ÚRADNÁ SPRÁVA Č.20 ZO DŇA 16.11.2018

Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že v dňoch 23-25.11.2018 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční regionálny turnaj výberov seniorov – amatérov Regions´ Cup 2018.

Sekretariát BFZ oznamuje zástupcom FK, že dňa 17.11.2018 o 14:00 sa na štadióne FC Petržalka uskutoční prípravné stretnutie výberu BFZ seniorov – amatérov proti FC Petržalka.

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ žiada všetky FK v súťažiach BFZ, ktoré nečerpali alebo ešte nevyčerpali kredity na e – shope SFZ, aby tieto vyčerpali do termínu 30.11.2018.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Odstupuje na DK za nenahratie videozáznamu zo stretnutia do 48 hodín, v zmysle RS čl. Ostatné ustanovenia:

S3BA – 15.kolo: Rača, Rohožník, Most pri BA

S4BA – 15.kolo: Čunovo

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.142: Filip Janovský 1245414 (Lok. Devínska Nová Ves, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2b DP,          od 11.11.2018.

U.č.143: Kristián Kováč 1278062 (ŠK Tomašov, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 46/1b.              DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2b DP,          od 11.11.2018.

U.č.144: Marko Šťastný 1233843 (ŠK Lozorno, FO, S3BA), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 46/1a.              DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2a DP,          od 12.11.2018.

U.č.145: Marek Krajčír 1159477 (SFC Kalinkovo, S4BA), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou oboma nohami v neprerušenej hre, podľa čl. 45 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP,   od 10.11.2018.

U.č.146: Michal Sedlák 1177556 (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP a pokračoval v HNS aj v budove na štadióne – (hrubé urážky a vyhrážanie ), podľa čl. 48/1c. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl.48/2b DP, od 11.11.2018 s prerušením počas zimnej prestávky.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.147: Šimon Ondrej Krechňák  1306991 (SDM Domino BA, MD3R), od 11.11.2018.

U.č.148: Marek Zigo  1154685 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 11.11.2018.

U.č.149: Tomáš Fiľak  1263203 (MŠK Senec, S4BA), od 10.11.2018.

U.č.150: Juraj Bahno  1168222 (FKM Karlova Ves BA, S4BA), od 11.11.2018.

U.č.151: Martin Meszároš  1177103 (CFK Pezinok-Cajla, S4BA), od 11.11.2018.

U.č.152: Lukáš Hlavina  1174604 (FK Karpaty Limbach, S4BA), od 11.11.2018 . Po vylúčení sa správal hrubo nešportovo voči rozhodcovi. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl.48/1c,2b, ktoré menovaný vykoná po disciplinárnej sankcii za 2 ŽK.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu     na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:   
U.č.153: Adam Šlehofer 1288525 
(Lok. Devínska Nová Ves, S3BA), od 11.11.2018

U.č.154: Juraj Krasňanský 1222541 (TJ Slovan Viničné, S4BA), od 12.11.2018.

U.č.155: Mário Čermák 1207027 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 11.11.2018.

U.č.156: Kristián Petráš 1300987 (MŠK Senec, SD3R), od 11.11.2018.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.157: Miroslav Chvíla 1026377 – tréner družstva, FK Karpaty Limbach, S4BA. Vykázaný z TZ v stretnutí ŠK Svätý Jur – FK Karpaty Limbach, odohrané dňa 10.11.2018, za HNS voči delegovanej osobe (hrubá urážka ). Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie trénera na 1 mesiac – zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky od 11.11.2018  a finančnú pokutu 50.-€ , podľa čl. 48/1c,2b DP s prerušením počas zimnej prestávky.

U.č.158: Marek Sokol 1258288 – masér družstva, FK Vajnory, S3BA. Vykázaný z TZ v stretnutí FK Vajnory – MFK Rusovce Bratislava, odohrané dňa 11.11.2018, za NS voči hráčom súpera. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu funkcie maséra na 3 týždne – zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky od 12.11.2018  a finančnú pokutu 100.-€ , podľa čl. 48/1c,2b DP s prerušením počas zimnej prestávky.

U.č.159: Peter Golej 1073166 – VD MFK Rusovce, S3BA. Za svojvoľné opustenie TZ a vniknutie medzi divákov, keď agresívne reagoval na HNS diváka domáceho družstva v stretnutí FK Vajnory – MFK Rusovce Bratislava, odohrané dňa 11.11.2018, ukladá  Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie VD na 5 týždňov – zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky od 12.11.2018, finančnú pokutu 100.-€ , podľa čl. 47/1b,2b a 36/a DP s prerušením počas zimnej prestávky.

U.č.160: Ladislav Horvát 1310686, tréner NMŠK 1922 Bratislava –MD3R. Na základe Zápisu rozhodcu začína disciplinárne konanie voči menovanému za NS     ( kritika R a opustenie TZ a vstup na HP bez súhlasu R ) počas a po stretnutí MFK Rusovce – NMŠK 1922 BA, odohrané dňa 10.11.2018. Žiada Ladislava Horváta o písomné stanovisko k NS v termíne do 20.11.2018 a podľa čl. 16 DP, má menovaný pozastavený výkon funkcie až do rozhodnutia DK.

U.č.161: Na základe odstúpenia ŠTK, v US č.19 a 20 zo dňa 9.11. a 16.11.2018, kde sú podrobne rozpísané nenahraté stretnutia na futbalnet a iné porušenia súťažného poriadku, začína disciplinárne konanie voči klubom:                         OFK Dunajská Lužná, MFK Rusovce Bratislava, PŠC Pezinok, ŠK Tomášov, OŠK Slovenský Grob,   FK Lamač Bratislava, TJ Čunovo, SFC Kalinkovo, NMŠK 1922 Bratislava, FK Rača Bratislava, FC Rohožník, FK Slovan Most pri Bratislave, a žiada kluby o podrobné písomné stanovisko k uvedeným nedostatkom v termíne do 20. 11.2018. Klub ŠK Tomašov – zaslal vyjadrenie na DK BFZ.

U.č.162: Peter Demovič, tajomník FK Karpaty Limbach, S4BA. Za úmyselné prudké udretie hodením plnej krabice džúsu do rozhodcu, ktorou došlo ku zraneniu napadnutého a jeho práceneschopnosť po stretnutí ŠK Svätý Jur – FK Karpaty Limbach, DK ukladá disciplinárne sankcie.

1. Zákaz vstupu do šatní a technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz vstupu na štadióny BFZ počas súťažných stretnutí S4BA   na 24 mesiacov od 11.11.2018, podľa čl. 49/1f,2f,19 a 20 DP.                                                                     

2. Peňažnú pokutu 700.-€, podľa čl. 49/2f a 12 DP.   

U.č.163: FK Karpaty Limbach, S4BA. Za úmyselné prudké udretie hodením plnej  krabice džúsu do rozhodcu funkcionárom klubu Petrom Demovičom, DK ukladá disciplinárne sankcie klubu.

1. Peňažnú pokutu 500.-€, podľa čl. 49/4 a 12 DP.                                                   

2. Zákaz uskutočnenia dvoch stretnutí na štadióne FK Karpaty Limbach  s podmienečným odkladom do 30.06.2019.                                                             

3. Odobratie 6 bodov družstvu, ktoré ŠTK vykoná odpočítaním družstvu  FK Karpaty Limbach po skončení súťažného ročníka 2018/2019, podľa čl. 49/5 a 32 DP.

U.č.164: ŠK Svätý Jur, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie voči klubu pre porušenie povinností organizátora v stretnutí ŠK Svätý Jur – FK Karpaty Limbach a predvoláva zástupcu klubu na zasadnutie DK BFZ dňa 22.11.2018 o 16,15 hod v budove BFZ.

U.č.165: Štefan Lupták, DS BFZ. Predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22.11.2018 o 16,00 hod.

U.č.166: ŠK Svätý Jur, S4BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k nepredloženiu RP hráča R. Nowaka v zmysle SP čl. 43/3/b a ukladá disciplinárnu sankciu Upozornenie, podľa čl. 10 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.11.2018, v sídle BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ   (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

 Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 1. kolo:2.12., 2. kolo: 9.12., 3. kolo:16.12.2018, 4. kolo:13.1., 5. kolo:20.1., 6. kolo:27.1., 7. kolo:3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 1. kolo:1.12., 2. kolo:8.12., 3. kolo:15.12. 2018, 4. kolo:12.1., 5. kolo:19.1., 6. kolo:26.1., 7. kolo:2.2.2019.

ZARADENIE DRUŽSTIEV  DO  SKUPÍN:

STARŠÍ ŽIACI: /po 1.1. 2004 a mladší/  –  hala Lekárskej fakulty Mlynská Dolina

A Skupina B Skupina
FK Rača FKP Dúbravka „B“
FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“ ŠK Vrakuňa
OŠK Slovenský Grob MŠK Senec
FKP Dúbravka „A“ FK Slovan Ivanka pri Dunaji „A“
MŠK Iskra Petržalka MFK Záhorská Bystrica
SFC Kalinkovo MFK Rusovce
TJ Záhoran Jakubov FK Lamač Bratislava
TJ Jarovce FC Slovan Modra

MLADŠÍ  ŽIACI:/po l.l. 2006 a mladší/-  SOŠ,  Na Pántoch č. 9, Bratislava – Rača

A Skupina B Skupina
FK Rača MŠK Senec „A“
PFA ŠTK Šamorín ŠK Vrakuňa
FK Lamač Bratislava FKP Dúbravka „B“
TJ Rovinka MFK Záhorská Bystrica
FK Vajnory FC Slovan Modra

 

C Skupina D Skupina
NMŠK 1922 Bratislava FKP Dúbravka „A“
FK Slovan Ivanka pri Dunaji „A“ MFK Rusovce
MŠK Iskra Petržalka „B“ FK Slovan Ivanka pri Dunaji „B“
OFK Dunajská Lužná MŠK Iskra Petržalka „A“
TJ Čunovo MŠK Senec „B“

 

Propozície ZHL BFZ budú zaslané e-mailom prihláseným FK do 18.11.2018  a uverejnené budú na stránke BFZ a futbalnete BFZ.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6

Bratislava.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov:

17.-18.11.2018 – seminár rozhodcov zaradených do programu Talent – Mentor,

16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ,

24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Berie na vedomie oznámenie P. Šuniara o ukončení aktívnej činnosti delegáta BFZ. Aj keď menovaný pôsobil v tejto funkcii krátko, vyjadruje mu poďakovanie najmä za dlhoročné úspešné pôsobenie vo funkcii rozhodcu súťaží riadených SFZ.

Ospravedlnenia: Szakáll od 19.11. do začiatku jarnej časti; Lalo 28.11.-31.12.; Ježík 16.11.-28.2.; Pavlík R. 16.-19.11., 30.11.-2.12., 7.-9.12.

Trénersko – metodická komisia

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ organizuje na FTVŠ UK v termíne 23.11.2018 (piatok) Seminár tréner BFZ určený prioritne pre trénerov s UEFA B a UEFA Grassroots C licenciou. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať len elektronickou formou do 18.11.2018.

Oznamuje trénerom, že v dňoch 3.–4.12.2018 TÚ SFZ v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov na úrovni UEFA B, UEFA A a UEFA PRO licencie v rozsahu 6 + 6 hodín. Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 28.11.2018. Podrobné informácie budú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Vzdelávanie.

Oznamuje klubom, že v termíne 25.11 a 2.12 sa bude konať 1. kolo projektu Halová sezóna mládeže SFZ 2018-19 chlapcov, určený pre kluby so štatútom Futbalovej akadémie a Útvaru talentovanej mládeže. Projekt HSM SFZ je pre vekovú kategóriu mladších žiakov U13 (termín 25.11.2018) a starších žiakov U15 (termín 02.12.2018). Miesto turnaja bude športová hala v Dome športu.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2018  

Dátum Akcia Kategória
November:
16.-17.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 4.- 5. blok
19.11.2018 TZ/TC –  UT Mladá Garda (chlapci) BFZ U17
19.11.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie 6. blok
21.11.2018 Družobné stretnutie s JmkFS (Brno) BFZ U17
23.11.2018 Seminár trénerov BFZ – FTVŠ UK Tréneri
24.-25.11.2018 Region ́s cup 2018 – Petržalka BFZ seniori
25.11.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U13
27.-28.11.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 6.- 7. blok
29.11.2018 TZ/TC –  Dom športu (chlapci) BFZ U13
December:
01.12.2018 HT – Bratislava Cup (Dom športu) BFZ U13
02.12.2018 HT – HSM SFZ (Dom športu) kluby FA + ÚTM U15
04.-14.12.2018 Školenie tréner UEFA Grassroots C licencie ZS
7.12.2018 Školenie tréner UEFA  B licencie 8. blok

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI