Správa volebnej komisie BFZ

Správa volebnej komisie BFZ zo dňa 18.01.2022

Prítomní: Dušan Badinský – predseda, Kamil Kyselica – člen

Ospravedlnený: Radovan Pavlík – zo zdravotných dôvodov

 

Volebná komisia BFZ na svojom zasadnutí dňa 18.01.2022 posúdila platnosti a kompletnosti predložených návrhov riadnych členov BFZ. Volebná komisia po posúdení a kontrole predložených návrhov riadnych členov BFZ konštatuje, že všetky predložené návrhy kandidátov do orgánov BFZ boli predložené v stanovenom čase a sú platné.

Volebná komisia schvaľuje zoznam kandidátov do orgánov BFZ  a to:

Schválený kandidát na funkciu predsedu BFZ

 • Juraj Jánošík

Schválený kandidát volebnou komisiou na funkciu predsedu revíznej komisie BFZ a kontrolóra BFZ

 • Marián Dobrovský

Schválený kandidát na funkciu predsedu odvolacej komisie BFZ

 • Žaneta Surmajová

Schválený kandidát na funkciu predsedu komisie rozhodcov a delegátov BFZ

 • Michal Smolák

Schválený kandidát na funkciu predsedu disciplinárnej komisie BFZ

 • Miroslav Bóc

Dušan Badinský v.r

Predseda volebnej komisie BFZ

Bratislava, 18.01.2021


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI