ÚRADNÁ SPRÁVA Č.19 ZO DŇA 05.11.2021

Sekretariát

Oznamuje všetkým FK, že s účinnosťou od 11.10.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú vyhlášku č. 254/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 11.10.2021.

Touto vyhláškou neboli menené podmienky organizácie športových podujatí a jedinou zmenou, ktorú je nevyhnutné reflektovať, je zmena v posudzovaní plnej zaočkovanosti detí. S účinnosťou od 11.10.2021 sa za plne zaočkovanú osobu považuje dieťa do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, čo je zmena oproti predchádzajúcej úprave, podľa ktorej sa za plne zaočkovanú osobu považovali deti do 12 rokov veku. Všetky doterajšie usmernenia a manuály SFZ vydané v súvislosti s tréningovým procesom a organizáciou súťažných podujatí ostávajú týmto v platnosti, keďže nedošlo k inej zmene opatrení ani k zmene COVID – automatu pre šport.

Pravidlá pre hromadné podujatia, vydané úradom verejného zdravotníctva SR, účinné od 11.10.2021 nájdete TU

Upozorňuje na zmenu farebného rozlíšenia okresov od 08.11.2021. Okresy Bratislava I -V sú zaradené do 1.stupňa ohrozenia( červená farba), okresy Pezinok, Malacky a Senec do 2.stupňa ohrozenia (bordová farba).Všetky potrebné informácie  nájdete vyššie  v pravidlách pre hromadné podujatia ktoré sú účinné od 11.10.2021 a špecifikujú všeobecné obmedzenia podľa COVID automatu.

Dáva do pozornosti manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 nájdete TU.

Sekretariát BFZ dáva do pozornosti novelizované predpisy SFZ  a pravidlá futbalu, ktoré nájdete v linkoch nižšie:

Súťažný poriadok SFZ – platný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/sp-sfz-6-2021.pdf

Registračný a prestupový poriadok SFZ – platný od 8.6.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/rapp-novela-08_06_2021-konsolidovane-znenie.pdf

Disciplinárny poriadok SFZ – účinný od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/dp-2021—konsolidovane-znenie.pdf

Pravidlá futbalu – platné od 1.7.2021

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

Športovo – technická komisia

emailová adresa ŠTK BFZ na komunikáciu s klubmi:

email ŠTK: stk@futbalbfz.sk

Oznamuje:

Nový termín podania prihlášky do Pohára BFZ je možné poslať prostredníctvom ISSF do 14.11.2021. Termín prvého kola bude operatívne stanovený pred jarnou časťou súťažného ročníka podľa počtu prihlásených družstiev a podľa vývoja pandemickej situácie. Prihlásiť sa môžu kluby III., IV., V. a VI. ligy seniorov.

Schvaľuje:

U19

13.kolo OFK Dunajská Lužná – FK Slovan Ivanka pri Dunaji dňa 20.11. o 11:00

14.kolo SDM Domino – OFK Dunajská Lužná dňa 27.11. o 11:00

14.kolo FK Slovan Ivanka pri Dunaji – FC- Žolík Malacky dňa 27.11. o 10:00

U17 A

12.kolo ŠK Vrakuňa Bratislava – PŠC Pezinok 17.11. o 13:00

U17 B

12.kolo FC Rohožník – TJ Jarovce Bratislava 20.11. o 10:00 (HP Malacky)

U15/U13

12.kolo NŠK 1922 Bratislava – FC IMAS 7.11. U15 o 11:00 / U13 o 12:45

12.kolo PŠC Pezinok – ŠK Vrakuňa Bratislava U13 17.11. o 13:00

Nariaďuje odohrať:

III. liga

13.kolo FK Slovan Most pri Bratislave – PŠC Pezinok dňa 21.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U172: Lukáš Frič 1173882 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga) vylúčený za HNS, udretie súpera hlavou nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl.49/2b DP, od 31.10.2021.

U173: Matej Bučič 1304568 (SDM Domino, IV. liga) vylúčený za HNS, udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl.49/2b DP, od 31.10.2021.

U174: Zdeno  Šipoš 1378384 ( FC Ružinov Bratislava MD3R U-17 ) . Vylúčený za HNS, úmyselné udretie do oblasti tváre a krku nie zanedbateľnou silou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.49/2bDP, od 28.10.2021.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U175: Nazar Savchuk 1430641 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 1.11.2021.

U176: Valentín Majerčák 1258300 (TJ Rovinka, lll. liga), od 1.11.2021.

U177: David Scholtés 1296892 (OŠK Slovenský Grob, IV. liga), od 31.10.2021

U178: Šimon Hamšík 1371989 ( FK Lamač MD3R U-17 ), od 28.10.2021.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1  majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5 DP:   

U179: Leandro Luis Alberto Pereyra 1411301 (OFK Dunajská Lužná, lll. liga), od 1.11.2021.

U180: Kristián Molnár 1303008 (SFC Kalinkovo, lll. liga), od 1.11.2021.

U181: Martin Csiba 1334394 (NŠK 1922 Bratislava, SD3R U-19), od 31.10.2021.

Disciplinárne sankcie za ďalšie priestupky:

U182: FK Jablonové. Berie na vedomie odvolanie klubu voči U165 (doručené elektronickou formou dňa 1.11.2021.) Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii BFZ.

U183: Branislav Blahutiak (MFK Rusovce, lll. liga). Na základe správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta BFZ, písomného stanoviska KR BFZ a vlastných zistení, za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou, čím bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť protihráča D10 v súboji o loptu počas stretnutia 13. kola lll. ligy OFK Dunajská Lužná – MFK Rusovce, ukladá podľa čl. 46/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 1.11.2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie BFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu BFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie BFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Matrika

Zimné prestupové obdobie začína od 01.01.2022

Matrika BFZ upozorňuje, že pri požiadaní o nový elektronický RP je potrebné použiť aktuálnu fotografiu žiadajúcej osoby v zmysle RaPP SFZ čl. 9 bod 4 b. V prípade nedodržania ustanovenia predmetného článku bude takáto žiadosť zamietnutá.

Návod na vygenerovanie platobných predpisov nájdete v linku nižšie:

https://www.futbalsfz.sk/issf-platobne-predpisy

Komisia mládeže

1./ Oznam pre FK:

Žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa podávajú len na KM BFZ ( nie ŠTK BFZ ) prostredníctvom ISSF ako všeobecný podnet na komisiu ( uviesť kolo stretnutia, dátum odohratia, dôvod zmeny, pri lehote kratšej ako 21 dní uviesť aj súhlas súpera )

a/ súťaž U9 PMC – organizácia turnaja T4 ( dohrávky )

B/ MFK Záhorská Bystrica – 7.11. od 10.00 hod. ( 2 ihriská )

I/ TJ Rovinka A – 6.11. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

J/ TJ Rovinka B – 6.11. od 14.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 35x 20 metrov, max. 40x 25 metrov

Hrací čas: 2 x 15 minút

Bránky: rozmer 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: č.4

Rozhodcovia: laici

FK sú povinné pred 1 stretnutím turnaja nahrať v ISSF zápasovú súpisku háčov aj s realizačným tímom. Organizátor turnaja je povinný zabezpečiť lekára.

b/ súťaž U8 PMD – organizácia turnaja T4 ( dohrávky )

B/ MFK Záhorská Bystrica – 7.11. od 13.00 hod. ( 2 ihriská)

D/ TJ Rovinka – 6.11. od 9.30 hod. ( 2 ihriská )

K/ Slovan Ivanka – 6.11. od 9.00 hod. ( 2 ihriská )

Rozmer ihriska: 30 x 20 metrov

Hrací čas: 2x 15 minút

Bránky: 3x 2 metre, resp. 5x 2 metre

Lopta: veľkosť č.3, resp. č.4

Rozhodcovia : laici

FK sú povinné nahrať pred 1 stretnutím v ISSF zápasovú súpisku hráčov aj s realizačným tímom, organizátor je povinný zabezpečiť lekára.

c / dohrávky stretnutí

PMA1 – 8.kolo: MŠK Senec – SFA, 6.11. o 11.00 hod. ( Hrubý Šúr )

PMA1, PMB1 – 9.kolo: SFA – Malinovo, 7.11. o 14.00 hod.

PMA1, PMB1 – 8.kolo: D.Lužná – Bernolákovo, 7.11. o 10.00 hod.

PMA1, PMB1 – 9.kolo: FK Dúbravka B – Rača, 7.11. o 9.00 hod.

PMA1 – 8.kolo: Sv.Jur – Vrakuňa, 6.11. o 9.30 hod.

PMB1 – 9.kolo: FKM Stupava – FA Lafranconi, 7.11. o 11.30 hod.

PRSC – 8.kolo: Miloslavov – Most, 7.11. o 14.00 hod.

PRSC – 9.kolo: Most – Kaplná, 6.11. o 9.30 hod.

PRSC – 9.kolo: SFA B – Kráľova, 7.11. o 12.30 hod.

PRSC – 9.kolo: Rovinka – N.Dedinka, 7.11. o 10.30 hod.

PRSC – 7.kolo: Rovinka – Miloslavov, 5.11. o 17.00 hod.

PRSC – 6.kolo: Rovinka – Danubia V.Biel, 11.11. o 17.00 hod.

PMB2 – 9.kolo: SFA B – PŠC Pezinok B, 7.11. o 12.30 hod.

PRPK – 7.kolo: Častá – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 8.kolo: PŠC Pezinok B – Budmerice ( nahlásiť termín )

PRPK – 9.kolo: CFK Cajla – Sl.Grob, 7.11. o 10.00 hod.

PRPK – 9.kolo: Častá – Šenkvice, 6.11. o 11.00 hod.

PRMA – 6.kolo: Lozorno – Rohožník , 7.11. o 10.00 hod.

PRMA – 9.kolo: FC/Žolík Malacky B – Sološnica, 6.11. o 13.00 hod.

PRMA – 8.kolo: Rohožník – FC/Žolík Malacky B, 5.11. o 16.30 hod.

PRMA – 7.kolo: V.Leváre – Láb , 6.11. o 10.30 hod.

PRMA – 5.kolo: Jabloňové – Sološnica, 13.11. o 13.00 hod.

Komisia rozhodcov a delegátov

Komisia rozhodcov a delegátov BFZ v spolupráci s Komisiou delegátov SFZ pripravuje Licenčný seminár pre odbornú prípravu Delegátov zväzu – licencia „A“. Plánovaný termín konania je 15.1.2022 (sobota) v Bratislave. Uchádzači sa môžu prihlásiť u vedúceho sekretára BFZ Jána Farbulu zaslaním vyplnenej prihlášky na emailovú adresu: jan.farbula@futbalsfz.sk Uzávierka prihlášok je 10.12.2021. Súčasne so zaslaním prihlášky je uchádzač povinný vykonať platbu za licenčný seminár vo výške 50,- €. Platbu je potrebné uskutočniť na číslo účtu SK79 1100 0000 0026 1079 9963. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko prihláseného účastníka. Po prijatí prihlášky a vykonaní platby bude uchádzač zapísaný do zoznamu účastníkov seminára. Záväznú prihlášku na licenčný seminár, ako aj tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdu uchádzači na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii SFZ / komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia o získanie licencie musia na seminár priniesť „Čestné prehlásenie o bezúhonnosti“, „Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky“ a „kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní“ (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok bude všetkým uchádzačom poskytnutý metodický materiál a pokyny k štúdiu, ako aj ďalšie usmernenia. Komunikácia bude prebiehať výhradne elektronicky, na emailové adresy, ktoré uchádzači uvedú do prihlášky. Zaslaním prihlášky a vykonaním platby sa považuje účasť uchádzača na seminári za záväznú. Poplatok sa nevracia z dôvodu nastavenia procesov prípravy, priebehu a realizácie seminára.

Nedostatky v zápisoch o stretnutí:

R.Mikulecký –chýba meno vedúceho družstva H v stretnutí mladších žiakov.

Ospravedlnenia: Szakáll od 20.11. do začiatku jarnej časti; Hájek 14.-16.11.; Truchlý 14.11.

Trénersko – metodická komisia

Úsek vzdelávania trénerov

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamujeme trénerom, že TÚ SFZ v spolupráci s TMK BFZ bude v jesennej časti organizovať v Bratislave školenie trénerov UEFA B licencie.

Termín školenia:                20.11.2021 – 03.05.2022

Miesto školenia:                Online forma cez aplikáciu Microsoft Teams (teória)

Kontaktná forma – Bratislava – Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy, prax)

Organizácia školenia:       11 výukových blokov

Poznámka 1:      Účasť sa vyžaduje 100 % – á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2:    Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poplatok za školenie:  350,- EUR

1.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

2.splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 15.11.2021,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie vo formáte PDF.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

 • kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

 • profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
 • výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).
 • základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, termínov, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Úsek mládeže

Plán akcií BFZ na 2.polrok 2021

Dátum Akcia Kategória
November:
27.11.2021 MHT Bratislava Cup U13 (Hala Pezinok) BFZ U13


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI