ÚRADNÁ SPRÁVA Č.13 ZO DŇA 16.10.2020

Sekretariát

Sekretariát BFZ oznamuje FK na povinnosti dodržiavania Opatrení úradu verejného zdravotníctva, platné od 15.10 2020.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

Sekretariat BFZ oznamuje usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020 ohľadne tréningov

Śportovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

Sekretariát BFZ oznamuje, že v termíne 19-31.10.2020 budú upravené úradné hodiny sekretariátu

Pondelok: Nestránkový deň

Utorok: 9:00 – 14:00

Streda: 9:00 – 14:00

Štvrtok: 9:00 – 14:00

Piatok: 9:00 – 14:00

V prípade potreby kontaktujte vedúceho sekretára BFZ p. Jána Farbulu telefonicky alebo elektronickou poštou.

Sekretariát BFZ oznamuje, že od 13.10.2020 je novou sekretárkou BFZ p. Jana Škreková, tel: 0911/014 593, email: jana.skrekova@futbalsfz.sk.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Upozorňuje:

na termín podania prihlášky do pohára BFZ 16. 10. 2020. Prihlášky môžu poslať družstvá v súťažiach seniorov III.liga BFZ, IV.liga BFZ, V. a VI.liga ObFZ Bratislava – mesto a V. a VI.liga ObFZ Bratislava – vidiek. Štartovné do pohára BFZ nie je stanovené. Víťaz pohára získa sadu dresov ADIDAS a sumu 700 € a zároveň miestenku na stretnutie superpohára. Finalista pohára získava sadu dresov JAKO a sumu 500 €.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Viktor Pušica (FK Dúbravka)
 • Lukáš Čimo (MFK Záhorská Bystrica)
 • Daniel Porth (ŠK Svätý Jur)
 • Rastislav Sabo (ŠK Svätý Jur)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.175: Pedro Henrique De Assis  1430690 (ŠK Bernolákovo, III. liga), vylúčený za kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa 49/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl.49/2b DP, od 12.10.2020.

U.č.176: Patrik Švábek  1250776 (PŠC Pezinok, III. liga), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu riskantným spôsobom, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.10.2020.

U.č.177: Tomáš Pogač  1240106 (OFK Dunajská Lužná, III. liga), vylúčený za surovú hru, podrazenie súpera nadmernou silou bez možnosti hrať s loptou, podľa 49/1a DP.   DS ­- pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl.49/2a DP, od 12.10.2020.

U.č.178: Michal Tomášek  1182049 (OŠK Láb, IV. liga). vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým územím, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.10.2020.

U.č.179: Karol Sorby  1343419 (Lokomotíva Devínska Nová Ves, SD-U19). vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred pokutovým územím, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.10.2020.

U.č.180: Tomáš Krásny  1359592 (MŠK Senec, SŽ-U15). vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred pokutovým územím, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.10.2020.

U.č.181: Patrik Badinský  1353360 (MŠK Senec, SŽ-U15). vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v pokutovom území, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 11.10.2020.

U.č.182: Štefan Kovárik  1149224 (FC Malacky, III. liga). vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera v pokutovom územím, podľa 46/1b DP. DS ­- pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 15.10.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.183: András Šándor  1296058  (ŠK Tomášov, III. liga) , od 12.10.2020.

U.č.184: Erik Miklušičák  1310494  (OŠK Láb, IV. liga) , od 12.10.2020.

U.č.185: Lukáš Brejcha  1231146  (ŠK Svätý Jur, IV. liga ). Po obdržaní 2ŽK a následne ČK nadával rozhodcovi, podľa 48/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a a 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP, spolu pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia, od 12.10.2020.

U.č.186: Filip Furdík  1328823  (FC Ružinov Bratislava, SD-U19) , od 11.10.2020.

U.č.187: Peter Rigo  1365193  (FC Ružinov Bratislava, MD-U17) , od 11.10.2020.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.188: Adam Holič  1235923 (TJ Zahoran Jakubov, IV. liga), od 12.10.2020.

U.č.189: Michal Vozár  1155477 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 12.10.2020.

U.č.190: Martin Petrík  1229776 (ŠK Závod, IV. liga), od 12.10.2020.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.191: Juraj Kovašich 1176237 (TJ Čunovo, IV. liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o nedostatkoch, za HNS hráča po stretnutí (nadávka na rozhodcu) po stretnutí 11. kola S4BA FK Karpaty Limbach – TJ Čunovo, podľa čl.48/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia, podľa čl. 48/1a DP, od 12.10.2020.

U.č.192: OFK Dunajská Lužná, SD-U19. Berie na vedomie podanie klubu prostredníctvom ISSF dňa 12.10.2020 na ŠTK BFZ za napadnutie lavičky usporiadateľmi po stretnutí lll. Ligy SD-U19 medzi družstvami MŠK Kráľová pri Senci – OFK Dunajská Lužná. Obsah podnetu  a ďaľšie známe okolnosti prípadu  (písomné vyjadrenie rozhodcu a klubu MŠK Kráľová pri Senci) nie sú dostatočným podkladom pre disciplinárnu komisiu a žiada klub OFK Dunajskú Lužnú o doplnenie podkladov potrebné na preukázanie disciplinárneho previnenia, nakoľko známe okolnosti neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy:

VV SFZ na svojom zasadnutí zo dňa 8. júla 2020 VV SFZ schválil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorá je v znení prijatých zmien a doplnení k dispozícii na linku nižšie:

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/rapp-novela-08_07_2020-konsolidovane-znenie.pdf

Znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ /RaPP/, schváleného VV SFZ dňa 8. júla 2020 nájdete aj na stránkach www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky, bfz.futbalnet.sk a www.futbalbfz.sk /dokumenty/.

Letné registračné obdobie s obmedzením  skončilo dňom 30.09.2020.

Zimné registračné obdobie s obmedzením začína 01.01.2021.

Komisia mládeže

Upozornenie pre FK

KM oznamuje, že všetky súťaže prípraviek BFZ sú prerušené od 15.10.2020 do odvolania.

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P.Cvengroš – priestupok hráča vykonaný nadmernou silou mimo súboja o loptu má byť definovaný ako hrubé nešportové správanie (nie surová hra);

P.Cvengroš – dôvodom na udelenie OT-ŽK je zmarenie sľubnej útočnej akcie;

E.Bogdáň – nedostatok rešpektu k hre je iba doplňujúca charakteristika základného priestupku (držania);

T.Srna – v zápise nie je uvedené meno zdravotníka, ani vyjadrenie, ako bola riešená jeho neprítomnosť.

Ospravedlnenia: Ralbovský 31.10.; Ježík 16.-23.10.; Tramita 24.10.; Harajbič 24.10.;


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI