ÚRADNÁ SPRÁVA Č.11 ZO DŇA 02.10.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje FK na povinnosti dodržiavania Opatrení úradu verejného zdravotníctva, platné od 01.10 2020.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje, že dňom 30.09.2020 ukončila pracovný pomer sekretárka BFZ p. Gabriela Cabadajová. V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu.

Vedúci sekretár BFZ oznamuje, že dňa 03.10.2020 čerpá dovolenku a nebude v sídle BFZ . V prípade potreby ho kontaktujte telefonicky na jeho mobilnom telefónnom čísle 0903/ 718 450.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Odporúčania a usmernenia ŠTK BFZ, účinné od 01.10.2020 nájdete na webovej stránke zväzu a v linku nižšie.

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/b/BFZ/2020/10/manual-bfz-covid_01102020.pdf

Schvaľuje:

U19

8.kolo OFK Dunajská Lužná – PŠC Pezinok 3.10. o 12:30

Upozorňuje:

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 16. 10. 2020. Prihlášky môžu poslať družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI. liga ObFZ Bratislava – mesto a V. a VI. liga ObFZ Bratislava – vidiek. Štartovné do pohára BFZ nie je stanovené. Víťaz pohára získa sadu dresov ADIDAS a sumu 700 € a zároveň miestenku na stretnutie superpohára. Finalista pohára získava sadu dresov JAKO a sumu 500 €.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U19

7.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Bernolákovo 14.10. o 15:30

U17 A

4.kolo MFK Záhorská Bystrica – ŠK Žolík Malacky odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 4. kolo na ihrisku v Malackách 1.10. o 16:30 a 13. kolo 7.11. o 11:00 v Záhorskej Bystrici.

7.kolo FK Lamač Bratislava – ŠK Žolík Malacky 6.10. o 16:00

Odstupuje na DK:

PŠC Pezinok S3BA – za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS BFZ, bod 2 (nenahratie videozáznamu zo stretnutia 9. kola do 48 hodín).

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Matej Zvolenský (OŠK Slovenský Grob)
 • Maxim Srna (ŠK Svätý Jur)
 • Alexander Sebastián Kormaník (ŠK Svätý Jur)
 • Adam Drábek (FK Dúbravka)
 • Mauricio Eliáš (MŠK Iskra Petržalka)
 • Samuel Brezovský (MŠK Iskra Petržalka)
 • Jonáš Dubina (MŠK Iskra Petržalka)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.138: Marian Zonyga  1134089 (MFK Rusovce, S3BA), ), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PU, podľa 46/1a DP.                    DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 27.09.2020.

U.č.139: Martin Belianský  1304461 (NŠK 1922 Bratislava, SD3R), ). Na základe vlastných zistení DK BFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 7. kola SD3R NŠK 1922 Bratislava – FK Rača Bratislave zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP.

U.č.140: Branislav Hlásnik  1318428 (MŠK Iskra Petržalka, MD3R A), vylúčený za HNS voči R – urážlivý výrok, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždňe, podľa čl.48/2b DP, od 28.09.2020.

U.č.141: Adam Melicher  1338925 (PŠC Pezinok, MD3R B), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením v súboji o loptu pred PU, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 28.09.2020.

U.č.142: Marco Baranyai  1374635 (ŠK Svätý Jur, SZRL), ), vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti brucha bez úmyslu hrať s loptou, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 28.09.2020.

U.č.143: Jakub Novota  1386022 (ŠK Svätý Jur, SZRL), vylúčený za HNS voči súperovi – hrubá urážka, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždňe, podľa čl.48/2b DP, od 28.09.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.144: Matej Galovič  1182513  (MŠK Senec, S3BA) , od 26.09.2020.

U.č.145: Erik Haník  1285867  (Lokom. Devínska Nová Ves, S3BA) , od 28.09.2020.

U.č.146: Martin Turcár  1253383  (ŠK Svätý Jur, S4BA) , od 28.09.2020.

U.č.147: Robert Časnocha  1307778  (MŠK Iskra Petržalka, MD3R A) , od 28.09.2020.

U.č.148: Martin Kovács  1395203  (ŠKO Miloslavov, MD3R B) , od 28.09.2020.

U.č.149: Maroš Poliak  1415359 (FK Dúbravka, MD3R A), od 1.10.2020.

U.č.150: Karim Abdellaoui  1355522 (NŠK 1922 Bratislava, MD3R A) od 1.10.2020.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.151: Michal Mojžiš  1303006 (FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA), od 28.09.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.152: Ján Ščepánek (ŠK Svätý Jur – vedúci družstva, SZRL), vylúčený za HNS voči delegovanej osobe ( hrubé urážky,vyhrážanie a nepovolené vbehnutie na hraciu plochu po vylúčení ), počas stretnutia 9. kola NŠK 1922 Bratislava – ŠK Svätý Jur, dňa 27.09.2020. Berie na vedomie vyjadrenie menovaného a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 mesiace, a finančnú pokuta 200.-€, podľa čl.48/1c a 2b, od 28.09.2020.

U.č.153: ŠK Svätý Jur, SZRL. Berie na vedomie podanie klubu ŠK Svätý Jur ohľadom spôsobenej škody na štadióne NŠK 1922 Bratislava ( poškodenie dverí a bannera ) po stretnutí 9. kola NŠK 1922 Bratislava – ŠK Svätý Jur a podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl.47/2c. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U.č.154: Miroslav Repiský 1177494 ( TJ Zahoran Jakubov, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.110/2020-2021 a žiadosť zamieta.

U.č.155: Benedikt Malinovský 1327016 ( FC Zohor, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč.122/2019-2020 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 mesiace) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2021, od 05.10.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP.

Matrika

Oznamy:

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Letné registračné obdobie s obmedzením  skončilo dňom 30.09.2020.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

a/ odložené stretnutia

PMA1, PMB1, PMC1 – 6.kolo: Záh.Bystrica – FK Dúbravka (nahlásiť termín dohrávky)

PMA1, PMB1, PMC1 – 5.kolo: Rača B – FKP Bratislava (chýba termín dohrávky )

PMA1, PMB1. PMC1 – 5.kolo: PŠC Pezinok – Ivanka ( chýba termín dohrávky )

PMA1, PMB1, PMC1 – 5.kolo: Žolík – Stupava ( chýba termín dohrávky )

PMA1, PMB1, PMC1 – 4.kolo: FKP Bratislava – Lafranconi ( chýba termín dohrávky )

PMA1 – 6.kolo: Ivanka – Bernolákovo ( nahlásiť termín dohrávky )

PMC1 – 2.kolo: Stupava – Lafranconi ( nahlásiť termín dohrávky )

PMA1, PMB1, PMC1 – 5.kolo: NŠK 1922 – Z,Bystrica  8.10. o 17.00-17.00 -17.00 hod.

PMA3 – 5.kolo: Domino C – Domino B ( chýba termín dohrávky )

PRMA – 6.kolo: Gajary – Láb, NT 8.10. o 16.30 hod.

PRPK – 13.kolo: Budmerice – Báhoň, NT 8.10. o 16.00 hod.

PRPK – 3.kolo: Cajla – Báhoň, NT 21.10. o 16.00 hod.

PRPK – 5.kolo: Modra – Šenkvice, NT 8.10. o 17.00 hod.

PRPK – 5.kolo: Viničné – Sv.Jur A ( chýba termín dohrávky )

PRSC – 5.kolo: Kráľová – Kaplná, NT 8.10. o 17.00 hod.

PMC2 – 7.kolo: Lozorno – Rohožník  NT 11.10. o 11.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: V.Biel – Most ( chýba termín dohrávky )

PMC2 – 5.kolo: PŠC Pezinok B – Modra ( chýba termín dohrávky )

b/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž ( organizovanie T2 )

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

pravidlá a podmienky

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2x 5 metrov, resp. 2x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6 každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každé družstvo musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

Výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Termíny turnajov:

sk.D:

T2 – 4.10. FKM Stupava A od 13.30 hod. ( THP Stupava – 2 ihriská )

sk.K:

T2 – 3.10. FKM Stupava B od 09.30 hod. (  Borinka – 2 ihriská )

Komisia rozhodcov a delegátov  

Opravné fyzické previerky sa uskutočnia 8.10.2020 od 16.30 na Atletickom štadióne P. Gleska (Mladá garda). Zraz a rozcvička o 16.00. Pozvaní rozhodcovia: E. Bogdáň, D. Bláha a M. Farkaš. Previerky tréningovo absolvujú aj rozhodcovia zaradení v programe Šanca.

Berie na vedomie oznámenie D. Klúčika o ukončení aktívnej činnosti z osobných a pracovných dôvodov. Ďakuje menovanému za jeho pôsobenie v súťažiach riadených BFZ a želá mu veľa zdravia a úspechov.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

M.Hajnala – zmena čísla dresu hráča musí byť premietnutá do zápisu o stretnutí;

M.Hajnala – nesprávny popis priestupku hráča pri udelení OT-ČK (priestupok mimo súboja o loptu nemôže byť charakterizovaný ako surová hra);

M.Hajnala – nesprávne označenie funkcie vylúčeného člena realizačného tímu;

R. Tanglmayer – zmena čísla dresu hráča musí byť premietnutá do zápisu o stretnutí.

Ospravedlnenia: Szakáll 3.-4.10, 17.-18.10., 24.10., 1.11.; Ježík 11.10.; Uram od 12.10. nie je k dispozícii počas pondelkov až stried; Perašín 9.-10.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu semináraV prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk. Program seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020

Dátum Akcia (program) /miesto/ Kategória
Október:
20.10.2020 KZ BFZ U13 (zápas Slovan U13) /?/ – aj s hráčmi FA a ÚTM BFZ U13
20.10.2020 Finále MiniChampionsLiga U12 – Púchov Kluby U12
November:
27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala Pezinok/ BFZ U13
28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ s hráčmi FA BFZ U13

Slovenský futbalový zväz si týmto dovoľuje informovať kluby s licenciou FA a ÚTM o zrušení všetkých turnajov projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2020-21 v mesiacoch november, december 2020, január a február 2021.

Keďže ide športové podujatie realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI