Pýtajte sa prezidenta SFZ na členské

Kováčik

Prezident SFZ p. Ján Kováčik bude odpovedať na otázky členov futbalového hnutia týkajúce sa členského a jeho rozdelenia. V rámci čo najpodrobnejšieho vysvetlenia celej problematiky týkajúcej sa členského, bola zriadená emailová adresa clenske@futbalsfz.sk, na ktorú je možné zasielať otázky ktoré sa jej týkajú. V stredu 27.7. bude na ne odpovedať prezident SFZ Ján Kováčik a odpovede

Obsadenie R a DS – PR BFZ 30.-31.7.2016 č. 1

pistalka-rozhodcovska-kovova

Súťaže riadené SFZ Seniori Slovanaft Cup 1. kolo 30.7. 10.00 NMŠK 1922 – Inter  Pavlíková, Smolíková, Krčová; Príkopa 30.7. 17.30 Šenkvice – PŠC Pezinok  Piatka, Hajnala, Maretta; Darlea 30.7. 17.30 V. Leváre – Lozorno  Lauer, Bláha, Ralbovský; Hájek 30.7. 17.30 Limbach – Ivanka p/D  Malárik, Olša D., Choreň; Pinček 30.7. 17.30 Závod – FC Malacky 

Oznam sekretariátu BFZ – 1.kolo Slovnaft Cup

slovnaft-cup

Sekretariát BFZ oznamuje FK, ktoré sú v stretnutiach 1.kola Slovnaft Cupu vyžrebované ako domáce, že odmeny  za delegované osoby im nebudú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém. FK je povinný R stretnutia podpísať a opečiatkovať tlačivo ” Odmeny delegovaných osôb”, ktoré im predloží R stretnutia, ktorý toto doručí na sekretariát BFZ do 48

Pozvánka na ” SUPERPOHÁR 2016″

logo bfz v zelenom

FC Rohožník pozýva na prípravne stretnutie

FC Rohožník

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 3 ZO DŇA 22.07.2016

logo bfz v zelenom

Sekretariát: Sekretariát BFZ oznamuje, že k 15.7.2016 ukončil pracovnú činnosť odchodom do dôchodku regionálny tréner  mládeže SFZ pre BFZ p. Rudolf Novák. Vedenie BFZ ďakuje p. Novákovi za jeho dlhoročnú prácu na tejto pozícii. Novým regionálnym trénerom mládeže SFZ za BFZ je od 15.7.2016 p. Michal Kováč, tel. 0902 937 031, email: michal.kovac@futbalsfz.sk Sekretariát BFZ

Zápisnica č. 31 zo zasadnutia VV BFZ dňa 11. júla 2016

logo bfz v zelenom

Zápisnica č. 31 zo  zasadnutia VV BFZ  dňa 11. júla 2016 v Bratislave  Prítomní:Jánošík, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Badinský , Ferík ,Farbula, Richtárik, Príkopa Pozvaní : Richtárik, Teleky Ospravedlnení: Teleky, Suchý  PROGRAM: 1,otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2, kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3,Vyhodnotenie súťaží v súťažnom ročníku 2015/2016 – p.

Alexander Marczell oslávil životné jubileum – 70 rokov

Marczell

Alexander Marczell, bývalý dlhoročný úspešný rozhodca a v súčasnosti delegát a pozorovateľ  IV. ligy v utorok 19. júla oslávil 70 rokov. V živote toho dokázal veľa, s úsmevom na tvári, odhodlaním v očiach a s vierou v srdci pokračuje vo svojej záslužnej práci vo futbale ďalej. Futbal hrával od malička, na jednom zo školských turnajov

Oznam DK BFZ o zrušení disciplinárnych opatrení

logo bfz v zelenom

DK BFZ oznamuje zrušené disciplinárne opatrenia po skončení súťažného ročníka 2015/2016, o ktoré bolo požiadané podnetom na DK BFZ U.č.  1: Richard Kačenák/1293932/ (Lokomotíva Devínska Nová Ves, SD3R). Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (10 € + 5 € prerokovanie – zberná faktúra). U.č.  2: Lukáš Zeman/1155774/  (FK Vajnory, S4BA). Na základe DP, čl. 37/6

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 2 ZO DŇA 15.07.2016

logo bfz v zelenom

Sekretariát: Sekretariát BFZ oznamuje, že k 15.7.2016 ukončil pracovnú činnosť odchodom do dôchodku regionálny tréner  mládeže SFZ pre BFZ p. Rudolf Novák. Vedenie BFZ ďakuje p. Novákovi za jeho dlhoročnú prácu na tejto pozícii. Novým regionálnym trénerom mládeže SFZ za BFZ je od 15.7.2016 p. Michal Kováč, tel. 0902 937 031, email: michal.kovac@futbalsfz.sk Sekretariát BFZ