Mimoriadne zasadnutie ŠTK BFZ – zápisnica.

MIMORIADNE ZASADNUTIE ŠTK – ZÁPISNICA č.37

    ŠTK BFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 24.6.2013 od 17:00 hod. prešetrila okolnosti, ktoré viedli k podaniu námietky kapitána ŠFK Prenaks Jablonec do „Zápisu o stretnutí“ po stretnutí MRB seniorov 16.kola medzi FC Ružinov – ŠFK Prenaks Jablonec hraného dňa 16.6.2013. ŠTK ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na ihrisku v platnosti (2:0 v prospech FC Ružinov). Za porušenie SP čl.94 bod b. odstupuje na riešenie DK BFZ vedúceho družstva FC Ružinov p.Vladimíra Žilavého. Za porušenie SP čl.97 bod c. odstupuje na riešenie DK BFZ kapitána FC Ružinov p.Miloša Rechtoríka. R stretnutia p.Adama Somolániho odstupuje taktiež na riešenie DK BFZ.

Odôvodnenie:  Na zasadnutie sa dostavili všetci pozvaní zástupcovia FC Ružinov a ŠFK Prenaks Jablonec. Dostavili sa aj DS, R a AR1. AR2 poslal ospravedlnenie, ale aj písomné stanovisko k námietke kapitána družstva hostí. Po vypočutí všetkých zainteresovaných a na základe vyjadrenia kapitána ŠFK Prenaks Jablonec p. Ľubomíra Fajkusa, ktorým potvrdil, že bol informovaný o štarte hráča č.9 Mateja Kalmára v základnej zostave FC Ružinov ešte pred začiatkom stretnutia ŠTK BFZ rozhodla ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku (2:0 v prospech FC Ružinov). ŠTK BFZ konštatovala, že nebol porušený SP takým spôsobom, aby bolo potrebné uplatniť sankcie v súlade so SP podľa čl.100.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI