ÚRADNÁ SPRÁVA Č.46 ZO DŇA 01.06.2018

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.52018 schválil okrem iného:

 • Štadión OFK Dunajská Lužná ako dejisko finále pohára BFZ dňa 6.6.2018 o 18:00
 • Štartovný vklad do súťaží BFZ v kategórii seniorov na súťažný ročník 2018/2019:

                  1,TIPOS III.liga seniori 650€

                  2, IV.liga BFZ 450€

 • Termín podania prihlášok do súťaží BFZ pre súťažný ročník 2018/2019 od 11.6.2018 do 24.6.2018 do 24:00 hod.formou elektronickej prihlášky do súťaží v ISSF systéme
 • Termín uhradenia štartovného vkladu v súťaží seniorov: 30.6.2018 do 24:00 hod.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov v rámci EÚ a voľnom pohybe takýchto údajov. Z vyššie uvedených dôvodov budeme preto potrebovať Váš súhlas na spracúvanie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ako i súhlas na prijímanie mailov, pozvánok, zmlúv a iných foriem komunikácie.

Po prihlásení do ISSF systému u všetkých registrovaných členov je potrebné sa oboznámiť s obsahom textu o interných riadiacich aktoch prevádzkovateľa a oboznámenie potvrdiť kliknutím na modré pole “potvrdiť”. Po potvrdení vám príde potvrdzujúci email, že ste boli oboznámení s platnými internými riadiacimi aktami Slovenského futbalového zväzu.

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu adresy trvalého bydliska:

Ivan Kružliak – predseda KRaD BFZ Pekná cesta 3, 831 06 Bratislava

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

Oznamuje:

 • FK sa už môžu prihlasovať do nového súťažného ročníka Pohára SFZ – Slovnaft cupu, výhradne cez ISSF, elektronickou prihláškou. 1.kolo (regionálne) je naplánované na 21.-22.7.

Schvaľuje zmeny:

S3BA:

 • 29.kolo Rohožník – Sv.Jur v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Kostolišti

SD3R:

 • 25.kolo Rohožník – Ružinov 3.6. o 15,00 v Lozorne

MD3R:

 • 7.kolo Z.Ves – Senec 3.6. o 11,00 hod.

Zamieta:

 • žiadosť Z.Ves (MD3R) o zmenu termínu stretnutia 7.kola nadstavby. Žiadosť je v rozpore s RS čl.3.4. odsek 2.
 • žiadosť ŠTK Šamorín (MZRL) o zmenu termínu stretnutia 26.kola. Súťaž je “dvojičková”, a preto je nutné preložiť aj SZRL.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.326: Ľubomír Mazura 1202640 (ŠK Bernolákovo, S3BA), vylúčený za HNS, udretie súpera päsťou do tváre v PH. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 49/1b,2b DP, od 27.05.2018 s prerušením počas letnej prestávky.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.327: Jakub Kujan  1298880 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA),  od 28.05.2018.

U.č.328: Jakub Pisarčík  1297887 (OFK Dunajská Lužná, SD3R),  od 28.05.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK nepodmienečné pozastavenie výkonu športu      na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.329: Ján Ščepánek  1111446 (ŠK Svätý Jur, S3BA),  od 27.05.2018.

U.č.330: Roman Gőrőg  1230450 (FK Slovan Most pri BA, S3BA),  od 27.05.2018.

U.č.331: Marek Neštrák 1295316 (Lok. Devínska Nová Ves, S3BA),  od 27.05.2018.

U.č.332: Jakub Bognár  1233870 (ŠK Bernolákovo, S3BA),  od 27.05.2018.

U.č.333: Miroslav Repiský  1177494 (ŠK Lozorno, S3BA),  od 27.05.2018.

U.č.334: Jakub Hollý  1142380 (FK Lamač Bratislava, S4BA),  od 28.05.2018.

U.č.335: Lukáš Sulek  1313579 (FKM Karlova Ves, S4BA),  od 28.05.2018.

U.č.336: Samuel Župa  1208758 (FKM Karlova Ves, S4BA),  od 28.05.2018.

U.č.337: Peter Adamica  1334425 (FC Ružinov, SD3R),  od 28.05.2018.

U.č.338: Boris Petráš  1325720 (SDM Domino, SD3R),  od 27.05.2018.

U.č.339: Roman Zemko  1296394 (ŠK Slovan Bratislava, S3BA),  od 31.05.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.340: Tomáš Nespešný 1258302 – vedúci družstva OFK Dunajská Lužná, SD3R. Vykázaný z lavičky, ako člen RT v stretnutí FK Slovan Ivanka pri Dunaji – OFK Dunajská Lužná, odohrané dňa 27.05.2018, za HNS voči delegovaným osobám. Menovaný sa po stretnutí ospravedlnil. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami    na 3 týždne  a  finančnú pokutu 30.-€, podľa čl. 48/1c,2b DP, od 28.05.2018. Poplatok za prerokovanie 5.-€.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.06.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ                 (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.                                                  Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra s obmedzením /zimné registračné obdobie s obmedzením/ skončilo dňom 31.3. 2018. 

Žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a s obmedzením /letné registračné obdobie/ bude možné podávať až od 1. júla 2018.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM,VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené Forma úhrady: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

 a/Oznam pre FK

   KM BFZ žiada FK, aby žiadosti o zmenu termínov stretnutí v súťažiach prípraviek zasielali v ISSF ako podnet

   k danému stretnutiu výlučne na KM BFZ, žiadosti podávané cez detail stretnutia prídu na ŠTK BFZ, ktorá

automaticky žiadosť zamietne ako neopodstatnenú, nakoľko neriadi súťaže prípraviek.

b/ zmeny termínov stretnutí

PMA1 – 22.kolo: NMŠK – Cajla, SO 2.6. o 10.00 hod. ( Cajla poplatok 20,- € )

PRPK – 25.kolo: Sv.Jur – Častá, ŠT 31.5. o 18.00 hod. ( Častá poplatok 20,-  )

PRPK – 22.kolo: Grinava – Budmerice, NE 3.6. o 10.00 hod. ( Grinava poplatok 20,- € )

PRPK – 26.kolo: PŠC B – Budmerice, ŠT 7.6. o 17.30 hod. ( Budmerice poplatok 20,- € )

c/ zmena hracej plochy

PRMA – 22.kolo: Borinka – Kostolište, SO 2.6. o 10.30 hod. ( HP Kostolište )

d/ KM BFZ v spolupráci s Okresným úradom – odbor školstva Bratislava zorganizovala v dňoch 18. a 21. mája na štadióne NMŠK 1922 Bratislava finále 7. ročníka krajského kola Školského pohára SFZ 2017/2018 v kategórii mladších žiačok U13 a mladších žiakov U13 ZŠ 2. stupňa v malom futbale narod. od 1.1. 2005 a mladší. Víťazmi v kategórii mladších žiačok U13 sa stala ZŠ Kalinčiakova a v kategórii mladších žiakov U13 rovnako ako vlani ZŠ Tajovského Senec. Víťazi krajského finále ŠP SFZ 2017/2018 ZŠ Kalinčiakova  a ZŠ Tajovského Senec postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v dňoch  5. a  6. júna 2018 v NTC Poprad.

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradný termín fyzických previerok bol určený na 6.6.2018 na Atletickom štadióne P. Gleska Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia: P. Piatka a P. Gaži.

Pozýva na zasadnutie dňa 1.6. K. Samka (17.30), P. Patiho Nagya (17.40) a M. Jablonického (17.50).

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

Ľ. Polakovič – nedostatočný popis priestupku vylúčeného hráča bez základnej charakteristiky priestupku (hrubé nešportové správanie) a s nesprávnym vyjadrením charakteru priestupku (popis „udretie väčšou intenzitou“ je z hľadiska pravidiel futbalu neakceptovateľný);

HrazdiraJ. Triskal – chýbajú mená vedúcich družstiev.

Ospravedlnenia: Vašš od 28.5.; Dujava od 28.5.; Kašper 13.-27.6.; Sabela od 30.5.; Szakáll 11.6.- 10.8.

Komisia ženského futbalu

 • Oznamuje, že sa dňa 5.6.2018 (utorok) na futbalovom ihrisku NMŠK v Bratislave od 14:00 hod. uskutoční kontrolný zraz výberu dievčat BFZ WU13 (ročník nar.2005).

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovný Seminár trénerov :

V TJ Záhoran Jakubov v termíne 07.06.2018 (štvrtok) určený prioritne pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie z okresu Malacky. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej v rozsahu 6 hodín. Počet miest je obmedzený na 40 ľudí. Prihlášky je potrebné zaslať len elektronickou formou do :

20.05.2018 – pre klubových trénerov z okresu Malacky

31.05.2018 – v prípade voľných miest ostatní tréneri

Prihlásení tréneri : J. Ferenčák, M. Ulehla, R. Babirát, A. Hýll, V. Novák, V. Kozubík, M. Havran, M. Pokorný, V. Studený, P. Troják, M. Lipták, R. Ďuriš, D. Peceň, P. Michalovič, L. Višváder, P. Huk, B. Honz, N. Šteffek, R. Štrba, M. Kuma, B. Sedlák, R. Balaščík, A. Kurilla, P. Poláček, M. Drahuta, F. Brezničan, P. Kučiak, P. Zboniak, M. Terlanda, P. Mičic, L. Šupková, D. Rupec, M. Tóth, J. Šišjak, V. Ďureček, M. Tomana (36).

Záväzné prihlášky (je potrebné zaslať na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk) a program seminárov sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / SEMINÁR TRÉNEROV BFZ.

Oznamujeme trénerom, že prihlášku na školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie a na školenie trénerov UEFA B licencie, si môžu podávať priebežne na e-mailom adresu michal.kovac@futbalsfz.sk). Termín zahájenia školenia bude vždy stanovený až po naplnení počtu prihlásených a potvrdených záujemcov (min. počet 20 účastníkov
základného kurzu). Prihlášky sú zverejnené na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / ŠKOLENIE TRÉNEROV BFZ.

Školenie trénerov UEFA B licencie:

Prihlásení : M. Urda, P. Bohuš, M. Kadlečík, A. Petrušová, K. Absolon, P. Bacho, V. Mikulášek, M. Cintula (8).

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie:

Prihlásení : O. Willmann, P. Andrašík, R. Bodinger, M. Baláž, A. Gullár, B. Dian, Z. Boškovič, P. Barbora, M. Dzvoník, V. Sopóciová, Z. Ágh, A. Gvora (12).

 Oznamuje, že termínová listina (tréneri a mládež) pre jarnú časť je dostupná na webstránke : http://bfz.futbalnet.sk / Tréneri a mládež / TERMINOVÁ LISTINA TRÉNERI A MLÁDEŽ.

Akcie výberov mládeže BFZ

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2006)
na prípravný zápas dňa 05.06.2018 (utorok) o 14:30 hod. na ihrisku Akadémie ŠK Slovan Bratislava v Ružinove.

Hráči:

FKM Karlova Ves (3) : DENKO Maxime  JÓZSA Mikuláš, MRAVEC Marco

FC Petržalka (2) : KAJABA Patrik, GRÁNSKY Richard

SDM Domino BA (3) : ŽELIPSKÝ Dominik, PLEVA Alex, KOVÁČ Jozef  

FK Inter BA (5) :  JAVORSKÝ Jonáš,  SIVÁK Samuel, ZAJAC Tomáš, JENČO Dávid, SMIEŠKO Samuel 

MŠK Iskra Petržalka (1) :  JEHLÁR Denis

NMŠK 1922 BA (1) : JURIŠTA Tomáš

FKP Dúbravka (1) : VYDARENÝ Artur  

FK Slovan Ivanka (2) :  ŠAULIČ Michal, NAGY Matúš

ŠK Vrakuňa (1) : ŠVEC Alex

PŠC Pezinok (1) : BASÁR Marek

FC Ružinov (1) : LIPKA Dávid

Náhradníci:

FC Petržalka (1) : VAVRO Filip

FK Vajnory (1) : MEŠKO Michal

FK Inter BA (2) : JAKUBÍK Martin, PAVÚK Peter

FKM Karlova Ves (1) : BALÁŽ Marek

SDM Domino BA (1) : GAJDOŠÍK Matúš

MFK Záh. Bystrica (1) : ĎURICA Matej

ŠK Šenkvice (1) : MORAVČÍK Matúš

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri:  Eduard VILČINSKÝ, Michal POLČIC

Vedúci: Lukáš MARTINKA

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 05.06.2018 o 14:30 hod. na Akadémii ŠK Slovan Bratislava v Ružinove (adresa: Telocvičná 2724/11), kde sa uskutoční prípravný zápase s ŠK Slovan Bratislava U12. Začiatok zápasu je o 15:30 hod. a predpokladané ukončenie zrazu je o 17:15 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: E.Vilčinský – 0907 098 702

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2005)

na prípravný zápas dňa 05.06.2018 (utorok) o 15:45 hod. na ihrisku Akadémie ŠK Slovan Bratislava v Ružinove.

Hráči:

FKM Karlova Ves (2) : SLOVÁK Marek, KOUŘIL Kamil

FC Petržalka (4) : TRAJTER Marek, BOTH Matúš, VLNA Matúš, MAAS Michal 

FK Inter BA (3) : KOVÁR Karol, BLAHUŠIAK Matej, RATICA Matúš

SDM Domino BA (4) : KAROVIČ Matúš, KOSTOLNÝ Ivan, LORENC Anton, POLNIŠ Martin

ŠK Svätý Jur (2) : BORDÁČ Dávid, GABURA Samuel

ŠK Bernolákovo (1) : RICHTÁRIK Jakub     

FK Rača (2) : VLČÁK Viktor, TAUFER Adam

FK Lamač (1) : HUDEC Michal

NMŠK 1922 BA (1) : FRATRIČ Peter

ŠK Žolík Malacky (1) : NOVÁK Nicolas

FC ŠTK Šamorín (1) : BUGALA Jakub

Náhradníci:

FC Petržalka (2) : GULA Marek, HRIEŠIK Hugo

FK Inter BA (1) : GRÚBER Vincent

FKM Karlova Ves (1) : POLÁK David

SDM Domino BA (1) : DETVAN Damián

ŠK Svätý Jur (1) : GABURA Samuel

RT :

Vedúci tréner: Michal KOVÁČ

Tréneri: Walter RISCHER, Ján HULLMAN

Vedúci: Ondrej PÉNZEŠ

Masér: Marián MAREŠ

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok dňa 05.06.2018 o 15:45 hod. na štadióne akadémia ŠK Slovan Bratislava v Prievoze (Telocvičná 2724/11), kde sa uskutoční prípravný zápas s ŠK Slovan Bratislava U13. Začiatok zápasu je o 17:00 hod. a predpokladané ukončenie zrazu je o 19:00 hod. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: W. Rischer – 0903 160 663.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2018  

Dátum  Akcia Kategória
  Jún:
05.06.2018 PZ – výber BFZ – ŠK Slovan BA (chlapci) BFZ U13, U12
05.06.20:18 TZ/TC –  NMŠK 1922 (dievčatá) BFZ WU13
05.-06.06.2018 Školský pohár SFZ, finále NTC Poprad
07.06.2018 Seminár trénerov BFZ – TJ Zakoran Jakubov Tréneri BFZ
13.-14.06.2018 McDonalds Cup, finále NTC Poprad
15.-17.06.2018 MT – Gyor (chlapci) BFZ U13
25.-30.6.2018 Letný športový tábor – Stupava (chlapci) BFZ U12, U13

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

  Júl:
24 -26.07.2018 MT – Memoriál Františka Harašty – ČR (chlapci) BFZ U17
  August:
11.-15.08.2018 RT – Memoriál Gejzu Princa – Košice (chlapci) BFZ U15
September:
4.-5.9.2018 RT – PPT SFZ – Poprad (chlapci) BFZ U13, U14 (mimo Akadémie a ÚTM)
10.-12.09.2018 Danubia Moravia cup 2018 (chlapci) BFZ U15
14.-18.09.2018 RT – U14 Senec a okolie (chlapci) BFZ U14


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI