ÚRADNÁ SPRÁVA Č.2 ZO DŇA 12.07.2019

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že ponúka na predaj pamätnicu BFZ . Cena jedného výtlačku je 25€. Bližšie informácie k predaju Vám podá vedúci sekretár BFZ p. Ján Farbula ( 0903/ 718 450).

Sekretariát BFZ oznamuje, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18.6.2019 v Košiciach boli schválené novelizácie registračného a prestupového poriadku a tiež súťažného poriadku, účinné dňom schválenia t.j. 18.6.2019. Znenie novelizovaných spomínaných poriadkov nájdete v odkazoch  nižšie.

RaPP SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf

Súťažný poriadok SFZ

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/06/1e791a05-23d8-4930-8abe-fb864d08b81b.pdf

Športovo – technická komisia

 • Oznamuje zaradenie do súťaží BFZ , schválené VV BFZ na zasadnutí 08.07.2019

TIPOS III. liga Bratislava

FK Rača Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Bernolákovo

MFK Rusovce

OFK Dunajská Lužná

SFC Kalinkovo

FK Slovan Most pri Bratislave

TJ Rovinka

ŠK Tomášov

FC Malacky

Lokomotíva Devínska Nová Ves

ŠK Báhoň

FC Rohožník

PŠC Pezinok

MŠK Senec

IV.liga Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

TJ Záhoran Kostolište

ŠK Závod

FK Karpaty Limbach

SDM Domino

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Lamač Bratislava

CFK Pezinok – Cajla

OŠK Slovenský Grob

FKM Karlova Ves Bratislava

TJ Veľké Leváre

FK Vajnory

ŠK Svätý Jur

TJ Čunovo

OŠK Láb

FK Dúbravka

III. liga SD BFZ (U19)

FK Rača Bratislava

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Bernolákovo

OFK Dunajská Lužná

MŠK Iskra Petržalka

Lokomotíva Devínska Nová Ves

FC Ružinov Bratislava

ŠK Žolík Malacky

PŠC Pezinok

FC Zohor

FK Slovan Most pri Bratislave

FC Rohožník

ŠK Lozorno, FO

FC Petržalka B

FK Inter Bratislava B

III. liga MD BFZ (U17)

FK Dúbravka

FK Rača Bratislava

MŠK Iskra Petržalka

SFC Kalinkovo

NMŠK 1922 Bratislava

TJ Jarovce Bratislava

TJ Záhoran Jakubov

OFK Dunajská Lužná

SDM Domino B

Lokomotíva Devínska Nová Ves

FC IMAS

ŠK Žolík Malacky

ŠK Svätý Jur

MFK Rusovce

MŠK Senec „B“

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

FC Ružinov Bratislava

PŠC Pezinok

II.liga S/MŽ BFZ (U15/U13)

FK Rača Bratislava

FKP Dúbravka Bratislava

NMŠK 1922 Bratislava

ŠK Bernolákovo

ŠK Žolík Malacky

ŠK Šenkvice

PFA ŠTK Šamorín

ŠK Vrakuňa Bratislava

ŠK Svätý Jur

MŠK Senec

PŠC Pezinok

MFK Rusovce

FK Inter Bratislava „B“

FC IMAS

Disciplinárna  komisia

U.č.  1: Marek Markusek 1291231 (SFC Kalinkovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

U.č.  2: Peter Kyselica 1304364 (ŠK Svätý Jur, MD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 5.-€.

U.č.  3: Erik Gildein 1246796 (ŠK Závod, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 40 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra). Poplatok za prerokovanie 10.-€.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019 nájdete na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ (schválené VV SFZ dňa 18. júna 2019):

Článok 19/2 – Registračné obdobia.

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a to:

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

Oznamujeme FK, že nový termín prestupu amatéra bez obmedzenia začal už dňom 26.6. 2019 a končí 15.7. 2019. Prestup amatéra s obmedzením začal dňom 1.7. 2019 a končí 30.9.2019.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj na: www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

Komisia mládeže

Rozdelenie družstiev do súťaží prípraviek BFZ v súťažnom ročníku 2019/2020

Súťaže PMA1, PMB1, PMC1 ( trojičky ) – kategória U11, U10, U9 :

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

Skupina A :

FK Dúbravka

FA Lafranconi FTVŠ UK Bratislava

FK Rača Bratislava B

MŠK Iskra Petržalka

NMŠK 1922 Bratislava

MFK Záhorská Bystrica

FKP Dúbravka Bratislava

ŠK Vrakuňa Bratislava

FK Vajnory

Skupina B :

ŠK Bernolákovo

FKM Stupava

SFC Kalinkovo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

ŠK Žolík Malacky

MŠK Senec

PŠC Pezinok A

FC ŠTK 1914 Šamorín

Hrať sa bude systémom každý s každým dvojkolovo. Stretnutia sa budú hrať v jeden hrací deň postupne PMA1, PMB1 a PMC1. V prípade požiadavky zmeny termínu stretnutia musí byť zachovaný princíp zmeny vo všetkých troch kategóriách.

Súťaže PMA2, PMB2 ( dvojičky ) – kategória U11, U10

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

NMŠK 1922 Bratislava B

FKM Devínska Nová Ves

SDM Domino Bratislava B

MFK Rusovce

FK Inter Bratislava B – výnimka hracieho dňa : štvrtok 16.00 hod.

PŠC Pezinok B

Hrať sa bude systémom každý s každým štvorkolovo. Stretnutia sa budú hrať v jeden hrací deň postupne PMA 2, PMB 2 . V prípade požiadavky zmeny termínu stretnutia musí byť zachovaný princíp zmeny v oboch kategóriách.

Súťaž PMA3 – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

FK Lamač Bratislava

TJ Jarovce

FKP Dúbravka Bratislava B

SDM Domino Bratislava C

ŠK Vrakuňa Bratislava B

TJ Čuňovo

MŠK Iskra Petržalka B

Hrať sa bude systémom každý s každým trojkolovo.

Súťaž PRMA / Malacky / – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7. – 8.9.2019

Skupina A :

ŠK Závod

TJ Veľké Leváre

FC Rohožník

FK Studienka

FV v Sološnici

FK Jablonové

ŠK Lozorno

ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš

Skupina B :

TJ Záhoran Jakubov

ŠK Gajary

FC Zohor

TJ Záhoran Kostolište

OFK Vysoká pri Morave

ŠK Plavecký Štvrtok

FC  Imass Stupava

OŠK Láb

Hrať sa bude v oboch skupinách  systémom každý s každým dvojkolovo

Súťaž PRPK / Pezinok / – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7-8.9.2019

Skupina A :

TJ Slovan Vištuk

FC Slovan Modra

FC Družstevník Budmerice

OFC 014 Vinosady

ŠK Šenkvice

ŠK Báhoň

FK Dubova

ŠK Svätý Jur B

ŠK Čataj – FO

Skupina B :

FK Karpaty Limbach

CFK Pezinok – Cajla

ŠK Svätý Jur A

OŠK Slovenský Grob

GFC 1923 Grinava

TJ Slovan Viničné

OŠK Chorvátsky Grob

ŠK Tomášov B

MŠK Králová pri Senci

Súťaž PRSC /Senec/ – kategória U11

Začiatok jesennej časti: 7-8.9.2019

ŠK Tomášov A

TJ Malinovo

ŠK Atletiko Zálesie

OFK Dunajská Lužná

TJ Rovinka

FK Slovan Most pri Bratislava

ŠKO Miloslavov

FK ŠK DANUBIA Hrubý Šúr

ŠK Nová Dedinka

Hrať sa bude vo všetkých troch skupinách systémom každý s každým dvojkolovo. V okresoch Pezinok a Senec sa prihlásilo spolu 27 družstiev, preto sú 3 skupiny po 9 družstiev, z toho 4 družstvá z okresu Senec sú zaradené do skupiny A a B k družstvám okresu Pezinok.

Súťaž PMC 2 – kategória U9

Začiatok jesennej časti: 7-8.9.2019

Skupina A :

FK CINEMAX Doľany

ŠK Svätý Jur

OŠK Slovenský Grob

PŠCF Pezinok B

ŠK Báhoň

ŠK Lozorno

FK v Sološnici

ŠK Gajary

FC Rohožník

Skupina B :

ŠK Atletiko Zálesie

TJ Malinovo

FKM D.N.Ves

OFK D.Lužná

MŠK Králová pri Senci

OŠK Chorvátsky Grob

TJ Rovinka

FK Slovan Most pri Bratislave

ŠK Nová Dedinka

ŠKO Miloslavov

ŠK Vrakuňa B

Hrať sa bude v oboch skupinách systémom každý s každým dvojkolovo

Súťaž PMD  – kategória U8

Prvý turnaj  jesennej časti: 14-15.9.2019

Skupina A :

ŠK Slovan Bratislava

FK Inter Bratislava

FKM K.Ves

FC Petržalka A

Skupina B :

FK Rača

NŠK 1922

SDM Domino

FKP Dúbravka

Skupina C:

MŠK Iskra Petržalka

FK Dúbravka

Lokomotíva D.N.Ves A

MFK Záhorská Bystrica

Skupina D :

Záhoran Jakubov

FKM Stupava A

ŠK Žolík Malacky

FC Rohožník

Skupina E :

TJ Záhoran Kostolište

FK Studienka

ŠK Závod

FC  Imass

Skupina F :

FK Karpaty Limbach

TJ Slovan Viničné

PŠC Pezinok A

FK Cinemax Doľany

Skupina G :

OŠK Ch.Grob

TJ Malinovo

ŠK Atletiko Zálesie

ŠK Nová Dedinka

Skupina H :

SFC Kalinkovo

TJ Rovinka

ŠKO Miloslavov

ŠTK Šamorín

Skupina I :

MŠK Senec

OFK D.Lužná

ŠK Bernolákovo

FK Slovan Ivanka pri Dunaji

Skupina J :

FC Petržalka B

Lokomotíva D.N.Ves B

SFC Kalinkovo B

PŠC Pezinok B

FKM Stupava B

Hrať sa bude turnajovým spôsobom. Každý FK zorganizuje 2 turnaje ( 1x jeseň, 1x jar). Skupina J je zložená z B družstiev prihlásených FK.

Komisia rozhodcov a delegátov

 • Oznamuje, že „VV BFZ schválil nominačné listiny rozhodcov a delegátov BFZ pre súťažný ročník 2019/2020.

Potvrdzuje termín a miesto konania letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu v nasledujúcom súťažnom ročníku: 5.8.2019, hotel Nivy v Bratislave. Pozvánky a program budú pozvaným účastníkom poslané mailom. Upozorňuje rozhodcov, aby si vzhľadom na nadchádzajúce dovolenkové obdobie včas zabezpečili absolvovanie lekárskych prehliadok, keďže potvrdenia o nich majú odovzdať na seminári.

Ospravedlnenia: Henček 17.-25.7.; Keller 27.7.-4.8.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude organizovať v Bratislave Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (predbežný termín september – december 2019) a školenie trénerov UEFA B icencie (termín august 2019 – február 2020). Počet miest na školeniach je obmedzený na min. 16 a max. 24 osôb.

Termín školenia UEFA B licencie : 24.08.2019 – 14.12.2019

Organizácia školenia: 12 výukových blokov + práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok termín deň čas Miesto
B1 24.08.2019 sobota 08:30 – 17:30 Bratislava
B2 29.08.2019 štvrtok 09:00 – 15:00 Bratislava
B3 10.09.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 20.09.2019 piatok 15:00 – 20:30 Bratislava
B5 28.09.2019 sobota 08:30 – 14:30 Bratislava
B6 08.10.2019 utorok 15:00 – 20:30 Bratislava
B7 17.10.2019 streda 15:00 – 20:30 Bratislava
B8 27.10.2019 nedeľa 08:30 – 14:00 Bratislava
B9 11.11.2019 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B10 17.11.2019 nedeľa 08:30 – 17:00 Bratislava
B11 08.12.2019 nedeľa 08:30 – 16:30 Bratislava
B12 14.12.2019 sobota 09:00 – 18:00 Bratislava
Mikroskupiny 10.09. – 17.11.2019
Záverečné skúšky 18.01 – 01.02.2020

Pozn.: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: Predpokladané náklady 300,- EUR (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom).

 1. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“).
 2. Splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených).

Prihlášky: len elektronickou formou do 16.08.2019,

– online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk/

– na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

TMK BFZ upozorňuje FK prihlásené do regionálnych súťaží na povinnosť predložiť mená trénerov s platnou trénerskou licenciou zaevidovaných v ISSF systéme nasledovne :

 • Seniori (III. a IV. liga) – minimálne UEFA B licenia
 • Dorast (III. liga starší a mladší) – minimálne UEFA B licencia
 • Starší žiaci (II. liga) – minimálne UEFA B licencia
 • Ostatné mládežnícke súťaže – minimálne UEFA Grassroots C licencia.

Predloženie zoznamu trénerov (netreba zasielať licenciu) je potrebné zaslať na e-mail adresu : tmkbfz@gmail.com do termínu :

 • Seniori (III. a IV. liga) – do 25.07.2019
 • Ostatné mládežnícke súťaže (starší a mladší dorast III. liga, starší a mladší žiaci II. liga) – do 01.08.2019

V prípade, že FK nepredložia mená trénerov do požadovaného termínu, prípad bude odstúpený DK BFZ na doriešenie.

Úsek mládeže:

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2003)
na kontrolný zraz dňa 18.7.2019, 17:00 Akadémia ŠK Slovan Bratislava

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Marek MIČÁK, Richard HEČKO, Filip ZAMEČNÍK, Lukáš SEČANSKÝ, Tobias ČONGRÁDY, Viktor SLIACKY, Marek MYDLA, Peter DORNAI, Rudolf BOŽIK, Timotej MURCKO, Matúš KOSEČEK

FC Petržalka (5): Ondrej CÍFERSKÝ, Daren BUČÁK, Lukáš HOLKA, Richard LICHNER, Dávid MAGYARICS

FK Inter Bratislava (4): Stanislav MATELEHA, Daniel DŽAVORONOK, Šimon REXA, Filip VAŇO

FKM Karlova Ves (2): Filip ZÁVODSKÝ, Nikolas STACHOVIČ

SDM Domino (1): Samuel BLAŽEK

Náhradníci:

ŠK Slovan Bratislava (2): David DŽAVORONOK, Jakub KAZÍMIR

FK Inter Bratislava (2): Stanislav TURČANÍK, Denis MICHALOVIČ

SDM Domino (1): Matej KOSTÚR

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal PANČÍK, Michal SUCHOMEL, Viktor PORTH

Vedúci: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, cestovný pas

Zraz nominovaných hráčov je vo štvrtok 18.07.2019 o 16:30 hod – Akadémia ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 11, Bratislava). Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Pančík – 0905 237 804

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2019

Dátum Akcia

Kategória

Júl:
18.07.2019 KZ – BFZ U17 – 2003 (Rapid) BFZ U17
23.07.2019 KZ – BFZ U15 – 2005 BFZ U15 – mimo FA
23 – 25.07.2019 TU – Memoriál Františka Harašty (ČR) BFZ U17
August:
06.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U15 – 2005 (TJ+PZ) BFZ U15
10 – 14.08.2019 RT U15 – 2005 – Memoriál Gejzu Princa (KE) BFZ U15
20.08.2019 KZ – celodenný zraz BFZ U14 – 2006 (TJ+PZ) BFZ U14 – mimo FA
September:
05.09.2019 KZ – celodenný zraz U17 (TJ+PZ) BFZ U17 – mimo FA
10.09.2019 KZ – celodenný zraz U14 (TJ+PZ) BFZ U14
10 – 11.09.2019 RT PPT BFZ U13, U14 (Poprad) BFZ U13, U14 – mimo FA, ÚTM
14 – 18.09.2019 RT U14 – (Senec) BFZ U14
16 – 18.09.2019 TU – Moravia Danubia Cup U17 (ČR) BFZ U17 – mimo FA
24.09.2019 KZ – celodenný zraz U13 (TJ+PZ) BFZ U13
30.09 – 2.10.2019 TU – MT BFZ U13 Ľubľana (SLO) BFZ U13
Október:
22-23.10.2019 MiniChampions Liga – finále Nemšová Chlapci U12, dievčatá U14
November:
24.11.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U13 Kluby BFZ U13
29.11.2019 KZ – BFZ U13 (TJ) BFZ U13
30.11.2019 TU – MT BFZ U13 Bratislava Cup BFZ U13
01.12.2019 HSM SFZ – TU základné kolo U15 Kluby BFZ U15

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI