ÚRADNÁ SPRÁVA Č.18 ZO DŇA 02.11.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK: OFK Dunajská Lužná, ŠK Slovan Bratislava B, FC Rohožník, FK Rača Bratislava, Lokomotíva D.N.Ves, ŠK Báhoň, FC Malacky, FK Vajnory, Slovan Most pri Bratislave, Slovan Ivanka pri Dunaji a PŠC Pezinok, že im elektronickou poštou bola zaslaná nominácia hráčov do výberu BFZ seniorov – amatérov. Žiadame o zabezpečenie nominovaných hráčov na kontrolné zrazy.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

BFZ organizuje zimný turnaj seniorov, ako aj dorastu, ktoré sa budú konať v mesiacoch Január – Marec 2019. Mužstvá sa môžu prihlasovať výhradne elektronickou prihláškou cez ISSF. Bližšie informácie podáva predseda ŠTK, alebo vedúci sekretár BFZ.

Termín uzávierky prihlášok je: 30.11.2018

Schvaľuje zmeny:

TIPOS III.liga: 15.kolo Vajnory – Rusovce 11.11. o 13:30 hod.,

 1. liga BFZ : Domino – V.Leváre v obrátenom poradí, t.j. 15.kolo 10.11. o 13:30 vo V.Levároch a 30.kolo na ihr. Domina.

SD3R: 12.kolo NMŠK – Rohožník 4.11. o 13:30 hod.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.118: Matúš Keszi 1160073 (MFK Rusovce, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PU, podľa čl. 46/1b.   DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.46/2b DP, od 29.10.2018.

U.č.119: Tomáš Ulrich 1263139 (PŠC Pezinok, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PU, podľa čl. 46/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.46/2b DP, od 29.10.2018.

U.č.120: Štefan Kovárik 1149224 (FC Malacky, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred PU, podľa čl. 46/1b.     DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.46/2b DP, od 29.10.2018.

U.č.121: Martin Sandtner 1301071 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, SD3R), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou pred PU, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 28.10.2018.

U.č.122: Tomáš Varga 1342865 (PŠC Pezinok, SZRL), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou pred PU, podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP, od 28.10.2018.

U.č.123: Róbert Pavlíček 1356133 (ŠK Žolík Malacky, MZRL), vylúčený za HNS – sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 28.10.2018.

U.č.124: David Hritz 1355149 (PFA ŠTK Šamorín, MZRL), vylúčený za HNS – sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a.  DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 28.10.2018.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:   

U.č.125: Valentín Majerčák 1258300 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 29.10.2018.

U.č.126: Jakub Hirtl 1218867 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 29.10.2018.

U.č.127: Daniel Vanta 1232258 (PŠC Pezinok, S3BA), od 29.10.2018.

U.č.128: Adrian Obala 1201914 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 28.10.2018.

U.č.129: Samuel Rak 1303695 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), od 29.10.2018.

U.č.130: Richard Lackovič 1303023 (FC Rohožník, SD3R), od 28.10.2018.

U.č.131: Karin Abdellaoui 1355522 (NMŠK 1922 Bratislava, SZRL), od 28.10.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.132: Michal Jakubec 1258356 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 31. 03. 2019.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 08.11.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ   (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby k zmene registrácie hráča nevyužívali prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/ je možné podávať od 1.1. 2019.

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Oznam pre FK

a/ žiadosti o zmenu termínu stretnutia

KM BFZ upozorňuje FK, že žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa musia podávať cez  ISSF ako podnet k danému stretnutiu na KM BFZ. Pokiaľ bude žiadosť podaná ako všeobecný podnet, resp. cez detail stretnutia žiadosť bude automaticky  zamietnutá. V prípade nejasnosti kontaktujte správcov súťaží: p.Pavel Príkopa – 0903 718455, Ivan Konečný – 0914 173242.

b/ Oznamujeme funkcionárom a trénerom mládežníckych družstiev, že i v tomto ročníku 2018/2019 organizujeme Zimnú halovú ligu starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. Zimná halová liga bude organizovaná obdobným spôsobom, ako v predchádzajúcom ročníku.

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania –

starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí :

Starší žiaci– 2.12.,9.12.,16.12.2018,13.1., 20.1.,27.1. a 3.2.2019 /nedeľa/,

Mladší žiaci– 1.12., 8.12., 15.12. 2018, 12.1., 19.1., 26.1. a 2.2.2018 /sobota/

Štartovný vklad na jedno družstvo je 100,- €.

Podmienky účasti: riadne vyplnenú a potvrdenú  prihlášku bolo potrebné zaslať do 31. 10. 2018 na adresu  pavel.prikopa@futbalsfz.sk. Účastnícky poplatok vo výške 100,- € za každé družstvo prihlásené do turnaja ZHL BFZ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry k 30.11.2018. Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v hale Domu športu,  Junácka ul.6 , Bratislava.

Prihlásené družstvá: starší žiaci – MŠK Senec, MFK Záh. Bystrica, Slovan Ivanka p. Dunaji „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa, OŠK Slov. Grob, TJ Jakubov, Slovan Modra, Iskra Petržalka, FKP Dúbravka „A“ a „B“, FK Lamač, MFK Rusovce, TJ Jarovce, SFC Kalinkovo, FK Rača Bratislava ( 16) 

Mladší žiaci – MŠK Senec „A“ a „B“, MFK Záh. Bystrica, Slovan Ivanka p. Dunaji „A“ a „B“, ŠK Vrakuňa, FK Vajnory, Slovan Modra, PFA ŠTK Šamorín, OFK Dun. Lužná, Iskra Petržalka „A“ a „B“, FKP Dúbravka „A“ a „B“, FK Lamač, TJ Čunovo, MFK Rusovce, NMŠK 1922,FK Rača Bratislava, TJ Rovinka ( 20)

Prihláseným družstvám pošleme propozície ZHL BFZ st. a ml. žiakov do 15.11. 2018.

c/ Oznam pre FK – ZHL prípravky

KM BFZ oznamuje FK, že ZHL v kategórii prípraviek organizujú KM ObFZ Bratislava mesto a ObFZ Bratislava vidiek. Informácie nájdete v US ObFZ, resp. kontakt na predsedov komisie mládeže Adam Somoláni ( ObFZ BA mesto – 0948 427546 ), Ivan Konečný ( ObFZ BA vidiek – 0914 173242 ).

d/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMA1

10.kolo: Kalinkovo – Šamorín, ST 7.11. o 16.00 hod.

e/ zmena termínu stretnutia – súťaž PMC1

10.kolo: Kalinkovo – Šamorín, ŠT 8.11. o 16.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov: 17.-18.11.2018 – seminár rozhodcov zaradených do programu Talent – Mentor, 16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ, 24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M. Brody – hlavný usporiadateľ musí byť na stretnutí prítomný (chýba jeho meno a dátum narodenia).

Pozýva na zasadnutie dňa 2.11. R. Tanglmayera a D. Štofika.

Ospravedlnenia: Čižmár 27.-28.10. (akceptuje); Olša 30.10.-13.12.; Pati Nagy 10.-11.11., 16.-19.11.; Hrazdira 10.-11.11.; Kašper 10.-11.11.; Samko 10.-11.11.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 23.11.2018 (piatok) Seminár tréner BFZ určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.11.2018.

Oznamuje klubom, že v termíne 25.11 a 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2017) a starších žiakov U15 (26.11.2017). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
November:
05.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 3. blok
09.-10.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 4.-5. blok
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI