Prezident SFZ vyslovil spokojnosť s konfernciou SFZ

Včera sa v Poprade uskutočnila riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu. BFZ na nej zastupovali delegáti Ľubomír Suchý, Milan Lônčík, Jaroslav Ferik a Tibor Peller. Ocenený zlatým odznakom bol okrem iných aj dlhoročný sekretár a generálny sekretár SFZ p. Peter Židovský, ktorý minulý týždeň oslávil životné jubileum 70 rokov. Delegáti konferencie okrem iného schválili plnenie rozpočtu SFZ a SFZ marketing za rok 2016, zvolili novú volebnú komisiu, v ktorej BFZ zastupuje p. Ondrej Trnovský. V diskusii okrem iných vystúpili aj delegáti BFZ p. Milan Lônčík a Ľubomír Suchý, ktorý poukázal na rozhodnutie VV ZsFZ k II.lige SD,MD a požiadal vedenie SFZ, aby táto spoločná súťaž FK ZsFZ a BFZ prešla pod priame riadenie SFZ. Po viac ako trojhodinovom rokovaní sa s delegátmi konferencie rozlúčil prezident SFZ Ján Kováčik slovami:

Táto konferencia bola zmysluplná a konštruktívna, chcem poďakovať všetkým jej účastníkom. Slovenský futbalový zväz je ekonomicky stabilné, transparentné a pre partnerov dôveryhodné združenie ako vo futbalovom prostredí, tak aj pre sponzorov, štát a UEFA i FIFA. Som skutočne spokojný,leboPre vonkajší svet sme takí silní, akí sme vnútorne jednotní. A my jednotní sme!“


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI