ÚRADNÁ SPRÁVA Č.17 ZO DŇA 26.10.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že knižnú podobu Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2018/2019 si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte BFZ.

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ bude organizovať zimný turnaj seniorov, ako aj dorastu, ktoré sa bude konať v mesiacoch Január – Marec 2019. Mužstvá sa už môžu prihlasovať výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF. Bližšie informácie podáva predseda ŠTK, alebo vedúci sekretár BFZ.

Termín uzávierky prihlášok je: 30.11.2018

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga: 15.kolo Rohožník – Báhoň 10.11. o 13:30 hod.

S4BA: 14.kolo Lamač – Kostolište 4.11. o 13:30 hod.

SD3R: 13.kolo Rohožník – Senec 10.11. o 10:00 hod.

MD3R: 11.kolo Jarovce – Dúbravka 28.10. o 9:30 hod.

Nariaďuje odohrať (SP čl.37/1):

SD3R: 10.kolo Bernolákovo – Zohor 7.11. o 13:30 hod.

Kontumuje:

Tipos III.liga 11.kolo Most – Báhoň 0:3 v zmysle SP čl.11/2, s použitím čl.52/c a čl.82/f (Michal Jakubec – uznesenie DK BFZ u.č.103).

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.105: Ľubomír Chovanko 1239704 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2b DP, od 22.10.2018.

U.č.106: Peter Rigo 1365197 (FC Ružinov Bratislava, MD3R A), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 22.10.2018.

U.č.107: Ivan Doroshenko 1383210 (NMŠK 1922 Bratislava, SZRL), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou do hrude v neprerušenej hre a po vylúčení sa správal nešportovo, podľa čl. 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 21.10.2018 s prerušením počas zimnej prestávky.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.108: Denis Bosý 1327469 (ŠK Báhoň, S3BA), od 21.10.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U.č.109: Matej Krištofík 1184659 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 22.10.2018.

U.č.110: Michal Ulrich 1230389 (PŠC Pezinok, S3BA), od 22.10.2018.

U.č.111: Štefan Krištofič 1235924  (ŠK Bernolákovo, S3BA), od 21.10.2018.

U.č.112: Filip Turlík 1300217 (FK Rača Bratislava, S3BA), od 21.10.2018.

U.č.113: Peter Teraz 1229771 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), od 22.10.2018.

U.č.114: Mário Birvoň 1303818 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, MD3R A), od 21.10.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.115: Peter Kučerka – AT1, ŠK Svätý Jur, S4BA. Vykázaný z TZ v stretnutí TJ Veľké Leváre – ŠK Svätý Jur, odohrané dňa 21.10.2018, za HNS voči delegovaným osobám ( hrubá urážka R a zväzu ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie AT1 na 3 týždne – zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky od 22.10.2018 a finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 48/1c,2b DP.

U.č.116: Lokomotíva Devínska Nová Ves, S3BA. Na základe správy DS a Oznámenia o nedostatkoch za vhodenie plechovky od piva neznámym divákom na HP po stretnutí Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Bernolákovo, keď hráči boli ešte na HP, odohratého dňa 20.10.2018, ukladá klubu DS – Pokutu 20.-€, podľa čl.12 DP.

U.č.117: Ľuboš Závodný, VD FK Rača BA S3BA. Na základe správy DS a Oznámenia o nedostatkoch za HNS voči divákom po stretnutí ŠK Báhoň – FK Rača s následným ospravedlnením, odohratého dňa 20.10.2018, podľa čl. 47/1b DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne s podmienečným odkladom a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2018, podľa čl. 47/2b DP, od 21.10.2018.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 01.11.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika BFZ

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/. .

Správa z ISSF s textom pre FK :

Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať od 1.1. 2019.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže BFZ

Oznam pre FK

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2018/2019 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci:športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci– 2.12., 9.12.,16.12.2018,13.1., 20.1.,27.1. a 3.2.2019 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 1.12., 8.12., 15.12. 2018, 12.1., 19.1., 26.1. a 2.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na 1 družstvo je 100,- €.

Prihlášku do ZHL BFZ nájdete na stránke http://bfz.futbalnet.sk/alebo www.futbalbfz.sk rubrika ŠTK/KM.  Podmienky účasti: riadne vyplnenú a potvrdenú  prihlášku zaslať do 31. 10. 2018 na adresu pavel.prikopa@futbalsfz.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja ZHL BFZ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu, Junácka ul.6 , Bratislava.

Prihlásené družstvá: starší žiaci – MŠK Senec, MFK Záh. Bystrica, Slovan Ivanka p. Dunaji, ŠK Vrakuňa, OŠK Slov. Grob, TJ Jakubov, Slovan Modra. Mladší žiaci – MŠK Senec, MFK Záh. Bystrica, Slovan Ivanka p. Dunaji, ŠK Vrakuňa, FK Vajnory, Slovan Modra, PFA ŠTK Šamorín.

c/ Oznam pre FK – ZHL prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že ZHL v kategórii prípraviek organizujú len ObFZ Bratislava mesto a ObFZ Bratislava vidiek. Je potrebné, aby ste sledovali US uvedených ObFZ, resp. kontaktovali predsedov komisie mládeže Adam Somoláni ( ObFZ BA mesto – 0948 427546 ), Ivan Konečný ( ObFZ BA vidiek – 0914 173242 )

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMB1

9.kolo: Rovinka – Kalinkovo, NE 28.10. o 11.00 hod.

10.kolo: Malacky – Ivanka, UT 30.10. o 10.45 hod.

e/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC1

9.kolo: Rovinka – Kalinkovo, SO 27.10. o 11.30 hod.

10.kolo: Malacky – Ivanka, UT 30.10. o 12.00 hod.

f/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMA1

10.kolo: Malacky – Ivanka, UT 30.10. o 9.30 hod.

g/ súťaž PMD U8 – organizácia turnajov T2

skupina A: FK Inter Bratislava, NE 28.10. /Drieňová/

Každý hráč fyzicky prítomný na turnaji musí mať platný RP a vygenerovaný členský príspevok pre súťažný ročník 2018/2019. Tréneri s platnou licenciou musia mať vygenerované členské príspevky. Kluboví ISSF manažéri sú povinní pred 1.stretnutím nahrať zápasovú súpisku fyzicky prítomných hráčov na turnaji ( uvádzajte pravdivé čísla dresov hráčov ). Žiadame organizátorov turnajov ( T1 ), aby ihneď po turnaji nahrali priamo do ISSF cez zápis rozhodca-laik výsledky ( aj polčasové ) a strelcov gólov ( taktiež minúty ), alebo ich zaslali na mailové adresy pavel.prikopa@futbalsfz.skkonecny58@centrum.sk.

Odporúčanie: FK vedený ako domáci, môže prostredníctvom osoby s prístupom do ISSF systému využiť – zápis laik ( uzavrieť nominácie, nahodiť výsledok, strelcov gólov – minutáž a následne priebežne uložiť )

Základné technické údaje organizácie turnajov:

Veľkosť ihriska: 40 x 25 metrov

Počet hráčov: 4 + 1

Bránky – rozmer: 5 x 2 metre, resp. 3 x 2 metre

Hrací čas: 2 x 15 minút ( bez zmeny strán )

Lopta: veľkosť č.4

Striedanie: hokejový spôsob – v prerušenej hre

Rozhodcovia: laik

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: M. Vašš – neuvedený videotechnik, aj keď bol na stretnutí prítomný; T. Straka – nevyplnená rubrika výsledok konfrontácie.

Pozýva na zasadnutie dňa 26.10. D. Bláhu, R. Tanglmayera a P. Príkopu.

Ospravedlnenia: Straka 4.11.; Martiška 21.10. (akceptuje); Kakaščik 7.-13.11.; Volek 18.-28.10. (akceptuje); Vašš 30.10.-13.12. (oprava termínu); Truchlý 4.11.

Trénersko – metodická komisia

TMK BFZ oznamuje klubom, že v termíne 25.11 a 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia

Kategória

Október:
29.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Vidiek (Pezinok) U12, U13, U14
30.10.2018 TZ/TC –  PPT SFZ : OblFZ BA Mesto (NMŠK) U12, U13, U14
November:
05.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 3. blok
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI