ÚRADNÁ SPRÁVA Č.7 ZO DŇA 04.09.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje, že rozpis súťaží na súťažný ročník 2020/2021 je zverejnený na webových stránkach:

 futbalbfz.sk

https://www.futbalbfz.sk/wp-content/uploads/RS_BFZ_2020_2021.pdf

 bfz.futbalnet.sk

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/b/BFZ/2020/08/rs_bfz_2020_2021.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje FK na povinnosti dodržiavania Opatrení úradu verejného zdravotníctva, platné od 1.septembra 2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že konferencia BFZ sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 01.10.2020 o 18:00 hod. v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja. Po nahlásení delegátov konferencie od ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek bude týmto zaslaná žiadosť o nahlásenie delegáta konferencie ( meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa). Nahlásenému delegátovi konferencie BFZ budú  následne zaslané podklady k rokovaniu na konferencii BFZ.

Revízna komisia

Revízna komisia Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 18.08.2020 zaoberala  podnetom ObFZ Bratislava – mesto ohľadom preskúmania relevantnosti a súladu postupu predsedu BFZ p. Juraja Jánošíka so stanovami BFZ pri podaní pozmeňujúceho návrhu na zasadnutí VV SFZ dňa 8.7.2020, ktorý spočíval vo vyradení p. Milana Lônčíka z návrhu nominačnej listiny delegátov SFZ, ktorú predložila KD SFZ.

Po preštudovaní podnetu, s upriamením sa na články Stanov BFZ – čl.48, čl.49, čl.50, čl.51, ale aj iné, RK BFZ konštatuje, že konanie predsedu BFZ, pána Juraja Jánošíka, nie je v rozpore so stanovami BFZ.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

ŠTK BFZ v zmysle článku 9.7. RS BFZ schvaľuje HP s umelým trávnatým povrchom v areáli OFK Dunajská Lužná pre súťaž U19 starší dorast BFZ a WU15 žiačky BFZ na súťažný ročník 2020/2021. Uvedené sa týka len v prípade nepriaznivého počasia resp. pri nespôsobilosti hlavnej HP.

V zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva nariaďuje s účinnosťou od 05.09.2020 dodržiavať v súťažiach BFZ vo všetkých kategóriách tieto opatrenia:

Súťažné stretnutia seniorov, dorastu U19 a U17, žiakov U15

 • Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.
 • Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.
 • Náhradníci a členovia RT musia mať počas stretnutia prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šatka, šál) okrem hlavného trénera. Pri rozcvičovaní nie je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty.
 • Pred ani po stretnutí sa nepodávajú ruky so súperom ani s delegovanými osobami.

Súťažné stretnutia žiakov U13, prípraviek U11, U10, U9 a predprípravky U8

 • Pri vstupe do priestorov šatní pre hráčov a delegované osoby zabezpečiť dezinfekciu alkoholového roztoku na ruky.
 • Na lavičke náhradníkov zabezpečiť dodržanie sedenia náhradníkov a členov RT tak, aby jedno miesto medzi sediacimi bolo neobsadené.
 • Zakazuje sa vstup rodičov (zákonných zástupcov) na hraciu plochu a do priestorov šatní.
 • Dospelé osoby na lavičke náhradníkov musia mať prekryté horné dýchacie cesty s výnimkou hlavného trénera.

Schvaľuje:

III. liga

12.kolo ŠK Tomášov – MŠK Senec 17.10. o 15:00

U19

4.kolo FC Zohor – PŠC Pezinok 6.9. o 13:00

9.kolo FC Petržalka “B” – FK Slovan Ivanka pri Dunaji 18.10. o 11:00

10.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – FC Petržalka “B” 10.10. o 15:30

U17 A

1.kolo ŠK Žolík Malacky – FK Dúbravka 8.9. o 17:00

8.kolo ŠK Žolík Malacky – FK Inter Bratislava “B” 3.10. o 10:00

Upozorňuje:

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 20. 9. 2020. Prihlášky môžu poslať družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI.liga ObFZ Bratislava – mesto a V. a VI.liga ObFZ Bratislava – vidiek.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U19

3.kolo SDM Domino “B” – FC Ružinov Bratislava 23.9. o 16:30

3.kolo FK Rača Bratislava – ŠK Bernolákovo 9.9. o 17:00

3.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – OFK Dunajská Lužná 9.9. o 16:30

3.kolo PŠC Pezinok – MŠK Kráľová pri Senci 15.9. o 14:00

3.kolo NŠK 1922 Bratislava – ŠK Žolík Malacky 10.9. o 16:30

U17

3.kolo MFK Záhorská Bystrica – MŠK Iskra Petržalka 9.9. o 17:00

U15/U13

5.kolo PFA ŠTK Šamorín – FC Slovan Modra 3.9. U13 o 15:30 / U15 o 17:00

5.kolo ŠK Bernolákovo – ŠK Žolík Malacky 10.9. U13 o 16:00 / U15 o 17:30

5.kolo ŠK Svätý Jur – PŠC Pezinok 10.9. U13 o 15:00 / U15 o 16:30

5.kolo FKP Dúbravka – MŠK Senec 22.9. U13 o 16:00 / U15 o 17:30

5.kolo ŠK Šenkvice – MFK Rusovce 23.9. U13 o 15:30 / U15 o 17:00

5.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC Ružinov 23.9. U13 o 15:30 / U15 o 17:00

5.kolo FK Rača Bratislava – TJ Jarovce Bratislava 24.9. U13 o 16:00 / U15 o 17:30

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Richard Fuchs (MFK Záhorská Bystrica)
 • Radovan Mader (MFK Záhorská Bystrica)
 • Tomáš Ivančo (MFK Záhorská Bystrica)
 • Adam Christian Geleta (FC Malacky)
 • Juraj Fekete (FK Vajnory)
 • Samuel Hoza (FK Vajnory)
 • Adam Kling (FK Vajnory)
 • Jakub Kemeník (FK Vajnory)
 • Markus Šrott (FK Vajnory)
 • Martin Uhlár (FK Vajnory)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č. 74: Richard Petrovský  1296602 (SFC Kalinkovo, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.45/2a DP, od 31.08.2020.

U.č. 75: Enrico Okrucký  1269856 (ŠK Tomašov, S3BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera mimo PU, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 31.08.2020.

U.č. 76: Michal Hargaš  1323999 (FK Rača Bratislava, SD3R), vylúčený za HNS, sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa 49/1a DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 28.08.2020.

U.č. 77: David Malý 1304409 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, kopnutie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 31.08.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č. 78: Štefan Kovárik  1149224  (FC Malacky, S3BA) , od 31.08.2020.

U.č. 79: Krištof Horváth  1339598  (MFK Záhorská Bystrica, MD3R A) , od 31.08.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č. 80: Schmőgner Ivan 1328095 (ŠK Svätý Jur, S4BA). Za neoprávnený štart v súťaži S4BA, podľa čl.53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 53/2b, od 21.08.2020.

U.č. 81: Kyselica Peter 1304364 (ŠK Svätý Jur, S4BA). Za neoprávnený štart v súťaži S4BA, podľa čl.53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 53/2b, od 21.08.2020.

U.č. 82: Rudolf Baďura 1330642, tímový manažér (ŠK Svätý Jur, S4BA). Na základe podnetu ŠTK BFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčov, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b DP, od 28.08.2020 do 24.09.2020.

U.č. 83: Štefan Maťaš 1067979, tréner (ŠK Svätý Jur, S4BA). Na základe podnetu ŠTK BFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčov, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 28.08.2020 do 24.09.2020.

U.č. 84: ŠK Svätý Jur, S4BA. Na základe podnetu od ŠTK BFZ,  za umožnenie neoprávneného štartu hráčov: Baďura Erik (1303791 ),  Schmőgner Ivan (1328095 ), Chrappa Ivan (1306793 ) a Kyselica Peter (1304364 ) v 1. a 2. kole súťaží S4BA, podľa čl. 12, 53/1 a 3b DP ukladá DS – peňažitú pokutu 300.-€ klubu ŠK Svätý Jur.

U.č. 85: SFC Kalinkovo, S3BA. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch v stretnutí SFC Kalinkovo – FK Inter Bratislava, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov po stretnutí (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy a NS člena US Vladimíra Fridricha, ktorý si počas doprovodu rozhodcov vyzliekol reflexnú vestu a odmietol vykonávať činnosť, aby bola zaistená bezpečnosť delegovaných osôb), podľa čl. 71/1, 3b DP do 8.09.2020.

U.č. 86: MFK Záhorská Bystrica, MD3R A. Berie na vedomie žiadosť prostredníctvom ISSF o umožnenie nastúpenia hráča Krištofa Horvátha v ďalšom stretnutí i napriek tomu, že v stretnutí Záhorská Bystrica  – TJ Jarovce mu bola udelená ČK po 2 ŽK. DK oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom funkcie rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6 /.

U.č. 87: Ján Kukla 1314816 a Miroslav Herman (FC Ružinov BA – tréner a vedúci družstva, MD3R B), Berie na vedomie odvolanie Jána Kuklu voči U.č 70, doručené prostredníctvom podania na DK BFZ cez ISSF dňa 31.08.2020 a predvoláva Jána Kuklu a VD Miroslava Hermana na zasadnutie DK dňa 10.09.2020 o 16,15 hod., ktoré sa uskutoční v sídle BFZ na Súmračnej ulici č. 27 v Bratislave, podľa čl. 74 DP.

U.č. 88: Henrich Šusták 1370269 – rozhodca stretnutia. Predvoláva menovaného na zasadnutie DK BFZ dňa 10.09.2020 o 16,15 hod., ohľadom nových skutočností a odvolania vylúčeného trénera Jána Kuklu, podľa čl.74 DP.

U.č. 89: Ivan Húska 1057142 – HU a VD ŠKO Miloslavov, MD3R B. Predvoláva menovaného na zasadnutie DK BFZ dňa 10.09.2020 o 16,15 hod., ohľadom vylúčeného trénera hostí v stretnutí ŠKO Miloslavov – FC Ružinov MD3R B, odohraného dňa 23.08.2020, podľa čl. 74 DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Informácia pre FK:

Matričné úkony pre súťaže BFZ vykonáva od 13.07.2020 p. Ján Farbula. V prípade nejasností a potreby usmernenia matričných úkonov ho kontaktujte telefonicky na čísle 0903 718 450 alebo elektronickou poštou na jan.farbula@futbalsfz.sk

Matrika BFZ oznamuje, že schválením nového rozpisu súťaží BFZ pre súťažný ročník 2020/2021 sa mení poplatok za schválenie prestupov bez obmedzenia alebo s obmedzením počas sviatkov, víkendov a po pracovnej dobe sekretariátu BFZ. V uvedených prípadoch bude poplatok zdvojnásobený a zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry FK.

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Oznamujeme FK, že termín prestupu amatéra bez obmedzenia skončil dňom 15.7. 2020 a prestup amatéra s obmedzením je možné podávať do 30.9.2020.                         

Odstupné za prestup amatéra bez obmedzenia /čl. 37 RaPP/ sa stanovuje podľa stupňa súťaže, z ktorého hráč prestupuje a do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje.

Odstupné za hráča podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ – viď čl. 37/4. Kompletný návod na použitie nájdete aj nawww.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy.

V  ISSF v elektronickej podateľni v zložke Registrácia hráča je doplnená Žiadosť o dočasnú registráciu hráča. Táto nová žiadosť bola zriadená za účelom vykonania  zmeny registrácie hráča podľa článku 15 ods. 6 RaPP. Žiadame klubových ISSF manažérov, aby využívali okrem žiadosti o preregistráciu hráča aj žiadosť o dočasnú registráciu hráča.

V ISSF je zavedená žiadosť o elektronický registračný preukaz hráča (ERP). ERP má platnosť 2 roky.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

a/ zmeny

PRSC – 2.kolo: Tomášov – Kráľova, 5.9. o 9.00 hod. ( Kráľova 20,- € )

PRSC – 2.kolo: Most- Sv.Jur B, 5.9. o 13.30 hod. ( Most 20,- € )

b/ súťaž PRMA – odhlásenie zo súťaže

FC Zohor dňom 27.8.2020 odhlásil svoje družstvo prípravky U11 zo súťaže. FC Zohor – poriadková pokuta 200,- €.

c/ schválené hracie plochy

ŠK Žolík Malacky – vedľajšia trávnatá hracia plocha ( Zámocký park Malacky )

TJ Malinovo – vedľajšia trávnatá hracia plocha

OFK Dunajská Lužná – UT v prípade nepriaznivého počasia

b/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž :

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

pravidlá a podmienky:

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2 x 5 metrov, resp. 2 x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2 x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6, každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každý účastník musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Termíny jednotlivých turnajov ( jeseň 2020 ) :

T1: 12.9., resp. 13.9.2020

T2: 26.9., resp. 27.9.2020

T3: 10.10., resp. 11.10.2020

T4: 24.10., resp.25.10.2020

Nahlásený termín turnaja :

sk.A:

T1 – 12.9. FC Petržalka od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

T3 – 10.10. FKM Karlová Ves od 13.00 hod. ( 4 ihriská )

sk.B:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „A“ od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FK Rača od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. NŠK 1922  od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.C:

T1 – 12.9. Iskra Petržalka od 09.30 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. FKP Bratislava od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FK Dúbravka od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FK Lamač od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.D:

T1 – 13.9. Lokomotíva DNV „B“ od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. MFK Záhorská Bystrica od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC IMAS od 11.00 hod. ( UT Stupava – 2 ihriská )

sk.E:

T1 – 12.9. TJ Záhoran Kostolište od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Žolík Malacky od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FC Rohožník od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.F:

T1 – 12.9. OFK Vysoká pri Morave od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 27.9. ŠK Závod od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. TJ Záhoran Jakubov od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

sk.G:

T1 – 13.9. PŠC Pezinok od 12.30 hod. ( HP PŠC Pezinok – 2 ihriská )

T2 – 26.9. OŠK Slovenský Grob od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. FK Karpaty Limbach od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.H:

T1 – 13.9. Senec Football Academy od 10.00 hod. ( HP Reca – 2 ihriská )

T3 – 11.10. MŠK Kráľova pri Senci od 10.00 hod. ( 2 ihriská

T4 – 24.10. ŠK Nová Dedinka od 10,00 hod. ( 2 ihriská )

sk.I

T1 – 12.9. MŠK Senec od 9.00 hod. ( HP Čataj, 2 ihriská )

T2 – 26.9. OFK Dunajská Lužná od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. FC ŠTK 1914 Šamorín od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. FK Slovan Ivanka od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

sk.J:

T1 – 13.9. OŠK Chorvátsky Grob od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

T2 – 26.9. SFC Kalinkovo od 15.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 10.10. ŠK Bernolákovo od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

T4 – 24.10. TJ Rovinka od 9.45 hod. ( 2 ihriská )

sk.K:

T1 – 12.9. ŠK Tomášov od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

T3 – 11.10. SFC Kalinkovo B od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín jesenných fyzických previerok na 10.9.2020 (štadión Mladá garda). Pozvánka s limitmi a rozpisom behov bola poslaná elektronickou poštou.

Oprava adresára: M. Dobrovský – mob. 0918 663 482.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí.

M.Bohun – funkcie hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva nemajú byť vykonávané tou istou osobou; je nutné vyžiadať si a uviesť vysvetlenie takejto situácie;

M.Dúbravec – nesprávny popis priestupku hráča pri udelení OT-ŽK (dôvodom na udelenie OT-ŽK je zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie, nie priestupok v takejto akcii).

Pozýva na zasadnutie dňa 4.9. Š. Vasilenka.

Pozýva na zasadnutie dňa 10.09. po vykonaní (FP Ml. Garda) R M.Bródyho, T.Srnu, M.Fischera a D M.Jablonického

Ospravedlnenia: Fischer 12.9.; Malovec Ri. 26.-27.9.; Vasilenko od 7.9.; Ježík 25.9.-2.10.; Farkaš M. od 1.9.; Tanglmayer 16.-19.9.; Bogdáň od 3.9.; Mydlárik 16.-21.9.; Truchlý 13.-25.9.; Pavlík R. 19.9., 15.-17.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedeniu SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania trénerov od marca do mája 2020 v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.06.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti evidujeme od 01.06.2020). Takáto licencia bude ale predĺžená len do konca kalendárneho roka v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a posielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 01.06.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera/Elektronická podateľňa/Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

ŠKOLENIE UEFA GRASSROOTS C licencie – B2:

Termín školenia:  13.09.2020 – 06.11.2020  + záverečné skúšky 20. – 21.11.2020.

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok termín deň čas Miesto
B1 13.09.2020 nedeľa 08:30 – 16:15 Bratislava
B2 28.09.2020 pondelok 15:00 – 20:30 Bratislava
B3 08.10.2020 štvrtok 15:00 – 20:30 Bratislava
B4 22.10.2020 štvrtok 15:00 – 19:30 Bratislava
B5 31.10.2020 sobota 08:30 – 16:30 Bratislava
B6 06.11.2020 piatok 15:00 – 20:00 Bratislava

Prihlásení (24): B. Bolech, F. Nagy, K. Mešťan, K. Šlahor, L. Krisztin, M. Jankovič, M. Križan, M. Kozánek, M. Hatala, M. Hoffmann, M. Malovec, M. Blechová, O. Hencz, O. Vereš, P. Juhás, P. Milko, R. Horvátová, R. Budanec, S. Jenat, S. Noskovič, S. Árpa, T. Filipiak, T. Szarka, V. Jedinák. Na dané školenie už nie je možné prihlásiť sa.

PLÁNOVANÉ SEMINÁRE TRÉNEROV

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu seminára. V prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2007)
na kontrolný zraz (modelovaný zápas) dňa 8.9.2020 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (11): Dominik BALOG, Dávid BALOG, Alex VEĽKÝ, Lukáš ČERVENKA, Šimon POLAKOVIČ, Michal HRMO, Peter HOLOCSY, Patrik HORVÁTH, Artur HABA, Patrik KODHAJ, Adam CANOLLI

FC Petržalka (9):  Ján BRNULA, Nicolas SAGAN, Timotej KUSALÍK, Martin HLAVATÝ, Alex BARILLA, Adam MOZOLA, Maxim MÉSZÁR, Šimon MELO, Šimon VLNA

FKM Karlova Ves (5): Noel VARGA, Oskar OLLE, Arsenij REZNIČENKO, Alex KOTÚČEK, Daniel KISS

FK Inter Bratislava (4): Filip ONDRUŠ, Jakub KARUL, Benjamin SALAJ, Adam ČERŇAK

SDM Domino (1): Kristián HÚSKA

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Michal POLČIC, Ján HULLMAN

Vedúci: Peter MOKRÝ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a dotazník (príloha nominácie)! Vstup do areálu len s prekrytými dýchacími cestami a dodržiavaním odstupu a hygienou rúk!

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 08.09.2020 o 13:00 hod na ihrisku akadémie ŠK Slovan Bratislava (Telocvičná 11, Bratislava) Ukončenie zrazu bude cca o 15:45 hod. na mieste zrazu.Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Polčic  – 0911 499 144.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-15 (nar. po 1.1.2006)
na regionálny turnaj PPT U15 v Poprade (8-9.9.2020)

Hráči:

MŠK Senec (7): Roman SZALAI, Samuel PENZIVIATER, Adam PALDAN, Timotej GRAMBLIČKA, Dávid PÉK, Miroslav BUČAN, Patrik BADINSKÝ

NŠK 1922 Bratislava (2): Martin BRIAK, Samuel DEMJÉN

FK Rača (2):Oliver PÁZMÁNY, Viliam ALMÁŠI

PŠC Pezinok (2): Leoš CZINEGE, Maroš BORZA

FKP Dúbravka (1): Milan JAKUBÍK

FC IMAS (1): Jakub MARTINOVIČ

FC Rohožník (1): Filip TÓTH

FK Vajnory (1): Martin UHLÁR

ŠK Bernolákovo (1): Alex ŠVEC

TJ Jarovce (1): Marcus HAD

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Martin ŠLESÁRIK

Náhradníci:

FC IMAS (2): Šimon ZLOCHA, Alexander MACHOVICH

FK Rača (1): Matej FABŠO

FK Slovan Ivanka p.D. (1): Roman ROLLER

MŠK Iskra Petržalka (1): Denis JEHLÁR

NŠK 1922 Bratislava (1): Andreas LAUERMANN     

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Marek PORVAZNÍK, Miroslav TERLANDA

Vedúci: Miroslav TERLANDA

Lekár: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov : kopačky, chrániče, hygienické potreby, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE! Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas a dotazník (príloha nominácie) a 2x rúško na prekrytie dýchacích ciest.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 08.09.2020 o 06:15 hod. – areál Pasienky, vchod od OC VIVO (Junácka ulica, Bratislava).Ukončenie zrazu bude v stredu 09.09.2020 cca o 20:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Skovajsa  – 0902 658 530.

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2007)
na regionálny turnaj PPT U14 v Poprade (8-9.9.2020)

Hráči:

MŠK Senec (4): Samuel MAGYAR, Daniel ŠEBO, Alex VITÁLOŠ, Tomáš CHMURA

NŠK 1922 Bratislava (3): Martin RIGO, Lukáš ĎURÁK, Šimon KYSELA

FK Slovan Ivanka p.D. (3): Fabián SMRIGA, Norbert SALKOVIČ, Bruno MIHÁLIK

FK Rača (2): Adam BRINZA, Jakub BRŇÁK

FC IMAS (2): Lucas BENKOVSKÝ, Erik ZEMAN

ŠK Tomášov (2): Bálint KIRETH, Oliver KOZICS

FKP Dúbravka (1): Dávid NEŠTRÁK

PŠC Pezinok (1): Matúš SULAN

FK Vajnory (1): Milan KATRENČÍK

ŠK Bernolákovo (1): Jakub LUKÁČ

Náhradníci:

FK Rača (2): Martin KADLEČÍK, Dávid NEUPAUER

FK Slovan Ivanka p.D. (2): Adrián DROBEC, Vladimír FROLICH

NŠK 1922 Bratislava (1):  Denis LEŽOVIČ

MFK Záhorská Bystrica (1): Dávid LENČEŠ

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Ján HULLMAN, Peter ZBONIAK, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Vedúci: Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Lekár: František ŽÁK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE! Každý hráč donesie na zraz vypísaný informovaný súhlas, dotazník (príloha nominácie) a 2x rúško na prekrytie dýchacích ciest.

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 08.09.2020 o 06:15 hod. – areál Pasienky, vchod od OC VIVO (Junácka ulica, Bratislava).Ukončenie zrazu bude v stredu 09.09.2020 cca o 20:30 hod. na mieste zrazu.. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: J.Hullman  – 0907 594 669.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020

Dátum Akcia (program) /miesto/ Kategória
September:
08-09.09.2020 RT PPT Poprad U14, U15 – mimo FA a ÚTM BFZ U14, BFZ U15
08.09.2020 KZ BFZ U14 (modelovaný zápas) /Rapid/ BFZ U14
10.09.2020 TURNAJ 8 – kluby FA a ÚTM + výbery U13 /Dunajská Lužná/ Kluby BFZ U13, ObFZ BA Mesto, ObFZ BA Vidiek, BFZ WU14
16.09.2020 MinichampionsLiga U12 – 1.kolo BA /MiniUT Rapid/ Kluby BFZ U12
17.09.2020 KZ BFZ U17 (TJ) – mimo FA a ÚTM BFZ U17
19.09.2020 Celodenný zraz BFZ U14 (TJ+TJ) /Pezinok/ – s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2020 Kontrolný zraz BFZ U14 (TJ) /Viničné/ BFZ U14
19-23.09.2020 RT Senec a okolie U14 – s hráčmi FA BFZ U14
Október:
20-21.10.2020 Finále MiniChampionsLiga U12 – Púchov Kluby U12
November:
24.11.2020 HSM SFZ U13 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U13
27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala Pezinok/ BFZ U13
28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ s hráčmi FA BFZ U13
December:
05.12.2020 HSM SFZ U15 – /Pezinok/ – 1.kolo Kluby U15


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI