Informácia k novelizácii predpisov SFZ

Vážení členovia SFZ, dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci SFZ boli novelizované v priebehu mesiaca jún 2018 nasledovné predpisy SFZ:

1) Disciplinárny poriadok SFZ – schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/75ac67a2-ff63-4317-9d89-9c45fd68b77f.pdf

Článok informujúci o novele dostupný tu: http://www.futbalsfz.sk/sfz-novelizacia-disciplinarneho-poriadku-ako-potreba-doby

2) Súťažný poriadok SFZ – schválený VV SFZ dňa 21.6.2018 a účinný dňom jeho schválenia Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

3) Registračný a prestupový poriadok SFZ – schválený hlasovaním per rollam VV SFZ dňa 30.6.2018 a účinný od 1.7.2018 Konsolidované znenie dostupné tu: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/71e906f0-232f-4849-8e5f-1b22f21c761a.pdf

Všetky predpisy sú uverejňované na stránke futbalsfz.sk v sekcii Legislatíva a na stránke bfz.futbalnet.sk v sekcii Správy a dokumenty na stiahnutie


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI