ÚRADNÁ SPRÁVA Č.15 ZO DŇA 08.10.2021

Sekretariát

Pravidlá pre hromadné podujatia, ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu nájdete TU.

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 11.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Malacky, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba).Zmeny nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú v platnosti od 16.08.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

 • Oznamuje

ŠTK BFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 14. 10. o 16:30 v sídle BFZ na Súmračnej ul. 27 v Bratislave rozhodcov Tomáš Chranček (1263567) a Michal Ďuďák (1301628).

 • Upozorňuje

Všetky kluby v pôsobnosti BFZ, že v zmysle RS BFZ bod 9.2 je usporiadajúci oddiel vo všetkých stupňoch súťaží povinný zabezpečiť na stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí. Zdravotnícky a ostatný materiál potrebný pre prvú pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy) musí zodpovedať predpisom a musí byť v náležitom poriadku.

 • Schvaľuje

U19

12.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Dúbravka 17.11. o 13:00

13.kolo ŠK Bernolákovo – FC IMAS 28.10. o 10:00

U17 B

11.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC IMAS 26.10. o 15:00

U15/U13

8.kolo FC Slovan Modra – TJ Jarovce Bratislava 14.11. U15 o 9:30 / U13 o 11:30

 • Nariaďuje odohrať:

U15 / U13

8.kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Bernolákovo 13.11. U15 o 10:00 / U13 o 11:45

 • Odstupuje na DK

FK Karpaty Limbach (S4BA) – za porušenie RS BFZ bod 5.9.1 – neuzatvorená nominácia hráčov 30 minút pred stretnutím.

FKM Karlova Ves (S4BA) –  za porušenie RS BFZ bod 9.7 – Ihriská a lopty (nezabezpečenie min. dvoch podávačov lôpt počas celého stretnutia)

 • Kontumuje

stretnutie U15 BFZ 7.kolo FKP BRATISLAVA – FC Slovan Modra v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu FKP BRATISLAVA tri body a aktívne skóre 3:0.

 • Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46

Maxim Srna (ŠK Svätý Jur)

Maxim Adam Amrich (FK Inter Bratislava)

Hric Juraj (FK Inter Bratislava)

Vasyl Mateleha (FK Inter Bratislava)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U102: Richard Zaduban 1296378 (PŠC Pezinok, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním za dres pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 3.10.2021.

U103: Juraj Brunclík 1215129 ( ŠK Závod, IV liga ) vylúčený za surovú hru , podrazenie súpera nadmernú silou v súboji o loptu v sľubne sa rozvíjajúcej akcii, podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 4.10.2021.

U104: Denis Zeman 1262846 ( CFK Pezinok-Cajla, IV liga ) vylúčený za vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP,od 3.10.2021.

U105: Tomáš Mrocek 1303016 ( SDM Domino, IV liga ) vylúčený za vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 3.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U106: Patrik Špak 1218817 (FK Inter Bratislava, lll. liga), od 4.10.2021.

U107: Jozef Vlašič 1304925 (Lok. Devínska Nová Ves, lll. liga), od 4.10.2021.

U108: Matúš Slovinsky 1304260 (ŠK Závod, lV. liga), od 4.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U109: Ľuboš Koberčík  1271444 (MŠK Senec, lll. liga), od 3.10.2021.

U110: Denis Michael Kintler  1357181 ( FC Slovan Modra, SŽ-U15), od 26.09.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U111: MŠK Senec, lll. Liga.  Na základe podnetu ŠTK, za nenahratie videozáznamu do archívu zo stretnutia 7. kola lV. ligy do 48 hodín, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 50.-€, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 2 RS BFZ.

U112: TJ Čunovo, lV. Liga. Berie na vedomie podnet klubu prostredníctvom ISSF, ktorý zamieta, nakoľko uznesenie U98 bolo vydané v súlade s disciplinárnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami BFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ odložené stretnutia na neurčito ( pandemické opatrenia )

PMA1 – 6.kolo: PŠC Pezinok A – ŠK Svätý Jur

b/ zmeny

PMB2 – 6.kolo: ŠK Vrakuňa B – PŠC Pezinok B, 9.10. o 10.30 hod.

c/ dohrávky stretnutí

PMB1 – 5.kolo: Rača – Jarovce ( nenahlásený termín )

PRMA – 4.kolo: Sološnica – FC/Žolík Malacky, 13.10. o 16.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 20.10. o 16.00 hod.

PRSC – 5.kolo: Čataj – Kaplná ( nenahlásený termín )

PRSC – 5.kolo: Rovinka – Most ( nenahlásený termín )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Mikulecký – nahlásenú diagnózu zranenia hráča je nutné uviesť priamo v príslušnej rubrike;

Ľ. Polakovič – nesprávny popis priestupku pri udelení 2. ŽK–ČK;

M.Polák – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK (zakázaná hra rukou nie je sama osebe dôvodom na udelenie ŽK);

I.Kachnič – 4-krát (!!!) nedostatočný popis priestupkov pri udelení OT-ŽK hráčom;

P.Piatka – nezdôvodnené zdvojenie funkcie hlavného usporiadateľa a vedúceho družstva D, neuvedenie zdravotníka bez ďalšieho zdôvodnenia;

B.Parilák – neuvedený vedúci družstva H.

Pozýva na zasadnutie dňa 8.10. Ľ. Polakoviča, M. Dubravca, M. Urama a J. Slezáka.

Ospravedlnenia: Kožuch 16.10.; Tanglmayer 14.-19.10.; Pavlík R. 16.10. (do 14.00).

Trénersko – metodická komisia

Úsek mládeže:  

N O M I N Á C I A hráčov výberu BFZ WU-14 (nar. po 1.1.2008)

            na regionálny turnaj SFZ – 12.10.2021 od 12:30 ihrisko NŠK Bratislava

Hráčky:

FC Petržalka (5): SLOVÍKOVÁ Zuzana, SCHMIDTHOVÁ Dominika, ZUZKÁČOVÁ Paula, TESÁKOVÁ Lea, ŠOLTÝSOVÁ Tereza

SDM Domino (3): VAŽANOVÁ Paulina, MICHALIKOVÁ Hana, LEHOCKÁ Michaela

FK Inter Bratislava (2): BOLFOVÁ Katarína, VRBIKOVÁ Nina

PŠC Pezinok (2): ŠMÍDOVÁ Marie, KOCZÚROVÁ Ella

FC Rohožník (2): KOLLÁROVÁ Sabina, MAXIAN Marketa

NŠK 1922 Bratislava (1): HABEROVÁ Ema

ŠK Slovan Bratislava (1): KOZUBOVÁ Lea

ŠK Svätý Jur (1): TORDAJIOVÁ Katarína

ŠK Nová Dedinka (1): MASÁROVÁ Zuzana

Náhradníčky:

FK Inter Bratislava (2): HORECKÁ Romana, HORECKÁ Tamara

FK Dúbravka (1): GERBEROVÁ Kristína

FC Petržalka (1): GRAMBLIČKOVÁ Laura

Výstroj hráčov: kopačky, chrániče, hygienické potreby, uterák, karta poistenca a teplákovú súpravu.

Žiadame o potvrdenie príjmu nominácie a účasti resp. neúčasti prostredníctvom e-mailu OBRATOM elektronicky na adresu : ivana.balazikova@gmail.com  alebo telefonicky č.: 0915518616.   

RT :               

Vedúci tréner: Ivana BALÁŽIKOVÁ

Tréneri: Ivana BALÁŽIKOVÁ, Alexandra ŠTEVAŇÁKOVÁ

Hlavný vedúci: Gabika MATEJOVÁ

Tréner brankárov: Lucia EL DAHAIBIOVÁ

Lekár: Jozef HLAVENKA

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
11.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
12-13.10.2021 RT SFZ WU14 (Bratislava) BFZ WU14
14.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI