorín-Hamuliakovo 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/b (nenastúpenie družstva FK Šamorín-Hamuliakovo na stretnutie). Podľa RS čl. 3.5. bude FK Šamorín-Hamuliakovo do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 200,- €.

Odstupuje na DK:

 • FK Borinka (S4BA) za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia (klesol počet hráčov pod 7) – SP čl.82/1/d.

Oznamy (schválené VV BFZ 9.5.2017):

 • Finále Pohára BFZ seniorov sa uskutoční na ihrisku PŠC Pezinok 7.6.2017 o 18,00 hod.

 • Víťaz Pohára BFZ získa finančnú odmenu vo výške 700,- € + sadu dresov Adidas

 • Finalista Pohára BFZ získa finančnú odmenu vo výške 500,- € + sadu dresov Jako

 • Štartovné pre súťažný ročník 2017/2018 je stanovené:

  • III.liga seniorov (S3BA) vo výške 650,- €

  • IV.liga seniorov (S4BA) vo výške 450,- €

  • V súťažiach reg. BFZ (SD3R, MD3R, SZRL, MZRL) sa štartovné neplatí

 • Termín podania prihlášok do súťaží je 13.-30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému

Disciplinárna komisia:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.342: Marko Madeja 1209918 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 8.5.2017.

U.č.343: Marek Zajíc 1178320  (FC Rohožník, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej situácie hrou rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a DP, od 8.5.2017.

U.č.344: Miroslav Fráz 1173879 (FK Borinka, S4BA), vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 8.5.2017.

U.č.345: Ondrej Klempa 1224244 (TJ Veľké Leváre, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie vyloženej gólovej situácie hrou rukou. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/1a DP, od 8.5.2017.

U.č.346: Vladimír Ferenčič 1141874 (TJ Veľké Leváre, S4BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe z lavičky náhradníkov. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 8.5.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.347: Dávid Čambal 1198466 (ŠK Šenkvice, SD3R). Na základe správy delegáta stretnutia a stanoviska KRaD, že 2 ŽK a následná ČK bola udelená nesprávne rozhodcom stretnutia, upúšťa od uloženia DS za udelenie ČK menovanému v stretnutí 25. kola v súťaži S4BA ŠK Šenkvice – MFK Rusovce.

U.č.348: Pavol Hargaš 1306358 (NMŠK 1922 BA, SZRL), od 8.5.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.349: David Lenghart 1246117 (FK Rača BA, S3BA), od 7.5.2017

U.č.350: Roman Maximilián Kollár 1310808 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 8.5.2017

U.č.351: Peter Vaculík 1138073 (TJ Čunovo, S4BA), od 8.5.2017

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U.č.352: Andrej Džubák 1147971 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 8.5.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.353: SFC Kalinkovo ( S4BA ). Klub nezaslal vyjadrenie k U.č.335. DK za porušenie RS, čl. 9/7 ukladá pokutu klubu SFC Kalinkovo 25.-€, podľa čl. 12 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.354: OŠK Slovenský Grob ( S4BA ). Klub nezaslal vyjadrenie k U.č.336. DK za porušenie RS a SP ukladá pokutu klubu OŠK Slovenský Grob 25.-€, podľa čl. 12 DP. Poplatok za prerokovanie 10.-€

U.č.355: Miroslav Báchora (ŠK Báhoň, S3BA ). Berie na vedomie stanovisko klubu a menovaného k U 337 a za HNS voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky na 3 týždne, podľa čl. 48/2b čl. 16/1, 2, 5, čl. 19/1 DP, od 1.5.2017.

U.č. 356: Tomáš Bartko (ŠK Báhoň, S3BA ). DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Tomášovi Bartkovi za HNS voči delegovanej osobe počas stretnutia ŠK Bernolákovo – ŠK Báhoň, odohraného dňa 7.05.2017 a následné vykázanie z lavičky náhradníkov. DK BFZ dňom 8.05.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia prípadu. Žiada menovaného a klub o zaslanie písomného stanoviska k uvedenému hrubému nešportovému správaniu v termíne do 17.05.2017.

U.č. 357: ŠK Tomašov, S3BA. DK BFZ na základe stanoviska KRaD, námietku voči popisu priestupku rozhodcu v zápise o stretnutí zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č. 358: FC Rohožník, S3BA. Na základe správy delegáta stretnutia a vlastných zistení zo stretnutia FC Rohožník – FK Inter Bratislava začína disciplinárne konanie voči klubu za neprimerané a tendenčné komentovanie herných situácií hlásateľa p. Stanislava Belaneca počas uvedeného stretnutia. DK BFZ dňom 12.05.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie hlásateľa do vyriešenia prípadu. Žiada klub o zaslanie písomného stanoviska a prijaté opatrenie, aby sa podobná činnosť hlásateľa neopakovala v termíne do 17.05.2017.

U.č. 359: ŠK Bernolákovo, SZRL. DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Miroslavovi Gálovi a vedúcemu družstva Martinovi Mérymu za HNS voči delegovanej osobe po stretnutí ŠK Bernolákovo – FKP Dúbravka, odohraného dňa 10.05.2017. DK BFZ dňom 12.05.2017 pozastavuje menovaným výkon funkcie do vyriešenia prípadu a predvoláva ich na svoje zasadnutie dňa 18.5.2017 o 16,15 hod. Zároveň DK predvoláva aj zástupcu klubu ŠK Bernolákovo a rozhodcov stretnutia Dušana Olšu a Jamesa Trískala.

U.č.360: FC Zohor ( MD3R ). DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia (o 30.min.) v stretnutí 19. kola PSČ Pezinok – FC Zohor. DK žiada klub FC Zohor o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 17.05.2017.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ KM žiada MŠK Senec o zaslanie písomného stanoviska s uvedením dôvodu zmeny hracieho času stretnutia 19. kola súťaže PMC: MŠK Senec – ŠK Vrakuňa / hralo sa o 10.30 hod. / a PMB1: MŠK Senec – ŠK Vrakuňa / hralo sa o 12.00 hod./. Písomné stanovisko je potrebné zaslať na e-mail: pavel.prikopa@futbalsfz.sk do 16.5.2017.

b/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PMA1 – 20.kolo: Vrakuňa – FC Šamorín, PI 12.5. o 16.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PMB1 – 20.kolo: Vrakuňa – FC Šamorín, PI 12.5. o 18.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PMC – 20.kolo: Vrakuňa – FC Šamorín, PI 12.5. o 17.00 hod.

FC ŠTK 1914 Šamorín bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PMA1 – 25.kolo: DNV – FK Inter, ŠT 11.5. o 15.30 hod.

Lokomotíva Devínska Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PMB1 – 21.kolo: FK Rača – FK Inter, NE 21.5. o 15.15 hod. / ihr. Drieňova ul. /

FK Inter Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PMC – 21.kolo: DNV – FKP, ST 24.5. o 16.30 hod.

Lokomotíva Devínska Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PMB2 – 18.kolo: FC Malacky – ŠK Hargašova Z.Bystrica, ST 17.5. o 17.30 hod.

ŠK Hargašova Záhorská Bystrica bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,-€ / RS čl.3.4 /

PRSC – 19.kolo: Ivanka B – ŠKO Miloslavov A, ST 17.5. o 18.00 hod.

ŠKO Miloslavov bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRSC – 19.kolo: Most – Kráľova p./S., ŠT 8.6. o 18.00 hod.

MŠK Kráľova pri Senci bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

c/ zmeny termínov stretnutí

PMB1 – 23.kolo: DNV – Domino, ST 7.6. o 17.00 hod.

d/ zmena hracieho času stretnutia

PRSC – 23.kolo: Ch.Grob – Kráľova p.S., NE 14.5. už o 11.00 hod.

e/ kontumácia stretnutia

PMA2 – 17.kolo: MŠK Iskra – FA Bratislava 3 : 0 k / SP čl.82/b /.

FA Bratislava bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadkova pokuta 50,- € / RS čl.3.5/.

f/ V dňoch 26.4. – 5.5.2017 v spolupráci s Okresným školským úradom Bratislava sme organizovali obvodné kolá Školský pohár SFZ 2016/2017. Štartovali žiaci II. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií, narod. od 1.1. 2004 a mladší. Víťazné družstvá ZŠ z jednotlivých obvodných kôl postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnia v kategórii dievčat dňa 16.5. 2017 /utorok/ a v kategórii chlapcov dňa 17. 5. 2017 /streda/ na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava.

g/ Dňa 10. 5. 2017 organizovala KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava krajské kolo 19. ročníka McDonald´s CUP 2016/2017 na štadióne ŠCP Dúbravka. Krajského kola, v ktorom štartovali žiaci a žiačky, narodení od 1.9.2006 a mladší, sa zúčastnili tieto ZŠ: ZŠ Vazovova, SS Bachova, ZŠ Kalinčiakova, ZŠ I. Bukovčana, ZŠ Tupolevova, ZŠ Sološnica, ZŠ Fándlyho Pezinok, ZŠ Mlynská Senec. Víťazom krajského kola a postupujúcim na celoslovenské finále v dňoch 12.-13.6. 2017 v NTC Poprad sa stala ZŠ Mlynská 50, Senec. Konečné poradie: 1. ZŠ Mlynská Senec, 2. SS Bachova, 3. ZŠ Sološnica, 4. ZŠ Vazovova, 5. ZŠ Fándlyho Pezinok, 6. ZŠ Kalinčiakova, 7. ZŠ Ivana Bukovčana, 8. ZŠ Tupolevova.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov BFZ 1.6.2017.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Nedostatky rozhodcov:

Kardelis – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča (sotenie je priestupkom, pri ktorom je možné a žiaduce uviesť jeho intenzitu);

Srna, Sabela, Budáč, Henček – administratívne nedostatky v stretnutiach SZRL (neuvedenie dátumov narodenia trénerov resp. ich asistentov);

Brody – polčasovú prestávku v mládežníckych stretnutiach je nutné dodržať (0´ v stretnutí MD3R nie je prípustných).

Ospravedlnenia: Páchnik 27.5,3.6,10-11.6,Chládek od 12.5 do prihlásenia, Szakáll 13.5.; Malárik 16.-26.5.; Krčová 18.-22.5.; Štofík 18.-22.5.; Bohun 13.-14.5.; Čižmár 5.-7.5., 13.5. po 13.00, 20.5.; Bláha 19.5.-9.6.; Hajnala 20.-21.5., Franek 24.-27.5.; Ježík 27.5. do 12.00, 3.6., 4.6. do 14.00, 9.-16.6., od 24.6.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ organizuje školenie trénerov UEFA B licencie – Predbežný termín : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber (10).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 15. 05. 2017 v Bratislave.

Hráči:

Karovič Matúš Domino BA                Lorenc Anton Domino BA

Remža Samuel MŠK Iskra Petržalka  Jozsa Martin FC Ružinov

Polák Dávid FK Lamač BA                Both Matúš FC Ružinov

Čajági Radovan FKP Dúbravka         Polniš Martin FC Ružinov

Taufer Adam FK Rača                        Adame Patrick Záhorská Bystrica

Šabo Michal Domino BA                    Zeman Lukáš MŠK I. Petržalka

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman

Asistent trénera: Peter Baláž

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 15. 05. 2017 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30.

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Hullmanovi na m. 0907 594 669.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší Výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 15.05.2017 v Bratislave.

Hráči:

Michal Sojka  FK Rača                       Jakub Lazík NMŠK 1922 Bratislava

Raphael B. Pokorný FKP Dúbravka  Jakub Čunderlík SDM Domino

Dominik Gaál FK Rača                       Pavel Glváč SDM Domino

Goran Pilinský  FK Rača                   Marko Staroň NMŠK 1922 Bratislava

Filip Turza FKP Dúbravka                Branislav Hlásnik MŠK Iskra Petržalka

Alan Kubaský MFK Z. Bystrica      Anton Malík ŠK Vrakúňa

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Mikuláš Marci

Vedúci výpravy: Adam Somoláni

Zraz nominovaných hráčov je dňa:

Zraz na kontrolný zraz je 15.05.2017 o 16,30 hod. na ihrisku NMŠK 1922 BA. TJ prebieha v čase 17:00 – 18:30

Priniesť si treba preukaz poistenca, tréningový výstroj, chrániče, kopačky, tričko pod dres, ponožky, uterák a veci osobnej hygieny, brankári aj výstroj.

V prípade neospravedlnenej neúčasti nesmie hráč nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK ObFZ na doriešenie.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi p. Marcimu na m. 0918 37 37 37.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                Akcia                                             Kategória

Máj:

12.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                   U16 BFZ

12.-14.05.2017 MT – Belehrad                               U14 BFZ

13.-14.05.2017 MT – Memorial P. Dubovského    U16 BFZ

15.05.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                 U12-13 BA mesto

16.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ – dievčatá (NMŠK) ZŠ

17.5.2017 MT – Krajské kolo Školský pohár SFZ – chlapci (NMŠK) ZŠ

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                 U12-13 BA vid.

24.05.2017 PZ –  BFZ – JmKFS (D. Lužná)         U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                 U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                              U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava               U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                               U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji) U12, U13 BFZ

19.-24.6.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Júl:

03.-08.7.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava) U17 BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI