ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 7 ZO DŇA 18.08.2017

Sekretariát:

Sekretariát BFZ oznamuje: zmenu korešpondenčnej adresy Slovenského futbalového zväzu:

Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava

Sekretariát BFZ oznamuje, že nové pravidlá futbalu, platné od 1.6.2017 sú zverejnené na web stránkach BFZ: www.futbalbfz.sk v sekcii rozhodcovia a na bfz.futbalnet.sk v hlavnom menu.

V ISSF pribudol nový typ žiadosti. Jedná sa o proces registrácie športových odborníkov. Postup ako funguje tento proces nájdete na:http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici. Tento nový proces priamo súvisí so zmenami na zápise o stretnutí. Od nového súťažného ročníku bude možné na zápise o stretnutí doplniť len osoby, ktoré budú registrované v systéme ISSF. Všetky voľné textové políčka sú odteraz obmedzené iba na výber z registrovaných osôb. Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK III. a IV ligy BFZ na povinnosť registrácie videotechnika prostredníctvom my.spotrnet.online. Všetky potrebné informácie boli zaslané elektronickou poštou zástupcom FK dňa 10.7.2017

Sekretariát BFZ oznamuje, že klubovým ISSF managerom bola elektronickou poštou zaslaná informácia a spustení avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:

https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta

https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie

https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Daľej vám oznamujeme, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Sekretariát BFZ oznamuje, že Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2017/2018 v knižnej podobe si zástupcovia FK môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ v úradných hodinách sekretariátu. Každý FK dostane 1ks RS zdarma, v prípade záujmu zakúpenia je cena jedného výtlačku 5€.

Sekretariát BFZ žiada FK: ŠK Slovan Bratislava „B“, FC Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Svätý Jur, PŠC Pezinok, ŠK Bernolákovo, TJ Veľké Leváre o úhradu faktúry, vystavenej BFZ za futbalové lopty pre FK III. a IV.ligy BFZ seniorov.

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamy:

 • ŠTK žiada všetky FK, aby si nahrali do ISSF členov US – hl.usporiadateľ, vedúceho družstva, lekára/zdravotníka, hlásateľa a videotechnika.

 • FK III. a IV.ligy seniorov, ako aj OblFZ Ba-mesto a Ba-vidiek (V.liga), sa už môžu prihlásiť do Pohára BFZ. 1.kolo je naplánované na jeseň 11.-12.11.2017.

Schvaľuje zmeny termínov stretnutí:

 • S3BA 5.kolo ŠK Bernolákovo – FC Rohožník 29.8.2017 o 17,00 hod.

 • S3BA 8.kolo ŠK Sv. Jur – TJ Rovinka 15.9.2017 o 16,00 hod.

 • S4BA TJ Slovan Viničné – ŠK Vrakuňa odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že v 7.kole 9.9.2017 o 16,30 hod. sa bude hrať na ihrisku ŠK Vrakuňa a v 22.kole 22.4.2018 o 17,00 hod. na ihrisku TJ Sl.Viničné

 • S4BA 5.kolo TJ Slovan Viničné – CFK Pezinok – Cajla 29.8.2017 o 17,00 hod. Klubu CFK Pezinok – Cajla bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 70,- €.

 • SD3R 1.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Šenkvice 12.9.2017 o 17,00 hod. Klubu MŠK Iskra Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €.

 • SD3R 3.kolo MŠK Iskra Petržalka – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 19.9.2017 o 16,00 hod., klubu MŠK Iskra Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €.

 • MD3R 1.kolo MŠK Iskra Petržalka – FC Petržalka 13.9.2017 o 17,00 hod, klubu MŠK Iskra Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €.

 • MD3R 2.kolo FC Petržalka – ŠK Lozorno,FO 27.8.2017 o 17,00 hod, klubu FC Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 30,- €.

 • MD3R 5.kolo ŠK Vrakuňa Ba – FC Ružinov Ba 5.9.2017 o 16,30 hod.

 • MD3R 13.kolo FKP Dúbravka – FK Záhorská Ves 4.11.2017 o 10,00 hod.

 • SZRL+MZRL MŠK Iskra Petržalka – FK Rača Ba odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že v 2.kole 26.8.2017 o 9,30+11,30 hod. sa bude hrať na ihrisku FK Rača a v 15.kole 4.4.2018 na ihrisku MŠK Iskra Petržalka. Klubu MŠK Iskra Petržalka bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl. 3.4 vo výške 20+20,- €.

 • SZRL+MZRL ŠK Sv. Jur – MŠK Senec odohrať stretnutia v obrátenom poradí, t.z., že v 6.kole 17.9.2017 o 9,00 hod. sa bude hrať na ihrisku ŠK Sv.Jur a v 19.kole 28.4.2017 o 14,00 hod. na ihrisku MŠK Senec.

 • SZRL+MZRL 7.kolo OFK Dunajská Lužná – NMŠK 1922 Ba 25.9.2017 o 17,00 hod. SZRL + 15,30 hod. MZRL

Zamieta žiadosti o zmeny termínov – nie sú v zmysle RS čl. 3.4.:

 • MD3R 1.kolo ŠK Svätý Jur – FK Vajnory

 • MD3R 1.kolo FKP Dúbravka Ba – FK Lamač Ba

 • SZRL+MZRL 2.kolo ŠK Vrakuňa Ba – ŠK Žolík Malacky

 • SZRL+MZRL 3.kolo FK Dúbravka Ba – ŠK Vrakuňa Ba

 • SZRL+MZRL 4.kolo ŠK Vrakuňa Ba – OFK Dunajská Lužná

 • SZRL+MZRL 5.kolo OFK Dunajská Lužná – MŠK Iskra Petržalka

Schvaľuje striedavý štart hráčov v zmysle SP čl.28/8:

 • Miroslav Mifkovič (1304427) – FC Zohor / ŠK Žolík Malacky (U15)

 • Dušan Mečár (1297099) – ŠK Nová Dedinka / MŠK Senec (U15)

 • Matej Zvolenský (1304172) – OŠK Slovenský Grob / ŠK Svätý Jur (U15)

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Miroslav Olgyay (1999) č. rp. 1297920 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 2.8.2017 do 1.8.2018

 • Samuel Kozlovský (1999) č.rp. 1297479 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 2.8.2017 do 1.8.2018

 • Patrik Procházka (2001) č.rp. 1303685 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 31.7.2017 do 30.7.2018

 • Denis Tábora (1999) č.rp 1298156 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 17.7.2017 do 16.7.2018

 • Filip Adamec (1999) č.rp 1296758 – dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 17.7.2017 do 16.7.2018

 • Filip Chabreček (2000) č.rp. 1299320 dorast / muži – platnosť lek.prehliadky od 16.8.2017 do 15.8.2018

Hráči nehrajúci na RP v zmysle SP čl.43/3:

 • 2.kolo S3BA

  • ŠK Svätý Jur – Marko Gróf – RP vo vyžiadaný od 11.8.2017

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 8: Boris Turčák 1231620 (FC Petržalka, S3BA), od 13.8.2017.

U.č. 9: Tomáš Švec 1155241 (FC Malacky, S4BA), od 14.8.2017.

U.č. 10: Slavomír Matoška 1147923 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 14.8.2017

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 11: Adam Nedorost 1310739 (ŠK Slovan Bratislava, S3BA), vylúčený za HNS, podrazenie súpera nadmernou silou, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 14.8.2017.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 12: Csaba Godány 1296921 (FK Šamorín Hamuliakovo, MD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (10 € + 5 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).

U.č. 13: FC Petržalka, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí  žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola lll. ligy medzi FC Rohožník – FC Petržalka, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 23.08.2017.

U.č. 14: CFK Pezinok- Cajla, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí  žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 2. kola lV. ligy medzi SDM Domino – CFK Pezinok – Cajla, podľa čl. 71/1,3,b, DP, do 23.08.2017.

U.č. 15: TJ Veľké Leváre, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za štart hráča Mareka Malíka v stretnutí 1. kola TJ Veľké Leváre – FKM Karlova Ves bez RP, ktorý následne nebol predložený do 48 hodín riadiacemu orgánu. DK BFZ predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.8.2017 o 16,15 hod. hráča Mareka Malíka a vedúceho družstva Radovana Čiliaka.

U.č. 16: Jiří Cibulya 1228796 (FK Slovan Most pri BA, S3BA ). DK na základe Správy delegáta a stanoviska KRaD BFZ začína disciplinárne konanie voči menovanému za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v stretnutí ŠK Bernolákovo – FK Slovan Most pri Bratislave. Následkom zakázanej hry došlo k zraneniu hráča súpera a k jeho odstúpeniu z hry. DK BFZ dňom 17.08.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie športu do vyriešenia prípadu. 

U.č. 17: ŠK Bernolákovo, S3BA. Žiada klub o zaslanie kópie lekárskej správy zraneného hráča Juraja Senašiho v termíne do 23.8.2017.

U.č. 18: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 2. kola lll. ligy medzi FC Rohožník – FC Petržalka bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že žiadosť o transfer amatéra bez obmedzenia skončil dňom 31.7. 2017 /letné registračné obdobie bez obmedzenia/ a žiadosť o transfer amatéra s obmedzením možno podávať do 30.9. 2017 /letné registračné obdobie s obmedzením/.

Oznamujeme Vám, že v týchto dńoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov. Nenechávajte si to prosím na poslednú chvíľu, nakoľko sa ide meniť viac ako 50 000 preukazov, čo môže spôsobiť neskoršie dodania, pokiaľ príde veľa objednávok v jednom momente (napriek tomu že sme zdvojnásobili výrobnú kapacitu).

Odstupné za hráča podľa čl. 37 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže BFZ

KM upozorňuje FK na dôsledné dodržiavanie RS čl.5.7 – súpiska hráčov / bod 2 / v náväznosti na SP SFZ čl.41 a 42.

a/ zmena poradia stretnutí – súťaže PMA1, PMB1, PMC1

2.kolo: CFK Pezinok Cajla – OFK Dunajská Lužná – SO 9.9. / ihr. Cajla /

PMA1 11.00 h., PMB1- 12.15 h., PMC1 – 13.30 h.

15.kolo: OFK Dunajská Lužná – CFK Pezinok Cajla – SO 14.4. / ihr. D.Lužná /

PMA1 – 9.00 h., PMB1 – 10.15 h., PMC1 – 11.30 h.

b/ zmeny hracieho dňa a času / kolízia stretnutí /

9.kolo: FK Slovan Ivanka – FK Rača, SO 28.10. / ihr. Ivanka /

PMA1 – 8.45 h., PMB1 – 9.45 h., PMC1 – 10.45 h.

22.kolo: FK Rača – FK Slovan Ivanka, SO 2.6. / ihr. Rača /

PMA1 – 9.00 h., PMB1 – 10.15 h., PMC1 – 11.30 h.

15.kolo: FK Rača – PŠC Pezinok, NE 15.4.

PMA1 – 13.00 h., PMB1 – 14.15 h., PMC1 – 15.30 h.

17.kolo: FK Rača – OFK Dunajská Lužná, NE 29.4.

PMA1 – 13.00 h., PMB1 – 14.15 h., PMC1 – 15.30 h.

c/ predohrávka stretnutia 4.kola – súťaž PMA1

OFK Dunajská Lužná – FK Rača, NE 17.9. o 10.00 h.

d/ zmena termínu stretnutia s poplatkom – súťaž PMA3

1.kolo: FK Lamač – FC ŠTK 1914 Šamorín, UT 19.9. o 17.30 h.

FC ŠTK 1914 Šamorín bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20,- €.

e/ zmena hracieho dňa – súťaže PMA2, PMB2

FK Inter Bratislava – štvrtok 16.00 / PMA2 /, 17.00 / PMB2 /

Na zmenu hracieho dňa /štvrtok 17.00/ pre súťaž PMC2 musí FK Inter Bratislava zaslať súhlasné stanovisko ostatných družstiev súťaže.

f/ odhlásenie družstva zo súťaže – PMC2

KM oznamuje FK, že zo súťaže PMC2 / U9 / sa odhlásilo družstvo ŠK Šenkvice.

ŠK Šenkvice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 200,- € / RS čl.3.6 /. FK, ktoré mali hrať s ŠK Šenkvice budú mať voľný žreb.

g/ spoločné družstvo – schválená žiadosť pre súťaž PRPK

KM schvaľuje žiadosť FC Slovan Častá a FK Cynemax Doľany o vytvorení spoločného družstva prípravky U11. Spoločné družstvo bude v súťaži PRPK štartovať pod názvom FC Slovan Častá.

h/ spoločné družstvo – schválená žiadosť pre súťaž PMC2

KM schvaľuje žiadosť ŠK Báhoň a ŠK Šenkvice o vytvorení spoločného družstva prípravky pre súťaž PMC2: Družstvo bude štartovať pod názvom ŠK Báhoň.

i/ úprava termínov stretnutí – súťaž PRMA

7.kolo: Studienka – Jakubov, SO 14.10. o 11.30 / kolízia S6V, SZV /

9.kolo: Gajary – Vysoká, SO 28.10. o 11.30 / predzápas S5V /

15.kolo: Studienka – Zohor, SO 14.4. o 14.30 / kolízia S6V /

21.kolo: Studienka – Lozorno, SO 26.5. o 13.00 / kolízia S6V, SZV /

21.kolo: Sološnica – Jakubov, SO 26.5. o 12.00 / kolízia S6V /

j/ úprava termínov stretnutí – súťaž PRPK

2.kolo: Vinosady – Modra, SO 9.9. o 14.00 / predzápas S6V /

10.kolo: Častá – Báhoň, SO 4.11. o 10.00 / hody /

Komisia rozhodcov a delegátov:

Fyzické previerky rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 sa uskutočnia 14.9.2017 na štadióne Mladá garda v čase od 16.30 do 19.30. Limity a rozpis behov budú rozhodcom poslané; zmeny v limitoch v porovnaní s minulým súťažným ročníkom sa nepredpokladajú.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: Strapek – nedostatočný popis priestupku pri 1. ŽK vylúčeného hráča.

Pozýva na zasadnutie dňa 18.8. M. Hrazdiru a na základe podnetu ŠTK R. Hádeka, P. Budáča, M. Fischera, A. Marczella, J. Slezáka a M. Truchlého.

Ospravedlnenia: Lauer 28.8.-2.9.; Bláha 26.8.-4.9.; Tománek k dispozícii od 30.8.; Kica 4.-13.9.; Malárik 26.8.; Hádek 29.8.; Čižmár 25.-28.8.; Brody st. 1.-9.9.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje klubom, ktoré majú záujem o účasť na turnaji „Mini Champions Liga“ v kategóriách mladších žiakov U12 (nar. po 1.1.2006), aby sa písomne prihlásili do 04.09.2017 na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017/18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA).  Hrá sa na mini-ihrisku s umelým povrchom a mantinelmi, počet hráčov (4+1). Účastnici si hradia cestovné a poistenie. Kluby so štatútom ÚTM majú povinnosť sa zúčastniť tohto projektu, ostatní záujemcovia (kluby II. a III. ligy ml. žiakov) po prihlásení dostanú ďalšie informácie. Turnaj sa uskutoční v III kolách: Základné kolo : Termín 13.-14.09.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá II. a III. ligy mladších žiakov), Krajské kolo : Termín 03.10.2017 na FŠ FC Petržalka (určený pre družstvá so štatútom ÚTM + 2 najlepšie družstvá so základného kola), Celoslovenské finále : Termín 24.-25.10. 2017 v Nemšovej (určený pre víťazov krajských kôl). Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / program podpory talentov).

TMK BFZ oznamuje, že organizuje pre trénerov futbalu tieto formy školení:

– UEFA Grassroots C (7 dní – v troch blokoch) a UEFA B licencie (12 dní – v štyroch blokoch).

Tréneri už môžu na tieto formy posielať prihlášky (sú na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk.

TMK BFZ informuje, že po spresnení výkladu podmienok získavania jednotlivých stupňov vzdelávania je možné zúčastniť sa po absolvovaní školenia UEFA Grassroots C licencie školenia na získanie UEFA B licencie už po jednom roku aktívnej (preukázateľnej) trénerskej praxe. Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / bfz / tréneri a mládež / školenie trénerov BFZ).

Školenie trénerov UEFA B licencie (cena podľa reálnych nákladov, cca 290,- eur)

Predbežný termín školenia : September – december 2017

Prihlásení : M. Uhrin, A. Kurilla, P. Johancsik, M. Kostolanský, M. Jánoš, I. Balážiková, Š. Bujna, P. Tóth, P. Gallus, I. Gutléber, J. Kadnár, S. Karas, F. Huňady, D. Sakar, R. Nosko, M. Pipíška, M. Pokorný, R. Škrobák, B. Szalay, C. Gábriš, L. Horváth, J. Fukatsch, C. Janoško, J. Reffek (24).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežná cena 100,- eur)

Predbežný termín školenia : Október 2017 – február 2018

Prihlásení : P. Horváth, R. Babirát, M. Košický, Š. Ďurajka, P. Jalakša, I. Bobošík, J. Hronec, A. Kráľ, M. Šimko, V. Mikulášek, J. Hroš, P. Bacho, L. Mikita, M. Sallós, M. Kondela, D. Šturdík, V. Frantová (16).

TMK BFZ informuje, že v rámci snahy o preškolenie a navýšenie počtu tréneriek (v ženskom futbale) SFZ tento rok podporí ženy, ktoré absolvujú UEFA Grassroots C alebo UEFA B školenie a to tak, že im preplatí spätne časť nákladov za školenie (cca 80 – 90 % ceny školenia). Všetky informácie budeme posielať trénerkam po prihlásení sa.

Akcie výberov mládeže BFZ

NOMINÁCIA hráčov regionálneho výberu BFZ U15 (ročník nar. 2003) na Memoriál Gejzu Princa v Košiciach v termíne 19. – 23. 8. 2017.

BRANKÁRI :

Samuel HAPL (ŠK Slovan BA)                                 Stanislav MATELEHA (FK Inter BA)

OBRANCOVIA :

Richard HEČKO (ŠK Slovan BA)                            Filip ZÁMEČNÍK (ŠK Slovan BA)

Marek MYDLA (ŠK Slovan BA)                              Maxim BODNÁR (ŠK Slovan BA)

Matej NEMEC (FK Inter BA)                                    Lukáš HOLKA (FKM Karlova Ves)

Richard LICHNER (FKM Karlova Ves)                   Adam ŠIŠKA (FC Petržalka)

STREDOVÍ HRÁČI :

Boris STRUHÁR (FK Inter BA)                               Peter DORNAI (FK Inter BA)

Tobias ČONGRÁDY (ŠK Slovan BA)                      Lukáš SEČANSKÝ (ŠK Slovan BA)

Rudolf BOŽIK (ŠK Slovan BA)                               Viktor SLIACKY (ŠK Slovan BA)

Jakub KAZIMÍR (ŠK Slovan BA)

ÚTOČNÍCI :

William VESELÍK (ŠK Slovan BA)                   Matúš Tobias VICIAN (ŠK Slovan BA)

Róbert SZITAS (FC Petržalka)

NÁHRADNÍCI:

Filip ZÁVODSKÝ (FKM Karlova Ves)               Peter KRUTIL (FKM Karlova Ves)

Jakub HUDEC (ŠK Slovan BA)                         Timotej MURCKO (ŠK Slovan BA)

Dávid PACKA (FC Petržalka)                            Sebastián ČERVIENKA (FC Petržalka)

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Rudolf BOŽÍK

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 19.08.2017 o 8:45 hod. na štadióne v Ivanke pri Dunaji, kde bude prebiehať tréningova jednotka v čase od 09:30 – 11:00 hod. Predpokladané ukončenie zrazu je o 11:30 hod. Ďalší zraz hráčov bude v nedeľu 20.8.2017 o 9:30 pred štadiónom ŠK Slovan Bratislava (za Polusom) odkiaľ odchádzame do Košíc. Predpokladaný príchod je v stredu 23.8.2017 po 21:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663. V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

N OM INÁCIA

výberu BFZ v kategórii seniorov na kontrolné zrazy a prípravný zápas v dňoch 22.8 ,23.8. a 24.8.2017 (utorok, streda a štvrtok) o 18:00 hod. na ihrisku FK Rača Bratislava, Černockého 2.

22.8.2017 – Tréning o 18:00 hod.

23.8.2017 – Tréning o 18:00 hod

24.8.2017 – PZ ŠK Slovan BA – Výber BFZ o 18:00 hod.

Hráči:

LECKÉŠI Lukáš ŠK Tomášov                                       VALAŠÍK Milan FC Petržalka

ŠLAHOR Kristián FK Rača                                          ŠVIHEL Patrik OFK D.Lužná

SOPUCH Peter FC Petržalka                                        MAJERČÁK Valentín FC Petržalka

BARTOŠ Marek Kristián OFK D.Lužná                     PÁLKA Tomáš OFK D.Lužná

KOŠTÁL Dominik FC Petržalka                                  ŠKUTA Stanislav FC Rohožník

NEMEC Jakub FC Rohožník                                       UHRINEC Peter FC Rohožník

LÖRINCZI Marko FC Rohožník                                 PRIVREL Martin FC Rohožník

KADERA Ján FC Rohožník                                         ADAM Dominik FK Rača

CHOVANKO Ľubomír OFK D.Lužná                         TURLÍK Marek FK Rača

POCHYBA Tomáš FC Petržalka                                   KAVON Patrik FC Petržalka

LÁDY František FC Petržalka                                      KONDRLÍK David FC Petržalka

HORVÁTH Ladislav FC Petržalka                              ANDREJKO Ján OFK D.Lužná

KUĆERA Peter OFK D.Lužná                                    LACKO Samuel FC Lokomotíva D.N.Ves

SOKOL Marek FK Vajnory                                        HRUTKA Tomáš FK Slovan Most p. BA

MAŠULOVIČ Daniel Filip ŠK Slovan BA                SKALA Filip OFK D.Lužná

REGIONÁLNY TRÉNER: Michal Kováč

TRÉNERI: Karol Marko, Jozef Balog, Róbert Paldan

TRÉNER BRANKÁROV: Miroslav Filipko

VEDÚCI DRUŽSTVA: Miroslav Richtárik

MASÉR/FYZIOTERAPEUT: Andrej Halás

TECHNICKÝ VEDÚCI: Miroslav Richtárik

Plán zrazu
Dátum                                         Zraz                               Tréning                               Predpokladané ukončenie

22.08 2017                                 17:30                               18:00                                            20:00

23.08.2017                                 17:30                               18:00                                             20:00

Priniesť si treba vlastnú tréningovú výstroj (tričko, trenírky, kopačky, ponožky, iné oblečenie na

tréning ,uterák, šľapky, hygienické potreby), osobné doklady , brankári svoju výstroj.

Prípadné ospravedlnenie je potrebné nahlásiť trénerovi výberu do 21.08.2017 do 12:00hod.: Karol Marko (0905/ 611 982).V prípade neospravedlnenej neúčasti hráč nesmie nastúpiť za materský klub sedem dní od ukončenia zrazu a prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2017

Dátum                                                                 Akcia                                                   Kategória

August:

19.08.2017                                     TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                         U15 BFZ

20.-23.08.2017                        RT – Memoriál Gejzu Princa (Košice)              U15 BFZ

22.08.2017                                    TZ/TC – FK Rača                                      senior – amatér BFZ

23.08.2017                                    TZ/TC – FK Rača                                      senior – amatér BFZ

23.08.2017                             PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA                    senior – amatér BFZ

28.08.2017                            TZ/TC – NMŠK Bratislava                          U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

30.08.2017                            TZ/TC – NMŠK Bratislava                          U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

September:

04.09.2017                           TZ/TC – NMŠK Bratislava                             U12 a13 OblFZ BA mesto

04.09.2017                           TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                              U12 a 13 OblFZ BA vidiek

05.-06.09.2017                    MT – PPT SFZ (Púchov)                                 U14 BFZ (mimo FA a ÚTM)

05.09.2017                          TZ/TC – NMŠK Bratislava                              WU14 BFZ

07.09.2017                          TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                               U14 BFZ

09.-10.09.2017                     Reg. Cup – Tatranská Lomnica                       senior – amatér BFZ

12.09.2017                           TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                              U14 BFZ

13.-14.09.2017                    MT – Mini Champions Liga – Základné kolo (Petržalka)    U12 kluby

16.-20.09.2017                   RT – Senec a okolie                                            U14 BFZ

25.09.2017                         TZ/TC – NMŠK Bratislava                                 U12,13,14 OblFZ BA mesto

25.09.2017                         TZ/TC – Stupava                                                U12,13,14 OblFZ BA vidiek

25.-27.09.2017                   MT – Danubia cup 2017 (Južná Morava)              U15 BFZ

Október:

03.10.2017                        MT – Mini Champions Liga – Krajské kolo (Petržalka)    U12 kluby

09.10.2017                        TZ/TC – NMŠK Bratislava                                   U12,13,14 OblFZ BA mesto

09.10.2017                        TZ/TC – Ivanka pri Dunaji                                    U12,13,14 OblFZ BA vidiek

23.10.2017                        TZ/TC – NMŠK Bratislava                                    U12,13,14 OblFZ BA mesto

23.10.2017                        TZ/TC – Stupava                                                    U12,13,14 OblFZ BA mesto

24.-25.10.2017                 MT – Mini Champions Liga – Finále (Nemšová)       U12 kluby

November:

25.11.2017                       HT – HSM SFZ (Dom športu)                                     kluby FA + ÚTM U13

26.11.2017                       HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby                          FA + ÚTM U15

December:

09.12.2017                      HT – Bratislava Cup (Dom športu)                              U13 BFZ

16.12.2017                      HT – Victory Cup (Dom športu)                                  U12 ObFZ Bratislava – mesto


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI