Informácia k novinkám do nového súťažného ročníka 2017/2018

Rozhodnutím najvyšších orgánov SFZ vám dávame do pozornosti zmeny, platné od nového súťažného ročníka 2017/2017, ktoré boli zaslané ISSF managerom elektronickou poštou.

Odstupné za hráča sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie je tu http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

 – začala sa nová sezóna a je potrebné si vygenerovať členské poplatky za klub a za hráčov pre novú sezónu, kompletný návod je tu: http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky

– mnohým sa končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové preukazy, už dlhšie je zavedené, že platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov platnosti, nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI