ÚRADNÁ SPRÁVA Č.16 ZO DŇA 15.10.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 18.10.2021. Okresy Bratislava I -V, Senec a Pezinok sú zaradené do stupňa ostražitosti ( oranžová farba), okres Malacky prechádza do 1.stupňa ohrozenia (červená farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Prihlášku do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 31.10.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie.

Schvaľuje:

IV.liga

13.kolo TJ Záhoran Jakubov – OŠK Slovenský Grob dňa 30.10. o 14:00

15.kolo TJ Záhoran Jakubov – TJ Slovan Vištuk dňa 13.11. o 13:30

15kolo SDM Domino – TJ Čunovo dňa 14.11. o 13:30

U19

11.kolo FC Ružinov Bratislava – NŠK 1922 Bratislava dňa 17.10. o 10:00

12.kolo FC Ružinov Bratislava – FC – Žolík Malacky dňa 24.10. o 13:00

15.kolo SDM Domino – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 13.11. o 13:30

U15/U13

11.kolo ŠK Bernolákovo – FK Rača Bratislava 28.10. U15 o 12:30 / U13 o 14:15

Nariaďuje odohrať:

U17 B

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava dňa 7.11. o 10:00 (HP Rohožník)

Odstupuje na DK:

FC Rohožník (U17 BFZ) – za porušenie RS BFZ v stretnutí 7. kola U17 B – FC Rohožník – FK Inter Bratislava „B“:

– bod 2. Ustanovenia k organizácii stretnutia – nedostatočná US

– bod 9.2 nedostatočné zdravotné zabezpečenie stretnutia

MŠK Senec (S3BA) – za porušenie RS BFZ (ostatné ustanovenia riadiaceho orgánu) neumožnenie vzhliadnutia vidoezáznamu PR po stretnutí + videozáznam nezachytáva úplný odchodu hráčov, rozhodcov a členov realizačných tímov z hracej plochy do útrob štadióna.

Kontumuje:

stretnutie U13 BFZ 8.kolo FC Ružinov Bratislava – ŠK Bernolákovo (5:2) v zmysle čl. 82 ods. 1 písm. f) SP. V zmysle SP čl. 11 ods. 2 sa priznávajú družstvu ŠK Bernolákovo tri body a aktívne skóre 0:3. V zmysle čl. 82 ods. 2 SP odstupuje klub FC Ružinov Bratislava na DK.

Schvaľuje štart hráčov vo vyššej vekovej kategórii v zmysle SP čl.46:

 • Adam Šramota (PŠC Pezinok)
 • Richard Matúš (MŠK Senec)

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U113: Michal Kmiť 1282414 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera držaním pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 11.10.2021.

U114: Branislav Kažimír 1396671 (ŠK Bernolákovo, ll. Liga SŽ-U15 ) vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou v PÚ , podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.10.2021.

U115 Samuel Vaniš 1298233 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga ) vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu , podľa čl. 46/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 11.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U116: Stanislav Lapin 1230373 (PŠC Pezinok, lll. liga), od 10.10.2021.

U117: Nazar Savchuk  1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 11.10.2021.

U118: Michal Dziaba  1268003 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 11.10.2021.

U119: Bruno Galovič  1304963 (MŠK Senec, lll. liga), od 9.10.2021.

U120: Viliam Verníček 1299598 (FK Karpaty Limbach, IV. liga), od 11.10.2021

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U121: Tomáš Nagy  1198940 (ŠK Nová Dedinka, lll. liga), od 11.10.2021.

U122: Samuel Čaputa  1304640 (MFK Rusovce, lll. liga), od 10.10.2021.

U123: Lukáš Varga 1298143 (NŠK 1922 Bratislava, IV liga), od 10.10.2021

U124: Filip Zmij 1240691 (CFK Pezinok – Cajla, IV. liga), od 11.10.2021

U125: Roman Jakubec 1224775 (SDM Domino, IV. liga), od 11.10.2021

U126: Patrik Žonda 1262611 (FK Jablonové, IV. liga), od 11.10.2021

U127: Samuel Valúch 1306059 (TJ Záhoran Kostolište, IV. liga), od 11.10.2021

U128: Gabriel Zeman 1304166 (TJ Záhoran Jakubov, IV. liga), od 11.10.2021 

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U129: Lukáš Baďurík – HU 1244371,MŠK Senec, lll. Liga.  Na základe správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného a klub o podrobné písomné stanovisko k HNS po stretnutí k delegovaným osobám, neumožnenie klubu DZ pozrieť si videozáznam po stretnutí a odchod HU z areálu pred vyhodnotením stretnutia DZ v stretnutí 10. kola MŠK Senec – FK Rača Bratislava, do 19.10.2021 a zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie, podľa čl. 43/1, 2a, 4 DP až do rozhodnutia DK.

U130: FK Karpaty Limbach, lV. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 5.9.1 – neuzatvorenie nominácie 30 minút pred stretnutím 9. kola FK Karpaty Limbach – FK Lamač Bratislava, do 19.10.2021.

U131: FKM Karlova Ves, lV. liga. Na základe odstúpenia ŠTK, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu RS BFZ bod 9.7 – nezabezpečenie minimálne dvoch podávačov počas celého stretnutia 9. kola FKM Karlova Ves – TJ Slovan Vištuk, do 19.10.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ,         v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Matrika BFZ oznamuje, že letné prestupové obdobie skončilo dňom 30.09.

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T3

A/ FA Lafranconi – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

B/ NŠK 1922 B – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

C/ FK Vajnora – 17.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská )

D/ Lokomotíva DNV B – 17.10. od 11.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá)

E/ ŠK Gajary – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

F/ ŠK Lozorno – 17.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

G/ FKM Stupava – 16.10. od 11.30 hod. ( 2 ihriská – HP Borinka )

H/ OŠK Slovenský Grob – 16.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ FC Slovan Častá – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I / FC ŠTK 1914 Šamorín – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

J / ŠK Hamuliakovo – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

K/ ŠK Bernolákovo – 16.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ MŠK Senec B – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr )

M/ ŠK Veľký Grob – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T3

A/ ŠK Slovan Bratislava – 16.10. od 14.30 hod. ( 4 ihriská – HP UT Prievoz)

B/ Lokomotíva DNV A – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská – ZŠ P.Horova )

C/ NŠK 1922 – 16.10. od 11.00 hod. ( 2 ihriská )

D/ FK Rača – 17.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

E/ TJ Záhoran Kostolište – 16.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

F / FC/Žolík Malacky – 17.10. od 10.00 hod. ( 1 ihrisko – 3 družstvá )

G / FC Rohožník – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

H/ PŠC Pezinok B – 16.10. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

CH/ TJ Slovan Viničné – 16.10. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ OFK Dunajská Lužná – 16.10. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

J/ MŠK Senec B – 16.10. od 11.15 hod. ( 2 ihriská – HP Hrubý Šúr)

K/ FC ŠTK 1914 Šamorín – 16.10. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

L/ ŠK Bernolákovo – 17.10. od 13.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára

c/ odložené stretnutia na neurčito (pandemické opatrenia )

PRMA – 7.kolo: Jabloňové – FC – Žolík Malacky B

d / zmeny

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplna, 6.11. o 9.30 hod.

e/ neschválené zmeny

PMA1, PMB1 – 9.kolo: ŠK Svätý Jur – ŠK Vrakuňa ( chýba súhlas súpera )

Komisia rozhodcov a delegátov

Potvrdzuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov v jesennej časti súťažného ročníka 2021/2022 na 26.10.2021 na atletickom štadióne Mladá garda. Pozvaní rozhodcovia a rozhodkyne dostanú bližšie informácie mailom.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

L.Tománek – žiadna konkretizácia hrubého nešportového správania hlavného usporiadateľa;

P.Hegedüs – nedostatočný popis priestupku pri udelení 2 OT-ŽK;

P.Pavlíková – nedostatočný popis priestupku pri udelení OT-ŽK;

M.Brody – nesprávny popis priestupok pri udelení OT-ŽK.

Ospravedlnenia: Cvengroš 26.10.; Uram 30.-31.10.; Krčová 21.-23.10.; Farkaš R. 23.10.

Trénersko – metodická komisia

úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia: UEFA B licencia 2021/22 – Bratislava

Miesto školenia: Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia: 20.11.2021 – 03.05.2022

Organizácia školenia: 11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok Forma Termín Deň Čas Miesto
B1 kontaktná 20.11.2021 sobota 09:00 – 17:00 učebňa
dištančná 30.11.2021 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
B2 dištančná 08.12.2021 streda 18:30 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 12.12.2021 nedeľa 09:00 – 16:00 učebňa
dištančná 12.01.2022 streda 18:30 – 20:30 online – Microsoft Teams
B3 kontaktná forma 15.01.2022 sobota 09:00 – 16:00 učebňa
B4 dištančná 25.01.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 27.01.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B5 dištančná 08.02.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 10.02.2022 štvrtok 15:00 – 19:30 učebňa / ihrisko
B6 dištančná 22.02.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 24.02.2022 štvrtok 09:00 – 12:30 učebňa / ihrisko
B7 kontaktná forma 05.03.2022 sobota 09:00 – 15:00 učebňa
B8 dištančná 15.03.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 17.08.2022 štvrtok 15:00 – 20:00 učebňa / ihrisko
B9 dištančná 29.03.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 31.03.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B10 dištančná 12.04.2022 utorok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 14.04.2022 štvrtok 15:30 – 19:30 učebňa / ihrisko
B11 dištančná 28.04.2022 štvrtok 19:00 – 20:30 online – Microsoft Teams
kontaktná forma 03.05.2022 utorok 16:00 – 20:00 učebňa / ihrisko
Mikroskupiny 01.03. – 13.05.2022
Záverečné skúšky 27.05. – 29.05.2022

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:         350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:len elektronickou formou do 15.11.2021, online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže:  

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
Október:
25.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Vidiek – bez hráčov FA a ÚTM (Pezinok) PPT U12, U13, U14
28.10.2021 TZ/TC – PPT U12, U13, U14 ObFZ BA Mesto – bez hráčov FA a ÚTM (NŠK) PPT U12, U13, U14
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI