Obsadenie R a DS – PR BFZ 21.-25.7. 2018 č. 1

Obsadenie R a D

Súťaže riadené SFZ Slovnaft Cup – Predkolo 21.7. 17.00 FK Dúbravka – Vrakuňa  Tománek, Fischer, Polák; Príkopa 21.7. 17.00 Studienka – Lozorno  Čižmár, Kardelis, Gosiorovský; Slezák 21.7. 17.30 Doľany – CFK Pezinok  Lalo, Kožuch, Piatka; Banič 22.7. 17.00 Šenkvice – Vajnory  Hegedüs, Štofik, Krčová; Darlea 22.7. 17.00 V. Leváre – FC Malacky  Bláha, Srna, Bogdáň;

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 13.7.2018

Logo US

Sekretariát BFZ Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Zápisnica č.7 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27

logo bfz v zelenom

Zápisnica č.7 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 2.júla v Bratislave, Súmračná 27  Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Páchnik ( podpredseda KRaD BFZ), Paška, Ferik, Richtárik, Badinský, Farbula Pozvaní: Richtárik, Badinský Ospravedlnení: Baxa,Kružliak PROGRAM: 1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3, Schválenie Rozpisu súťaží pre súťažný ročník

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.1 ZO DŇA 6.7.2018

Logo US

Sekretariát BFZ Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní

Letné športové sústredenie výberov U12 a U13 v Stupave

logo bfz v zelenom

V dňoch od 25.-30.6.2018 sa v Stupave uskutočnilo Letné športové sústredenie, ktoré patrí pod program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu. Jeho hlavnou úlohou je podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U13 na úrovni oblastných a regionálnych výberov. Pre koncepčnú prácu s talentovanými mladými hráčmi sa jedná o najdôležitejšie vekové kategórie. Spolu 50 vybraných hráčov (mimo futbalových klubov s

Informácia k novelizácii predpisov SFZ

Logo SFZ

Vážení členovia SFZ, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ: 1) Disciplinárny poriadok SFZ – schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby 2) Súťažný poriadok SFZ – schválený VV

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.50 ZO DŇA 29.06.2018

Logo US

Sekretariát BFZ Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov výhradne bankovým prevodom na číslo účtu BFZ SK 64 0200 0000 0001 8293 7012, var.symbol: 222 do :30.6.2018 do 24:00

ÚRADNÁ SPRÁVA Č.49 ZO DŇA 22.06.2018

Logo US

Sekretariát BFZ Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450). Sekretariát BFZ oznamuje,. Že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.06.2018 schválil o.i: Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018,predložené predsedom ŠTK BFZ Povinnosť pre FK

Oznam sekretariátu BFZ – Neuhradené zberné faktúry za mesiac máj

logo bfz v zelenom

Sekretariát BFZ oznamuje  nasledovným  FK, že ku dňu 20.6.2018 SFZ neeviduje úhradu mesačnej zbernej faktúry, splatnej 11.06.2018 PŠC Pezinok , ŠK Slovan Bratislava futbal, FK The Dragons, TJ Družstevník Blatné, Záhoran Kostolište Sekretariát BFZ vyzýva menované kluby k okamžitej úhrade mesačnej zbernej faktúry

Zápisnica č.6 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27

logo bfz v zelenom

Zápisnica č.6 Zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 14. júna v Bratislave, Súmračná 27 Prítomní: Jánošík, Suchý, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula Pozvaní: Salenka, Teleky, Kováč, Richtárik Ospravedlnení: Baxa, Badinský, Salenka  PROGRAM: 1,Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3, Informácia z pracovného stretnutia sekretárov RFZ – p. Farbula