Program školského pohára SFZ 2018 chlapcov a dievčat

P R O G R A M

7. ročníka Školského pohára SFZ 2017/2018 – chlapci

pre okresné kolá súťaže ZŠ v bratislavskom regióne

Organizátori : Okresný úrad Bratislava, odbor školstva a Bratislavský futbalový zväz

Štartujú: žiaci základných škôl a osemročných gymnázií – narod. od 1.1. 2005 a mladší,

ktorí postúpili z predkola ŠP SFZ.

Obvodné kolo – Bratislava I : 24.4. 2018 /utorok/

Zodpovedný za BFZ : Martin Abrman – m: 0902 288 545 Spolu organizátor : ZŠ Mudroňova 83 (p. Saučinský Richard – 0905/ 422 740 Účastníci : ZŠ Dunajská 13, ZŠ Mudroňova 83, ZŠ Vazovova 4, ZŠ M.Alexie Palackého 1.

Miesto : trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací čas : 2 x 12 min.

9,00 hod. ZŠ Dunajská – Mudroňova

9,00 Vazovova – Palackého

10,00 Palackého – Dunajská 10,00 Mudroňova – Vazovova

11,00 Mudroňova – Palackého

11,00 Dunajská – Vazovova

12,00 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.

Obvodné kolo – Bratislava II : 26.4. 2018 /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ : Milan Bródy – 0949 276190, Rastislav Tanglmayer – 0905 247721

Spoluorganizátor : FK Inter BA – Dominik Ivanko m: 0915 255954

Účastníci : Gymn. Metodova 2, SS Novohradská 3, ZŠ Železničná 14, Gymn. Hronská 3,
Súkr. ZŠ Bajkalská 20, ZŠ Ostredková 14,

Miesto : trávnaté ihrisko FK Inter, Drieňová ul., BA – súbežne na dvoch malých ihriskách

Hrací čas: 2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,00 A2 – A3

09,00 B2 – B3

09,30 A1 – A2

09,30 B1 – B2

10,00 A3 – A1

10,00 B3 – B1

10,40 1. semifinále (1. sk A – 2. sk.B)

10.40 2. semifinále (2. sk.A – 1. sk.B)

11,20 o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

11,50 o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

11,50 FINÁLE OK : (víťazi semifinále)

12,20 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.

Obvodné kolo – Bratislava III : 24.4. 2018 /utorok/

Zodpovedný za BFZ : Martin Křiván – 0911 496 393 Spolu organizátor : NMŠK 1922 BA – p. Noga 0903 889363 Účastníci : ZŠ Kalinčiakova 12, ZŠ Za kasárňou 2, Gymn. Čachtická 14, ZŠ Hubeného 25.

Miesto : trávnaté ihrisko NMŠK 1922, Tomášikova 12444 Bratislava, /pri Kuchajde/.

Hrací čas: 2 x 12 min.

9,30 hod. ZŠ Kalinčiakova – Za kasárňou

9,30 Čachtická – Hubeného

10,30 Hubeného – Kalinčiakova 10,30 Za kasárňou – Čachtická

11,30 Za kasárňou – Hubeného

11,30 Kalinčiakova – Čachtická

12,00 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.

Obvodné kolo – Bratislava IV : 3.5. 2018 /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ : Samuel Stolárik – m: 0918 743202 Martin Křiván – m: 0911 496 393                                                                                                                                                                                    Spolu organizátor : FKM Karlova Ves, Bratislava /p. Saučinský Richard – 0905 422740/                                                                                                                                                                                      Účastníci : SS Tilgnerova 14, SŠ Assisi Karloveská 32, ZŠ Beňovského 1, ZŠ Pri kríži 11, Súkr. ZŠ Kremeľská 2 Devín, ZŠ Malokarpatské nám. 1.

Miesto : UT FKM Karlova Ves, Karloveská 3, BA – súbežne na dvoch malých ihriskách.

Hrací čas: 2 x 10 min.

Program stretnutí v skupinách: /každý účastník si vylosuje číslo pred začiatkom turnaja/

09,00 A2 – A3

09,00 B2 – B3

09,30 A1 – A2

09,30 B1 – B2

10,00 A3 – A1

10,00 B3 – B1

10,40 1. semifinále (1. sk A – 2. sk.B)

10.40 2. semifinále (2. sk.A – 1. sk.B)

11,20 o 5.- 6. miesto : (3. sk.A – 3. sk B)

11,50 o 3.- 4. miesto : (porazení semifinalisti)

11,50 FINÁLE OK : (víťazi semifinále)

12,20 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.

Obvodné kolo – Bratislava V : 4.5. 2018 /piatok/

Zodpovedný za BFZ : Vladimír Randa – 0905 612 457                                                                                                                                                                                                                                                     Spoluorganizátor : FC Petržalka akadémia / p. Stopka m: 0915 059087/

Účastníci : Gymn. Pankúchová 6, ZŠ Pankúchová 4, ZŠ Tupolevova 20, SŠ Gercenova 10.

Miesto : UT na štadióne FC Petržalka akadémia, M.C. Sklodowskej 1, BA

Hrací čas: 2 x 12 min.

09,00 hod. ZŠ Gymn. Pankúchová 6 – Pankúchová 4

09,30 Tupolevova – Gercenova

10,10 Gercenova – Pankúchová 6

10,40 Pankúchová 4 – Tupolevova

11,20 Pankúchová 4 Gercenova

12,00 Pankúchová 6 – Tupolevova

12,30 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola

Okresné kolo – Malacky : 25.4. 2018 /streda/

Zodpovedný za BFZ : pp. Konečný 0914 173242, Slezák m: 0908 434636                                                                                                                                                                                                                   Spoluorganizátor: FK Inter Bratislava p. Ivanko: 0915255954

Účastníci : ZŠ Školská 2, Stupava, ZŠ Sološnica 7, ZŠ Štúrova 142/A, Malacky,

ZŠ Obchodná 7 Zohor, ,

Miesto : areál s umelou trávou FK Stupava – súbežne na dvoch malých ihriskách.

Hrací čas: 2 x 12 min.

09,30 hod. ZŠ Stupava – Sološnica

09,30 Malacky – Zohor

10,15 Zohor – Stupava

10,15 Sološnica – Malacky

11,00 Sološnica – Zohor

11,00 Stupava – Malacky

11,30 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz okresného kola.

Okresné kolo – Pezinok : 27.4. 2018 /piatok/

Zodpovedný za BFZ : Vladimír Randa – 0905 612 457

Spoluorganizátor : OŠK Slov. Grob v zast. p Konečný 0914 173242

Účastníci : ZŠ Školská 11 Slovenský Grob, ZŠ Komenského 1 Modra,

ZŠ Kupeckého Pezinok, ZŠ Na bielenisku 2 Pezinok.

Miesto : trávnaté ihrisko OŠK Slovenský Grob – súbežne na dvoch malých ihriskách.

Hrací čas: 2 x 12 min.

9,30 hod. ZŠ Slovenský Grob – Komenského Modra

9,30 Kupeckého PK – Na bielenisku PK

10,15 Na bielenisku PK – Slovenský Grob 10,15 Komenského Modra – Kupeckého PK

11,15 Komenského Modra – Na bielenisku PK

11,15 Slovenský Grob – Kupeckého PK

Do krajského kola postupuje víťaz okresného kola.

Okresné kolo – Senec : 26.4. 2018 /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ : Alexander Marczell m: 0905 648047

Spoluorganizátor : NTC Senec v zast. p Konečný 0914 173242

Účastníci : ZŠ Tajovského 1 Senec, ZŠ Mlynská 50 Senec, ZŠ Most pri Bratislave,

ZŠ Komenského 3, Bernolákovo.

Miesto : malé ihrisko s umelou trávou NTC Senec, Rybárska ul. Senec

Hrací čas: 2 x 12 min.

9,30 hod. ZŠ Tajovského SC – Mlynská SC

10,00 Most pri Bratislave – Bernolákovo

10,40 Bernolákovo – Tajovského SC 11,10 Mlynská SC – Most pri Bratislave

11,50 Mlynská SC – Bernolákovo

12,20 Tajovského SC – Most pri Bratislave

12,30 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz okresného kola Senec.

P R O G R A M

7. ročníka Školského pohára SFZ 2017/2018

pre okresné kolá súťaže ZŠ v bratislavskom regióne

v kategórií žiačky – dievčatá

Organizátori : Okresný úrad Bratislava, odbor školstva a Bratislavský futbalový zväz

Štartujú: žiačky základných škôl a osemročných gymnázií – narod. od 1.1. 2005 a mladšie.

Obvodné kolo – Bratislava IV : 3.5. 2018 /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ : Martin Křiván – m: 0911 496 393                                                                                                                                                                                                                                               Spoluorganizátor : FKM Karlova Ves, BA /p. Saučinský Richard – 0905/ 422 74

Účastníci : ZŠ Karloveská 61, SŠ Tilgnerova 14, Súkr. SŠ BISB Dolinského 4.

Miesto : UT ihrisko FKM Karlova Ves, Karloveská 3, Bratislava

Hrací čas: 2 x 15 min.

12,30 Karloveská – Tilgnerova

13,15 Tilgnerova – BISB

14,00 BISB – Karloveská

14,30 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.

Obvodné kolo – Bratislava V : 4.5. 2018 /piatok/

Zodpovedný za BFZ : Mária Krčová – 0902 479582 Spoluorganizátor : FC Petržalka akadémia / p. Stopka m: 0915 059087/

Účastníci : ZŠ Gessayova 2, ZŠ Tupolevova 20, ZŠ Vývojová 228 Rusovce.

Miesto : UT na štadióne FC Petržalka akadémia, M.C. Sklodowskej 1, BA

Hrací čas: 2 x 15 min.

09,30 Gessayova – Tupolevova

10,15 Tupolevova – Rusovce

11,00 Rusovce – Gessayova

11,30 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien.

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.

Okresné kolo – Senec : 26.4. 2018 /štvrtok/

Zodpovedný za BFZ : Juraj Valko m: 0903 946917 Spoluorganizátor : NTC Senec v zast. p Konečný 0914 173242

Účastníci : ZŠ Mlynská 50 Senec, ZŠ Šarfická 301 Blatné, ZŠ Školská 7 Tomášov,

ZŠ Športová 470 Most pri Bratislave, ZŠ Komenského 3, Bernolákovo.

Miesto : malé ihrisko s umelou trávou NTC Senec, Rybárska ul. Senec

Hrací čas: 1 x 15 min.

09,30 Mlynská SC – Blatné

09,50 Most p.BA – Tomášov 10,10 Bernolákovo – Mlynská SC

10,30 Blatné – Most p.BA

10,50 Tomášov – Bernolákovo

11,10 Mlynská SC – Most p.BA 11,30 Blatné – Bernolákovo 11,50 Tomášov – Mlynská SC

12,10 Most p.BA – Bernolákovo

12,30 Blatné – Tomášov

12,50 Vyhodnotenie – slávnostné odovzdanie cien.

Do krajského kola postupuje víťaz obvodného kola.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI