ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 43 ZO DŇA 19.05.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila ôsmy ročník grantového programu Futbal to je hra! Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 9.5.2017 o.i schválil:

 • Finále pohára BFZ sa uskutoční dňa 7.6.2017 o 18:00 hod. Na štadióne PŠC Pezinok

 • Odmeny pre víťaza pohára BFZ a finalistu:

Víťaz pohára BFZ : 700,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. ADIDAS

Finalista, t.j. porazený vo finále pohára BFZ : 500,- € – finančná odmena a súprava dresov zn. JAKO

 • Śtartovný vklad do súťaží III.liga a IV. liga Bratislava pre súťažný ročník 2017/2018

III. liga Bratislava – 650€

IV.liga Bratislava – 450€

 • Termín na podanie prihlášok do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF systéme od 13.6 – 30.6.2017.

 • Termín úhrady štartovného vkladu do súťaží v súťažnom ročníku 2017/2018 vkladom na účet BFZ: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 do 30.6.2017.

Športovo – technická komisia:

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schválené zmeny:

 • S3BA 29.kolo FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná 4.6.2017 o 17,30 hod.

 • S3BA 30.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 9.6.2017 o 17,30 hod.

 • MD3R 24.kolo ŠK Tomášov – FC Zohor 27.5.2017 o 14,30 hod. (predzápas S3BA), z dôvodu obsadenia ihriska obcou.

 • MD3R 26.kolo FK Šamorín-Hamuliakovo – MŠK Iskra Petržalka 11.6.2017 o 16,00 hod.

Pohár BFZ – semifinále: 24.5.2017 o 17,30 hod.

 • TJ Rovinka – Lok. DNV

 • CFK Pezinok – ŠK Báhoň

Oznamy (schválené VV BFZ 9.5.2017):

 • Štartovné pre súťažný ročník 2017/2018 je stanovené:

  • III.liga seniorov (S3BA) vo výške 650,- €

  • IV.liga seniorov (S4BA) vo výške 450,- €

  • V súťažiach reg. BFZ (SD3R, MD3R, SZRL, MZRL) sa štartovné neplatí

 • Termín podania prihlášok do súťaží je 13.-30.6.2017, výlučne prostredníctvom ISSF systému.

Disciplinárna komisia:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.361: Lukáš Rupec 1312847 (FC Malacky, S3BA), vylúčený za zmarenie vyloženej gólovej príležitosti neopatrným podrazením súpera. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/1,2a DP, od 14.5.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.362: Miroslav Nagy 1107787 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 15.5.2017

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.363: Marek Janotík 1251142 (PSČ Pezinok, S3BA), od 14.5.2017

U.č.364: Michal Vozár 1155477 (FK Borinka, S4BA), od 15.5.2017

U.č.365: Ján Klamo 1310308 (ŠK Šenkvice, S4BA), od 15.5.2017

U.č.366: Patrik Kozák 1220139 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 15.5.2017

U.č.367: Lukáš Sobolič 1150352 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 15.5.2015

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U.č.368: Ján Marcin 1156073 (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 15.5.2017

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.369: Tomáš Bartko (ŠK Báhoň, S3BA ). Berie na vedomie stanovisko klubu a menovaného k U 356 a za HNS voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie asistenta trénera družstva a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky na 3 týždne, podľa čl. 48/2b čl. 16/1, 2, 5, čl. 19/1 DP, od 8.5.2017. /10.-€ /

U.č.370: Stanislav Belanec – hlásateľ (FC Rohožník, S3BA ). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 358 a za neprimeranú kritiku herných situácii a rozhodnutí rozhodcov počas výkonu hlásateľskej služby, podľa čl. 48/1a,2a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie hlásateľa na 4 súťažné kolá a to: 26. – 29. kolo od 12.5.2017. /10.-€ /

U.č. 371: FK Borinka (S4BA) DK BFZ na základe odstúpenia ŠTK, klesol počet hráčov pod 7 vplyvom zranenia 4.hráčov a vylúčenia hráča v stretnutí 25. kola Slovan Viničné – FK Borinka, udeľuje klubu Upozornenie, podľa čl. 10 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.

U.č.372: FC Zohor ( MD3R ). Klub nezaslal vyjadrenie k U.č.360. DK za porušenie RS a SP ukladá pokutu klubu FC Zohor 25.-€, podľa čl. 12 DP. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.373: Miroslav Gála (ŠK Bernolákovo, SZRL ). Dostavil sa na zasadnutie, kde vysvetlil za účasti rozhodcu Jamesa Triskala svoje správanie po stretnutí ŠK Bernolákovo – FKP Dúbravka. DK vzala na vedomie stanovisko a vysvetlenie Miroslava Gála, udeľuje menovanému Upozornenie, podľa čl. 10 DP a dňom 19.5.2017 uvoľňuje menovanému výkon funkcie trénera. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.374: Martin Méry (ŠK Bernolákovo, SZRL ). Dostavil sa na zasadnutie, kde vysvetlil za účasti rozhodcu Jamesa Triskala svoje hrubé nešportové správanie po stretnutí ŠK Bernolákovo – FKP Dúbravka, za ktoré sa ospravedlnil. DK vzala na vedomie stanovisko a ospravedlnenie Martina Méryho. Podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky na 3 týždne, podľa čl. 48/2b čl. 16/1, 2, 5, čl. 19/1 DP, od 12.5.2017 a pokutu klubu 50.-€ za nedostatočnú US. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ :

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 2.12. 2016 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk/oznamy/.

Letný prestupový termín začína dňom 1.7. 2017.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ :

a/ vekové kategórie prípraviek pre súťažný ročník 2017/2018

prípravka U11 – chlapci nar. od 1.1.2007 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /

prípravka U10 – chlapci nar. od 1.1.2008 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /

prípravka U9 – chlapci nar. od 1.1.2009 a mladší / dovŕšený 6.rok veku /

b/ predvolanie na zasadnutie KM BFZ

KM BFZ predvoláva na svoje zasadnutie v stredu 24.5.2017 o 15.00 hod. za účelom došetrenia nezrovnalostí v stretnutiach 18.kola súťaží PMA2, PMB2 medzi FA Bratislava – ŠK Nová  Dedinka zo dňa 13.5. nasledovných zástupcov oboch FK / osoby fyzicky prítomné na stretnutiach /.

FA Bratislava: p.Szabolcs Bergendi – prinesie aj RP hráčov, ktorí v stretnutiach nastúpili

ŠK Nová Dedinka: p.Rudolf Vadovič – vedúci družstva PMA2

p.Jozef Matušovský – asistent trénera družstva PMA2

p.Jozef Szucs – tréner družstva PMB2

c/ zmeny termínov stretnutí s poplatkom

PMB1 – 21.kolo: DNV – FKP Dúbravka, ŠT 25.5. o 17.00 hod.

Lokomotíva Devínska Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4/

PMB1 – 25.kolo: DNV – FK Inter, UT 23.5. o 16.30 hod.

Lokomotíva Devínska Nová Ves bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4/

PRPK – 24.kolo: Vinosady – Limbach, UT 30.5. o 17.30 hod.

FK Karpaty Limbach bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRPK – 24.kolo: Sv.Jur – Modra, SO 27.5. o 9.00 hod.

ŠK Svätý Jur bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl.3.4 /

PRPK – 25.kolo: Viničné – Sl.Grob, NE 4.6. o 11.00 hod.

OŠK Slovenský Grob bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- € / RS čl. 3.4 /

d/ zmena termínu stretnutia / dohoda FK – kolízia stretnutia/

PMA3 – 19.kolo: Scorpions – Lamač, UT 23.5. o 18.00 hod. /ihrisko Jarovce/.

e/ predohrávky stretnutí

PMA1 – 23.kolo: K.Ves – Inter, UT 30.5. o 18.30 hod.

PMB1 – 23.kolo: K.Ves – Inter, UT 30.5. o 17.00 hod.

PMC – 23.kolo: K.Ves – Inter, UT 30.5. o 15.30 hod.

f/ posun hracieho času stretnutia

PMC – 23.kolo: DNV – Domino, SO 3.6. o 10.30 hod.

g/ Dňa 16. 5. 2017 organizovala KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava 6. ročník krajského kola Školského pohára SFZ 2016/2017 na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava. Krajského kola, v ktorom štartovali žiačky ZŠ, narodené od 1.1.2004 a mladšie, sa zúčastnili tieto ZŠ: ZŠ Vazovova, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Karlovská 61, ZŠ Gessayova, SŠ Kláštorné nám. Malacky, ZŠ Vajanského Modra. Víťazom krajského kola v kategórii dievčat a postupujúcim na celoslovenské finále v dňoch 5.- 6. 6. 2017 v NTC Poprad sa stala ZŠ Za kasárňou Bratislava. Konečné poradie: 1. ZŠ Za kasárňou Bratislava, 2. ZŠ Vajanského Modra, 3. ZŠ Gessayova Bratislava, 4. ZŠ Karlovská 61 Bratislava, 5. ZŠ Sološnica, 6. ZŠ Vazovova Bratislava.

h/ Dňa 17. 5. 2017 organizovala KM BFZ v spolupráci s Okresným školským úradom – odbor školstva Bratislava 6. ročník krajského kola Školského pohára SFZ 2016/2017 na ihrisku NMŠK 1922 Bratislava. Krajského kola, v ktorom štartovali žiaci ZŠ, narodení od 1.1.2004 a mladší, sa zúčastnili tieto ZŠ: ZŠ Mudroňova, ZŠ Železničná, ZŠ Tbiliská, ZŠ British IS Dolinského, ZŠ Gessayova, SŠ Kláštorné nám. Malacky, ZŠ Kollárova Svätý Jur, ZŠ Tajovského Senec. Víťazom krajského kola v kategórii chlapcov a postupujúcim na celoslovenské finále v dňoch 5.- 6. 6. 2017 v NTC Poprad sa stala ZŠ Tajovského Senec. Konečné poradie: 1. Tajovského Senec, 2. ZŠ Kollárova Svätý Jur, 3. ZŠ Železničná Bratislava, 4. ZŠ Tbiliská Bratislava, 5. ZŠ Mudroňova Bratislava, 6. ZŠ British IS Dolinského Bratislava, 7. SŠ Kláštorné nám. Malacky, 8. Gessayova Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov BFZ 1.6.2017.

Oznamuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ 1.8.2017.

Nedostatky rozhodcov: Hajnala – nesprávny popis oboch priestupkov hráča vylúčeného po 2. ŽK (výraz podrazenie v sľubnej akcii nie je v súlade so znením PF; kľúčové je, či sľubná útočná akcia bola zmarená).

Ospravedlnenia: Kalmár 12.-21.5.; Chladek od 12.5. do prihlásenia; Páchnik 27.5., 3.6., 10.-11.6.; Truchlý 26.-27.5.; Ľupták 7.-11.6.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ:

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch; poplatok cca 160,- eur) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch; poplatok cca 290,- eur).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe.

Školenie trénerov UEFA B licencie (predbežná cena cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : október-december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, p. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber (10).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena cca 160,- eur)

Predbežný termín školenia : december 2017 – február 2018

Prihlásený : P. Horváth (1).

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 07.06.2017 v Poprade organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 03.06.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Nitre, v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.06.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.trenerportal.sk.

Vzdelávací úsek SFZ oznamuje trénerom, že dňa 24.06.2017 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ  organizuj Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. júna 2017. Podrobné informácie nájdete na internetovej stránke: www.ssfz.sk.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2005 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 22.05.2017 o 17:00 hod. na ihrisku v FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:

BENKO Lukáš ŠK Čataj            OKULIAR Ondrej FC Budmerice

ŠIMONČIČ Roman OŠK Slov. Grob         OLLÉ Šimon TJ Rovinka

ANTALÍK Samuel OŠK Slov. Grob          KUBELA Karol TJ Rovinka

MARKOVIČ Denis OŠK Slov. Grob          GABURA Samuel ŠK Svätý Jur

VARGOVÁ Barbora ŠK Nová Dedinka       BORDÁČ Dávid ŠK Svätý Jur
VILIM Michal FK Šamorín-Ham.         PINTER Gabriel TJ Slovan Viničné

Náhradníci:

BUZEK Jerguš ŠK Bernolákovo    TÓTH Henrich Gabriel ŠK Bernolákovo

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Šimon BUJNA

Asistent: Jaroslav KADNÁR

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných je 22.5.2017 o 16:30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: Š.Bujna – 0915 435282 alebo na tel. č.: J.Kadnár – 0904 301984. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A

hráčov nar. po 1.1. 2004 a mladší výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz, ktorý sa uskutoční 22.05.2017 o 17:00 hod. na ihrisku v FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Hráči:

PLAVNIK Jakub SFC Kalinkovo     KRAJČOVIČ Stanislav ŠK Čataj

FULE Adam SFC Kalinkovo                KRAJČOVIČ Daniel ŠK Čataj

BLANAROVIČ Martin SFC Kalinkovo       BOTKA Adam ŠK Čataj

DOMIAN Filip OFK D. Lužná       FARKAŠ Martin FK Slovan Most p. BA

RYŠAVÝ Ladislav OFK D. Lužná       SMAŽÁK Jakub Ján FK Slovan Most p. BA

SZÖCZ Matej FK Slovan IpD      ZELENKA Charlie MŠK Senec 

Náhradníci:

POLÁK Matej FC Družstevník Budmerice     MIŠKOVIČ Martin FC Družstevník Budmerice

Šéftréner výberov: Ivan KOLEMBUS

Tréner : Lucia ŠUPKOVÁ

Asistent: Zuzana BENCOVÁ

Tréner brankárov: Jakub ŠPIRIAK

Vedúci výberov : Marián KOSTOLANSKÝ

Zraz nominovaných hráčov je 22.5.2017 o 16:30 hod. na štadióne FK Slovan Ivanka pri Dunaji.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: L. Šupková – 0043/699 11215229 alebo na tel. č.: Z.Bencová – 0905 981939. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2005)
na kontrolný zraz dňa 29.05.2017 (pondelok) o 16:00 hod. v Bratislave na ihrisku NMŠK.

Hráči:

CHUDÍK Michal SDM Domino NOVÁK Nicolas TJ Záhoran Jakubov

ŠABO Michal SDM Domino BORDÁČ Dávid ŠK Svätý Jur

LORENC Anton SDM Domino GABURA Samuel ŠK Svätý Jur

HUDÁK Šimon SDM Domino HARGAŠ Martin ŠK Svätý Jur

HANZEL Arťom Lokomotíva DNV RICHTÁRIK Jakub OŠK Sl. Grob

VLČÁK Viktor FK Rača     KRAVARČÍK Tobias PŠC Pezinok

KOSTOLNÝ Ivan FKP Dúbravka      REISENBUCHLER Samuel MŠK Senec

POLNIŠ Martin FC Ružinov    LIPKA Marián MŠK Senec

BOTH Matúš FC Ružinov      ŠIMUN Matej MŠK Senec

GRUBER FK Inter                 FUKAS Matej FK Blatné

HORVÁTH Marián FK Inter        ZBOJA Daniel FKM Karlova Ves

JELÍNEK Július FK Inter       ŠEVČÍK Oskar Oliver FKM Karlova Ves

KOVÁR Martin FK Inter      SMEKENS Louis FKM Karlova Ves

KRUTEK Matej FK Inter       MATIAŠKO Michal FKM KarlovaVes

BLAHUŠIAK Matej FK Inter     VLNA Matúš FC Petržalka akad

KONDELA Pavol FC Petržalka akad     SCHMIDT Tomáš FC Petržalka akad

TRAJTER Marek FC Petržalka akad

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Tomáš PAŽITKA

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok dňa 29.05.2017 o 16:00 hod. na štadióne NMŠK v Bratislave, kde sa uskutoční TJ v čase od 17:00 – 18:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 na ihrisku NMŠK.

Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že tréner nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia trénera. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2017

Dátum                                    Akcia                                       Kategória

Máj:

22.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                U12-13 BA vid.

23.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                                  WU13 BFZ

24.05.2017 PZ –  BFZ – JmKFS (D. Lužná)                         U15 BFZ

29.05.2017 TZ/TC – NMŠK                                                  U12 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                               U13 BFZ

31.05.2017 TZ/TC – Pasienky                                             U16 BFZ

Jún:

05.06.2017 TZ/TC – NMŠK Bratislava                            U12-13 BA mesto

05.06.2017 TZ/TC – Stupava                                             U12-13 BA vidiek

07.06.2017 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (Ivanka pri Dunaji)         U12, U13 BFZ

13.06.2017 TZ/TC – NMŠK                                              WU13 BFZ

19.-24.06.2017 Letný športový tábor (chlapci) – Stupava U12 a U13 BFZ

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                                 Akcia                                          Kategória

Júl:

03.-08.07.2017 Letný športový tábor (dievčatá) – Stupava Bratislava a okolie

25.-27.07.2017 MT – Harašta cup 2017 ( Južná Morava)       U17 BFZ

August:

19.-23.08.2017 RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)           U15 BFZ

September:

05.-06.09.2017 MT – Turnaj programu podpory talentov SFZ (Púchov) U14 BFZ

16.-20.09.2017 RT – ReTu (Senec a okolie)                           U14 BFZ

Október:

24.-25.10.2017 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová) U12 kluby


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI