Úradná správa č. 2 zo dňa 12.7.2013

BFZ

Sekretariát:

Menom Bratislavského futbalového zväzu si Vás dovoľujeme osloviť a ponúkame Vám možnosť reklamy  do nášho Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2013/2014:
formát A5 – farebná strana – 500,-eur
– čiernobiela strana – 170,-eur

Komisia rozhodcov a delegátov:

Potvrdzuje termín letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov BFZ: 3.8.2013 v Dome športu. Pozvánka a program boli zúčastneným poslané mailom.

Fyzické previerky v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 sa uskutočnia 3.9.2013.

Ospravedlnenia: Kroneraff k dispozícii od 5.8.; Fischer 29.7.-9.8.; Ježík 31.7.-4.8.; Zálesňák 3.8.; Jendruš do prihlásenia.

Trénersko – metodická komisia:

TMK oznamuje :

–  Regionálny Futbalový zväz v  spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom – technickým úsekom, oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A, B, C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné regionálne TMK a TÚ SFZ do 30.6.2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

–   Futbalovým klubom a trénerom, že v prípade dostatočného záujmu bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov aj v jarnom období 2013/2014.
Záujemcovia o získanie UEFA „B“ licencie (držitelia súčasnej IV. triedy C licencie) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období, je ešte voľných niekoľko posledných miest.  Predpokladaný termín : nižšie uvedený…

Záujemcovia o získanie „C“ licencie (základné trénerské vzdelanie vo futbale) si môžu podať prihlášku na uvedené školenia už aj v tomto období. Predpokladaný termín – nižšie uvedený…

Prihlášku nájdu záujemcovia na webovej stránke BFZ, v trénerskej sekcii a zaslať ju môžu elektronicky na adresu BFZ : rudolf.novak@futbalsfz.sk

TMK BFZ  informuje kluby a trénerov, že k 11.7.2013 eviduje tieto prihlášky trénerov :
Školenie trénerov na „UEFA B“ licenciu (pre trénerov, ktorí majú IV. triedu „C“ licenciu) :
T. Rigáň, M. Ďanovský (FTVŠ), P. Gál, R. Božik, L. Horvat, A. Hanták, R. Rajt, K. Kováč,E. Pazmány, L. Martinka (FTVŠ), K. Miček, M. Terlanda, M. Tvarožek (FTVŠ), L. Dragula (FTVŠ), P. Gaži, M. Pohrebovič, L. Vlna, P. Šedivý, K. Scholtz, J. Koczkás, L. Zábojník, M. Hudec, J. Polák, R. Nagy, V. Matovič, R. Fabšo  (26)

Ligoví hráči (viac ako 200 štartov) – P. Doležaj, B. Fodrek, P. Petráš, B. Obžera,  S. Angelovič (5)

Termíny školenia :
I. časť – 29.9.-2.10.;  II. časť – 27.-30.10.;  III. časť – 24.- 26.11.  a  skúšky – 13.12.2013

Školenie trénerov na „C“ licenciu (základné školenie pre začínajúcich trénerov) : A. Bezák, M. Hybský, J. Hroš, M. Pokorný, Z. Kolmósi, J. Hulman, R. Nosko, Ľ. Trstenovič, R. Schubert, A. Pavlíček, O. Blažek, R. Kopecký, R. Kmeťo, Z. Iskra, P. Plavník, P. Vnuk, M. Frelich, M. Hajtman, L. Škurek, M. Rechtorík, M. Zužo, A. Želiar, L. Šupková, G. Dobranská , Z. Bencová (25)

Termíny školenia :
I. časť – 20. – 22.9.;  II. časť –  13. – 15.10.2013

Rekvalifikácia z III. triedy „C“ na UEFA „B“ licenciuJ. Buček, T. Kallay (2)

Termín uskutočnenia – november 2013

Seminár na predĺženie licencií (mimo UEFA PRO a UEFA A) :
Termín seminára : 8.2.2014
T. Lukešová (C) (1)

Prihlášky na všetky formy vzdelávania je možné posielať priebežne a sú k dispozícii na stránke BFZ, v trénerskej sekcii.

Matrika  BFZ :

UPOZORNENIE!!!
Faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry, je to typ “Všeobecná faktúra” a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak máte medzi faktúrami aj typ faktúry “Faktúra za ISSF karty” je to kópia faktúry, ktorú ste zaplatili kuriérovi na dobierku. Takúto faktúru v žiadnom prípade druhý krát neplaťte!
Overenie podpisu hráča /zákonného zástupcu/ : Vám urobí na požiadanie notár, matrika obecného úradu alebo matrika BFZ.

Ďalej Vám oznamujeme, že transfery hráčov /prestupy, hosťovania/, okrem prestupov žiakov z kategórie prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie hráčov, skončilo dňom 31.3.2013 a nový prestupový termín začína od 1.7.2013. Transfery hráčov o prestup je možné podávať v tomto období len v kategórii prípraviek, kde neplatí žiadne časové obmedzenie.

VV BFZ na svojom poslednom zasadnutí rozhodol, že od novej sezóny 2013/2014 budú vo všetkých súťažiach riadených BFZ platiť výlučne len nové plastové hráčske preukazy. Zároveň žiadame FK, aby si realizáciu nových plastových preukazov /ich objednávanie/ nenechávali na poslednú chvíľu.

Komisia mládeže:

1. Upozorňujeme FK, že od nového súťažného ročníka 2013/2014 musia mať všetci hráči štartujúci v stretnutiach prípraviek nové preukazy / plastové karty /
2. KM upozorňuje FK, že súťažné stretnutia môžu hrať len hráči, ktorí v deň stretnutia dovršili 6.rok veku.
3. KM zverejňuje vekovú hranicu hráčov prípraviek pre súťažný ročník 2013/14
PMA 1, PMA 2 – hráči – chlapci narodení od 1.1.2003 a mladší / dovršený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá narodené od 1.1.2002 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
PMB 1, PMB 2 – hráči – chlapci narodení od 1.1.2004 a mladší / dovršený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá narodené od 1.1.2003 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
PMC – hráči – chlapci narodení od 1.1.2005 a mladší / dovršený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá narodené od 1.1.2004 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
PrMA, PrPK, PrSC – hráči – chlapci narodení od 1.1.2003 a mladší / dovršený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá narodené od 1.1.2002 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
4. KM zverejňuje počty prihlásených družstiev pre súťaže PrMA, PrPK, PrSC
PrMA / okres Malacky / – počet družstiev 14, začiatok jesennej časti 31.8.-1.9.2013, koniec  jesennej časti 9.-10.11.2013, v septembri sa 2 kolá odohrajú v stredu počas pracovného týždňa
PrPK / okres Pezinok / – počet družstiev 10, začiatok jesennej časti 7.-8.9.2013, koniec  jesennej časti 2.-3.11.2013
PrSC / okres Senec / – počet družstiev 13, začiatok jesennej časti 31.8.-1.9.2013, koniec jesennej časti 9.-10.11.2013, v septembri sa 2 kolá odohrajú vo štvrtok počas pracovného týždňa
5. V nasledujúcej US budú zverejnené počty prihlásených družstiev pre súťaže PMA 1, PMB 1, PMC, PMA 2, PMB 2

 

ObFZ BRATISLAVA–mesto

Úradné správy a obsadenia rozhodcov a delegátov nájdete na stránke www.obfzbamesto.sk (klikni na nasledujúci odkaz:http://www.obfzbamesto.sk/)

 

ObFZ Bratislavavidiek

Komisia mládeže:

1. KM upozorňuje FK, ktoré do nového súťažného ročníka 2013/14 prihlásili družstvá starších a mladších žiakov, že štart hráča bude povolený len na nový doklad totožnosti / plastová karta /
2. KM upozorňuje FK, že v majstrovskom stretnutí môže nastúpiť hráč, ktorý v deň stretnutia dovŕšil 6.rok veku.
3. KM zverejňuje vekovú hranicu štartu hráčov pre súťaže starších a mladších žiakov starší žiaci:
hráči – chlapci narodení od 1.1.1999 a mladší / dovršený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá narodené od 1.1.1998 a mladšie / dovršený 6.rok veku /
mladší žiaci: hráči – chlapci narodení od 1.1.2001 a mladší / dovršený 6.rok veku /
hráčky – dievčatá narodené od 1.1.2000 a mladšie ú dovršený 6.rok veku /
4. KM zverejňuje počty prihlásených družstiev do nového súťažného ročníka 2013/2014 starší žiaci okres Malacky / SZV MA /: počet prihlásených družstiev 15, začiatok jesennej časti je 24.-25.8.2013, koniec jesennej časti je 9.-10.11.2013, jedno kolo sa odohrá vo štvrtok 29.8. a 2 kolá vo štvrtky v septembri počas pracovného týždňa
starší žiaci okres Pezinok / SZV PK /: počet prihlásených družstiev 11, začiatok jesennej časti je 31.8.-1.9.2013, koniec jesennej časti 9.-10.11.2013
starší žiaci okres Senec / SZV SC /: počet prihlásených družstiev 8 / prihláška FK Šamorín – Hamuliakovo podlieha však schváleniu VV ObFZ /, táto súťaž sa bude hrať 3 kolovo, začiatok jesennej časti je 31.8.-1.9.2013, koniec jesennej časti je 2.-3.11.2013
mladší žiaci MZV / len družstvá okresov Pezinok a Senec /: počet prihlásených družstiev 11 / prihláška FK Šamorín – Hamuliakovo podlieha schváleniu VV ObFZ /, začiatok jesennej  časti 31.8.-1.9.2013, koniec jesennej časti 9.-10.11.2013.
5. V nasledujúcej US budú zverejnené podmienky, termíny a miesta schvaľovania súpisiek.

(Za obsah a pravopis textov zodpovedá predseda príslušnej odbornej komisie)


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI