Zápisnica č.5 Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Zápisnica č.5

Z mimoriadneho zasadnutia VV BFZ dňa 28.mája v Bratislave, Súmračná 27

Prítomní: Jánošík, Suchý,Baxa, Kovačič, Lônčík, Kružliak, Paška, Farbula

Ospravedlnení: Ferik, Badinský

PROGRAM:

 1. Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
 2. Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019 – p. Kružliak

K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu

Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Jánošík. Predseda BFZ dal návrh na schválenie programu tak, ako bol zaslaný v pozvánke

VV BFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia bez pripomienok

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

K bodu 2: Schválenie návrhu zaradenia R na nominačné listiny SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Návrh na schválenie predložil predseda KRaD BFZ p. Ivan Kružliak tak, ako bol schválený komisiou.

Návrh R a AR na NL SFZ pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodca

Marián Ruc;  19.8.1993;  Hattalova 7, 831 03 Bratislava;  reg. č. 1230123;  0949 728 040;  rucinger@yahoo.com

Asistent rozhodcu

Boris Parilák;  29.12.1989;  Matice Slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov;  reg. č. 1181852;  0903 062 507;  parilak.boris@gmail.com

Návrh R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019ň

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Náhradník

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Uznesenie 1/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenia R Mariána Ruca na nominačnú listinu SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 2/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ na zaradenie AR Borisa Pariláka na nominačnú listinu AR SFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Uznesenie 3/5

VV BFZ schvaľuje návrh KRaD BFZ  na zaradenie R a AR do projektu šanca pre súťažný ročník 2018/2019

Rozhodcovia

Tomáš Straka;  12.12.1987;  Fričovce 231, 082 37 Fričovce;  reg. č. 1163211;  0948 929 087;  tomasstraka1987@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Matej Choreň;  7.2.1996;  Račianska 85, 831 02 Bratislava;  reg. č. 1258486;  0902 625 725; mates.choren@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 6  Proti:  1    Zdržal sa: 0

Náhradník

Filip Malárik; 23.3.1995; Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava; reg. č. 1250758; 0915 151 487; fmalarik@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 2  Proti:  2    Zdržal sa: 3

Asistenti rozhodcov

Lukáš Lauer; 29.5.1988; Družby 555/65, 976 98 Podbrezová; reg. č. 1166023; 0911 290 190; lukas.lauer5@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Dušan Štofik;  4.12.1987;  Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava;  reg. č. 1315822;  0918 560 753;  dusan.stofik@yahoo.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Róbert Henček;  30.1.1985;  Drieňová 15, 821 01 Bratislava; reg. č. 1154479; 0908 719 329; robert.hencek@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Daniel Dujava;  9.7.1987;  Školská 522/16, 082 56 Pečovská Nová Ves;  reg. č. 1311950;  0911 098 707;  danielldujava@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Náhradník

Dušan Olša;  28.6.1994;  Červenej armády 745, 900 86 Budmerice;  reg. č. 1244647;  0911 180 277;  dusanolsa9@gmail.com

Hlasovanie

Počet prítomných v čase hlasovania :

Za: 7  Proti:  0    Zdržal sa: 0

Bratislava, 28.5.2018                         Zapísal: Ján Farbula – vedúci sekretár BFZ


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI