Juraj Jánošík: „Ak začne napredovať futbal v regiónoch, potom bude aj na Slovensku“.

Pán Jánošík, aké sú Vaše očakávania pred štartom novej sezóny?

Bol by som rád, aby tá sezóna 2013-2014, bola lepšia a kvalitnejšia ako tie predchádzajúce. Chcel by som, aby vzťahy medzi funkcionármi, hráčmi, rozhodcami a v celom hnutí boli čo najlepšie. Ak začne napredovať futbal v mestských a dedinských kluboch, v oblastiach, krajoch, potom môže napredovať aj futbal na Slovensku. Veľmi dôležitá je spolupráca medzi klubmi  a samosprávami. Znovu chcem na jeseň požiadať mestské a dedinské samosprávy, aby podporovali šport a hlavne futbal. Bez ich pomoci by kluby nemohli fungovať.

Majú záujem samosprávy podporovať futbal? Peňazí nie je nazvyš.

Vzťah vedenia zväzu a samosprávy, so starostami obcí a mestských častí, určite primátorom Bratislavy a županom je na lepšej a vyššej úrovni, ako to bolo predtým. Bolo veľa vysvetľovania, ako je treba riešiť problémy športu, problémy futbalu, ale našli sme spoločnú reč.  Sám robím v obci v samospráve a vidím, že je potrebné, aby vzťahy medzi samosprávou a klubom boli čo na najvyššej úrovni. Samozrejme vyžaduje si to, aby kluboví funkcionári rešpektovali niektoré veci a snažili sa nielen brať, ale svojou prácou aj dokazovať, že finančné prostriedky, ktoré schváli zastupiteľstvo, sú vynaložené správne.

Kedysi bol trend, že zanikali futbalové kluby, zanikali futbalové ihriská. Zastavil sa tento trend?

V Bratislavskom kraji pribudol v minulom roku jeden futbalový klub, v tomto roku dva nové futbalové kluby a to FC Malacky a FK Šamorín – Hamuliakovo. To svedčí, že trend zánikov je  pozastavený a práve naopak začínajú vznikať nové futbalové kluby. V Bratislavskom kraji budeme mať o ďalšiu jednu súťaž prípraviek naviac, viac je aj družstiev v súťažiach mladších žiakov. Teda práca s mládežou v našom kraji napreduje. Tu vidno pochopenie od samospráv, ale aj snahy vedenia nášho zväzu pomôcť hlavne mládežníckym družstvám v kluboch buď finančnými čiastkami, alebo materiálnou pomocou.  Zväz aj tento rok podpisuje zmluvu s vyšším územným celkom (BSK). Z peňazí, ktoré od župy dostaneme sa nakúpia rôzne športové pomôcky a potrebné veci do všetkých klubov bratislavského regiónu. Bola uzatvorená zmluva so Západoslovenskou energetikou, vďaka ktorej tiež prispejeme na rôzne turnaje a rôzne stretnutia pre konfrontáciu na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa pomaličky pripraviť pôdu pre firmy, ktoré by mohli podporovať Bratislavský futbalový zväz.

Dá sa povedať, že vznik nových mládežníckych kategórií, klubov znamená, že samosprávy, funkcionári, ale aj rodičia pochopili, že najlepšou prevenciou voči kriminalite a rôznym neduhom mládeže je práve šport?

Áno. Príkladom pre jednotlivé kluby sú mládežnícke základne klubov ako sú LP Domino Bratislava,  INTER Bratislava o.z., FKM Karlova Ves, ale všade inde rastie úroveň starostlivosti o mládež. Všetci vedia, že jedine výchovou mládeže a detí sa môže dosiahnuť lepšia úroveň futbalu. Výchova mládeže musí byť prvoradou úlohou.

Aká je kvalita bratislavského futbalu?

ŠK Slovan Bratislava je nielen svojou históriou, ale svojou súčasnosťou najúspešnejší slovenský klub, ktorý to dokázal aj víťazstvom v lige a pohári  v predchádzajúcom ročníku. ŠK SFM Senec je tradične jeden z najlepších klubov v druhej lige. V tretej lige máme tiež svojich zástupcov, ktorí neurobili hanbu nášmu regiónu. Naša regionálna najvyššia súťaž je kvalitná. Tých prvých 8 – 9 mužstiev sa môže porovnávať s klubmi zo západu, stredu i z východu. Ba si myslím, že sú ešte aj lepšie. Úroveň našej regionálnej ligy bola určite lepšia v minulom roku ako v predchádzajúcom období. A takisto aj štvrtých líg, kde kvalita postupne stúpa. Je to výsledok práce s mládežníckou základňou. Samozrejme boli by sme radi, keby sme v Corgoň lige mali viac klubov, a taktiež aj v druhej či v tretej lige.

Je najvyššia krajská súťaž priestorom pre vyslúžilých futbalistov, ktorí odovzdávajú skúsenosti? Alebo je skôr odrazovou plochou pre šikovných a mladších chlapcov, aby sa potom mohli uplatniť vyššie?

V našej najvyššej regionálnej lige sa pohybuje 90 percent mladých futbalistov. Sú to buď vysokoškoláci, alebo futbalisti, ktorí poväčšine vyšli z druhej dorasteneckej ligy. V štvrtej lige už sú aj viacerí starší hráči.  Ale to nie je na škodu veci. Napríklad Roman Kratochvíl z INTERU Bratislava o.z. v súťaži MRB stále hraje prím a odovzdáva skúsenosti mladším. Samozrejme nebolo by dobré, keby prevládala väčšia časť starších – vyslúžilých futbalistov.

K futbalu patria aj rozhodcovia. Akí sú?

Rozhodcovia Bratislavského futbalového patria v rámci všetkých regiónov Slovenska na prvé miesto. Viem, že sa vyskytnú aj nejaké chyby, ale komisia rozhodcov pod vedením Ivana Kružliaka st. je zložená z fundovaných odborníkov. V minulom súťažnom ročníku boli traja najlepší rozhodcovia slovenského futbalu z Bratislavy. Rozhodcovia, ktorí nezachytili trend, alebo sa dopúšťajú pravidelne chýb sú trestaní, preradení do nižšej súťaže alebo je im pozastavená činnosť. Vo futbalovom klube existuje trojuholník funkcionári, hráči, tréneri a musí dobre fungovať. Na zväze je to vedenie zväzu, futbalové kluby a rozhodcovia. Pokiaľ tento trojuholník bude fungovať, tak aj zväz bude pracovať na vyššej úrovni. Pokiaľ to bude niekde škrípať, treba hľadať riešenia.

Krajská súťaž má tento rok neštandardný počet tímov – sedemnásť.

Je to záležitosť, ktorá vznikla nastolením tvrdých pravidiel, ktoré sme zaviedli. Futbalový klub z Rohožníka, ktorý patril medzi najlepšie kluby v regionálnej lige, poslal prihlášku poštou 4. júla a do 8.júla, kedy bolo uzatvorenie podávania prihlášok o 14:00 hod., nebola na sekretariát BFZ doručená. To isté platí aj pre futbalový klub Veľké Leváre. Obe prišli o deň neskôr. Podľa uznesenia výkonného výboru ohľadom prihlášok do súťaží BFZ Rohožník nemal byť zaradený do regionálnej ligy, pretože jeho prihláška prišla neskoro. Hľadali sme, čo najlepšie riešenie. Zistili sme, že  prihláška bola odoslaná naozaj 4. júla a prišla až 9. júla. Na základe toho sme sa na výkonnom výbore rozhodli, hlasovaním 7:1, že Rohožník ponecháme v regionálnej lige a tým navýšime počet družstiev na 17, s tým, že na budúci rok bude aj tak reorganizácia súťaží, čiže potom sa to upraví.

 


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI