EAV vyhlasuje opäť projekt „Ži Svoj Sen, S Rešpektom

Vážení priatelia futbalu,

Európska agentúra vzdelávania, n. o. v spolupráci s Bratislavským futbalovým zväzom vstupuje do ďalšieho ročníka projektu Ži Svoj Sen, S Rešpektom. Poslaním tohto projektu je boj proti sociálnej, etnickej a rasovej diskriminácií, čím sa zdieľajú myšlienky a aktivity Európskej futbalovej ascociácie UEFA. Zdrojom znevýhodnenia hráčov je často, napriek ich športovému talentu, najmä zlá finančná situácia ich rodín. Štatisticky sa nachádza takmer 13 % obyvateľstva SR na hranici chudoby (Štatistický Úrad SR, 2016), z čoho až 87% tvorí rómska menšina (EÚ-MIDIS II, 2014).

Naša iniciatíva pozostáva z poskytovania pravidelnej nenávratnej finančnej pomoci hráčom nachádzajúcich sa v sociálnom znevýhodnení.

Táto finančná pomoc je určená na zabezpečenie športovej činnosti hráča, t. j. finančné príspevky sú určené na úhradu členských poplatkov v klube. Finančné príspevky sú určené pre hráčov do 18 rokov.

Pre udelenie príspevku je potrebné splnenie nižšie uvedených podmienok:

 1. Podpis zmluvy medzi EAV, n.o. a klubom.

 2. Vyplnenie žiadosti EAV, n.o. pre udelenie finančného príspevku.

 3. Monitorovanie hráča trénerom (povinná pravidelná účasť na tréningoch, športová morálka a správanie sa v duchu fair play).

 4. Pravidelná komunikácia s EAV, n.o. (začiatok a koniec jarnej a jesennej časti sezóny).

Je dôležité aby navrhnutí hráči pochádzali z rodín, ktoré sú sociálne znevýhodnené. Ide o rodiny s nízkymi príjmami, ktoré aj napriek veľkému úsiliu majú problém s financovaním športovej aktivity ich dieťaťa. Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami,

Európska agentúra vzdelávania, n. o. a Bratislavský futbalový zväz.

Projekt Ži svoj sen, s rešpektom.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI