ÚRADNÁ SPRÁVA Č.26 ZO DŇA 11.01.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňa 18.1.2019 sa uskutoční 5.reprezentačný ples BFZ , spojený so slávnostným vyhlásením 11-ky roka 2018. Vstupenky na ples bude možné zakúpiť od 1.12.2018 na sekretariáte BFZ u p. Jána Farbulu ( tel: 0903 718 450). Cena jednej vstupenky je 60€. Bližšie informácie k plesu BFZ získate u p. Jána Farbulu

Sekretariát BFZ oznamuje FK , prihláseným do ZT seniorov a dorastu, že štartovný poplatok im bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry cez ISSF systém.

Seniori – 570€

Dorast – 200€

Sekretariát BFZ vyzýva FK k uhradeniu mesačných zberných faktúr, ktorých splatnosť bola dňa 10.12.2018.Ku dňu 11.01.2019 neevidujeme úhrady mesačných zberných faktúr u nasledovných FK:

FK Studienka –   179,62€

FK MARIATHAL Bratislava – 157€

FK Reca – 140,77€

Sekretariát BFZ oznamuje FK, že je v zmysle schválenie zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja je možné požiadať o dotáciu zo strany BSK na FK. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke BSK a na linku:

http://www.region-bsk.sk/clanok/vyhlasenie-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-sportu-985324.aspx

Sekretariát BFZ oznamuje zmeny štatutárnych ŠK Vrakuňa Bratislava:

Andrej Ravasz – prezident, štatutárny zástupca 0908/858864

Jakub Morávek – viceprezident, štatutárny zástupca 0949/705341

Športovo – technická komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje zmeny termínov ZT v Petržalke:

1.kolo

20.01.2019    9:00   Rovinka  –  Marianka

20.01.2019    14:30  Rusovce  – Vrakuňa

20.01.2019    16:30  Kalinkovo – Jakubov 

2.kolo

27.01.2019    9:00   Rovinka – Rusovce

27.01.2019    14:30  Vrakuňa – Kalinkovo 

27.01.2019    16:30  Marianka – Jakubov

3.kolo

03.02.2019    9:00   Rusovce – Marianka

03.02.2019    11:00  Jakubov – Vrakuňa

03.02.2019    15:30  Kalinkovo – Rovinka 

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.  .

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche.

Oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra bez obmedzenia a žiadosť o prestup amatéra s obmedzením je možné podávať už od 1.1. 2019 /zimné registračné obdobie/.                      

Ďalej oznamujeme FK, že žiadosť o prestup amatéra zo zahraničia /vyplnené tlačivo podať na SFZ/  je možné podávať taktiež od 1.1. 2019. 

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 R a PP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Zimná halová liga starších a mladších žiakov „O Pohár predsedu BSK”. 

Vekové kategórie

starší žiaci: ročník 2004 a mladší,

mladší žiaci: ročník 2006 a mladší.

Miesto konania

Starší žiaci: športová hala Lekárskej fakulty Mlynská dolina Bratislava,

Mladší žiaci: telocvičňa SOS Na Pántoch 9 Bratislava-Rača.

Termíny stretnutí

Starší žiaci /nedeľa/ – 4. kolo: 13.1., 5. kolo: 20.1., 6. kolo: 27.1., 7. kolo: 3.2.2019.

Mladší žiaci/sobota/ – 4. kolo: 12.1., 5. kolo: 19.1., 6. kolo: 26.1.,7. kolo: 2.2.2019.

Finálová časť ZHL BFZ je plánovaná dňa 9.2.2019 v Domu športu, Junácka ul.6 Bratislava.

Program 4. kola mladších  žiakov – 12.1.2019 /sobota/ telocvična SOŠ, Na Pántoch 9, Bratislava-Rača.

09,00 h   FKP Dúbravka „A“ MŠK Iskra Petržalka „A“  
09,50 h   MFK Rusovce Ivanka p./Dunaji „B“  
10,40 h   ŠK Vrakuňa BA FKP Dúbravka „B“  
11,30 h   FK Rača TJ Rovinka  
12,20 h   PFA ŠTK Šamorín FK Lamač BA  
13,10 h   MŠK Senec „A“ MFK Záhorská Bystrica  
14,00 h   MŠK Senec „B“ TJ Čunovo Priat.zápas
14,50 h   Ivanka p./Dunaji „A“ MŠK Iskra Petržalka „B“  
15,40 h   NMŠK 1922 BA OFK Dunajská Lužná  
16,30 h   FC Slovan Modra FK Vajnory Priat.zápas

Program 4. kola starších  žiakov – 13.1.2019 /nedeľa/ hala Lekárskej fakulty, Mlynská dolina Bratislava.

09,00 h   FK Lamač MFK Záhorská Bystrica
10,00 h   FC Slovan Modra MFK Rusovce
11,00 h   ŠK Vrakuňa BA MŠK Senec
12,00 h   FKP Dúbravka „B“ Ivanka p/Dunaji „A“
13,00 h   TJ Jarovce SFC Kalinkovo
14,00 h   FK Rača FKP Dúbravka „A“
15,00 h   TJ Záhoran Jakubov MŠK Iskra Petržalka
16,00 h   Ivanka p/Dunaji „B“ OŠK Slovenský Grob

KM BFZ žiada zúčastnené FK a ich vedúcich družstiev, aby nominácie hráčov na jednotlivé stretnutia ZHL BFZ nahrávali cez ISSF.

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termíny konania seminárov:

16.-17.2.2019 – zimný seminár rozhodcov BFZ,

24.2.2019 – zimný seminár delegátov BFZ.

Pozýva na zasadnutie dňa 11.1. V. Martiša a Š. Ľuptáka.

Ospravedlnenia: Krčová 18.-20.1.; Pati Nagy počas víkendov od 12.1. do 24.2.; Pavlík R. 31.1.-4.2.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávanie trénerov:

Informácia o podmienkach pri predĺžení platnosti licencie trénera:

Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť na seminári trénerov. Dôležitým údajom je časový objem absolvovaného seminára. Tréneri s UEFA GRASSROOTS C a UEFA B licenciou, ktorým k 31.12.2018 končí platnosť licencie postačuje rozsah 8 hodín na predĺženie licencie. Na základe novej Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (viď. na stránke futbalsfz.sk) bude od ďalšieho obdobia možné predĺžiť si licenciu UEFA GRASSROOTS C po absolvovaní 8 hodinového seminára trénerov a licenciu trénera UEFA B po absolvovaní 15 hodinového seminára.

Informácia o spôsobe predĺženia platnosti licencie trénera:

Dokumenty potrebné na predĺženie licencie :

– Certifikát o účasti (z predošlých seminárov)

– Žiadosť o predĺženie licencie (z internetovej stránke SFZ v časti: SFZ/Tréneri/Dokumenty)

Dokumenty je možné zaslať poštou na adresu SFZ resp. elektronicky na email adresu: michal.svihorik@futbalsfz.sk.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2019  

Dátum Akcia Kategória
Január:
26.01.2019 HT – ATTRACT KEROBAJ 2019  (Dom športu) OblFZ BA Mesto U11, OblFZ BA Viediek U11
28.01.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 9. blok
Február:
9. – 10.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 10. a 11. blok
23.02.2019 Školenie tréner UEFA  B licencie 12. blok
Apríl:
27.04 – 01.05.2019 RT – U14 Senec a okolie BFZ U14
Máj:
10. – 12.05.2019 MT – Trofej Belehrad BFZ U14
Jún:
04. – 06.06.2019 MT – ZsFZ (Dun. Streda) BFZ U14 – mimo Akadémie
24. – 28.6.2019 Letný športový tábor (chlapci) Stupava BFZ U12, U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI