ÚRADNÁ SPRÁVA Č.48 ZO DŇA 14.06.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretáriát BFZ oznamuje, že na základe schválenia termínovej listiny BFZ na súťažný ročník 2019/2020 VV BFZ sa súťaže začnú v termínoch

TIPOS III.liga BFZ, IV.liga BFZ: 10-11.8.2019

SD3R: 24-25.8.2019

SZRL,MZRL: 24-25.8.2019

Začiatok súťaže MD3R bude schválený po obdržaní prihlášok do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil termín podania prihlášok výhradne prostredníctvom ISSF systému formou elektronickej prihlášky do súťaží a stanovuje termín podania od 10.6.2019 do 30.06.2019 do 23:59 hod. vo všetkých kategóriách.

Sekretariát BFZ oznamuje, že VV BFZ schválil  štartovný vklad do súťaží seniorov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020 :  Seniori TIPOS III.liga – 650€, Seniori IV.liga – 450€. Štartovný vklad do súťaží bude FK TIPOS III.ligy a IV.ligy BFZ zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún.

Športovo – technická  komisia

Emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK vyhodnotila a schválila výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev jednotlivých súťaží riadených BFZ (SP čl.23/e,f):

Víťaz (postup – po splnení podmienok):

Tipos III.liga: ŠK Slovan BRATISLVA “B” – do II.ligy SFZ

S4BA IV.liga: SFC Kalinkovo – do Tipos III.ligy BFZ

SD3R III.liga, st.dorast: MŠK Senec – do II.LSD SFZ

MD3R III.liga, ml.dorast: Lok. Devínska Nová Ves

SZRL II.liga, st.žiaci: PVFA ŠTK Šamorín

MZRL II.liga, ml.žiaci: NMŠK 1922 Bratislava

Zostup:

Tipos III.liga: FK Vajnory – do IV.ligy

S4BA IV.liga: TJ Slovan Viničné, TJ Čunovo – do V.ligy ObFZ

SD3R III.liga, st.dorast: FK Šamorín-Hamuliakovo, FC Rohožník – do SD4V

SZRL II.liga, st.žiaci: OFK Dunajská Lužná, CFK Pezinok-Cajla – do ObFZ

MZRL II.liga, ml.žiaci: zostupuje sa podľa st.žiakov

ŠTK berie na vedomie nahlásenie postupujúcich družstiev z ObFZ Ba-vidiek:

– seniori (do S4BA): Obecný športový klub Láb (víťaz S5V)

– starší dorast (do SD3R): FK Slovan Most pri Bratislave (víťaz SD4V)

– žiaci (do SZRL/MZRL): FC IMAS Stupava (víťaz SZV)

Kontumuje:

SD3R 26.kolo: Rovinka – I.Petržalka 3:0, podľa SP čl.11/2, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). MŠK I.Petržalka bude v zmysle RS čl.3.5 do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške 200,- €.

MD3R 8.kolo – skupina o víťaza: NMŠK 1922 Bratislava – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 3:0, podľa SP čl. 11/2, s použitím čl.82/b (nenastúpenie družstva na stretnutie). FK Slovan Ivanka pri Dunaji bude v zmysle RS čl.3.5 do mesačnej zbernej faktúry započítaná poriadková pokuta vo výške 200,- €.

MZRL 26.kolo: ŠK Šenkvice – MŠK Senec 0:11 podľa SP čl. 11/3, s použitím čl.82/g (pokles počtu hráčov pod sedem).

Disciplinárna  komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.417: Samuel Rak  1303695 (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R), vylúčený za udretie súpera rukou do hrudníka v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 9.06.2019 s prerušením počas letnej prestávky.

U.č.418: Marek Močko  1326183 (PŠC Pezinok, MD3R), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom pred PÚ, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 9.06.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.419: András Šándor  1296058  (ŠK Tomašov, S3BA) , od 10.06.2019.

U.č.420: Juraj Hužovič  1306790  (NMŠK 1922 Bratislava, SD3R) , od 9.06.2019.

U.č.421: Šimon Chalány  1249103  (TJ Záhoran Kostolište, S4BA) , od 9.06.2019. Zároveň rozhodla, že menovaný si v zmysle U.č.270 najskôr vykoná zvyšok podmienečne odloženej DS (2 týždne), podľa čl. 40/3 DP s prerušením počas letnej prestávky.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.422: David Kočík  1289742 (ŠK Slovan Bratislava B, S3BA), od 9.06.2019.

U.č.423: Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA), od 8.06.2019.

U.č.424: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.425: Stanislav Mráz 1235454 (ŠK Závod, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.426: Adam Grečnár 1218576 (FKM Karlova Ves, S4BA), od 10.06.2019.

U.č.427: Róbert Greňa 1210524 (TJ Záhoran Jakubov, S4BA), od 10.06.2019.

U.č.428: Patrik Opavský 1233860 (TJ Slovan Viničné, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.429: Samuel Polčič 1303898 (PŠC Pezinok, MD3R), od 9.06.2019.

U.č.430: Peter Kyselica 1304364 (ŠK Svätý Jur, MD3R), od 9.06.2019.

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.431: Marek Malík 1242304 (TJ Veľké Leváre, S4BA), od 9.06.2019.

U.č.432: Peter Krasňanský 1146431 (CHF Pezinok-Cajla, S4BA), od 10.06.2019.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.433: NMŠK 1922 Bratislava, SZRL a MZRL. Berie na vedomie stanovisko klubu v ISSF k organizácii stretnutí a oznamuje klubu, že rozpis súťaží, paragraf 10 – Hlavný usporiadateľ, platí pre všetky súťaže BFZ.  Bez prítomnosti hlavného usporiadateľa  sa stretnutie nemôže odohrať.

U.č.434: FC Rohožník, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č. 412 a za HNS divákov na tribúne  (nadávky, urážlivé výroky na delegované osoby, divákov súpera a vhodenie plastového pohára s tekutinou smerom k hráčovi súpera) počas stretnutia 29. kola S3BA FC Rohožník – ŠK Tomašov, ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€,  podľa čl. 58/2a, 3 DP. / 10.-€./

U.č.435: Ján Sloboda, HU -TJ Záhoran Jakubov, S4BA. Nedostavil sa HU a organizátor stretnutia p. Ján Sloboda a ani nezaslal disciplinárnemu orgánu písomné vyjadrenie k porušeniu povinností k U.č.413 ( kritizovanie výkonu rozhodcov a zamknutie delegovaných osôb v objekte na štadióne ) po stretnutí 29. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov – CKF Pezinok-Cajla. DK pozastavuje menovanému výkon funkcie HU na 7 mesiacov od 3.6.2019 a ukladá klubu TJ Záhoran Jakubov finančnú pokutu 250.-€, podľa čl. 16/1 a 64/1a,3 a 4 DP.

U.č.436: ŠK Slovan Bratislava B, S3BA. Na základe správy DS, za HNS divákov (použitie pyrotechniky v sektore domácich na konci stretnutia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 30. kola S3BA – ŠK Slovan Bratislava B – FK Slovan Most pri Bratislave, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – Upozornenie, podľa čl.58/3 a čl. 10 DP.

U.č.437: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020..

U.č.438: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/19 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/20. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom “ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU” a doručiť v stanovenej lehote komisii cez ISSF. Finančné pokuty sú nasledovné:

III. liga = 50.- €,

 1. liga = 40.- €,

dorast  = 20.-€

žiaci  =   0,- €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamujeme všetkým zástupcom FK v súťažiach BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek, že v utorok 11.6.2019 bol klubovým ISSF managerom zaslaný návrh novely RaPP SFZ, ktorý bude VV SFZ schvaľovať na svojom zasadnutí dňa 18.6.2019.

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, účinné od 1.7.2017 nájdete na stránkach sfz.futbalnet.sk, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Správa z ISSF s textom pre FK :Dňa 23.8.2018 bola v ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča doplnená Žiadosť o zmenu registrácie/preregistrácia hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 5 RaPP, t.j. plne nahrádza doteraz za týmto účelom používaný „prestup“ podľa článku 15 ods. 5 RaPP. Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov a matrikárov, aby počnúc dňom 24.8.2018 už nevyužívali k zmene registrácie hráča prestup, ale žiadosť o zmenu registrácie hráča. Takéto podané žiadosti je možné vyhľadať v zložke Žiadosti a správy – vyhľadanie žiadosti, prípadne na pracovnej ploche. Podávať tieto žiadosti bolo možné len do 30.4.2019. 

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia a s obmedzením začína dňom 1.7. 2019.                         

Oznamujeme Vám, že v týchto dňoch väčšinou končí platnosť Registračných preukazov a preto je potrebné si vygenerovať nové registračné preukazy. Platnosť preukazov u hráčov v kategórii do U19 (vrátane) je na 5 rokov a nad U19 na 10 rokov.

Upozorňujeme FK, 

aby faktúry za registračné preukazy NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, alebo POŠTOVOU POUKÁŽKOUALE VÝLUČNE LEN V HOTOVOSTI U KURIÉRA PRI ICH PREVZATÍ. Na tomto type faktúry je uvedené „Forma úhrady“: Dobierka.

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje /čl. 37/2 – RaPP/. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6.

Odstupné za hráča podľa čl. 37/3,4 RaPP sa vracia do Mesačnej zbernej faktúry (odstupné za hráča platí nový klub vo faktúre generovanej v nasledujúcom mesiaci, spravidla je faktúra generovaná vždy 1. v mesiaci), kompletný návod na použitie nájdete na: http://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

 a/ súťaže PMA1, PMB1, PMC1, PMC2

Stretnutia víťazov jednotlivých skupín, ktoré boli uvedené v termínovej listine RS  na sobotu 15.6.2019 sa rušia. Víťazovi každej skupiny bude odovzdaný pohár a medaile.

  b/ súťaž PMA1 – kontumácia stretnutia

19.kolo: MŠK Senec – SFC Kalinkovo 3 : 0 k ( SP 82/b – nedostavenie sa na stretnutie / SFC Kalinkovo poriadková sankcia 50,- €.

c/ víťazi súťaží prípraviek BFZ v ročníku 2018/2019

PMA1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMA1 – sk.B: FC ŠTK 1914 Šamorín

PMB1 – sk.A: FK Rača Bratislava

PMB1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMC1 – sk.A: NMŠK 1922 Bratislava

PMC1 – sk.B: SFC Kalinkovo

PMA2: MŠK Senec

PMB2: MŠK Senec

PMA3: FK Rača Bratislava B

PRMA: TJ Záhoran Jakubov

PRPK: CFK Pezinok Cajla

PRSC: FC ŠTK 1914 Šamorín B

PMC2 – sk.A: OŠK Slovenský Grob

PMC2 – sk.B: ŠK Bernolákovo

PMD U8 – skup. A: FKM Karlova Ves

 • B: FK Rača
 • C: MFK Záhorská Bystrica
 • D: FK v Sološnici
 • E: TJ Záhoran Jakubov
 • F: PŠC Pezinok
 • G: OŠK Chorv. Grob
 • H: SFC Kalinkovo
 • I : ŠK Tomášov

Komisia rozhodcov a delegátov

Berie na vedomie informáciu KD SFZ. Na jej základe oznamuje všetkým záujemcom o vykonávanie funkcie delegáta zväzu, že v dňoch 26.-27.7.2019 sa v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar) uskutoční seminár na získanie resp. obnovenie licencie „A“ delegáta zväzu. Súčasne sa uskutoční seminár na získanie licencie „P“ delegáta stretnutia. Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť do 30.6.2019 mailom na adresu člena KD SFZ Jaroslava Švarca (jsvarc238@gmail.com). Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na stránke SFZ (futbalsfz.sk) v sekcii Legislatíva. Poplatok za absolvovanie seminárov je stanovený na 75 €. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v ÚS SFZ zo 17.5.2019, resp. v nasledujúcich ÚS.

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Ospravedlnenia: Farkaš M. 24.6.-2.8.; Szakáll 15.6.-2.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-12 (nar. po 1.1.2007)
na Letné športové sústredenie BFZ 24-28.6.2019

Hráči:

PŠC Pezinok (4): Matúš SULAN, Adam ŠRAMOTA, Jakub KREMSKÝ, František SOMOROVSKÝ

ŠK Tomášov (3): Bálint KIRETH, Peter HOLOCSY, Olivér KOZICS

MFK Záhorská Bystrica (2): Dávid LENČEŠ, Tomáš HORÁK

NMŠK 1922 Bratislava (2): Denis LEŽOVIČ, Martin RIGO

FK Rača (2): Martin KADLEČÍK, Viliam JURDÍK

FK Vajnory (2): Richard KULČÁR, Milan KATRENČÍK

TJ Jarovce (2): Martin VAŠÍČEK, Dávid GERGEĽ

MŠK Senec (2): Tomáš CHMURA, Martin KNOŠKA

FC Stupava (1): Lucas BENKOVSKÝ

ŠK Nová Dedinka (1): Jaroslav VADOVIČ

ŠKO Miloslavov (1): Kristián HUSKA

FK Vrakuňa (1): Branislav RISCHER
FK Slovan Ivanka pri Dunaji (1): Jakub KOCHAN

CFK Pezinok-Cajla (1): Andrej POLKORÁB

Náhradníci:

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Bruno MIHÁLIK, Fabián SMRIGA

TJ Čunovo (1): Matúš PUHOVICH

FK Rača (1): Jakub BRŇÁK

TJ Malinovo (1): Filip VRÁBEL

TJ Jarovce (1): Gregor VANČO

FK Vajnory (1): Jakub JANEK

FKM Stupava (1): David HABLOVIČ

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Samuel LACKO, Mikuláš MARCI, Tomáš PAŽÍTKA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, lieky, tréningové potreby, spoločenské hry

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.06.2019 o 15:00 hod. na InterSportHotel – Nová 1598/64 Stupava. Ukončenie zrazu bude dňa 28.06.2019 cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na mail: eduard.vilcinsky @futbalsfz.sk.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2006)
na Letné športové sústredenie BFZ 24-28.6.2019

Hráči:

MŠK Senec (4): Adam PALDAN, Samuel PENZIVIATER, Patrik BADINSKÝ, Roman SZALAI

NMŠK 1922 Bratislava (4): Martin BRIAK, Lukáš FARKAŠ, Andreas LAUERMANN, Max COMPAGNON

MŠK Iskra Petržalka (3): Denis JEHLÁR, Samuel NEUPAUER, Jonáš DUBINA

FK Vajnory (2): Juraj KUCHTA, Martin UHLÁR

FK Rača (2): Viliam ALMÁŠI, Matej FABŠO

PŠC Pezinok (2): Martin MOLNÁR, Matej BALCO

FK Slovan Ivanka pri Dunaji (2): Michal ŠAULIČ, Matúš NAGY

MFK Záhorská Bystrica (1): Matej ĎURICA

ŠK Vrakuňa (1): Adam POLÁK

ŠKO Miloslavov (1): Oliver KUBKA

CFK Pezinok-Cajla (1): Maroš BORZA

TJ Malinovo (1): Filip KULACS

OFK Dunajská Lužná (1): Sebastián BAZELIDES

Náhradníci:

NMŠK 1922 Bratislava (2): Patrik MINAROVIČ, Samuel DEMJEN

FK Mládeže DNV (2): Hugo KRIČKA, Adam HALÁSZ

MFK Záhorská Bystrica (1): Martin SZOMOLÁNYI

TJ Rovinka (1): Benjamín JECK

FC Stupava (1): Šimon ZLOCHA

MŠK Senec (1): Timon GRAMBLIČKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Samuel LACKO, Mikuláš MARCI, Tomáš PAŽÍTKA

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, lieky, tréningové potreby, spoločenské hry

Zraz nominovaných hráčov je v pondelok 24.06.2019 o 15:00 hod. na InterSportHotel – Nová 1598/64 Stupava. Ukončenie zrazu bude dňa 28.06.2019 cca o 18:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na mail: eduard.vilcinsky @futbalsfz.sk.

Letné športové sústredenia pre vekové kategórie U12 a U13 organizuje BFZ za podpory SFZ o počte hráčov 25 v každej vekovej kategórii (t.j. spolu 50 hráčov). Hráči absolvujú 2 TJ v rámci jedného dňa so zameraním na všeobecný pohybový rozvoj, pohybové hry, iné športové hry, regeneráciu a futbal. Výber pozostáva z hráčov mimo futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ (Útvarov talentovanej mládeže a futbalových klubov s licenciou Grassroots, od 1.7.2017 Futbalových akadémií a Útvarov talentovanej mládeže).

Letné športové sústredenie patrí pod program podpory talentovaných hráčov Slovenského futbalového zväzu a jeho hlavnou úlohou je podpora talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U13 na úrovni oblastných a regionálnych výberov.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI