ÚRADNÁ SPRÁVA Č.43 ZO DŇA 04.06.2021

Sekretariát

Sekretariát BFZ upozorňuje zástupcov FK na dodržiavanie opatrení, vydaných úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s hromadnými podujatiami, ktoré sú účinné od 17.05.2021( Paragraf k športovým podujatiam platný od 15.05.2021)  a nájdete ich TU

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – SFC Kalinkovo 6.6. o 17:00

14.kolo TJ Rovinka – Lokomotíva Devínska Nová Ves 12.6. o 17:00 (HP Dunajská Lužná)

U19

5.kolo FC Petržalka “B” – FC Ružinov 4.6. o 17:30

Nariaďuje odohrať:

U19

7.kolo Lokomotíva Devínska Nová Ves – ŠK Bernolákovo 9.6. o 18:00

Kontumuje v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. g) SP:

stretnutie 10. kola U19 Lokomotíva Devínska Nová Ves – FC Petržalka “B” 0:6. V zmysle čl. 11 ods. 3 SP platí výsledok dosiahnutý v stretnutí.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Richard Krč (OFK Dunajská Lužná)
 • Dominik Hollý (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U.č.195:  Tomáš Raschmann 1182514 (ŠK Nová Dedinka, S4BA), vylúčený za HNS, sotenie do súpera nadmernou silou mimo HP v prerušenej hre, podľa 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl.49/2a DP, od 31.05.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U.č.196: Martin Ambra 1229247  (FC Rohožník, S3BA) , od 30.05.2021.

U.č.197: Matúš Šlehofer 1288512  (ŠK Vrakuňa Bratislava, S4BA) , od 31.05.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U.č.198: Marek Beseda  1298523 (FK Slovan Ivanka pri Dunaji, S3BA), od 31.05.2021.

U.č.199: Peter Čapla  1311302 (MFK Rusovce, S3BA), od 30.05.2021.

U.č.200: Roman Jakubec  1224775 (SDM Domino, S4BA), od 31.05.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U.č.201: FC Malacky, S3BA. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 12. kola S3BA FC Malacky – FK Slovan Ivanka pri Dunaji, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U.č.202: ŠK Báhoň, S3BA. Na základe podnetu ŠTK BFZ za porušenie rozpisu čl. 5.7 a 9.3 v stretnutí 11. kola FK Slovan Ivanka pri Dunaji – ŠK Báhoň a nezaslanie požadovaného písomného stanoviska (U.č.194), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS –  finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U.č.203: Juraj Kovašich 1184009  (TJ Čunovo, S4BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v Uč. 191/2020 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku 1 stretnutie, od 4.06.2021.DK určuje skúšobnú dobu do 31.08.2021.

U.č.204: Patrik Rédler  (ŠK Vrakuňa, S4BA). Na základe Správy delegáta stretnutia, ktorému nahlásil disciplinárne previnenie zástupca klubu ŠK Nová Dedinka a vlastných zistení DK, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o písomné stanovisko k HNS (udretie protihráča pri odchode z HP) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka, podľa čl. 71/1 3b DP, do 8.06.2021. Predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

U.č.205: Vincent Pipaš  (ŠK Nová Dedinka, S4BA). Na základe Správy delegáta stretnutia, ktorému nahlásil disciplinárne previnenie zástupca klubu ŠK Nová Dedinka a vlastných zistení DK, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o písomné stanovisko k HNS (provokujúce správanie sa k protihráčovi pri odchode z HP) po stretnutí 12. kola S4BA ŠK Vrakuňa – ŠK Nová Dedinka, podľa čl. 71/1 3b DP, do 8.06.2021. Predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

Budúce zasadnutie DK BFZ bude v stredu 9.06.2021 o 15,30 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie bez obmedzenie bude  od 26.06.2021 do 15.07.2021.

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Komisia rozhodcov a delegátov

Nedostatky v zápisoch o stretnutí: T. Srna – v zázname rozhodcu mládežníckeho stretnutia musí byť uvedený buď dátum testovania R a AR, alebo dôvod uplatnenia výnimky z testovania opäť s príslušným dátumom (nie je ani jedno, ani druhé).

Ospravedlnenia: Ježík zrušenie ospravedlnenia 5.-6.6. (k dispozícii po 12.00); Ruc 30.5.; Lalo 13.6., 20.6., Pati Nagy 16.-20.6.; Ďurčo 18.-21.6.; Kožuch od 2.6.; Hájek 12.-14.6.; Keller 12.-16.6.

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-13 (nar. po 1.1.2008)

na prípravný zápas BFZ U13 – FC Petržalka U13 dňa 9.6.2021 17:30 areál M.C.Sklodowskej

Hráči:

SDM Domino (6): Dominik PECSUK, Ladislav ÁRVAI, Andrej GAJDOŠÍK, Peter STADNIČÁR, Matúš MAKKY, Jakub MICHALÍK

FK Rača (5):  Alexander PITOŇÁK, Matúš KOCIAN, Lukáš KALATA, Daniel LUKNÁR, Šimon HURNÝ

FKM Karlova Ves (3): Fedor KASANA, Bruno BARTON, Adam KRAĽOVIČ

PŠC Pezinok (2): Michal ROLNÝ, Samuel NAGY

NŠK 1922 Bratislava (1): Matej HROMÁDKA

FC IMAS (1):  Samuel HOLEC

Náhradnící:

NŠK 1922 Bratislava (2): Marián ŠÓOŠ, Matej HUKEL

FK Rača (1): Tomáš TAUFER

FC IMAS (1): Martin MLYNKA

FKP Bratislava (1): Oliver SAČUROVSKÝ

ŠK Žolík Malacky (1): Tomáš VALENT

ŠKO Miloslavov (1): Martin GROBARČÍK

ŠK Nová Dedinka (1): Ján HAVLÍČEK

RT :

Vedúci tréner : Eduard VILČINSKÝ

Tréneri : Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Lekár: Marek PORVAZNÍK

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca, FĽAŠA NA PITIE!

Covid opatrenia: Každý hráč je povinný  mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín a priniesť vyplnený informovaný súhlas (súčasť nominácie)

Zraz nominovaných hráčov je v stredu 09.06.2020 o 16:00 hod. – štadión FC Petržalka (Marie Curie-Sklodowskej 1, 851 04 Petržalka).Ukončenie zrazu bude cca o 19:00 hod. na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M.Skovajsa  – 0902 658 530.

Plán akcií BFZ na 1.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Jún:
09.06.2021 PZ U13 BFZ – FC Petržalka U13 (Sklodowská) bez hráčov FA BFZ U13
15.06.2021 RT U14 PZ SSFZ – BFZ (Žiar n. Hronom) s hráčmi FA BFZ U14

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Júl:
08.07.2021 KCZ U17 (TJ+PZ) bez hráčov FA BFZ U17
20 – 22.07.2021 Memoriál F. Harašty U17 (Česko) s hráčmi FA BFZ U17
August:
04.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
11.08.2021 KCZ U15 (TJ+PZ) s hráčmi FA BFZ U15
14-18.08.2021 RT SFZ U15 – Memoriál Gejzu Princa (Košice) s hráčmi FA BFZ U15
September:
07-08.09.2021 RT PPT SFZ U14,U15 (Poprad) bez hráčov FA, ÚTM BFZ U14, BFZ U15
13-15.09.2021 MT U15 Danubia Moravia Cup U15 (Malacky a okolie) s hráčmi FA BFZ U15
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14

 

November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI