ÚRADNÁ SPRÁVA Č. 35 ZO DŇA 16.03.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

 • Upozorňuje ŠK Báhoň (S3BA) na úplné zabezpečenie organizácie majstrovského stretnutia (HU, zástava…).

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 16.kolo Pezinok – Tomášov, Rača – Ivanka, Lozorno – Slovan, Bernolákovo – Petržalka, Dev. Nová Ves – Most všetky 4.4. o 16,30 hod., D.Lužná – Sv.Jur 11.4. o 16,30 hod.,

 • 17.kolo Slovan – Rača 21.3. o 19,00 hod. na UT (Rapid) v zmysle SP čl.35/5

 • 19.kolo Slovan – Ivanka 30.3. o 10,30 hod., Most – Báhoň 30.3. o 16,30 hod.,

S4BA:

 • 16.kolo Vrakuňa – Domino, Limbach – Kalinkovo obe 4.4. o 16,30 hod., Rusovce – Viničné 11.4. o 16,30 hod.,

 • 17.kolo Lamač – Závod v pôvodnom termíne, ale na UT v Plaveckom Štvrtku

 • 18.kolo Domino – Lamač 25.3. o 15,00 hod. na UT (Rapid)

 • 19.kolo Čunovo – Závod 30.3. o 10,30 hod., Lamač – Pezinok-Cajla 30.3. o 10,00 hod.

SD3R:

 • 15.kolo Ružinov – Šenkvice 28.3. o 16,30 hod.

MD3R:

 • 14.kolo Domino – Lozorno 25.3. o 12,30 hod. na UT (Rapid)

SZRL+MZRL:

 • 22.kolo Senec – Pezinok 30.3. o 15,30 MZRL + 17,00 SZRL

Schvaľuje striedavý štart hráčov v zmysle SP čl.28/8:

 • Matúš Heriban (1303543) – CFK Pezinok – Cajla / PŠC Pezinok (U17)

 • Martin Sirota (1298042), Samuel Vaniš (1298223) – Žolík Malacky / Zohor (U19)

 • Filip Hajtmánek (1307083) – Grinavský FK / PŠC Pezinok (U13)

 • Kristián Lukács (1307008) – Nová Dedinka / Šenkvice (U19)

 • Matej Konečný (1377909) – Nová Dedinka / Senec (U15)

 • Dominik Gajvola (1292109), Ladislav Sipos (1292522), Márió Kozmér (1327656) – ŠTK Šamorín / Šamorín-Hamuliakovo (U19)

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.168: Peter Krasňanský 1146431 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 12.03.2018.

U.č.169: Peter Vaculík 1138073 (TJ Čunovo, S4BA), od 12.03.2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia /zimné registračné obdobie bez obmedzenia/ skončilo dňom 31.1. 2018.  Termín žiadosti o prestup zo zahraničia bolo možné podať len do 31.1.2018.

Žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ možno podávať do 31. marca 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

ODTERAZ SI ZADÁVAJTE DO ISSF PRI TRANSFERE HRÁČA IBA SUMU PODĽA TABUĽKY V Čl. 37 RaPP   (http://www.ucps.sk/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ_uplne_platne znenie_od_28_6_2017).                  
ISSF automaticky, podľa toho, či materský klub je plátca DPH alebo nie plátca DPH (plátca DPH má vyplnené pole IČ DPH vo fakturačných údajoch) dopočíta DPH k sume podľa článku 37 bod 6 RaPP, ktorý znie: “Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty, [33] k sume podľa odseku 1 sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.”
ŽIADAME VÁS TOUTO CESTOU O KONTROLU SPRÁVNOSTI FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV V ISSF.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Komisia mládeže

a/ zmena termínov stretnutí

PRMA – 14.kolo: OŠK Láb – ŠK Závod , SO 7.4. o 10.00 hod.

PRMA – 16.kolo: OŠK Láb – FKM Stupava , SO 21.4. o 10.00 hod.

PRMA – 20.kolo: OŠK Láb – FC Zohor , ŠT 17.5. o 17.00 hod.

PRMA – 18.kolo: OFK Vysoká – Záhoran Kostolište , UT 8.5. o 10.00 hod.

PRPK – 16.kolo : OŠK Slovenský Grob – FC Budmerice, 22.4. o 10.00 hod.álenie

b/ schválenie hracej plochy

KM BFZ schvaľuje žiadosť FC Rohožník o schválenie hracej trávnatej plochy pre kategóriu prípravka / U11 – PRMA, U9 – PMC2, U8 – PMD /. Trávnatá hracia plocha má rozmery 88 metrov x 44 metrov. Hracia plocha bude počas súťažných stretnutí riadne vyznačená / vylajnovaná / pre rozmery súťaží prípraviek PRMA, PMC2

(68x 36 m), Hracia plocha spĺňa rozmery pre kategóriu U11, U9 a taktiež aj pre U8. Hracia plocha jev areáli štadióna FC Rohožník.

c/ zmena hracieho času stretnutí

PMA3 – 10.kolo: SDM Domino – MFK Rusovce, NE 8.4. o 14.00 hod.

PMA3 – 12.kolo: SDM Domino – FK Mariathal, NE 22.4. o 14.00 hod.

PMA3 – 14.kolo: SDM Domino – TJ Čuňovo, NE 6.5. o 14.00 hod.

d/ termíny organizácie turnajov – súťaž PMD

skupina A: organizátor ŠK Slovan Bratislava

termín: sobota 28.4.2018 od 13.00 hod. ( súbežne na 4 ihriskách )

skupina A: organizátor FC Petržalka

termín: sobota 26.5.2018 od 16.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina A: organizátor FKM Karlova Ves

termín: sobota 9.6.2018 od 09.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Rača

termín: sobota 28.4.2018 od 13.30 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FK Slovan Ivanka pri Dunaji

termín: sobota 12.5.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách

skupina B: organizátor FKP Dúbravka

termín: sobota 2.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina B: organizátor FC Petržalka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor OFK Dunajská Lužná

termín: sobota 28.4.2018 od 14.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor ŠTK Šamorín

termín: sobota 12.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor SFC Kalinkovo

termín: sobota 26.5.2018 od 12.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina C: organizátor TJ Rovinka

termín: nedeľa 10.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor Lok. Dev. N. Ves

termín: sobota 28.4.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor TJ Záhoran Jakubov

termín: sobota 12.5.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FKM Stupava

termín: nedeľa 27.5.2018 od 11.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina D: organizátor FC Rohožník

termín: sobota 9.6.2018 od 10.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor ŠK Bernolákovo

termín: sobota 28.4.2018 od 9.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor MŠK Senec – ihrisko Réca

termín: nedeľa 13.5.2018 od 10.00 hod. ( hrá sa na 1 ihrisku )

skupina E: organizátor FK Karpaty Limbach

termín: sobota 26.5.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

skupina E: organizátor OŠK Chorvátsky Grob

termín: sobota 9.6.2018 od 9.00 hod. ( súbežne na 2 ihriskách )

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje predbežný termín fyzických previerok v jarnej časti súťažného ročníka 3.5.2018.

Upozorňuje rozhodcov na nutnosť uvádzať v zápise o stretnutí pri štarte hráčov na registračné preukazy po skončení platnosti všetky okolnosti pripustenia alebo nepripustenia ich účinkovania v stretnutí v súlade s príslušnými článkami rozpisu súťaží (napríklad zistenie platnosti registrácie za príslušný klub, pripustenie štartu s vedomím zástupcu súpera).

Ospravedlnenia: Tanglmayer 30.3.-2.4.; Straka 29.3.-3.4.; Hádek 30.-31.3.; Harajbič 30.3.-3.4., 28.4.; Brody 24.3.; Mydlárik 7.-8.4.; Truchlý 30.3.-2.4.; Pavlík 29.3.-3.4.; Banič 24.3.

Trenersko – metodická komisia

TMK BFZ, úsek vzdelávania trénerov oznamuje, že v jarnej časti organizuje pre trénerov futbalu školenie UEFA Grassroots C licencie (v 4 blokoch). Záujemcovia už môžu posielať prihlášky (na stránke BFZ) na adresu: michal.kovac@futbalsfz.sk. Podmienkou otvorenia je min. 20 prihlásených záujemcov. Spôsob prihlasovania, termíny jednotlivých blokov, výška poplatku, atď. nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk / TRÉNERI A MLÁDEŽ / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

TERMÍNY ŠKOLENIA :

– Školenie sa uskutoční v štyroch blokoch :

· 1. Blok : 17.03.2018 (sobota) – čas 8,3,00 hod. – 17,30 hod.

18.03.2018 (nedeľa) – čas 9,00 hod. – 13,00 hod.

· 2. Blok : 06.04.2018 (piatok) – čas 14,00 hod. – 19,30 hod.

07.04.2018 (sobota) – čas 8,30 hod. – 12,00 hod.

· 3. Blok : 22.04.2018 (nedeľa) – čas 8,30 hod. – 17,00 hod.

· 4. Blok : 07.05.2018 (pondelok) – čas 15,00 hod. – 20,00 hod.

· ZS : 1. Skupina : 19.05.2018 (sobota) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

2. Skupina : 20.05.2018 (nedeľa) – čas 9,00 – 13,30 hod. (v priestoroch BFZ)

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (cena 100,- eur)

Prihlásení (poslané všetky potrebné dokumenty k prihláške) : D. Androvics, M. Banovský, D. Boris, A. Csápai, A. Čecho, Š. Ďurajka, A. Görföl, G. Gyurcsek, P. Hájnik, J. Hronec, B. Hujbert, J. Imrek, P. Jalakša, E. Jančík, J. Janek, P. Jankovič, J. Kelemen, P. Kinčeš. A. Kolásek, M. Kolek, A. Kulčák, D. Maluniak, B. Markovič, M. Mifka, P. Mokrý, R. Polakovič, D. Reif, R. Reigel, L. Roziak, M. Sitiar, M. Valček, M. Vašíček, J. Vincze (33). Zoznam prihlásených je uzavretý.

Akcie výberov mládeže BFZ

NOMINÁCIA

hráčov U12 (nar. 1.1.2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne FKM Stupava.

Hráči:

Erik Brezovský (FKM Stupava) Erik Juran (CFK Pezinok-Cajla)

Tobias Vachálek (ŠK Závod) Filip Tóth (FC Rohožník)

Simon Šteflik (TJ Velké Leváre) Erik Bartoš (ŠK Závod)

Michal Fejtl (FK Záhorská Ves) Timotej Kuch (OŠK Láb)

Richard Ivák (OŠK Láb) Maroš Borza (CFK Pezinok-Cajla)

Juraj Mikulecký (ŠK Žolík Malacky) Matej Balco (PŠC Pezinok)

Náhradníci :

Nicolas Salay (ŠK Žolík Malacky) Michal Adam (PŠC Pezinok)

Simon Frühauf (ŠK Žolík Malacky) Hugo Zalešnák (FC Zohor)

Lukáš Jaššo (CFK Pezinok-Cajla) Juraj Nemšovič (Slovan Modra)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Miroslav Terlanda

Tréner brankárov:   Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 19.3.2018 o 17:00  hod. na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Terlanda 0905 575 010 alebo  e-mailom:  miroslav.terlanda@gmail.com.

NOMINÁCIA

hráčov U13 (nar. 1.1.2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne FKM Stupava.

Hráči:

Jakub Sivák (ŠK Láb) Patrik Ďurčo (FC Sudienka)

Kristián Pavlík (FC Rohožník) Filip Orgoň (FC Studienka)

Tobias Hoffer (ŠK Žolík Malacky) Niko Ďurčák (FC Studienka)

Nicolas Szitás (ŠK Závod) Nicolas Novák (ŠK Žolík Malacky

Timotej Slaninka (ŠK Žolík Malacky) Tobias Kravarčík (PŠC Pezinok)

Marcel Bilčík (ŠK Šenkvice) Lukáš Polakovič (ŠK Šenkvice)

Náhradníci:

Adrián Sipos (MŠK Senec)

Ladislav Maršovský (MŠK Senec)

Daniel Liďák (CFK Pezinok – Cajla)

Matúš Michalko (CFK Pezinok Cajla)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Michal Spišiak

Tréner brankárov:  Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 19.3.2018 o 17:00  na štadióne v Stupave.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: M.Spišiak 0904 512819 alebo e-mailom: michal.spisiak.mu@gmail.com.

NOMINÁCIA

hráčov U14 (nar. 1.1.2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – vidiek na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne FKM Stupava.

Hráči:

Matej Pätoprstý (MŠK Senec) Dávid Németh (MŠK Senec)

Matúš Horváth (ŠK Svätý Jur) Jakub Kormanovič (PŠC Pezinok)

Patrik Wolf (ŠK Svätý Jur) Adam Melicher (PŠC Pezinok)

Boris Polák (TJ Veľké Leváre) Michal Zeithaml (TJ Veľké Leváre)

Martin Žilavý (FK Studienka) Denis Šišulák (FK Studienka)

Martin Vigoda (FK Studienka) Dávid Macík (ŠK Žolík Malacky)

Náhradníci :

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur) Marko Mareš (MŠK Senec)

Slavomír Tvrdý (MŠK Senec) Marko Martinkovič (MŠK Senec)

Nicolas Haramia (ŠK Žolík Malacky) Tibor Katona (MŠK Senec)

RT:

Vedúca PPT: Alexandra Števaňáková

Tréner : Imrich Kolláth

Tréner brankárov:   Stanislav Fišan

Zraz nominovaných hráčov je 19.3.2018 o 17.00 hod. na štadióne FKM Stupava.

Výstroj: vlastná tréningová výstroj, kopačky, chrániče, brankári brankársku výstroj, hygienické potreby a kartu poistenca. Ospravedlnenia hráčov je potrebné hlásiť na t. č.: I.Kolláth 0904 992583 alebo e-mailom:  imo.kollath@gmail.com.

NOMINÁCIA

hráčov U12 (nar. 1.1.2006 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 15:30 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Daniel Adam Czaja (ŠK Vrakuňa BA) Michal Meško (FK Vajnory)

Denis Jehlár (MŠK Iskra Petržalka) Samuel Neupauer (MŠK Iskra Petržalka)

Samuel Bodics (TJ Čuňovo) Viliam Almáši (FK Rača BA)

Tomáš Jurišta (NMŠK 1992 BA) Šimon Obernauer (FK Rača BA)

Samuel Režný (FK Rača BA) Artur Vydarený (FKP Dúbravka BA)

Samuel Demjén (NMŠK 1922 BA) Matej Ďurica (ŠK Hargašova Záhorská Bystrica)

 Náhradníci:

Martin Uhlár (FK Vajnory) Alex Švec (ŠK Vrakuňa BA)

Dominik Hubay (MFK Rusovce) Adam Polák (ŠK Vrakuňa BA)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Anton Daniel

Asistent trénera: Radko Kohút

Tréner brankárov:   Tomáš Pažitka

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 19.03.2018 o 15:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:00 – 17:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: T. Danielovi – 0904 273 307.

NOMINÁCIA

hráčov U13 (nar. 1.1.2005 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 15:30 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Patrik AKSAMIT (FK Rača) Timur IVAK (FKP Dúbravka)

Erik VALENTIN (FK Dúbravka) Hugo ŽÁK (FKP Dúbravka)

Lukáš ZEMAN (Iskra Petržalka) Patrik ŠKEREŇ (FKP Dúbravka)

Jerguš BALÁŽIK (NMŠK 1922 BA) Samuel PROKOP (Záh. Bystrica)

Peter FRATRIČ (NMŠK 1922 BA) Filip PIAČEK (Záh. Bystrica)

Jakub DRLIČIAK (ŠK Vrakuňa) Orion PASTUCHA (FK Rača)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman

Tréner brankárov:   Tomáš Pažitka

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 19.03.2018 o 15:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:00 – 17:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J. Hullman – 0907 594 669.

NOMINÁCIA

hráčov U14 (nar. 1.1.2004 a mladší) výberu ObFZ Bratislava – mesto na kontrolný zraz v PPT SFZ v pondelok 19.03.2017 o 15:30 na ihrisku NMŠK 1922 BA.

Hráči:

Juraj Štibrány (FK Rača) Matej Smetana (FK Rača)

Matej Babík (FK Rača) Michal HARGAŠ (NMŠK 1922 BA)

Filip Murgač (MFK Rusovce) Jakub Kotvas ( TJ Jarovce)

Jakub FEGYVERES (MFK Rusovce) Radovan Gajdoš (MŠK Iskra Petržalka)

Dominik Gaál (FK Rača) Adam Gálik (MŠK Iskra Petržalka)

Viktor Drozd (FK Rača) Samuel Tóth (MŠK Iskra Petržalka)

Náhradníci:

Max Hoevenaars (MFK Rusovce) Adrián Húdek (FKP Dúbravka)

Juraj Meszároš (ŠK Vrakúňa) Adam Titka (MŠK Iskra Petržalka)

Peter RIGO (ŠK Vrakúňa)

RT:

Šéftréner výberov: Walter Rischer

Tréner: Ján Hullman

Tréner brankárov:   Tomáš Pažitka

Výstroj hráčov: tréningový výstroj, kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je dňa 19.03.2018 o 15:30 hod. na štadióne v NMŠK. Tréningova jednotka prebieha v čase od 16:00 – 17:30. Predpokladané ukončenie zrazu je o 17:45 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: Mikuláš Marci 0918373737.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018

Dátum

Akcia

Kategória

Marec:

17.-18.03.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

1. Blok

19.03.2018

TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

Apríl:

06.-07.04.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

2. Blok

09.04.2018

TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

11.04.2018

TU BFZ – FC Petržalka um. tráva

Akádémia + ÚTM + výber OblFZ vidiek a mesto U12 + výber dievčat BFZ U13

17.04.2018

TZ/TC – Ivanaka p. Dunaji

BFZ U14

22.04.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

3. Blok

24.04.2018

TZ/TC – ŠK Slovan BA (UT Rapid)

BFZ U14

25.04.2018

PZ – Družobné stretnutie, JmkFS – BFZ

BFZ U15, U13

28.04-02.05.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14

30.04.2018

TZ/TC – PPT SFZ, OblFZ Vidiek (Stupava), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

Máj:

07.05.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

4. Blok

11.-13.05.2018

MT – Trofej Belehrad

BFZ U14

14.05.2018

TZ/TC – PPT SFZ : OblFZ Vidiek (Ivanka p. D.), OblFZ Mesto (NMŠK)

U12, U13, U14

19.-20.05.2018

Školenie trénerov BFZ – UEFA Grassroots C licencia

ZS

Jún:

05.06.2018

PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA

BFZ U13, U12

05.-06.06.2018

Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad

školy

13.-14.06.2018

McDonalds Cup, finále NTC Poprad

školy

15.-17.05.2018

MT – Györ

BFZ U14

25.-30.6.2018

Letný športový tábor (chlapci) – Stupava

BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018

Júl:

24 -26.07.2018

MT – Memoriál Františka Harašty – ČR

BFZ U17

August:

11.-15.08.2018

RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice

BFZ U15

September:

4.-5.9.2018

RT – PPT SFZ (Poprad)

BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)

10.-12.09.2018

Danubia Moravia cup 2018

BFZ U15

14.-18.09.2018

RT – U14 Senec a okolie

BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI