ÚRADNÁ SPRÁVA Č.12 ZO DŇA 17.09.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 20.9.2021. Okresy Bratislava I-V, Malacky a Senec sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okres Pezinok zostáva v stupni monitoringu ( zelená farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Sekretariát BFZ oznamuje zmenu času konania konferencie BFZ: 23.09.2021 ( štvrtok) o 17:30 hod.

Žiada všetkých zástupcov FK, ktorí sú ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek schválení ako nominanti na konferenciu BFZ, aby dodržali zaslanie tlačiva o nahlásení delegáta konferencie BFZ do piatku 17.09.2021. Následne budú elektronickou poštou zaslané podklady k rokovaniu konferencie BFZ.

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Schvaľuje:

U19

7.kolo MŠK Kráľová pri Senci – FC IMAS 18.9. o 16:00

14.kolo NŠK 1922 Bratislava – FK Dúbravka 14. 9. o 16:30

9.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Rača Bratislava odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 9. kolo na ihrisku v Rači 2.10.2021 o 10:30 a 20. kolo 16.4.2022 o 17:00 na ihrisku v Dunajskej Lužnej.

U17 B

5.kolo NŠK 1922 Bratislava – SDM Domino B – 18. 9. o 9:00

5.kolo FC Rohožník – FK Lamač Bratislava 19.9. o 12:00 (HP Malacky)

U15/U13

8.kolo NŠK 1922 Bratislava – FKP Bratislava 9.10. o 10:00 U15 / o 11:45 U13

Nariaďuje odohrať:

IV.liga

15.kolo FKM Karlova Ves Bratislava – OŠK Láb 13.11. o 13:30

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

Matúš Sulan (PŠC Pezinok)

Martin Vašíček (TJ Jarovce Bratislava)

Frederik Buchamer (TJ Družstevník Blatné)

Lukáš Svrček (TJ Družstevník Blatné)

Adam Opata (TJ Družstevník Blatné)

Jakub Kriška (TJ Družstevník Blatné)

David Jelínek (FK Slovan Most pri Bratislave)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U61: Martin Zechel 1306087 ( SFC Kalinkovo  lll. liga )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 13.9.2021.

U62  : Samuel Heger 1344627 ( TJ Jarovce BA III liga MD – U 17) vylúčený za surovú hru , kopnutie súpera nadmernú silou v súboji o loptu podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 17.9.2021.

U63: Šimon Kupec 1259922 (TJ Rovinka, lll. liga)  vylúčený za hrubý nešportový prejav – hrubá urážka delegovanej osoby na hracej ploche, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 13.9.2021.

U64: Jakub Kolník 1210256 ( ŠK Svätý Jur  lV. liga )   vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti  podrazením súpera neopatrným spôsobom v súboji o loptu pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 16.9.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U65: Miroslav Antal 1275029 (FK Rača Bratislava, lll. liga), od 13.9.2021.

U66: Dominik Brezovský 1359461 ( MFK  Záhorská Bystrica , III. liga MD – U17) od 12.9.2021.

U67: Adam Holič 1235923 (FK Jablonové, lV. liga), od 16.9.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U68: Juraj Senaši  1184658 (ŠK Bernolákovo, lll. liga), od 13.9.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U69: Lokomotíva Devínska Nová Ves, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vbehnutiu diváka na HP, ktorý s vlastnou loptou 2x vystrelil na bránku hostí v stretnutí 6. kola Lokomotíva Devínska Nová Ves – FK Slovan Most pri Bratislave, do 21.09.2021.

U70: ŠK Nová Dedinka, lll. liga. Na základe správy delegáta zo stretnutia, priloženej fotodokumentácie a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k vhodeniu pyrotechniky na HP po stretnutí 6. kola ŠK Nová Dedinka – ŠK Bernolákovo, do 21.09.2021.

U71: SDM DOMINO, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie kompletného videozáznamu do archívu zo stretnutia 5. kola lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U72: TJ Záhoran Kostolište, lV. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za neskoré  nahratie videozáznamu do archívu a nezabezpečenie podávačov lôpt v 17. kole lV. ligy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U73: OFK Pezinok-Cajla, lV. Liga. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Zápisu rozhodcu, za HNS divákov k AR2 v 62 minúte stretnutia 6. kola OFK Pezinok-Cajla – TJ Záhoran Jakubov, ukladá DS – Pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U74: Roman Ševčík 1196713 FK Slovan Most pri Bratislave. – Menovaný sa nedostavil sa ani druhé predvolanie. Po vzhliadnutí video záznamu zo stretnutia V. ligy Juh, odohrané 15.8.2021 a vlastných zistení, DK konštatuje, že Roman Ševčík nastúpil za TJ Janíky neoprávnene. DK BFZ ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 53/2b, od 17.9.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Oznamy

Letné registračné obdobie s obmedzením bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Letné registračné obdobie zo zahraničia bude od 01.07.2021 do 30.09.2021.

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Dáva do pozornosti oznam matriky SFZ, ktorý bol zaslaný prostredníctvom ISSF systému.

V súvislosti s registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov smerom na Slovensko, si vás dovoľujem osloviť s nasledujúcimi informáciami. Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9.

Ako podklady slúžia:

1,kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“.

2,kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný.

Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje.

Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf.

Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA.

Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9.

Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. V prípade zaslania podkladov poštou – i keď v termíne – a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je možné transfer realizovať.

Matrika BFZ dáva do pozornosti  všetkým  FK znenie RaPP SFZ čl. 37

Článok 37 – Spoločné ustanovenia k odstupnému za amatéra

(1) Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, ak v poslednej vete tohto odseku nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody uzatvorenej prostredníctvom ISSF.

(2) Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšieho stupňa súťaže než je súťaž pôvodného klubu, z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššieho stupňa súťaže, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže v ostatných 12  mesiacoch, nový klub uhradí pri prestupe (návrate) hráča rovnakú sumu, ktorá mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu nižšieho alebo vyššieho stupňa súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.

(3) Ak hráč v kalendárnom roku, v ktorom dosiahne 19 rokov veku, nemôže štartovať v kategórii mládeže, pričom jeho dátum narodenia je od 01.07 do 31.12., výška odstupného za amatéra sa stanovuje podľa tabuľky č. 2 (čl. 37b ods. 1).

(4) Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí 32) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(5) Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.

(6) Ak klubu vznikne v budúcnosti nárok na výchovné podľa článku 36, znižuje sa jeho nárok na výchovné o odstupné, ktoré mu bolo uhradené podľa tohto poriadku.

(7) Ak klub, ktorý má nárok na odstupné za amatéra, je platcom dane z pridanej hodnoty,33) k sume podľa tabuliek uvedených v článku 37a až 37c sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(8) Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov registrovaného v materskom klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia rozhodcov a delegátov

Oznamuje termín fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022: 21.9.2021. Pozvánka a program behov boli poslané emailom.

Opakovane dôrazne upozorňuje rozhodcov, že dôvody udelenia OT členom realizačných tímov je nutné uvádzať v zázname rozhodcu.

Berie na vedomie podnet TJ Záhoran Kostolište – pochvala rozhodcom E. Bogdáňovi a R. Šafárikovi za účinnú pomoc pri náhlej vážnej zdravotnej komplikácii hráča priamo na hracej ploche.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

P.Hegedüs – neuvedený dôvod udelenia OT-ŽK zdravotníkovi družstva D;

M.Ďurčo – nesprávny popis priestupku hráčov, ktorým bola vzájomne udelená OT-ŽK (sotenie je priestupok, v ktorom sa musí vyjadriť intenzita);

P.Martinkovič, Ľ. Čižmár – chýbajú mená vedúcich družstiev domácich resp. hostí bez ďalšieho zdôvodnenia.

Pozýva na zasadnutie dňa 21.9.2021 R. Pavlíka.

Ospravedlnenia: Krčová 20.-22.9.; Hudy 25.9.; Hádek 27.9.-1.10.; Kardelis 27.9.-1.10.; Cvengroš 2.10.

Komisia mládeže

Oznam pre FK:

a/ Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

b/ KM oznamuje FK, že aj v súťažiach prípraviek platí povinnosť mať v ISSF nahrané nasledovné funkcie v stretnutí: hlavný usporiadateľ, lekár, vedúci tímový manažér a pokiaľ máte tak aj kvalifikovaný trener. Vyplýva to zo zákona, FN ako aj RS BFZ. FK ktoré to nebudú mať budú odstúpené na DK BFZ. V 2.kole všetkých súťaží prípraviek sa vyskytlo veľmi veľa prípadov, že domáce družstvo nemalo nahratého HU, lekára, resp. hosťujúce družstvo nemalo v realizačnom tíme nahratú žiadnu dospelú osobu ( vedúci ).

a/ súťaže prípraviek PMA1, PMB1, PMA3, PRMA, PRPK, PRSC, PMB2

KM oznamuje FK, že stretnutia vyššie uvedených súťaží rozhodujú rozhodcovia – laici. Kluby sú povinné dohodnúť sa na takomto rozhodcovi.

b/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T1

A/ FK Dúbravka A – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 14.30 hod. ( 2 ihriská )

C/ MŠK Iskra Petržalka – T1 18.9. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Dúbravka B – T1 19.9. od 15.00 hod. ( 1 ihrisko )

E/ TJ Záhoran Jakubov – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ FK Jabloňové – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ ŠK Plavecký Štvrtok – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok – T1 18.9. od 13.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

I / SFC Kalinkovo – T1 18.9. od 11.15 hod. ( 2 ihriská )

J / SFC Kalinkovo B – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Tomášov – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ FK Slovan Ivanka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

M/ MŠK Senec A – T2 2.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – Hrubý Šúr )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

Nenahlásené termíny ku dňu 17.9.

ŠK Vrakuňa, FKM Stupava, OŠK Vysoká pri Morave, OŠK Slovenský Grob, ŠK Igram, FK Danubia Veľký Biel

d/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T1

A/ FC Petržalka – T1 19.9. od 14.00 hod. ( 4 ihriská )

B/ FK Lamač – T1 18.9. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

C/ ŠK Vrakuňa Bratislava – T1 19.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FKP Bratislava – T1 19.9. od 12.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ FKM Stupava – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F / FK Studienka – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

H / FK Karpaty Limbach – T1 19.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FK Jabloňové – T1 19.9. od 12.30 hod. ( 2 ihriská )

CH/ PŠC Pezinok A – T1 18.9. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ Atletiko Zálesie – T1 18.9. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ MŠK Kráľová pri Senci – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ Senec Football Academy – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Reca )

L/ ŠK Tomášov – T1 18.9. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára

Nenahlásené termíny ku dňu 17.9. 2021 :

ŠK Slovan Bratislava, FK Inter Bratislava, SDM Domino,TJ Veľké Leváre, CFK Pezinok Cajla, OŠK Slovenský Grob, ŠK Hamuliakovo

e/ odložené stretnutia na neurčito ( chorobnosť hráčov, pandemické opatrenia )

PRMA – 10.kolo: Rohožník – IMAS ( chorobnosť hráčov FC IMAS )

PRPK – 3.kolo: Vištuk – Častá ( pandemické opatrenia )

PRPK – 4.kolo: Budmerice – Vištuk ( pandemické opatrenia )

Trenersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:                        Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:                 UEFA GC 2021/BA2

Miesto školenia:                Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia:                03.10.2021 – 28.11.2021 + záverečné skúšky 10.-11.12.2021 (po dohode s účastníkmi)

Organizácia školenia:       8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná forma 03.10. nedeľa 09:00 – 15:00 Bratislava
B2 kontaktná forma 13.10. streda 16:30 – 19:30 Bratislava
B3 kontaktná forma 23.10. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B4 on-line 02.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 04.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B5 on-line 09.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 11.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava
B6 on-line 16.11. utorok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 18.11. štvrtok 15:00 – 20:00 Bratislava EAV
B7 on-line 25.11. štvrtok 18:30 – 20:00 Microsoft Teams
kontaktná forma 27.11. sobota 09:00 – 13:30 Bratislava
B8 kontaktná forma 28.11. nedeľa 09:00 – 16:00 Bratislava

Poznámka 1:           Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:           Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja.

Poplatok za školenie:       130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov:             min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky:                           

len elektronickou formou do 25.09.2021, online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk na prihlásenie musíte byť registrovaný https://my.sportnet.online/

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-14 (nar. po 1.1.2008)

                      na regionálny turnaj SFZ U14 (18-22.09.2021 Senec a okolie)

Hráči:

ŠK Slovan Bratislava (12): GRAMBLIČKA Daniel, BOTKA Šimon, RICHTER Nikolas, BARNÁŠ Tobias, MATEÁŠ Maxim, TOPLANSKÝ Timotej, NOVÁK Maroš, LUKÁČEK Dávid, JENČUŠ Martin, RAJČAN Filip, ŠALKOVIČ Lukáš, TREPLAN Branislav

FC Petržalka (4): HORVÁTH Peter, KIANIČKA Matúš, STRNISKO Dávid, MELIA Alex

FKM Karlova Ves (2): VÍG Jakub, KASANA Fedor

FK Inter Bratislava (2): TÓTH Maximilián, DZUBA Dávid

SDM Domino (1): PECSUK Dominik

SK Rapid Wien (1): OŽVOLD Svetozár

Náhradníci:

FKM Karlova Ves (4): BARTOŇ Bruno, BOBOVSKÝ Samuel, MAŤO Sebastian, KRAĽOVIČ Adam,

ŠK Slovan Bratislava (3): CHUDÝ Ivan, ROŽŇAI Dávid, JAKUBEC Jakub

SDM Domino (3): ÁRVAI Ladislav, MICHALÍK Jakub, STADNIČÁR Peter

FK Inter Bratislava (1): ADÁMIK Nicolas

FC Petržalka (1): ŠOLTÝS Tadeáš

RT :               

Vedúci tréner: Eduard VILČINSKÝ

Tréneri: Maroš SKOVAJSA, Attila ILLÉS

Fyzioterapeut: Rudolf GAJDÚŠEK

Lekár: Franitšek ŽÁK

Tréner brankárov: Stanislav FIŠAN

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test (potvrdenie OTP)informovaný súhlas a bezinfekčnosť (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (prírodná + umelá tráva).

Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 18.09.2021 o 12:30 hod. – ihrisko Viničné (Športová, 900 23 Viničné) Ukončenie zrazu bude v stredu 22.09.2021 cca o 13:30 hod – NTC Senec. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Skovajsa  – 0902 658 530. 

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ U-17 (nar. po 1.1.2005)

                         na turnaj U17 Memoriál Jaroslava Sommernitze (21-22.09.2021)

Hráči:

FK Inter Bratislava (6): BAZELIDES Michal, MIKITA Martin, PALENČÁR Ján Jakub, FÉDER René, KOVÁR Karol, RATICA Matúš

FKM Karlova Ves (5): VALENTÍN Erik, KOUŘIL Kamil, ZICHÁČEK Jonáš, MATIAŠKO Michal, KONEČNÝ Matúš

SDM Domino (3): KOLLER Richard, POLAKOVIČ Lukáš, ÁBEL Lucas

MŠK Senec (2): SÓOKY Vladimír, SIPOS Adrián

PŠC Pezinok (1): RICHTÁRIK Jakub

FKP Dúbravka (1): BRIESTENSKÝ Samuel

Náhradníci (povolaní telefonicky v prípade potreby):

FK Rača (3): KREPS Nikolas, MICHALKO Matúš, TAUFER Adam

Žolík Malacky (1): NOVÁK Nicolas

RT :               

Tréneri: Marek PORVAZNÍK, Viktor PORTH

Vedúci: René FÉDER

DOLEŽITÉ: Priniesť so sebou test(potvrdenie OTP), informovaný súhlas (príloha nominácie), zdravotný preukaz, hráčsku výstroj (kopačky prírodná tráva + umelá tráva)

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 21.09.2021 o 09:15 hod. – parkovisko pred sídlom BFZ (Súmračná 27, 821 02 Bratislava) Ukončenie zrazu bude v stredu 22.09.2021 cca o 13:30 hod na mieste zrazu. Prípadné ospravedlnenia je potrebné hlásiť na t.č.: M. Porvazník  – 0903 641 544.

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
September:
18-22.09.2021 RT SFZ U14 (Senec a okolie) s hráčmi FA BFZ U14
20.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
21-22.09.2021 MT U17 (Česko) – bez hráčov FA a ÚTM BFZ U17
23.09.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
28.09.2021 Minichampionsliga SFZ U12 (Akadémia ŠK Slovan Bratislava – miniihrisko s UT) Kluby BFZ U12
Október:
06.10.2021 MT Triangel U13, U14 (Bratislava) – mimo hráčov FA BFZ U13, BFZ U14
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI