OZNAM MATRIKY BFZ

logo bfz v zelenom

Matričná komisia BFZ si Vás dovoľuje upozorniť, že v zmysle RaPP článok 19 odsek 2 sa letné registračné obdobie končí dňom 30. september 2016. Žiadosti o prestup s obmedzením musia byť schválené všetkými stranami, od ktorých sa to požaduje (materský klub, hráč, nový klub) najneskôr v posledný deň registračného obdobia, to je 30. septembra 2016

Mladší žiaci ŠK Slovan Bratislava U12 víťazmi krajského kola Mini Champions Ligy Slovensko 2016

minichamp liga 2016

Mini Champions Liga Slovensko 2016 mladších žiakov U12 (roč. 2005)                     Rozpis zápasov – Krajské kolo Termín : 22.9.2016 od 9:00 hod. do 13:00 Miesto : Areál ŠK Slovan Bratislava v Prievoze (mini ihrisko s umelým povrchom) Pravidlá, propozície : Vydané k tomuto trunaju SFZ Systém turnaja : 2

TMK BFZ PRIPRAVUJE ŠKOLENIA TRÉNEROV UEFA B A GRASSROOTS C LICENCIE

skolenie-trenerov

TMK BFZ oznamuje všetkým záujemcom o získanie trénerskej licencie UEFA B licencie a základnej trénerskej licencie UEFA Grassroots C licencie, že posledná možnosť prihlásiť sa je do 30.9.2016. Školenie trénerov UEFA B licecnie sa uskutoční v štyroch blokoch – termíny (absolvovanie všetkých častí je povinné) : • 1. Blok : 05.-08.10.2016 (streda – sobota) –

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave

logo bfz v zelenom

Zápisnica č. 33 zo zasadnutia VV BFZ dňa 06. septembra 2016 v Bratislave Prítomní: Jánošík, Suchý, Baxa, Medveď, Lônčík, Kružliak, Paška, Ferik, Badinský,Farbula Pozvaní : Richtárik, Kováč, Salenka, Trnovský , Božik, Skovajsa PROGRAM: 1,Otvorenie – schválenie návrhu programu – p. Jánošík 2. Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula 3. Informácia o účasti výberov BFZ na turnajoch

Obsadenie R a DS – PR BFZ 26.9.-6.10. 2016 č. 10

pistalka-rozhodcovska-kovova

Súťaže riadené SFZ Turnaj regionálnych výberov U 14 dievčat (HP D. Lužná) 26.9. 15.30 (PONDELOK) ZsFZ – BFZ Kočický, Gaži, Malárik 26.9. 17.00 (PONDELOK) SsFZ – VsFZ Malárik, Gaži, Kočický 27.9. 9.00 (UTOROK) VsFZ – BFZ Tanglmayer, Hádek, Strapek 27.9. 10.30 (UTOROK) ZsFZ – SsFZ Strapek, Hádek, Tanglmayer 27.9. 13.00 (UTOROK) BFZ – SsFZ Henček, Abrman,

ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 12 ZO DŇA 23.09.2016

logo bfz v zelenom

Sekretariát: Sekretariát BFZ oznamuje, že na webovú stránku www.futbalnet/bfz a www.futbalbfz.sk boli vložené nasledujúce dokumenty na stiahnutie: normy a poriadky SFZ , zmeny a doplnky pravidiel futbalu tiež žiadosti k transferom. Sekretariát BFZ oznamuje , že rozpis súťaží pre súťažný ročník 2016/2017 je zverejnený na oboch webových stránkach BFZ a bol zaslaný elektronickou poštou na

Pozvánka na medzinárodný seminár trénerov

UFTS

Zmeny v obsadení R a DS – PR BFZ 24.-28.9. 2016 č. 9

ŽK a ČK

Súťaže riadené SFZ Turnaj regionálnych výberov U 14 dievčat (HP D. Lužná) 26.9. 15.30 (PON) ZsFZ – BFZ Kočický, Gaži, Malárik 26.9. 17.00 (PON) SsFZ – VsFZ Malárik, Gaži, Kočický 27.9. 9.00 (UT) VsFZ – BFZ Tanglmayer za Olšu D., Hádek za Lala, Strapek 27.9. 10.30 (UT) ZsFZ – SsFZ Strapek, Hádek za Lala, Tanglmayer za

Obsadenie R a DS – PR BFZ 19.-28.9.2016 č. 9

pistalka-rozhodcovska-kovova

Súťaže riadené SFZ Turnaj regionálnych výberov U 14 19.9. 9.30 (PON) ZsFZ – VsFZ Straka, Hádek, Piatka (HP V. Biel) 19.9. 11.15 (PON) SsFZ – BFZ Piatka, Hádek, Straka (HP V. Biel) 20.9. 9.30 (UT) SsFZ – ZsFZ Vašš, Strapek, Ruc (HP Viničné) 20.9. 11.15 (UT) BFZ – VsFZ Ruc, Strapek, Vašš (HP Viničné) 21.9. 9.00 (STR) VsFZ – SsFZ Čižmár,

Vajnorská penalta 2016