ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 09.10.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje FK na povinnosti dodržiavania Opatrení úradu verejného zdravotníctva, platné od 01.10 2020.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

10.kolo MFK Rusovce – FK Rača Bratislava 14.10. o 15:30

15.kolo FC Rohožník – FK Inter Bratislava 7.11. o 13:30

U17 A

9.kolo FK Inter Bratislava “B” – FC IMAS 10.10. o 15:00

12.kolo TJ Záhoran Jakubov – FC IMAS 27.10. o 14:30

13.kolo MFK Záhorská Bystrica – ŠK Žolík Malacky 8.11. o 11:30

Upozorňuje:

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 16. 10. 2020. Prihlášky môžu poslať družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI.liga ObFZ Bratislava – mesto a V. a VI.liga ObFZ Bratislava – vidiek. Štartovné do pohára BFZ nie je stanovené. Víťaz pohára získa sadu dresov ADIDAS a sumu 700 € a zároveň miestenku na stretnutie superpohára. Finalista pohára získava sadu dresov JAKO a sumu 500 €.

Nariaďuje odohrať (SP čl.69/3):

U19

8.kolo ŠK Bernolákovo – ŠK Žolík Malacky 6.10. o 16:00

8.kolo FK Rača Bratislava – FC Petržalka “B” 7.10. o 15:00

8.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – SDM Domino “B” 7.10. o 16:00

U17 A

8.kolo MFK Záhorská Bystrica – NŠK 1922 Bratislava 15.10. o 16:30

U17 B

7.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FK Rača Bratislava 14.10. o 16:30

8.kolo FK Rača Bratislava – PŠC Pezinok 8.10. o 16:00

8.kolo ŠK Šenkvice – FK Vajnory 7.10. o 16:30

U15/U13

10.kolo ŠK Vrakuňa – ŠK Šenkvice 8.10. 15:00/16:30

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Alexander Machovich (FC IMAS)
 • Samuel Valla (FK Dúbravka)
 • Adam Horváth (FK Karpaty Limbach)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.156: Matej Ružička  1301061 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa 45/1 DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2a DP, od 4.10.2020.

U.č.157: Patrik Dugovič  1302925 (PŠC Pezinok, S3BA). vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu neopatrným spôsobom, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 5.10.2020.

U.č.158: Juraj Andrašovič  1210263 (ŠK Svätý Jur, S4BA), vylúčený za HNS voči R – hrubá urážka a po odchode z HP v urážkach pokračoval, podľa 48/1c DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl.48/2b DP, od 4.10.2020.

U.č.159: Róbert Benčúrik  1124016 (FK Karpaty Limbach, S4BA), vylúčený za HNS, udretie ramenom do krku nezanedbateľnou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 5.10.2020.

U.č.160: David Kimlička  1306945 (FC Zohor, SD3R), vylúčený za HNS, udretie súpera hlavou do hlavy v prerušenej hre, podľa 49/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 4 týždňe, podľa čl.49/2b DP, od 5.10.2020.

U.č.161: Gorazd Drobný  1350539 (FK Dúbravka, MD3R A), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou v PU, podľa 46/1a DP.   DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP,  od 5.10.2020.

U.č.162: Zdenko Majdlen  1324005 (FK Dúbravka, MD3R A), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v PÚ, podľa 46/1b DP.  DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 5.10.2020.

U.č.163: Richard Novák  1305446 (ŠK Žolík Malacky, SD3R), ), vylúčený za HNS, kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 7.10.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.164: Matej Diviš  1301600  (FK Karpaty Limbach, S4BA) , od 05.10.2020.

U.č.165: Samuel Valúch  1306059  (TJ Zahoran Kostolište, S4BA) , od 05.10.2020.

U.č.166: Peter Kudlička  1279313  (FC Petržalka B, SD3R) , od 08.10.2020.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.167: Oleksandr Popovych  1384760 (OFK Dunajská Lužná, S3BA), od 5.10.2020.

U.č.168: Jozef Bľanda  1290594 (FK Vajnory, S4BA), od 5.10.2020.

U.č.169: Marian Imriška  1306810 (FK Rača Bratislava, SD3R), od 8.10.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.170: Patrik Volf 1068913 (ŠK Svätý Jur, S4BA). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta stretnutia, za HNS hráča po stretnutí (hrubá urážka rozhodcu) po stretnutí 10. kola S4BA ŠK Svätý Jur – TJ Veľké Leváre, podľa čl.48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 4.10.2020.

U.č.171: ŠK Svätý Jur, S4BA. Na základe Správy delegáta stretnutia za nedostatočnú US ( vulgárne urážky rozhodcov a hráčov neidentifikovaným členom US počas stretnutia) 10. kola S4BA ŠK Svätý Jur – TJ Veľké Leváre, podľa čl. 48/1c ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 48/4 a čl.12 DP.

U.č.172: PŠC Pezinok, S3BA. Na základe podnetu ŠTK BFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 9. kola S3BA, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.- €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U.č.173: FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA. Berie na vedomie podanie klubu prostredníctvom ISSF dňa 5.10.2020 o prešetrenie vylúčenia hráča Mateja Ružičku a zároveň berie na vedomie stanovisko odbornej komisie rozhodcov a delegátov a poukazuje na U.č. 156.

U.č.174: FK Karpaty Limbach, S4BA. Berie na vedomie podanie klubu prostredníctvom ISSF dňa 5.10.2020 a nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného hráča Róberta Benčúrika a zároveň berie na vedomie stanovisko odbornej komisie rozhodcov a delegátov a poukazuje na U.č. 159.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ  (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy:

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Letné registračné obdobie s obmedzením  skončilo dňom 30.09.2020.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM upozorňuje FK na povinnosť sledovať oznamy v US BFZ ( časť Komisia mládeže BFZ ), kde sú zverejňované všetky podstatné veci ohľadne súťaží prípraviek BFZ.

a/ odložené stretnutia

PMA1, PMB1, PMC1 – 5.kolo: Rača B – FKP Bratislava , 14.10. o 17.00–17.00– 17.00

PMC1 – 2.kolo: Stupava – Lafranconi ( nahlásiť termín dohrávky )

PMA1, PMB1, PMC1 – 5.kolo: NŠK 1922 – Z,Bystrica, 15.11. o 10.00 – 10.00 – 11.00

PMA1, PMB1, PMC1 – 6.kolo: Z.Bystrica – FK Dúbravka, 27.10. o 16.00-16.00-17.00

PMA1, PMB1, PMC1 – 6.kolo: NŠK 1922 B – Malinovo, 15.10. o 17.00 -17.00-17.00

PMA2, PMB2 – 6.kolo: Lamač – PŠC Pezinok B ( nahlásiť termín dohrávky )

PRMA – 6.kolo: Jabloňové – Závod ( nahlásiť termín dohrávky )

PRMA – 6.kolo: Rohožník – V.Leváre ( nahlásiť termín dohrávky )

PRPK – 3.kolo: Cajla – Báhoň, NT 21.10. o 16.00 hod.

PRPK – 6.kolo: Dubová – Sl.Grob A ( nahlásiť termín dohrávky )

PRPK – 5.kolo: Viničné – Sv.Jur A ( nahlásiť termín dohrávky )

PRPK – 6.kolo: Šenkvice – Vištuk, 13.10. o 17.00 hod.

PRPK – 6.kolo: Cajla – Modra, 15.10. o 17.00 hod.

PMC2 – 5.kolo: V.Biel – Most ( nahlásiť termín dohrávky )

PMC2 – 5.kolo: PŠC Pezinok B – Modra ( nahlásiť termín dohrávky )

b/ súťaž PMD U8 – turnajová súťaž ( organizovanie T3 )

Termíny turnajov:

sk.A: organizátor FKM K.Ves – odložený na neurčito

sk.B: organizátor NŠK 1922, 11.10. od 13.00 hod.

sk.C: organizátor FK Dúbravka, 10.10. od 14.30 hod.

sk.D: organizátor MFK Z.Bystrica, 11.10. od 11.30 hod.

sk.E: organizátor ŠK Žolík Malacky, 10.10. od 10.00 hod.

sk.F: organizátor TJ Záhoran Jakubov, 10.10. od 9.30 hod.

sk.G: organizátor FK Karpaty Limbach, 11.10. od 10.00 hod.

sk.H: organizátor MŠK Kráľova, 11.10. od 10.00 hod.

sk.I: organizátor ŠTK 1914 Šamorín, 10.10. od 10.00 hod.

sk.J: organizátor ŠK Bernolákovo, 18.10. od 9.00 hod. ( zmena termínu )

sk.K: organizátor SFC Kalinkovo, 11.10. od 13.00 hod.

Vyžrebovanie turnajovej súťaže PMD U8 je zverejnené na stránke BFZ (mládežnícke súťaže).

Pravidlá a podmienky :

ihrisko ( rozmer ): 40 x 25 metrov

bránky: 2x 5 metrov, resp. 2x 3 metre

počet hráčov: 1 + 4

hrací čas: 2x 15 minút ( bez polčasovej prestávky )

rozhodcovia: zabezpečuje organizátor turnaja

štart hráčov: veková úroveň od U8 – po U6 – každý hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz, každé družstvo musí mať pred prvým stretnutím v turnaji nahranú v ISSF zápasovú súpisku

lopty: veľkosť č.4

Výsledkový servis: po skončení každého turnaja je organizátor povinný zaslať kompletný výsledkový servis ( celkový výsledok, polčasový výsledok, strelcov gólov aj s minútami ) na mailové adresy: pavel.prikopa@futbalsfz.sk , konecny58@centrum.sk

Komisia rozhodcov a delegátov

Náhradné fyzické previerky úspešne absolvovali všetci pozvaní rozhodcovia.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P. Pavlíková – nedostatočný popis okolností zranenia hráča;

P. Štepanovský – vrazenie je za istých okolností dovolený spôsob hry, pri charakteristike priestupku musí byť preto špecifikovaná jeho intenzita.

Ospravedlnenia: Szakáll 3.-4.10, 17.-18.10., 24.10., 1.11.; Ježík 11.10.; Uram od 12.10. nie je k dispozícii počas pondelkov až stried; Perašín 9.-10.10.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov:

Oznamuje klubom, že TMK BFZ so súhlasom TÚ SFZ plánuje na jeseň 2020 organizovať praktické semináre trénerov pre kluby, ktoré o túto formu požiadajú. Ide o formu vzdelávania klubových trénerov na úrovni mládeže, kedy TMK BFZ zabezpečuje odborný lektorský zbor a kluby organizáciu semináraV prípade záujmu kontaktujte regionálneho koordinátora vzdelávania trénerov SFZ p. Kováča na tel. č.: 0902 937 031 alebo e-mail: michal.kovac@futbalsfz.skProgram seminára nájdete na internetovej stránke SFZ v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2020

Dátum Akcia (program) /miesto/ Kategória
November:
27.11.2020 Kontrolný zraz BFZ U13 (TJ) /Hala Pezinok/ BFZ U13
28.11.2020 MT Bratislava Cup U13 /Pezinok/ s hráčmi FA BFZ U13

 

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

SFZ z vyššie uvedeného dôvodu prekladá turnaje 2.kola a finale Mini Champions Ligy 2020 (ml.žiaci) a ostatné turnaje 1.kola vrátane finále MCHL 2020 (žiačky) na NEURČITO a takisto sa akcie SFZ naplánované v mesiaci október neuskutočnia (týka sa to regionálnych výberov, akcií Programu Podpory Talentov)

Slovenský futbalový zväz si týmto dovoľuje informovať kluby s licenciou FA a ÚTM o zrušení všetkých turnajov projektu HALOVÁ SEZÓNA MLÁDEŽE SFZ 2020-21 v mesiacoch november, december 2020, január a február 2021.

Keďže ide športové podujatie realizované v interiéri, projekt sme boli nútení zrušiť na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku a sprísneniu nariadení Úradov verejného zdravotníctva v jednotlivých krajoch.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI