„Futbalové prostredie je môj druhý domov.“ Rozhovor s Jurajom Jánošíkom, predsedom Bratislavského futbalového zväzu.

29.januára 2022 sa uskutočnila volebná konferencia BFZ. Zvolení funkcionári tak získali mandát na nasledujúce štyri roky. Ako jediný kandidát na post predsedu Bratislavského futbalového zväzu bol delegátmi zvolený Juraj Jánošík. Prekvapilo Vás, že sa neobjavil protikandidát?

Poviem Vám pravdu, trochu ma to  prekvapilo. Očakával som, že po takmer 11 rokoch sa objaví nové meno. Nestalo sa tak. Veľmi si vážim podporu klubov a ďakujem za prejavenú dôveru na daľšie volebné obdobie.

BFZ má dva oblastné zväzy, ObFZ-mesto a ObFZ-vidiek. Aké zmeny nastali v týchto ObFZ a ako sa to dotklo VV BFZ?

VV BFZ je okrem mňa a staronového predsedu ObFZ Bratislava – vidiek a môjho podpredsedu Miroslava Baxu komplet zmenený. K najvýraznejšej zmene prišlo najmä v Oblastnom futbalovom zväze Bratislava-mesto, kde bol za predsedu  zvolený Pavel Derkay a je tiež mojim podpredsedom. Novými členmi sú za ObFZ mesto Ján Palenčár a Dominik Tóth, a  za ObFZ vidiek Ľudovít Szabo a Daniel Báchor. Posledným členom VV BFZ je novozvolený predseda Komisie rozhodcov a delegátov Michal Smolák. Zmena nastala aj na poste kontrolóra a zároveň predsedu Revíznej komisie BFZ, kde skončil  Dušan Badinský a funkcie sa ujal JUDr. Marián Dobrovský. Vyzerá to na dobrý kolektív, ktorý prinesie nové nápady, podnety a ja sa teším na konštruktívnu spoluprácu. Touto cestou by som chcel poďakovať bývalým spolupracovníkom a kolegom Ľubomírovi Suchému, Milanovi Lônčíkovi, Dušanovi Paškovi, Jaroslavovi Ferikovi, Brankovi  Kovačičovi a Dušanovi Badinskému za ich odvedenú prácu.

Čo považujete za najdôležitejšie v rámci činnosti Bratislavského futbalového zväzu, na čo sa chcete zamerať?

Určite je to otvorená komunikácia s funkcionármi klubov a  spolupráca  s ostatnými RFZ a ObFZ  v rámci celého Slovenska.  Netrpezlivo očakávame zrušenie resp. uvoľnenie protipandemických opatrení,  aby sa mohli naplno rozbehnúť všetky súťaže a veľmi si prajem, aby sa štadióny naplnili divákmi v čo najväčšom počte. Pracujeme aj na obnovení mládežníckych turnajov, komunikujeme s kolegami z našich družobných futbalových zväzov.

Ako vnímate popularitu futbalu medzi deťmi a mládežou? Je o tento šport na Slovensku rovnako veľký záujem ako  v minulosti?

Sme radi, že počet detí v prípravkách a žiackych družstvách stále rastie. Je ale nevyhnutné  vytvoriť im aj  podmienky na tréning a samotnú hru. Sme si vedomí, že nám chýbajú ihriská. Mám v pláne osloviť  Magistrát mesta Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a v neposlednom rade aj  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, aby sme našli vhodné riešenia k podpore financovania budovania futbalovej infraštruktúry.  Hráčov si musíme vychovať od tých najmenších, venovať sa im od začiatku a na to potrebujú mať vytvorené podmienky. V našom kraji je viac ako 7000 futbalistov do 19 rokov.

Je tu jar a s ňou aj jarná časť súťažného ročníka 2021/2022. Máte už vytipované zápasy, ktoré si nenecháte ujsť?

Ako som už povedal, futbal je môj život, osobne navštívim štadióny  od nižších súťaží  až po najvyššie. Každý zápas má svoje čaro a atmosféru. Počas sezóny je to približne  80 futbalových stretnutí. Pre mňa je dôležitý osobný kontakt s funkcionármi klubov na všetkých úrovniach. Nechcem byť len meno na papieri a sedieť v sídle zväzu,  ale poctiť ich návštevou ich štadiónov, osobne si vymeniť názory. Dvere na zväz má každý otvorené.

 Aké najbližšie úlohy sú pred BFZ?

Okrem zabezpečenia bezproblémového priebehu súťaží a účasti výberov BFZ na mládežníckych turnajoch je tu aj úloha osloviť na  spoluprácu možných  sponzorov a partnerov. Veľmi si vážim podporu Bratislavského samosprávneho kraja a záujem vedenia a poslancov BSK, ktorí sú futbalu naklonení. Čo sa týka sponzorov, rád by som obnovil spoluprácu so ZSE alebo Slovnaftom – určite máme v bratislavskom kraji čo ponúknuť a sme otvorení novým dohodám.

Ďalšou úlohou aparátu BFZ je doriešiť sídlo zväzu.  Či si ho vybudovať a mať  vhodné vlastné priestory  alebo v spolupráci so SFZ nájsť riešenie. Stále hľadáme šikovné dámy a pánov, ktorí by sa chceli stať rozhodcami. Komisia rozhodcov a jej členovia sú garanti kvalitnej prípravy. Škoda by bolo túto šancu nevyužiť. Nábor nových rozhodcov prebieha kontinuálne na oboch oblastných futbalových zväzoch, stačí kontaktovať sekretárov pre viac informácii.

V marci sa dožívate krásneho životného jubilea – oslávite 60 rokov. Čo to pre Vás okrem množstva stretnutí s gratulantami znamená?

Je pre mňa obrovskou poctou, že pri príležitosti tohto môjho jubilea som na konferencii SFZ prevzal z rúk prezidenta Jána Kováčika a generálneho sekretára SFZ Petra Palenčíka Zlatý odznak SFZ.  Tento deň sa stal jedným z najkrajších dní môjho života. Rád by som sa poďakoval všetkým futbalovým kolegom, spolupracovníkom, aparátu BFZ a tiež klubovým  funkcionárom – kamarátom, ktorých podporu si nesmierne vážim. Futbal je tímová hra na ihrisku a rovnako aj mimo neho. Úprimne si želám, aby hrou zostal a nezmenil sa na hru kto z koho a miestom na vyplavenie negatívnych emócií.  Aby prinášal zábavu, radosť a potešenie.


PARTNERI
 • BSK
  ZSE
  11teamsports
 • FUTBAL SERVIS
  DEMISPORT
  SLOVNAFT
 • GRANDEN
  JAKO
  PANINI